Jäsentiedote mielenilmauksesta 2.2. ja sopimusneuvotteluista

31.1.2018

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ei hyväksy eduskunnan toimeenpanevaa työttömien aktiivimallia, joka astui voimaan vuoden alusta. Jyty on vaatinut kannanotoissaan voimakkaasti aktiivimallin perumista. Lue tarkemmin alla olevista linkeistä.

- Jytyn liittohallitus: Aktiivimalli on peruttava (24.1.2018)
- Jyty: Aktiivimalli syyllistää työtöntä ja lisää turhaa byrokratiaa (13.1.2018)

Aktiivimallin kumoamiseksi on vireillä myös kansalaisaloite, joka on varteenotettava keino vaikuttaa lainsäädäntöön.

Jyty ei osallistu liittona mielenilmaukseen 2.2.

Jytyn liittohallitus päätti keskiviikkona 24.1.2018 pitämässään kokouksessa, että Jyty ei osallistu liittona aktiivimallia vastustavaan mielenilmaukseen Senaatintorilla perjantaina 2.2.2018. Tämä tarkoittaa luonnollisesti myös sitä, että Jytyn yksittäiset yhdistykset eivät osallistu mielenilmaukseen.

Työajalla poliittiseen mielenilmaukseen osallistumisesta on sovittava työnantajan kanssa. Jos mielenilmaukseen osallistuu työajalla, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta. Koska Jyty ja sen yhdistykset eivät osallistu mielenilmaukseen liittohallituksen päätöksellä, Jyty ei maksa lakkoavustusta tai matkakorvausta työajalla mielenilmaukseen osallistumisesta. Työsuhteessa olevien mahdollisuudelle osallistua on lisäksi rajoituksia, kuten suojelutyö. Myöskään virkasuhteinen ei voi osallistua työajalla poliittiseen mielenilmaukseen. Tarvittaessa lisätietoja antavat Jytyn luottamusmiehet.

Sopimusneuvottelujen tilanne

Jyty neuvottelee työehtosopimuksista niin sanotulla liittokierroksella. Jytyn jäsenmääriltään suurimmat sopimukset ovat voimassa 31.1.2018 saakka, jolloin päättyvät esimerkiksi kunnallinen yleinen työ- ja virkaehtosopimus, kirkon yleinen virka- ja työehdosopimus sekä Jytyn yksityisten alojen Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus.

Tällä hetkellä neuvottelutuloksia on saavutettu Jytyn yksityisillä aloilla. Jytyn liittohallitus ja liittovaltuusto liiton ylimpinä päättävinä eliminä kokoontuvat 1.2.2018 käsittelemään tilannetta ja hyväksymään saavutettuja neuvottelutuloksia.

Tiedotamme jatkuvasti neuvottelutilanteen etenemisestä ja mahdollisista työtaistelutoimenpiteistä kotisivuillamme.

Lue lisää: Sopimusneuvottelut 2017-2018

Tämä jäsentiedote on lähtenyt sähköpostitse kaikille Jytyn jäsenille, joilla on sähköpostiosoite jäsenrekisterissä.