Jyty ja JHL: Maakuntauudistus tarvitsee kattavan työllisyys- ja muutosturvaohjelman

3.4.2018

Julkisen alan unioni JAU eli Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty esittävät kehysriihelle kattavaa työllisyys- ja muutosturvaohjelmaa maakuntauudistuksen ja tasa-arvon tukemiseksi.

JAU vaatii, että maan hallituksen on luotava yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa ohjelma, jolla estetään maakuntauudistuksen muodostuminen työttömyyshankkeeksi.Sellainen on uhkana koska kaikkia tukipalvelutyöntekijöitä eivät koske maakuntauudistukseen liittyvät liikkeenluovutusperiaatteet. Samaan aikaan maakunnissa ilmenee hyvin todennäköisesti rekrytointitarpeita.

- Hallituksen on vakavasti syytä miettiä ratkaisuja muutostilanteeseen, jotta hallitus ei toimillaan tule edistäneeksi pätkätöiden lisääntymistä tai pienipalkkaisten aseman ja toimeentulon heikentymistä, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine huomauttaa.

Muutosturvaohjelmaan on sisällytettävä ainakin koulutusta, työnhaun tukemista ja muita työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä. Ohjelma olisi samalla ennakoiva tasa-arvoteko, sillä matalapalkkaisilla aloilla työskentelee paljon naisia.

Julkisen alan unioni JAU on erittäin huolestunut maakuntauudistukseen liittyvistä rahoitusongelmista. Valtiovarainministeriön virkamiehet ovat käyneet jo tässä vaiheessa tiristämässä maakunnilta vastauksia talousraameissa pysymiseksi. On kysytty jopa mitä toimintoja oltaisiin valmiita leikkaamaan tai lopettamaan raameissa pysymiseksi. Lisäksi valtiovarainministeriön suunnasta on arvioitu sote-kustannusten pienentyvän jopa oletettua enemmän maakuntauudistuksen myötä.

- Palvelutarve ei häviä minnekään, joten on hyvin riskialtista heittää tuollaisia arvioita. Sotepalvelujen työntekijöitä tarvitaan jatkossakin, Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki korostaa.

JAU vaatii rahoitukseen liittyvien ongelmien ratkaisemista kehysriihessä. Työntekijöiden asema on turvattava siten, ettei kenenkään toimeentulo heikkene hallituksen kolmen miljardin säästöpäätösten vuoksi. Palkkaharmonisointi ei ole työnantajalle vapaaehtoinen, vaan velvoite, jonka toteuttamiseen tulee varautua myös taloudellisesti.

JAU muistuttaa, että maakuntauudistuksen tavoitteena ei saa olla työttömyyden lisääminen. Uudistuksen onnistumisen yksi keskeisiä tekijöitä on toimivat tukipalvelut, sillä ne luovat peruskiven kaikelle organisaation toiminnalle. Sote-sektorilla tukipalvelut muodostavat koko toiminnan ytimen. Tukipalvelujen työntekijöiden asema maakuntauudistuksessa tulee ottaa nykyistä keskeisempään tarkasteluun. On erittäin huolestuttavaa, että tukipalvelujen ammattilaisten merkitystä ei ole huomioitu kunnolla sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa. Maakuntauudistus tulee vaikuttamaan erityisesti tukipalveluissa työskentelevien työmarkkina-asemaan.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

Puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, 040 702 4772, paivi.niemi-laine@jhl.fi