Jyty: Digitalisaatioon vastataan vain henkilöstökoulutusta lisäämällä

17.2.2017

Digitalisaation sanotaan muuttavan työtä enemmän kuin minkään muun työelämään liittyvän muutoksen vuosikymmeniin. Keskittämiseen tähtäävien hallinnollisten uudistusten väitetään niinikään - tai pikemminkin uskotaan - tuovan mm. sote- ja maakuntauudistuksen myötä julkiseen hallintoon lisää tehokkuutta ja säästöjä.

Tampereella Jyty Pirkanmaa yhdistyksen tilaisuudessa perjantaina 17.2. puhunut Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki varoittaa kuitenkin siitä harhasta, että keskittäminen ja suuruus toisivat työpaikoille tehokkuutta. ”Väittäisin jopa päinvastaista. Nykyiset haasteet pohjautuvat ennen kaikkea digitalisaation nopeaan tuloon ja osaamisen kehittämisen tarpeeseen. ”

”Henkilöstön jatkuva koulutus, tietojärjestelmien uudistaminen ja palveluprosessien kehittäminen ovat avainsanoja, kun puhutaan työelämän suurimmista haasteista”, Pihlajamäki korostaa.

Nyt jos koskaan tarvittaisiin hänen mukaansa panostusta digi-osaamiseen sekä työn ohessa tapahtuvan jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien parantamiseen aikuiskoulutuksen tarjonnan lisäämisen ja uusien kokeilujen kautta.

Osaamiskartoituksia tekemällä ja koulutukseen satsaamalla voitaisiin Pihlajamäen mukaan parantaa organisaation muutoskykyä ja edistää tuloksellisuutta. Digimurroksessa yhä tärkeämpää on se, miten uutta teknologiaa hyödynnetään lähtemällä henkilöstölähtöisestä innovoinnista, rohkeudesta kokeilla ja kyseenalaistamalla perinteisiä työpaikan rooleja.

”Digitalisaatiolla pyritään tuottavuuden lisäämiseen. Vaikutus voi olla kuitenkin jopa päinvastainen, mikäli järjestelmät eivät toimi, osaaminen on puutteellista ja työnjako ei ole kunnossa”, Pihlajamäki huomauttaa.

STTK:n tuore kysely kertoo, että 42 % palkansaajista – kunta-alalla kolmannes (32 %) ja yksityisellä sektorin lähes puolet (48 %) -  kokee työnantajan tarjoavan melko huonosti tai ei lainkaan mahdollisuuksia osaamisen ja ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen.

Pihlajamäki sanoo yhtyvänsä täysin STTK:n näkemykseen siitä, että nykyinen yt-laki on tullut tiensä päähän. Ikävä kyllä laista on todellakin tullut ns. irtisanomislaki. Se ei kannusta aitoon yhteistoimintaan. STTK:n kysely kertoo myös, että 57 % suomalaisista kokee, että omalla työpaikalla ei edistetä lainkaan tai edistetään melko huonosti suunnitelmallista työssä jaksamista ja työhyvinvointia.

”Sote-myllerryksen painaessa päälle tarvitsisimme hyvää yhteistoimintaa ja riittävät resurssit henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen ja uudelleen kouluttamiseen. Esimerkiksi terveydenhuollon sihteerin tehtävissä toimiville on luotava koulutusta, jossa yhdistyy niin terveydenhuollon kuin sihteeri- ja hallintotyön osaaminen ja joilla vastataan digitaalisiin osaamistarpeisiin”, korostaa Pihlajamäki.

Pihlajamäki vaatii myös, että mm. talous-, hallinto- ja it-sektorin ja muun tukipalveluhenkilöstön asemaan on tulevassa sote- ja maakuntauudistuksen muutoksessa saatava mahdollisimman pikaisesti selvyys.

Kuntatyönantajien tuoreen henkilöstömenosäästöjä koskevan tiedustelun mukaan kunnissa ja kuntayhtymissä talouden tasapainottamisohjelmat ovat lisääntyneet. Viime vuonna näillä toimilla henkilöstömenoja karsittiin 357 miljoonalla. Valtaosa säästöistä syntyi mm. jättämällä täyttämättä eläköityneiden paikkoja.

”Kunta10-tutkimus kertoo karua kieltä työmäärän kasvusta työpaikoilla. Jopa 39 % vastaajista kokee työmäärän lisääntyneen yli sietokyvyn. 75 % uskoo jatkavansa työssä eläkeikään saakka, mutta esimerkiksi vanhuspalveluissa työskentelevistä lähihoitajista vain 61 % ja kodinhoitajistakin vain 66 % arvelee jatkavansa eläkeikään.”

Erityisen valitettavaa Pihlajamäen mukaan on se, että työntekijät kokevat, ettei heillä ole mahdollisuuksia vaikuttaa muutoksiin. ”Tämä samaan aikaan, kun hallitus yrittää nostaa työllisten määrän 72 %.n tasolle, pako eläkkeelle uhkaa kasvaa.”

Lisätietoja: puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756

* Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa noin 55 000 kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä 87 % on naisia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.