Jyty: Budjettiriihessä huomio henkilöstöön

25.8.2018

Hallitus kokoontuu alkavalla viikolla budjettiriiheen sorvamaan hallituskautensa viimeistä budjettia. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki toivoo hallituksen pitävän päätöksiä tehdessään mielessään hallitusohjelmansa linjauksen kuntatalouden tasapainottamisesta.

”Tähän yhtälöön eivät sovi Valtiovarainministeriön suunnitelmat, joissa puhutaan ansiotuloverotuksen keventämisestä. Valitettavan usein pienentyvät verotulot ovat johtaneet perus- ja hyvinvointipalveluja tuottavan henkilöstön vähentämiseen.”

Ansiotuloverotuksen keventämisen tarvetta on Valtiovarainminiteriössä perusteltu mm. sillä, että näin kompensoidaan kilpailukykysopimuksen aiheuttamia veronkiristyksiä.   

”On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että valtionosuusleikkaukset ovat jo nyt aiheuttaneet kuntatalouden käytettävissä olevien eurojen vähentymistä. Puhumattakaan siitä, että mm. kiinteistöveroja on hyvin laajalti nostettu eri puolilla Suomea kuntien heikkenevän talouden tasapainottamiseksi. Sama linja on jatkumassa kunnista saatujen tietojen mukaan myös tulevina vuosina. Ja valitettavasti useat näistä käyttöön otetuista ”tasaveroista” puraisevat eniten juuri pienituloisiin”, Pihlajamäki korostaa.

Kuntatalous on ensi vuonna verohallinnon laskelmien mukaan heikkenemässä. Esimerkiksi Kuntaliitto on laskenut, että kunnallisveroa olisi tulossa kunnille kuluvana vuonna jopa 600 miljoonaa euroa vähemmän kuin keväällä kuntatalousohjelmassa ennakoitiin.  Ensi vuoden osalta taloustilanteen tekee arvioitua vaikeammaksi myös se, että talouskasvussa tapahtuu maailmanlaajuista hiipumista, jonka vaikutukset näkyvät myös Suomessa.    

Jyty vaatii, että turvatakseen kunnissa ja kuntayhtymissä ja mm. niiden omistamissa yhtiöissä laadukkaat palvelut, tulee veroratkaisuista johtuvat kuntien rahoituspohjaan vaikuttavat menetykset kompensoida täysimääräisesti.  ”Jos näin ei käy, uhkana ovat valitettavan usein nähdyt, paitsi kuntien myös kolmannella sektorilla toimivien, mm. perhe- ja lapsipalveluja tuottaviin yhdistyksiin ja niiden henkilöstöön kohdistuvat leikkaukset. ” 

Jytyn puheenjohtajan Maija Pihlajamäen mukaan valtion, kuntien ja sitä kautta myös kolmannen sektorin tiivis keskinäinen taloudellinen riippuvuus niin valtionosuuksien kuin yhteisö- ja tuloveropäätösten muutoksista on jo vuosia heilutellut yksittäisten kuntien rahoituspohjaa ja palkanmaksukykyä.

”Tällaisessa tilanteessa pitkäjänteinen ja vastuullinen henkilöstöpolitiikka sekä palvelujen tavoitteellinen kehittäminen ovat jääneet valitettavan usein toissijaiseksi toimintalinjaksi”, Pihlajamäki muistuttaa.

Lisätietoja: puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 %a. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK:n jäsenliitto. Jyty viettää 100-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2018.