Energia-alan toimihenkilöiden työehtosopimuksessa neuvottelutulos

3.6.2016

Energia-alan toimihenkilösopimuksessa saavutettiin 31.5. kilpailukykysopimuksen mukainen neuvottelutulos sopimuskaudeksi 1.1.2017 – 31.1.2018.

Työajan pidentäminen 24 tunnilla toteutetaan ensisijaisesti paikallisesti sopien esim. hyödyntäen työajan lyhentämisvapaita tai pidentämällä vuorokautista säännöllistä työaikaa enintään neljällä tunnilla vuorokaudessa. Paikallinen sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja jatkuu toistaiseksi, ellei sopijaosapuoli viimeistään syyskuun loppuun mennessä irtisano paikallista sopimusta.

Mikäli paikalliseen sopimukseen ei päästä, työajan pidennys toteutetaan 8/40 työajassa vähentämällä yksi työajan lyhennysvapaa ja loput 16 tuntia lisäämällä vuorokautista työaikaa jäljempänä kerrotulla tavalla. Muissa työaikamuodoissa, lukuun ottamatta keskeytymätöntä kolmivuorotyötä, työajanpidennys toteutetaan lisäämällä vuorokautista työaikaa kerrallaan vähintään 30 minuuttia. Vuorokautinen työaika voi olla tällöin enintään 10 tuntia ja työaikaa voidaan lisätä enintään kahdeksan tuntia neljän kuukauden jaksossa. Pidennetyn työajan ajankohdasta on ilmoitettava seitsemän päivää aikaisemmin.

Lisäksi sovittiin paikallisen sopimisen lisäämisestä sekä selviytymislausekkeesta.

Mikäli kilpailukykysopimusta ei synny, tämä sopimus raukeaa ja nykyinen työehtosopimus jatkuu muutoksitta 31.1.2017 saakka.

Lisätiedot: työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki, veli.vahamaki@jytyliitto.fi