Jyty ja JHL: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto yksityisellä opetusalalla ja ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa 7.2.2018 alkaen

5.2.2018

Yksityistä opetusalaa ja ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia koskevissa työehtosopimusneuvotteluissa ei saavutettu tulosta tammikuun aikana, joten alat ovat 1.2.2018 alkaen olleet sopimuksettomassa tilassa. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry julistavat neuvottelujen vauhdittamiseksi jäseniään koskevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon keskiviikosta 7.2.2018 kl 07.00 alkaen.

Palkansaajapuolen lähtökohtana em. sopimusaloilla on niin sanottu yleinen linja. Käytännössä tämä tarkoittaisi 3,2 prosentin korotuksia kahdelle vuodelle jaettuna. Tämän tason työnantaja on neuvotteluissa kuitenkin tyrmännyt esittäen samalla heikennyksiä työehtosopimusten teksteihin, mikä huonontaa tarjottua ratkaisua vielä entisestään.

Tilanne on Jytyn ja JHL:n jäsenten osalta täysin kohtuuton. Edellisellä neuvottelukierroksella sovittiin mm. kilpailukykysopimuksen mukaisesta työajan pidennyksestä ilman palkankorotuksia. Palkantarkistuksissa on tällä sopimuskierroksella noudatettu hyvin pitkälle yleistä linjaa, eikä tämän periaatteen rikkominen opetusalan hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön osalta ole perusteltua. Työnantaja- ja työntekijäpuolen näkemykset ratkaisun edellytyksistä ovat tällä hetkellä erittäin kaukana toisistaan.

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimukset ovat voimassa niin kutsutun jälkivaikutuksen myötä 1.2.2018 lähtien siihen saakka, kunnes uudet sopimukset on tehty. Työehtosopimuksen työehtoja noudatetaan edelleen. Sopimuksettoman tilan aikana ei kuitenkaan ole työrauhavelvoitetta, joten sen aikana järjestettävät työtaistelut ovat laillisia.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry   
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Lisätietoja Jytyssä:

johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima (jonna.voima@jytyliitto.fi)
työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki (veli.vahamaki@jytyliitto.fi)

Lisätietoja JHL:ssä:

sopimustoimitsija Laura Tuominen (laura.tuominen@jhl.fi)     
sopimustoimitsija Erika Mattsson (erika.mattsson@jhl.fi)