​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ajankohtaista ja tiedotteet

Tilaa RSS-syötteenä: Jytyn tiedotteet.
Tilaa RSS-syötteenä: Kaikki uutiset ja Jytyn tiedotteet.

 

 

Porin kaupunginhallitus: Työryhmä valmistelemaan Porin teknisten toimintojen toteuttamisvaihtoehdot5245<p style="text-align&#58;left;">18.11.2019</p><p><strong>Porin kaupunginhallitus on maanantaina 18. marraskuuta asettanut valmistelutyöryhmän valmistelemaan teknisten toimintojen auditoinnin jatkotoimenpiteitä.</strong></p><p>Työryhmän tehtävänä on valmistella esitetyille toimenpiteille toteuttamisvaihtoehdot kustannusvaikutuksineen ja aikatauluineen. Toimeksianto sisältää myös yritysvaikutusten arvioinnin. Työryhmän toimikausi jatkuu joulukuun 2019 loppuun.</p><p>Työryhmän puheenjohtajana on toimialajohtaja&#160;<strong>Marko Kilpeläinen</strong>&#160;tekniseltä toimialalta. Työryhmän muut edustajat ovat talousyksikön päällikkö&#160;<strong>Tuomas Hatanpää</strong>&#160;ja henkilöstöjohtaja&#160;<strong>Timo Jauhiainen</strong><strong>&#160;</strong>konsernihallinnosta sekä yhteisten palveluiden päällikkö&#160;<strong>Minna Ojala</strong><strong>&#160;</strong>tekniseltä toimialalta.</p>17.11.2019 22:00:00Ajankohtaista19.11.2019 6:38:41https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Fackförbundet Jytys medlemmar genomför ett uttåg på Björneborg stads tekniska verksamhetsområde måndagen 18 november5246<p><strong>Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty ordnar ett uttåg tillsammans med Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdet JHL på Björneborg stads tekniska verksamhetsområde. Uttåget inleds måndagen 18.11.2019 kl. 8.00 och pågår hela dagen.</strong></p><p>Uttåget berör alla Jyty-medlemmar som arbetar på Björneborg stads tekniska verksamhetsområde. Uttåget är begränsat så att det inte är en fara för någons liv, hälsa, säkerhet eller egendom. Utanför stridsåtgärden ställs tjänsteinnehavare, sysselsatta samt kontorsarbetare. </p><p>Fackförbundet Jyty protesterar tillsammans med JHL mot Björneborg stads utlokalisering av byggproduktionen. Utlokaliseringen skulle innebära att stadens egen personal inte längre skulle utföra byggarbete i stadens investeringsobjekt, som är exempelvis gator, grönområden och husbyggarbeten av investeringstyp. Objekten skulle i framtiden förverkligas av utomstående företag. </p><p>Jyty besluter om fortsatta åtgärder senare.</p><p><strong>Tilläggsinformation för media&#58; </strong></p><p>Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, <br>tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi </p><p><strong>Tilläggsinformation för Jyty-medlemmar&#58;</strong></p><p>Olli Järvelä, regionombudsman<br> Västra Finlands område / Tammerfors filial<br> tel. 040 588 7987, olli.jarvela@jytyliitto.fi </p><p>Päivi Alho, Jytys huvudförtroendeman i Björneborg <br>tel. 044 701 4874, paivi.alho@jytyliitto.fi </p><p><em>* Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty representerar ungefär 50&#160;000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är 84 % kvinnor. Jyty är medlemsförbund i STTK.</em></p>15.11.2019 22:00:00Tiedote19.11.2019 7:35:20https://www.jytyliitto.fi/sv/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_puna_megafoni_rgb.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jyty dömer den allt bredare dumpningen av löner826<p><strong>Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty är oroat över kollektivavtalsshoppandet, alltså den ökande användningen av lönedumpning. Vid Jyty Kainuus 80-årsfest i Kajana på lördagen 16.11 talade Jytys ordförande Maija Pihlajamäki och sade sig vara speciellt orolig över den pågående utvecklingen, där till och med företag som gör goda resultat och nu allt oftare också arbetsgivare i den offentliga sektorn sysslar med avtalsshoppande genom att försvaga arbetsvillkoren för just de lägst avlönade och annars också personal i svagaste position.</strong></p><p>&quot;Fundera på avtalsshoppande för er egen del. Hur skulle ni reagera om arbetsgivaren meddelade om en sänkning av er lön med hundratals euro. Försvagade arbetsvillkor och avsevärt lägre lön märks genast direkt i en människas vardagliga liv och vid FPA&#58;s lucka. De nödvändiga utgifterna för vardagslivet försvinner ingenstans som en följd av att lönen sjunker. En lönedumpning leder vanligtvis till ett påtvingat växande behov av att från samhället söka ekonomiskt stöd.&quot;</p><p>Fackorganisationen PAM berättar i en publikation som behandlar de lönefattiga restaurang- och fastighetsservicebranscherna att den samhälleliga prislappen för utbetald social omfördelning av inkomst för exempelvis städare i Finland år 2017 grovt räknat var 20 miljoner euro. Totalt har omfördelningen av inkomster som en följd av lönefattighet beräknats vara ungefär 500 miljoner euro i Finland år 2017.</p><p>Pihlajamäki säger att avtalsshoppandet börjar påminna om en situation där man med våld börjat rea bort människors arbetsinsats. &quot;Och på senaste tiden har man allt oftare tagit som praxis att det från arbetsgivaren, då denna strävar till konkurrensfördel och kostnadsbesparingar, i fräckaste fall bara kommit en ensidig anmälan om byte av arbetsvillkor till en s k reaversion.&quot;</p><p>Pihlajamäki betonar att arbetsgivarnas ensidiga arbetsvillkorsshoppande i allra högsta grad är problematiskt. &quot;Därför behövs nu mer än någonsin klara gemensamma spelregler för att stoppa dylika avtalsknep.&quot;</p><p>Jyty har konkret stött på detta kollektivavtalsshoppande när Fastighets- och matservicebolaget Arkea, som till 98 % ägs av Åbo stad, ensidigt meddelade om byte av kollektivavtal för företagets tusen arbetstagare till de billigare allmänbindande avtalen Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa (Turism- och restaurangtjänster) och Kiinteistötyönantajat KITA (Fastighetsarbetsgivarna).</p><p>&quot;Detta dessutom i ett läge där Arkea under flera år har gjort vinster på miljontals euro och samma vinstgivande linje har fortsatt också pågående år. Men inget verkar vara nog. De totala inkomsterna för den redan lågt avlönade personalen skulle som en följd av denna lönedumpning vara upp till 15-30 procent lägre, beroende på arbetsuppgifter, anställningens längd och arbetstiderna. Det är också bra att komma ihåg att man i kollektivavtalet utöver lönerna också avtalar om bl a övertidsersättningar, semestrar och andra förmåner.&quot;</p><p>&quot;Arbetsgivaren har hävdat att det inte är fråga om avtalsshoppande. Det stämmer inte. Just AVAINTES har varit kollektivavtal för bolag ägda av kommuner. Nu strävar Arkea som ägs av Åbo stad att fräckt bryta denna praxis med målet att bara drastiskt skära ned arbetstagarnas lönekostnader. Alltså löner där grundlönerna enligt statistik från 2018 enligt AVAINTES varit för exempelvis städare 1838 euro, för matservicearbetstagare 1818 euro och för lokalvårdare 1852 euro i månaden.&quot;</p><p>Jyty har med stridsåtgärder motsatt sig Arkeas beslut. &quot;Vi tänker inte bara stå och se på när lönerna dumpas och vi godkänner inte i fortsättningen dylika försämringar av arbetsvillkoren för de branscher vi representerar utan organisatoriska åtgärder&quot;, understryker Maija Pihlajamäki. </p><p>Tilläggsinformation&#58; ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756,&#160;maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi</p><p><em>* Jyty representerar ungefär 50&#160;000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 84 procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK.</em></p>15.11.2019 22:00:00Tiedote18.11.2019 8:03:36https://www.jytyliitto.fi/sv/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/Maija_Pihlajamäki_1000x667px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ammattiliitto Jytyn jäsenet toteuttavat ulosmarssin Porin kaupungin teknisellä toimialueella maanantaina 18. marraskuuta1125<h4>Ammattiliitto Jyty järjestää ulosmarssin yhdessä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL&#58;n kanssa Porin kaupungin teknisellä toimialueella. Ulosmarssi alkaa maanantaina 18.11.2019 klo 8.00 ja kestää koko päivän.</h4><p>Ulosmarssi koskee kaikkia Porin kaupungin teknisellä toimialueella työskenteleviä Jytyn jäseniä. Ulosmarssi on rajattu niin, että se ei vaaranna kenenkään henkeä, terveyttä, turvallisuutta tai omaisuutta. Työtaistelun ulkopuolelle suljetaan viranhaltijat, työllistetyt sekä toimistotyöntekijät.</p><p>Ammattiliitto Jyty vastustaa yhdessä JHL&#58;n kanssa oman rakentamistuotannon ulkoistamista Porin kaupungilla. Ulkoistaminen tarkoittaisi, että kaupungin oma henkilöstö ei enää tekisi rakentamistöitä kaupungin investointikohteissa, joita ovat esimerkiksi kadut, viheralueet ja investointiluonteiset talonrakennustyöt. Kohteet toteutettaisiin jatkossa ulkopuolisilla yrityksillä.</p><p>Jatkotoimista Jyty päättää myöhemmin.</p><p><strong>Lisätietoja medialle&#58;</strong><br>Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi</p><p><strong>Lisätietoja Jytyn jäsenille&#58;</strong><br>Olli Järvelä, alueasiamies, Länsi-Suomen alue / Tampereen toimipiste, puh. 040 588 7987, olli.jarvela@jytyliitto.fi<br>Päivi Alho, Jytyn pääluottamusmies Porissa, puh. 044 701 4874, paivi.alho@jytyliitto.fi</p><p><em>* Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä 84 % on naisia. Jyty on STTK&#58;n jäsenliitto.<br></em></p><p><br><em></em></p>15.11.2019 22:00:00Tiedote16.11.2019 13:00:53https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_puna_megafoni_rgb.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jyty tuomitsee yhä laajenevan palkkojen halpuuttamisen1124<p><strong>Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty on huolestunut työehtosopimusshoppailun eli palkkojen halpuuttamisen yleistymisestä. Jyty Kainuun 80-vuotisjuhlassa Kajaanissa lauantaina 16.11. puhunut Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki sanoo olevansa erityisen huolissaan meneillään olevasta kehityksestä, jossa jopa hyvää tulosta tekevät yritykset ja nyt yhä useammin myös julkisen sektorin työnantajat harrastavat tätä sopimusshoppailua heikentämällä nimenomaan pienipalkkaisimpien ja muutenkin heikoimmassa asemassa olevan henkilöstön työehtoja.</strong></p><p>&quot;Miettikää sopimusshoppailua omalle kohdallenne. Miten reagoisitte, jos työnantaja ilmoittaisi pienentävänsä palkkaanne sadoilla euroilla. Heikennetyt työehdot ja merkittävästi alennetut palkat näkyvät heti suoraan ihmisen arkipäivän elämässä ja Kelan luukulla. Arjen pakolliset elämiseen liittyvät kulut eivät mihinkään katoa sen seurauksena, että palkka laskee. Palkkojen halpuuttaminen johtaa useimmiten siihen, että pakon sanelemana yhteiskunnalta haettavien tukieurojen tarve kasvaa.&quot;</p><p>Ammattijärjestö PAM kertoo palkkaköyhyyttä käsittelevässä ravintola- ja kiinteistöpalvelualoja käsittelevässä julkaisussa, että esimerkiksi siivoojille maksettujen sosiaalisten tulonsiirtojen yhteiskunnallinen hintalappu oli Suomessa vuonna 2017 karkeasti laskien 20 miljoonaa euroa. Kaikkiaan palkkaköyhyydestä seuranneiden tulonsiirtojen on laskettu olleen vuonna 2017 Suomessa noin 500 miljoonaa euroa. </p><p>Pihlajamäki sanoo sopimusshoppailun alkavan muistuttaa tilannetta, jossa ihmisten työpanoksesta on ryhdytty väkisin tekemään aletavaraa. &quot;Ja valitettavasti viime aikoina on yhä useammin otettu käytännöksi, että työnantajalta tulee härskeimmillään kilpailuetua ja kustannussäästöjä tavoiteltaessa vain yksipuolinen ilmoitus työehtojen vaihtamisesta ns. aleversioon&quot;.</p><p>Pihlajamäki korostaa työnantajien yksipuolisen työehtosopimusshoppailun olevan kaikin puolin ongelmallista. &quot;Siksi nyt jos koskaan tarvittaisiin selkeitä yhteisiä pelisääntöjä tällaiseen sopimuskikkailun tyrehdyttämiseksi.&quot; </p><p>Jyty on törmännyt konkreettisesti tähän tes-shoppailuun Turun kaupungin 98-prosenttisesti omistaman Kiinteistö- ja ruokapalveluyhtiön Arkean ilmoitettua yksipuolisesti yhtiön tuhannen työntekijän työehtosopimusten vaihtamisesta halvempiin Matkailu- ja ravintolapalvelujen MaRa&#58;n ja Kiinteistötyönantajien KITA&#58;n yleissitovien sopimusten piiriin. </p><p>&quot;Tämä vielä tilanteessa, jossa Arkea on tehnyt useita vuosia miljoonien eurojen voittoa ja sama voitollinen linja on jatkunut myös kuluvana vuonna. Mutta mikään ei tunnu riittävän. Entisestään pienipalkkaisen henkilöstön kokonaisansiot tulisivat olemaan tämän palkkojen halpuuttamisen seurauksena jopa 15-30 prosenttia pienemmät riippuen työtehtävistä, työsuhteen kestosta ja työajoista. On lisäksi hyvä muistaa, että työehtosopimuksessa sovitaan paitsi palkoista myös mm. ylityökorvauksista, lomista ja muista eduista.&quot;</p><p>&quot;Työnantaja on väittänyt, että kyseessä ei ole sopimusshoppailu. Se ei pidä paikkaansa. Nimenomaan AVAINTES on ollut kuntien omistamien yhtiöiden tes. Nyt Turun kaupunki Arkean omistajana pyrkii röyhkeästi murtamaan tämän käytännön tavoitteena vain ja ainoastaan leikata rankalla kädellä työntekijöiden palkkakustannuksia. Siis palkkoja, joissa peruspalkat ovat vuoden 2018 tilaston mukaan olleet AVAINTES&#58;n mukaan esimerkiksi siivoojilla 1838 euroa, ruokapalvelutyöntekijöillä 1818 euroa ja laitoshuoltajilla 1852 euroa kuukaudessa.&quot;&#160;&#160; </p><p>Jyty on työtaistelutoimilla vastustanut Arkean päätöstä. &quot;Emme tule katsomaan sivusta palkkojen polkemista emmekä hyväksy jatkossakaan tällaista työehtojen halpuuttamista edustamillamme aloilla ilman järjestöllisiä toimenpiteitä&quot;, Maija Pihlajamäki painottaa.</p><p>Lisätietoja&#58; puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756,&#160;<a href="mailto&#58;maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi">maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi</a></p><p><em>* Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK&#58;n jäsenliitto.<br></em></p><p><br><em></em></p>15.11.2019 22:00:00Tiedote16.11.2019 11:55:53https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/Maija_Pihlajamäki_1000x667px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Mitä käräjäoikeuden päätös kiky-tunneista merkitsee?1112<p>​Viime viikolla tuli tieto Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden päätöksestä, jonka mukaan kiky-sopimuksella ei voi pidentää työntekijän työsopimukseen kirjattua työaikaa. Jos siis työsopimukseen kirjattu työaika on työehtosopimuksen mukaista työaikaa lyhyempi, sovelletaan edullisemmuussäännön mukaan työsopimuksessa sovittua työaikaa. <br></p><h3>Voiko päätöstä, joka koski Insinööriliiton jäsentä, soveltaa myös Jytyn jäseniin?</h3><p>Oikeustila on epäselvä, sillä kesällä annetun <span style="text-decoration&#58;underline;">työtuomioistuimen (yksimielisen) lausunnon</span> (TT 2019&#58;74) ja edellä kerrotun Insinööriliiton käräjäoikeustapauksen sanoma on yleistasolla vastakkainen. Työtuomioistuin antoi em. lausunnon käräjäoikeuden pyynnöstä koskien tapausta, jossa on myös kysymys kiky-tunneista <span style="text-decoration&#58;underline;">eikä tämän jutun osalta ole vielä tullut käräjäoikeuden päätöstä</span>.<br><br>Insinööriliiton jutussa kyseessä on ollut ns. kattava työsopimus, koska työsopimuksessa on sovittu hyvin monesta asiasta nimenomaisesti tes&#58;stä poikkeavasti (työaika, vuosiloma is-aika yms). Sopimuksessa on lisäksi nimenomainen maininta, että ”muilta osin” sovelletaan tessiä. <br><br>Kuntapuolella ei pääsääntöisesti ole haluttu poiketa työsopimuksella voimassa olevasta työehtosopimuksesta. Yksityisellä puolella tilanne lienee melko samanlainen kuin kunnalla. <strong>Jos työntekijä pystyy osoittamaan, että työaika on nimenomaan sovittu tes&#58;istä poikkeavasti, tapausta lähdetään selvittämään.</strong> Tähän mennessä näitä kikyä koskevia riitajuttuja ei ole ollut.<br><br>Päätös ei ole vielä lainvoimainen, joten on mahdollista, että se etenee valituksen kautta hovioikeuteen ja sen jälkeen vielä korkeimpaan oikeuteen. <br><br><strong><em>Tiedoksi vielä se, mitä kunnan lm-kirjeessä tammikuussa 2017 on todettu kiky-tunneista&#58; </em></strong><br><br><em>Kilpailukykysopimuksessa sovitun työajan pidennyksen suhteesta työsopimuksessa sovittuun työaikaan, on tullut jonkin verran kysymyksiä edunvalvontaosastolle. Tilanne on haasteellinen, sillä nyt tehdyt työehtosopimuksissa sovitut muutokset pidentävät työaikaa.&#160; Näin ollen, nyt on tulkittava sitä, onko työsopimuksessa oleva työaikaa koskeva merkintä sellainen, että se viittaa selkeästi työehtosopimuksen työaikaa koskevaan määräykseen (eli on informatiivinen) vai sellainen että siinä ei ole tätä viittausta/kytkentää (eli on itsenäinen työsopimuksen ehto). </em><br><br><em>Oikeus työajan muuttamiseen on tarkasteltava työsopimuskohtaisesti, koska työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus, ja vain näillä sopijaosapuolilla on tieto siitä, mitä sopimusta tehtäessä on ollut tarkoitus sopia. Jos työsopimuksessa on sovittu työaika vain viittaamalla työehtosopimukseen, työaika muuttuu eli pitenee.&#160; Epäselvyyttä ei ole niissäkään tilanteissa, joissa osa-aikaisen työaika on sovittu prosenttiperusteisesti työehtosopimuksen täydestä työajasta. </em><br><em>Jos taas työsopimuksessa on mainittu vain työaika esimerkiksi 20 tuntia viikossa ilman mitään viittausta työehtosopimukseen, lähtökohtaisesti kyse on tilanteesta, jossa muutokseen tulee saada työntekijän suostumus. Näissäkin tilanteissa pitää työsopimusta tarkastella kokonaisuutena, koska työsopimuksen muut merkinnät saattavat johtaa siihen, että työsopimuksessa mainittu tuntimäärä on tarkoitettu lähinnä informatiiviseksi. </em></p><p><br><strong>Lisätietoja&#58; </strong><a href="/fi/otayhteytta/palvelunumerot/Sivut/default.aspx" style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Jytyn aluetoimistot ja edunvalvontaosasto</strong></a><strong></strong></p><p><br></p>12.11.2019 22:00:00Ajankohtaista13.11.2019 12:43:57https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/jyty_ikoni_koulutus_punainen.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Neuvonta-alan TES-neuvottelut aloitettiin1111 <p>Neuvonta-alan runkosopimuksen uudistamista koskevat TES-neuvottelut aloitettiin sovitusti 12.11. Tapaamisessa osapuolet esittävät omia tekstimuutostavoitteitaan, joihin sovittiin vastattavan seuraavassa tapaamisessa 18.11. Palkankorotukset eivät olleet vielä ensimmäisessä neuvottelussa esillä.</p><p>Neuvonta-alan runkosopimuksen voimassaolo päättyy vuoden vaihteessa ja marras- joulukuulle on sovittu useita neuvotteluaikoja. Jytyn lisäksi neuvonta-alan runkosopimusta neuvottelevat Agronomiliitto, Ammattiliitto Pro ja JHL. Työnantajapuolta edustaa Palvelualojen työnantajat Palta.</p><p>Alan neuvottelutilanteesta tiedotetaan tarkemmin loppuvuoden aikana.</p><p>Lisätiedot&#58;</p><p>Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies<br>Anniina Kannelsuo, työmarkkinalakimies</p>12.11.2019 22:00:00Ajankohtaista13.11.2019 7:20:48https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Jytyn lomamökkien varaus vuodelle 2020 alkaa torstaina 14.11.1103<p>​<strong>Lomamökkien varaus vuodelle 2020 alkaa 14.11.2019. Ajalla 14.11.–28.11. varaavat ne jäsenet, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet Jytyn lomamökkietua tai edellisestä varauksesta on kulunut 2 vuotta. Tämän jälkeen 29.11. alkaen varaus on mahdollista kaikille jäsenille.<br></strong></p><p>Jytyn jäsenenä voit vuokrata viihtyisiä, jäsenhintaisia lomahuoneistoja ja mökkejä Levillä, Rukalla ja Tahkolla. Mökkejä voi vuokrata ympäri vuoden. Vuokrahinta sisältää talvikaudella 2 kpl viikon Hissilippuja / huoneisto, arvoltaan yhteensä noin 300 €. Tahkolla on vuokralaisten käytössä kesäisin Tahko Golf Club Oy&#58;n Business Golfkortti, joka oikeuttaa yhdelle pelaajalle ilmaisen kierroksen per päivä ja kolmelle lisäpelaajalle alennettuun hintaan. Lomamökkien varaukset tehdään suoraan kohteesta ja lomaviikot täytetään siinä järjestyksessä, kun varauksia tulee. Kaikkien mökkien majoitusvaraus on sitova.</p><h4>Lue lisää&#58; </h4><ul><li><h4><a href="/fi/jasenyys/jasenedut/lomamokit/Sivut/default.aspx">Loma-asuntojen tarkemmat esittelyt, hinnat ja varausohjeet</a></h4></li><li><h4><a href="http&#58;//digilehti.jytyliitto.fi/digilehti/072019/2-jytyn-lomamokkien-varaus">Jyty-lehden 7/2019 ilmoitus lomamökkien varauksen alkamisesta</a><br></h4></li></ul><p><br><strong></strong></p>11.11.2019 22:00:00Ajankohtaista12.11.2019 13:45:11https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Mökkikuvat/Tahko1.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ammattiliitto Jyty valmistautuu laajentamaan työtaistelutoimia – neuvotteluissa Arkean kanssa ei päästy alkua pidemmälle1100<p><strong>Turun kaupungin 98-prosenttisesti omistaman Arkea Oy&#58;n ja työntekijöitä edustavien liittojen väliset neuvottelut työehdoista katkesivat heti alkuunsa tiistaina 12. marraskuuta, kun Arkea kieltäytyi neuvottelemasta voimassaolevan Avainta ry&#58;n työehtosopimuksen pohjalta.</strong> </p><p>Jytyn puheenjohtaja <strong>Maija Pihlajamäki</strong> on järkyttynyt Turun kaupungin ja Arkea Oy&#58;n tavasta kohdella työntekijöitään sopimusneuvotteluissa. <br></p><p>– Käytännössä Arkea Oy palasi neuvottelupöytään vain kertoakseen, ettei suostu neuvotteluihin, Jytyn puheenjohtaja päivittelee.</p><p>Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty valmistautuu laajentamaan työtaistelua puolustaakseen kuntien omistamissa yhtiöissä noudatettavaa Avainta ry&#58;n työehtosopimusta. Tarkemmista työtaistelutoimista tiedotetaan heti, kun niistä on päätetty.</p><p>– Emme voi hyväksyä keskeisten työehtojen polkemista Avaintes-työehtosopimusta vaihtamalla tai rajusti heikentämällä, Jytyn puheenjohtaja korostaa.</p><p>Kiinteistö- ja ruokapalveluyhtiö Arkea Oy ilmoitti 27. syyskuuta vaihtavansa yli 1 000 työntekijän työehtosopimukset Matkailu- ja ravintolapalvelujen (MaRa) ja Kiinteistötyönantajien (KITA) työehtosopimuksiin. Tällä sopimusshoppailulla Arkea Oy pyrkii rajusti heikentämään työntekijöidensä työehtoja säästöjen toivossa. </p><p>Turun kaupungin ja Arkea Oy&#58;n sopimusshoppailu tiputtaisi jo ennestään pienipalkkaisten työntekijöiden kokonaisansioita jopa 30 prosenttia. Esimerkiksi siivoojan peruspalkka Arkeassa on nykyisellään 1774,28 euroa.</p><p>Työntekijäjärjestöjen ja Arkea Oy&#58;n väliset neuvottelut työehdoista ovat ajautuneet jatkuvasti umpikujaan. Viimeksi ammattiliitto Jytyn ja JHL&#58;n jäsenet Arkea Oy&#58;ssä olivat kolmipäiväisessä lakossa 6.-8. marraskuuta.</p><p><strong>Lisätietoja medialle&#58;</strong></p><p>Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi</p><p><strong>Lisätietoja jäsenille&#58;</strong></p><p>Kimmo Hollmén, alueasiamies, Jytyn Turun toimipiste, puh. 040 556 1809, kimmo.hollmen@jytyliitto.fi</p><p><em>* Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä 84 % on naisia. Jyty on STTK&#58;n jäsenliitto.</em></p>11.11.2019 22:00:00Tiedote12.11.2019 11:12:47https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_sini_megafoni_rgb.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
STTK:n hallitus: Työnantajan toiminta muistuttaa yksipuolista keskitettyä ratkaisua896 <p>Syksyn työmarkkinoiden sopimuskierros on täydessä vauhdissa. Tällä hetkellä liitot neuvottelevat useissa yksityisen puolen pöydissä alakohtaisia työehtosopimusratkaisuja sekä määrittelevät suomalaisen työn hinnan. Keväällä neuvottelupöytään menevät julkisen sektorin liitot.</p><p>STTK&#58;n hallitus totesi tänään, että se ei haikaile keskitettyjen ratkaisujen perään. Mistään vientimallista ei myöskään ole sovittu, joten kyse on puhtaasta liittokierroksesta.</p><p>- Se tarkoittaa, että liitot neuvottelevat itsenäisesti asettamiensa tavoitteiden pohjalta. Onko tämä järkevää Suomen talouden ja työllisyyden kannalta, selviää jälkeen päin. Tämä on kuitenkin malli, johon Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) tilanteen ajoi luopumalla yksipuolisesti keskitetyistä palkkaratkaisuista, puheenjohtaja <strong>Antti Palola</strong> muistuttaa.</p><p>EK on peräänkuuluttanut vientivetoista kierrosta, jossa päänavaajat määrittelevät kustannustason.</p><p>- Toisaalta näyttää siltä, että moni työnantajaliitto haikailee pääsevänsä tämän kustannusraamin alle. EK&#58;lla ei oman ilmoituksensa mukaan kuitenkaan ole enää sananvaltaa palkkakysymyksiin liittyvissä asioissa. Siitä huolimatta syntyy kuva, että EK haikailee maltillisia palkkaratkaisuja ja vientivetoista mallia. EK ja sen jäsenliitot näyttävät tavoittelevan yksipuolista keskitettyä ratkaisua, joka on tiukempi kuin perinteiset tupot konsanaan, Palola arvioi.</p><p>STTK pitää luonnollisena, että palkansaajapuolella EK&#58;n toimintaa ei katsota hyvällä. Liitot asemoituvatkin sopimuskierrokseen vain ja ainoastaan omien tavoitteidensa mukaisesti.&#160;</p><p>- Palkansaajapuolella myös jaetaan tietoa ja liitot keskenään jakavat tietoa toisilleen ja jäsenistölleen melko avoimesti, Palola korostaa.</p><p>Työnantajien julkisuudessa esillä olleet työehtojen heikennystavoitteet kertovat joko realismin puutteesta tai halusta romuttaa työmarkkinoiden luottamusta entisestään. Sopimuskausien hajaantuminen sekä palkkaratkaisujen irtoaminen esimerkiksi veropolitiikasta ja työelämän kehittämisestä merkitsee entistä vahvempaa tarvetta työntekijöiden suojan lisäämiselle.</p><p>- Tämän tarpeen osoittaa myös työnantajien työehtosopimusshoppailu, jossa tarkoitus on ainoastaan työehtoja polkemalla säästää työvoimakustannuksissa. Tästäkin syystä palkansaajapuolen tiukka koordinaatio on kierroksen aikana tarpeellista ja luonnollista. Tämmöistä on liittokierros, Palola toteaa.</p><p>Lisätiedot&#58; Antti Palola p. 040&#160;509 6030</p><p><em>STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 15 jäsenliittoa ja noin 500 000 jäsentä. Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita.</em></p>10.11.2019 22:00:00Ajankohtaista11.11.2019 13:48:10https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PUBLISHINGIMAGES/STTK.JPG" width="200" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Työtuomioistuin: osastonsihteerien oikea työaikamuoto toimistotyöaika7212 <p>Työtuomioistuin totesi eilen 7.11.2019 antamassaan tuomiossa (TT&#58;2019&#58;104), että osastonsihteerien oikea työaikamuoto Jyväskylän kaupungilla on toimistotyöaika. Osastonsihteerit oli vuonna 2015 siirretty muodollisesta jaksotyöajasta yleistyöaikaan. Jyty riitautti asian yhdessä muutaman muun liiton kanssa. </p><p>Toimistotyötä puoltavina seikkoina työtuomioistuin huomioi mm. sen, että osastonsihteerien tehtävistä suurin osa on luonteeltaan toimistotyötä hoitotyöhön liittyvien tehtävien (lähinnä puhelimitse tapahtuva potilaiden ja omaisten neuvonta) jäädessä vähäiselle tasolle. Työtuomioistuin totesi myös, ettei työnantajan vuodesta 2010 alkaen edellyttämä lähihoitajan koulutus muuta työn luonnetta ja laatua hoitotyöksi, kun tehtävän sisältö ei sitä puoltanut.</p><p>Tuomio vahvistaa Jytyn näkemyksen siitä, että yleistyöajan sijaan osastonsihteerin työssä pitäisi soveltaa toimistotyöaikaa. Asia on kuitenkin aina arvioitava tapauskohtaisesti tehtävän sisällön perusteella. </p><p>Lisätietoja&#58; johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima</p><p><br></p>7.11.2019 22:00:00Ajankohtaista8.11.2019 12:58:27https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" height="267" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/oikeus.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jytyläiset eivät tee lakonalaista työtä Raumalla7211 <p><strong>Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn jäsenet pitäytyvät omissa työtehtävissään Julkisten ja hyvinvointialojen JHL&#58;n lakon ja ulosmarssin aikana Raumalla. </strong></p><p>– Jytyläiset keskittyvät omiin työtehtäviinsä, eivätkä tee lakonalaista työtä, sanoo Jytyn järjestöjohtaja Ari Sauros.</p><p>JHL ilmoitti työtaistelutoimista eilen keskiviikkona. JHL&#58;n ruoka- ja puhtauspalveluissa työskentelevät jäsenet ovat Raumalla lakossa torstaina ja perjantaina 7.–8.11. Lisäksi kaikki Rauman kaupungilla työskentelevät JHL&#58;n jäsenet marssivat ulos työpaikoltaan tänään torstaina 7.11. kello 13-15. </p><p>Lakko ja ulosmarssi liittyvät siihen, että Rauman kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.11.2019 sote-toimialueen ruoka- ja puhtauspalveluiden ulkoistamisesta.</p><p><strong>Lisätietoja&#58;</strong></p><p>järjestöjohtaja Ari Sauros, puh. 0400 343 424, ari.sauros@jytyliitto.fi</p><p><strong>Lisätietoja jäsenille&#58;</strong></p><p>pääluottamusmies Anne Haapasalo, puh. 044 793 3521, anne.haapasalo@rauma.fi</p><p>alueasiamies Olli Järvelä, puh. 040 588 7987, olli.jarvela@jytyliitto.fi </p>6.11.2019 22:00:00Tiedote7.11.2019 9:58:04https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_puna_megafoni_rgb.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
SAK, Akava ja STTK: Nuorten näköala työelämään ei saa kadota sopimisen puutteeseen7210<p>Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK jatkavat ohjelmaa, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään kesätyön kautta. &quot;Tutustu työelämään ja tienaa&quot; on peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille ja lukiolaisille tarkoitettu kesäharjoittelumalli. Siitä on solmittu keskusjärjestösopimus, jossa on suositeltu yrityksiä palkkaamaan nuoria kesätyöhön.</p><p>Keskusjärjestöillä on ollut tähän asti yhteinen näkemys, että kesätyö on nuorille tärkeä mahdollisuus saada kokemusta työelämästä ja yrityksille mahdollisuus esitellä toimialaansa ja työpaikkojaan. Elinkeinoelämän keskusliitto EK on ilmoittanut, ettei se tee jatkosopimusta keskusjärjestösopimukseen.</p><p>Sopimukseen on kuulunut vähimmäiskorvaus harjoittelusta sekä pelisäännöt. Näihin kuuluu, että harjoittelu ei saa korvata normaalia kesätyötä, sen on sijoituttava koululaisten kesäloman ajalle sekä ketjutuskielto.</p><p>Nykyinen kolmivuotinen sopimus suosituksesta umpeutuu vuoden lopussa ja EK haluaisi liudentaa sen pelkäksi suositukseksi ilman sopimusta.</p><p>– Tämän päivän kesätyöntekijät ovat huomisen koulutettuja ammattilaisia. Siksi oli lyhytnäköistä ja valitettavaa, ettei asiasta saatu keskusjärjestötason kattavaa suositusta, sanoo STTK&#58;n puheenjohtaja Antti Palola.</p><p>SAK&#58;n, Akavan ja STTK&#58;n liitot ovat päättäneet, että ne pyrkivät itse solmimaan liittotason sopimuksia, joiden avulla Tutustu työelämään ja tienaa -malli voisi jatkua.</p><p>– SAK&#58;n luottamushenkilökyselyssä on kysytty mallin käytöstä. Se näyttää olevan käytössä noin joka viidennellä työpaikalla. Tässäkin mielessä suosituksen uusiminen olisi tarpeen, jotta malli saataisiin yleistymään, SAK&#58;n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kertoo.</p><p>– Harjoitteluohjelmaa on pidetty yleisesti tärkeänä, koska sen avulla myös aivan nuorimmat pääsevät tutustuman työelämään, painottaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.</p><p><em>Yhteyshenkilöt</em></p><p><em>- Puheenjohtaja Jarkko Eloranta, SAK, puh. 020 774 0100 </em></p><p><em>- Puheenjohtaja Sture Fjäder, Akava, puh. 0400 609 717 </em></p><p><em>- Puheenjohtaja Antti Palola, STTK, puh. 040 509 6030</em></p>6.11.2019 22:00:00Ajankohtaista7.11.2019 8:43:30https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Arkea sortui työehtoshoppailuun7207 <p>Turun kaupungin 98 prosenttisesti omistama Arkea Oy on reilu tuhat henkeä työllistävä kiinteistö- ja ruokapalveluyhtiö. Arkea ilmoitti syyskuussa eroavansa työnantajaliitto Avainta ry&#58;n jäsenyydestä ja vaihtavansa työehtosopimuksensa AVAINTES&#58;ta halvempiin eli Matkailu- ja ravintolapalvelut ry&#58;n ja Kiinteistötyönantajat ry&#58;n työehtosopimuksiin. Tämä tarkoittaa merkittäviä heikennyksiä henkilöstön työehtoihin. Leikkauslistalla ovat muun muassa epämukavan työajan korvaukset ja muut palkan osat, vuosiloma- sekä sairauslomaoikeus. Arkean henkilöstössä ja henkilöstöä edustavissa ammattiliitoissa uutinen on otettu pöyristyneenä vastaan. </p><p>Työehtoshoppailu tarkoittaa tilannetta, jossa työnantaja etsii tasoltaan matalamman työehtosopimuksen heikentääkseen henkilöstön työsuhteen ehtoja. Työntekijän kanssa suoraan solmimaansa työsopimusta työnantaja ei voi ilman irtisanomisperustetta muuttaa. Sen sijaan työehtosopimus, joka määrittelee esimerkiksi vuosilomaoikeuden ja muita työsuhteen keskeisiä ehtoja, voi vaihtua, jos työnantaja järjestäytyy uudelleen eri työnantajaliittoon. </p><p>Julkisuudessa on väitetty, että Arkean tapauksessa ei ole kyse työehtoshoppailusta, koska työnantaja siirtyy mm. ravintola-alalla sovellettavan yleissitovan työehtosopimuksen piiriin. Väite on virheellinen. Nimenomaan AVAINTES on perinteisesti ollut kuntien omistamien yhtiöiden soveltama työehtosopimus. Turun kaupunki haluaa murtaa tämän perinteen. Samalla ehkä unohtuu, että EK&#58;n työnantajaliitoissa kuntaomistajalla tuskin on samaa vaikutusvaltaa kuin Avainta ry&#58;ssä. Lisäksi on täysin selvää, että suunnitellulla muutoksella on vain yksi motiivi, ja se on halu pienentää henkilöstön palkkakustannuksia. Jos tämä ei ole työehtoshoppailua, on vaikea kuvitella, mikä olisi. </p><p>Arkea perustelee työehtojen halpuuttamista liiketoiminnan kannattavuudella. Yhtiö on kuitenkin viime vuosina tuottanut miljoonia euroja voittoa. Esim. vuonna 2018 Arkean liiketoiminnan tulos oli julkisten tilinpäätöstietojen mukaan yli 1,3 miljoonaa euroa ja liikevaihto 66 miljoonaa. Toisaalta esimerkiksi siivoojan peruspalkka Arkeassa on 1774,28 euroa. Tämäkö todella on se kuluerä, josta on nyt säästettävä?</p><p>Jyty on ollut valmis neuvottelemaan Arkean kanssa. Valitettavasti muutaman neuvottelukerran jälkeen tuli ilmeiseksi, ettei Arkean taholta löydy aitoa neuvottelutahtoa. </p><p>Arkean toiminta perustuu osaaviin ja motivoituneisiin työntekijöihin. Tämä olisi syytä myös työnantajan muistaa. ”Arvostamme toisiamme” on yksi Arkean kauniisti kirjoitetuista arvoista. Tätä arvostusta olisi nyt syytä osoittaa myös käytännössä. Pienipalkkaisen henkilöstön raju kurittaminen on täysin väärä tapa edistää yhtiön tuottavuutta eikä henkilöstön selkänahasta pidä hakea lisäeuroja hinnalla millä hyvänsä. </p><p>Jyty tuomitsee jyrkästi tällaiset suunnitelmat ja tukee jäsenistöään kaikin mahdollisin keinoin. <br></p><div><strong>Jonna Voima </strong><br>johtava työmarkkinalakimies<br></div><div><br></div>5.11.2019 22:00:00Ajankohtaista6.11.2019 11:32:45https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/Jonna_Voima.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Usein kysyttyjä kysymyksiä lakosta Arkeassa7206<p>Ammattiliitto Jyty tiedotti&#160;keskiviikkona 5.11. lakosta Turun kaupungin omistamassa Arkea Oy&#58;ssä. <span><span>Lakko koskee kaikkea Jytyn jäsenten Arkeassa tekemää työtä.</span></span> Lue tarkemmat tiedot <a href="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/ammattiliitto-jytyn-jasenet-menevat-lakkoon-arkeassa-keskiviikkona-6-marraskuuta.aspx" style="text-decoration&#58;underline;"><strong>tiedotteesta.</strong></a> Tällä sivulla vastataan jäsenten usein esittämiin kysymyksiin lakosta Arkeassa. <br></p><h3>Mitä lakolla tarkoitetaan?</h3><p>Lakolla tarkoitetaan työntekijöiden pidättäytymistä kokonaan lakon alaisesta työstä. Lakkoa käytetään painostuskeinona tilanteessa, jossa sopua ja yhteisymmärrystä työnantajaosapuolen kanssa ei muuten löydy, eikä asioiden eteenpäin vieminen onnistu enää pelkästään neuvottelemalla. Lakossa on tärkeää, että työtaistelutoimenpiteet ja painostuskeinot kohdistetaan mahdollisimman tehokkaasti työnantajaan.<br></p><h3>Mitä tulee tehdä ensimmäiseksi lakon uhatessa? </h3><ul><li>Tarkista kaikki tietosi Jytyn sähköisessä asiointipalvelussa Jässärissä, jonne linkki ja kirjautumisohjeet löytyvät Jytyn nettisivuilta&#160;kohdasta&#160;<a href="/fi/jasenyys/sahkoiset-asiointipalvelut/Sivut/default.aspx" style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Jytyn sähköiset asiointipalvelut</strong></a>. Mikäli olet ilmoittanut liittoon vain työsähköpostin ja puhelinnumeron, niin rekisteriin kannattaa päivittää myös toissijainen sähköposti ja puhelinnumero. Näitä yhteystietoja käytetään lakkotilanteissa tärkeään jäsentiedottamiseen. Yhteystietojen päivittäminen on tärkeää myös siksi, että työtaistelutilanteessa työnantaja saattaa katkaista yhteydet työsähköpostiin ja kerätä työpuhelimet pois.</li><li>Tarkista ja muokkaa Jässärissä tarvittaessa työpaikka- ja työsuhdetietoja. Ajantasaiset työsuhdetiedot ovat oleellisen tärkeitä, jotta tiedetään, keitä kaikkia työtaistelu koskee.</li><li>Sinulle toimitetaan sähköpostitse ohjeet lakkoavustuksen hakemisesta. Muistathan myös, että ilman tilitietoa lakkoavustusta ei voida maksaa.</li><li>Jässäristä löydät oman jäsennumerosi, mikäli jäsenkorttisi on päässyt hukkumaan. </li></ul><p></p><h3>Työnantaja sanoo, että lakko on laiton. Voinko silti osallistua lakkoon? </h3><p>Työntekijällä on aina oikeus osallistua ammattiliiton toimeenpanemaan työtaisteluun eli esimerkiksi mennä lakkoon silloin, kun ammattiliitto on lakosta päättänyt. Työnantaja ei voi rangaista työntekijää tällaiseen työtaisteluun osallistumisesta.<br><br>Ammattiliitto kantaa vastuun tekemästään työtaistelupäätöksestä. Mikäli työtuomioistuin katsoo, että työtaistelu on ollut laiton, voidaan ammattiliitto tuomita maksamaan hyvityssakkoa. Työntekijä ei tällöinkään ole vastuussa eikä häneen voida kohdistaa seuraamuksia.<br></p><h3>Miten varaudutaan lakkoon?</h3><p></p><ul><li>Ennen lakkoa työpaikalla työskennellään normaalin työrytmin mukaisesti. Lakkoon ei saa varautua tekemällä esimerkiksi töitä etukäteen ”varastoon”. Töitä ei saa myöskään jättää tekemättä ennen lakkoa.</li><li>Seuraa Jytyn nettisivuja, some-kanavia, jäsenkirjeitä ja muuta tiedotusta. Saat lisätietoja pääluottamusmieheltäsi ja oman alueesi alueasiamieheltä.</li><li>Lakkoilmoituksessa kerrotaan aina kellonaika, milloin lakko alkaa ja päättyy sekä kehen työnantajaan lakko kohdistuu (vain ne työntekijät lakossa). Töihin ei mennä enää lakon alkamisajan jälkeen. Mikäli lakko alkaa kesken työvuoron, työ lopetetaan lakon alkaessa ja poistutaan työpaikalta. Lakon päättymishetken jälkeen mennään normaalisti töihin.</li><li>Jytyn luottamushenkilö/edustaja mahdollisuuksien mukaan kiertää lakon alkaessa työpaikan ja ohjaa henkilöstön ulos. Älä jätä työpaikallesi mitään, mitä mahdollisesti tarvitset lakon aikana. Lakon alkamisen jälkeen työpaikalle ei saa mennä missään tilanteessa. Usein työnantaja pyytää lakon alkaessa palauttamaan työnantajan työntekijälle työsuhde-etuna luovuttamat työvälineet. Pyydettäessä nämä välineet on jätettävä työnantajan hallintaan.</li><li>Tarkista, että sinulla on Jytyn pääluottamusmiehen, aluetoimiston tai muun ennakkoon ilmoitetun Jytyn lisätietojen antajan yhteystiedot.<br><br></li></ul><h3>Miten toimitaan lakon aikana?<br></h3><ul><li>Seuraa lakon aikana liiton tiedotuskanavia, kuten nettisivuja, sähköpostia ja tekstiviestejä. Uutta lakkoinformaatiota päivitetään nettisivuille ja neuvottelutilanteissa uutisointi on jatkuvaa. </li><li>Työnantajaan ei tarvitse lakon aikana olla missään yhteydessä.</li><li>Jytyn keskustoimisto ja aluetoimisto ilmoittavat mahdollisista lakkotilaisuuksista, jonne voi tulla keskustelemaan ja kysymään lakkoon liittyvistä asioista.</li><li>Töihin palataan heti määräaikaisen lakon päättymisajan jälkeen.<br><br></li></ul><h3>Mistä saan tietoa lakosta?</h3><p>Seuraa jäsentiedotteita sähköpostistasi ja liiton nettisivuilta. Tarvittaessa lähetämme myös tekstiviestejä. Lisätietoja antaa työpaikkasi Jytyn pääluottamusmies, luottamusmiehet ja oman alueesi toimipisteen alueasiamiehet.<br></p><h3>Milloin palkanmaksu katkeaa?</h3><p>Palkanmaksu katkeaa lakon alkamispäivänä. Lakkoa edeltävällä ajalla ansaittu palkka on kuitenkin maksettava normaalisti, vaikka maksupäivä osuisi lakon ajalle.<br></p><h3>Miten haen lakkoavustusta ja paljon sitä maksetaan?</h3><p><span><span>Liitto maksaa lakossa oleville jäsenilleen avustusta yhteneväisesti muiden liittojen kanssa. Lakkoavustukseksi on päätetty <strong>60 euroa</strong> jokaisesta lakkopäivästä.</span></span> Jytyn jäsenet Arkeassa saavat tarkemmat ohjeet lakkoavustuksen hakemiseen sähköpostitse. Muistathan päivittää Jässäriin yhteystietosi, mukaan lukien sähköpostiosoitteesi.<br></p><h3>Mitä tapahtuu luontaiseduille lakon aikana?</h3><p>Työnantaja voi poistaa luontaisedut lakon ajaksi, esimerkiksi matkapuhelimen tai tietokoneen. Tähän kannattaa varautua hankkimalla varapuhelin ja prepaid-liittymä. Ilmoita uusi numerosi luottamusmiehelle sekä liittoon päivittämällä tietosi Jässärin kautta.<br></p><h3>Voiko lakonalaisia töitä tehdä?</h3><p>Mitään lakonalaista työtä ei saa tehdä. Poikkeuksena tästä on työaikalaissa määritelty ns. hätätyö, johon työnantaja voi määrätä.<br><br>Hätätyön peruste on se, että töiden tekemättä jättäminen uhkaa esimerkiksi ihmishenkiä, terveyttä tai omaisuutta. Työtä voidaan teettää hätätyön perusteella enintään kaksi viikkoa. Työnantajan pitää tehdä hätätyöstä ilmoitus viranomaisille.<br></p><h3>Mitä on suojelutyö?</h3><p>Velvollisuus tehdä suojelutyötä koskee vain julkisella sektorilla toimivia viranhaltijoita. &#160;<br><br>Myös yksityissektorilla voidaan sopia suojelutyöstä, joka rajataan työtaistelun ulkopuolelle. Tarkempia tietoja saat luottamusmieheltäsi tai aluetoimistosta.<br></p><h3>Miten käy määräaikaisen työsuhteen?</h3><p>Lakko ei vaikuta määräaikaiseen työsopimukseen, joka päättyy aina sovittuun päivään mennessä.</p><h3>Maksetaanko sairausajan palkkaa lakon aikana?</h3><p>Mikäli sairausloma alkaa ennen lakkoa ja päättyy sen jälkeen, sairausajan palkka maksetaan normaalisti. Jos sairausloma päättyy kesken lakon, työntekijä on tämän jälkeen lakossa ja saa lakkoavustusta.<br><br>Jos työntekijä sairastuu kesken lakon, hän saa sairausajan palkkaa vasta, kun lakko päättyy. Lakon loppuun saakka hän saa lakkoavustusta.<br><br>Huom! Jos työntekijä sairauslomallaan osallistuu lakkotoimiin, esimerkiksi lakkovahtina, voi olla, että hänen ei enää katsota olevan sairauslomalla ja oikeutettu sairausajan palkkaan. Tällöin työntekijä on lakossa.<br></p><h3>Miten käy lomien?</h3><p>Vuosilomaa ei voi määrätä alkamaan lakon aikana sen jälkeen, kun lakkovaroitus on annettu. Jos lakko alkaa kesken vuosiloman, loma jatkuu ja palkka maksetaan normaalisti. Myös vuosiloma kertyy normaalisti.<br><br>Mikäli vuosiloma ja lakko menevät päällekkäin, se ratkaisee, kumpi on alkanut ensin. Mikäli lakko alkaa ennen sovittua vuosilomaa, loma siirtyy lakkoon kuluvien päivien osalta.<br><br>Lakkopäivät eivät kerrytä vuosilomaa.<br><br>Jos lakon aikana on poissa työstä jonkun muun syyn kuin loman vuoksi, loma kertyy siten kuin kertyisi muutoinkin kyseisen poissaolon perusteella.<br><br>Jos työntekijä joutuu hätätyöhön kesken lakon, hänelle maksetaan palkka normaalisti näiltä päiviltä, jotka myös kerryttävät vuosilomaa.</p><h3>Mitä, jos olen vanhempainlomalla?</h3><p>Mikäli äitiysvapaa on alkanut ennen lakon alkamista, äitiysvapaan palkka maksetaan normaalisti myös lakon ajalta. Jos vapaa alkaa lakon aikana, palkkaa aletaan maksaa vasta lakon päätyttyä. Äitiysvapaan palkallista jaksoa lakko ei kuitenkaan lyhennä. Sama asia pätee isyysvapaan kanssa. </p><h3>Maksetaanko palkkasaatavia lakon aikana?</h3><p>Palkkasaatavat täytyy maksaa lakosta huolimatta. Jos saatavat myöhästyvät, työntekijälle maksetaan viivästyskorko.<br><br>Jos työsuhde päättyy lakkopäivien aikana, täytyy loppupalkka silti maksaa siten kuin työehtosopimuksessa on sovittu. Mikäli maksu viivästyy, työntekijä on oikeutettu ylimääräiseen palkkaan kuitenkin enintään kuudelta viivästyspäivältä.<br></p><h3>Maksetaanko osa-aikaeläkettä?</h3><p>Osa-aikaeläkeläinen voi olla yhtäjaksoisesti poissa töistä kuusi viikkoa, jotta eläkkeen saamisen ehdot täyttyvät. Jos osa-aikaeläkeläiselle tulee lakon ja mahdollisten muiden poissaolojen vuoksi tämä kuusi viikkoa täyteen, eläkettä ei enää kuluvan kuukauden jälkeen makseta.<br><br>Enintään kuuden viikon mittainen poissaolo ei vaikuta maksamiseen.</p><h3>Miten käy opinto-, ja vuorotteluvapaiden sekä anottujen vapaiden (=työloma)?</h3><p>Lakolla ei ole vaikutusta opintovapaisiin eikä työlomiin.<br><br>Lakko saattaa vaikuttaa siihen ehtoon, että vuorotteluvapaalle siirtyvän on täytynyt vapaata edeltäneiden 13 kuukauden aikana olla töissä 12 kuukautta. Mikäli asian kanssa tulee epäselvyyttä tai ongelmaa, ole yhteydessä luottamusmieheesi tai liittoon.<br></p><h3>Mikä on työsulku?</h3><p>Työnantajan työtaistelutoimi, jolla työnantaja estää työntekijöiden pääsyn työpaikalle. Käytännössä työnantaja katkaisee myös palkanmaksun. Työsulkua ja työnantajaa koskevat samat ilmoitusajat kuin työntekijäpuolen lakkoa.<br><br>Joskus työnantajat turvautuvat työsulkuun, vaikka aloitettu lakko ei kyseistä työpaikkaa koskisikaan. Esimerkiksi silloin, kun lakolla on kuitenkin vaikutusta tämän toisenkin työpaikan työn tekemiseen, esimerkiksi lakko estää kokonaan työn teon.<br><br>Jos töitä voidaan toisten lakosta aiheutuvasta esteestä huolimatta järjestellä toisin tai esimerkiksi tehdä varastoon, työnantajan on järjesteltävä työt näin. Estäessään työn teon, työnantajan on selvitettävä kullekin työntekijälle perusteet töiden estymiselle. Jos työnantaja ei näin tee, kysymyksessä voi olla laiton työsulku.<br><br>Epäselvissä tapauksissa kannattaa olla yhteydessä liittoon. Työntekijä voi myöhemmin tehdä mahdollisista palkkasaatavista oikeusapuhakemuksen.</p><h3>Maksetaanko soviteltua työttömyyspäivärahaa?</h3><p>Ei makseta, jos työntekijä on saanut ennen lakon alkua soviteltua päivärahaa osa-aikatyön perusteella. Lakossa ei voi olla osa-aikaisesti.<br></p><h3>Voinko olla lomautettuna?</h3><p>Jos lomautus alkaa ennen lakkoa ja päättyy sen jälkeen, työntekijä on koko ajan lomautettuna. Jos lomautus päättyy lakon aikana, työntekijä on tämän jälkeen lakossa.<br><br>Työttömyysturvan maksaminen lakon aikana edellyttää, että lomautusilmoitus on annettu ennen lakkovaroitusta.<br><br>Jos lakko alkaa ennen lomautusta, työntekijä on lakossa koko lakon ajan.</p><p><br></p>5.11.2019 22:00:00Ajankohtaista6.11.2019 9:54:06https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/jyty_ikoni_muistilaput_sininen.jpg" width="420" style="BORDER&#58;0px solid;" />