​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ajankohtaista ja tiedotteet

Tilaa RSS-syötteenä: Jytyn tiedotteet.
Tilaa RSS-syötteenä: Kaikki uutiset ja Jytyn tiedotteet.

 

 

THL: Usein kysyttyä koronaviruksesta1622<p>​Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on koonnut ajankohtaista tietoa sekä usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta (COVID-19). THL seuraa tilannetta verkkosivuillaan ja päivittää sinne tuoreimmat tiedot.</p><p><strong>Lue lisää koronaviruksesta THL&#58;n sivuilta&#58;</strong> </p><ul><li><p><a href="https&#58;//thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19" target="_blank"><strong>Usein kysyttyä koronaviruksesta</strong></a></p></li><li><p><a href="https&#58;//thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/wuhanin-koronavirus1" target="_blank"><strong>Tietoa koronaviruksesta COVID-19, sen tarttumisesta, oireista, ehkäisystä ja hoidosta</strong></a><br></p></li></ul><p><br></p>26.2.2020 22:00:00Ajankohtaista27.2.2020 12:41:31https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/THL-oireet-170220.png" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jytyn jäsenkirje neuvonta-alalle 27.2.20201621<div><strong>Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry aloittaa neuvonta-alalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon sekä vapaa-aikana työasioissa matkustamisen kiellon perjantaina 28.2.2020 kello 06&#58;00 alkaen. Ylityökielto on voimassa toistaiseksi. </strong></div><div><br></div><div>Jyty on päättänyt jäseniään koskevasta ylityö-, vuoronvaihto- ja vapaa-aikana työasioissa matkustamisen kiellosta <strong>neuvonta-alan runkosopimuksen, Faba osk&#58;n ja Viking Genetics Oy&#58;n työehtosopimusten</strong> piirissä. <strong>Kielto koskee kaikkia Jytyn jäseniä em. sopimusaloilla.</strong> Vastaavan päätöksen ovat tehneet omien jäsentensä osalta myös Agronomiliitto, Ammattiliitto Pro ja JHL. </div><div><br></div><div>Työtaistelutoimilla pyritään vauhdittamaan sopimusneuvotteluja Palvelualojen työnantajat Palta ry&#58;n kanssa. Neuvonta-alan työehtosopimukset päättyivät 31.12.2019 ja ala on ollut siitä lähtien sopimuksettomassa tilassa. Neuvotteluja on käyty marraskuusta lähtien ja neuvottelukertoja on takana jo yli kymmenen. Suurimpana ongelmana on ns. kiky-tuntien poistaminen ja työnantajapuolen niistä vaatimat täysin kohtuuttomat sopimusheikennykset. </div><div><br></div><div><strong>Ylityökielto on sopimuksettomassa tilassa laillinen työtaistelutoimenpide eikä sen noudattamisesta aiheudu yksittäiselle jäsenelle seuraamuksia. <span><span></span></span></strong></div><div><br></div><div>Kiellon aikana Jytyn jäsenet eivät tee ylitöitä eivätkä sovi ainakaan työnantajan tarpeesta johtuvasta työvuorojen vaihtamisesta. <strong>Liukuvassa työajassa työskentelevät tekevät korkeintaan sovittua päivittäistä työaikaa eli liukumia ei kerrytetä. Vapaa-aikana työasioissa matkustaminen on myös kielletty. Kaikki työt, mukaan lukien työasioissa matkustaminen, tulee tehdä säännöllisen työajan puitteissa. </strong></div><div><br></div><div>Jos varallaolosta on jo aikaisemmin sovittu, työntekijän tai luottamusmiehen pitää ilmoittaa työnantajalle, että liiton päätösten mukaisesti varallaoloon liittyviä tehtäviä ei voida suorittaa lisä- tai ylityönä. </div><div><br></div><div>Hätätyö jää ylityökiellon ulkopuolelle. Sen edellytykset on kuitenkin määritelty työaikalaissa eikä niiden täyttyminen neuvonta-alalla ole todennäköistä. </div><div><br></div><div><strong>Neuvotteluiden edistymisestä tiedotetaan Jytyn internetsivulla&#58; </strong><a href="/fi/ajankohtaista/sopimusneuvottelut2020/Sivut/default.aspx" style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Sopimusneuvottelut 2019-2020</strong></a><strong>. </strong></div><div><br></div><div><span><span><strong><span><strong><span><strong>Tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja jäsenille antavat Jytyn omat luottamusmiehet, </strong> <a href="/fi/otayhteytta/aluetoimistot/Sivut/default.aspx" style="text-decoration&#58;underline;"> <strong>alueelliset toimipisteet</strong></a><strong> tai liiton edunvalvontaosasto sähköpostitse </strong> <a href="mailto&#58;tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi" style="text-decoration&#58;underline;"> <strong>tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi</strong></a><strong> tai <a href="/fi/otayhteytta/palvelunumerot/Sivut/default.aspx" style="text-decoration&#58;underline;">palvelunumeroista</a>.</strong></span></strong></span></strong></span></span><br></div><div><br></div><div><strong>Lisätietoja neuvottelijoilta&#58;</strong><br><br></div><ul><li>Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies (veli.vahamaki@jytyliitto.fi)</li><li>Anniina Kannelsuo, työmarkkinalakimies (anniina.kannelsuo@jytyliitto.fi) </li></ul><div><br></div><br>26.2.2020 22:00:00Ajankohtaista27.2.2020 10:47:07https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Neuvonta-alanRunkos_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jyty aloittaa ylityökiellon neuvonta-alalla 28. helmikuuta 1620<div><strong>Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty aloittaa neuvonta-alalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon sekä vapaa-aikana työasioissa matkustamisen kiellon perjantaina 28.2 kello 06&#58;00 alkaen. Työtaistelulla pyritään vaikuttamaan sopimusneuvotteluihin Palvelualojen työnantajat Palta ry&#58;n kanssa. Kielto koskee niitä Jytyn jäsenten työpaikkoja, joissa noudatetaan neuvonta-alan runkosopimusta tai Faba osk&#58;n ja Viking Genetics Oy&#58;n talokohtaisia työehtosopimuksia. Kielto on voimassa toistaiseksi.  </strong></div><div><br></div><div>Työtaistelutoimilla pyritään vauhdittamaan sopimusneuvotteluja Palvelualojen työnantajat Palta ry&#58;n kanssa. Neuvonta-alan työehtosopimukset päättyivät 31.12.2019 ja ala on ollut siitä lähtien sopimuksettomassa tilassa. Neuvotteluja on käyty marraskuusta lähtien ja neuvottelukertoja on takana jo yli kymmenen. </div><div><br></div><div>&#160;– Kovasta yrityksestä huolimatta sopimusneuvotteluissa ei ole tapahtunut merkittävää edistymistä. Suurimpana ongelmana on ns. kiky-tuntien poistaminen ja työnantajapuolen niistä vaatimat täysin kohtuuttomat sopimusheikennykset, Jytyn puheenjohtaja <strong>Maija Pihlajamäki</strong> ihmettelee. </div><div><br></div><div>Neuvonta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon sekä vapaa-aikana työasioissa matkustamisen kiellon ovat asettaneet kaikki alan palkansaajajärjestöt, joita ovat Jytyn lisäksi Agronomiliitto, Ammattiliitto Pro ja JHL. Työehtosopimusten piiriin kuuluvat suurimmat työpaikat ovat ProAgria, Faba, Taitoyhdistykset, Martat, 4H-liitto ja -yhdistykset, Vapaa-ajan kalastajat ja Työtehoseura. </div><div><br></div><div>Ongelmista huolimatta TES-neuvotteluja jatketaan seuraavan kerran maanantaina 2.3. </div><div><br></div><div>Lisätiedot Jytyssä&#58; </div><div><br></div><ul><li>Työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki, puh. 020 789 3717 ja <br>työmarkkinalakimies Anniina Kannelsuo 020 789 3712 </li><li>Järjestöjohtaja Ari Sauros, puh. 0400 343 424 </li></ul><div><br></div><div><em>* Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK&#58;n jäsenliitto. </em></div><div><br></div><br>26.2.2020 22:00:00Tiedote27.2.2020 10:28:47https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Neuvonta-alanRunkos_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kirkon sopimusneuvottelut jatkuivat 26.2.1171 <p>Kirkon sopimusneuvotteluissa 26.2. keskusteltiin ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta. Lisäksi Kirkon työmarkkinalaitos esitteli omia sopimustavoitteitaan. Kirkon sopimusneuvottelut jatkuvat 6.3.2020. <span><span>Jytyä neuvotteluissa edustaa työmarkkinalakimies Anne Sarvi.</span></span><br></p><p>Jyty neuvottelee kirkon yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KirVESTES), jota sovelletaan evankelisluterilaisten seurakuntien palveluksessa oleviin viranhaltijoihin ja työsopimussuhteisiin työntekijöihin. Kirkon virka- ja työehtosopimus päättyy 31.3.2020. </p><p> Lisätietoja Jytyssä&#58; Työmarkkinalakimies Anne Sarvi</p>25.2.2020 22:00:00Ajankohtaista26.2.2020 14:29:56https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Kirkko_Otsikko_rgb_vaaka_500x280px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
STTK:n kysely: Taloudelliset syyt Suomen alhaisen syntyvyyden taustalla6329 <p>STTK&#58;n <a href="https&#58;//www.sttk.fi/files/kysely-syntyvyydesta/" target="_blank"><strong>teettämän kyselyn mukaan</strong></a> moni nuori aikuinen lykkää päätöstä lapsista taloudellisista syistä. Viidenneksellä vastaajista lasten hankkiminen oli lykkääntynyt taloudellisilla perusteilla. Työelämän epävarmuus ja toimeentulon riittävyys korostuvat erityisesti naisten vastauksissa. Miesvastaajilla korostuivat kumppanin puuttuminen ja taloudelliset syyt.</p><p>– Toimeentulon epävarmuus luo painetta erityisesti nuoriin sukupolviin. Huoli näkyy vaikeutena tehdä omaa elämää koskevia suunnitelmia, <strong>Antti Palola</strong> toteaa.<br> <br> STTK&#58;n mielestä poliittisilla päätöksillä voidaan yhtä hyvin vahvistaa tai heikentää kansalaisten tulevaisuususkoa ja luottamusta.</p><p>– Teemme virheen, jos emme ota vakavasti esimerkiksi nuorten miesten syrjäytymistä koulutuksesta ja työstä. Työelämän tasa-arvon kehittäminen, oikeudenmukainen verotus, asuntopolitikka, lapsiperheiden tuet ja palvelut sekä panostukset osaamiseen ja koulutukseen ovat konkreettisia kansalaisten arkeen vaikuttavia asioita, joilla voidaan luoda edellytyksiä myönteiselle väestökehitykselle, Palola arvioi.<br> <br> Suomi on väestön ikääntymisessä edelläkävijä, emmekä ole Euroopassa ongelman kanssa yksin. Osaavasta työvoimasta tullaan käymään tulevaisuudessa ankaraa taistelua.</p><p>– Yhteiskunnalla on käytössään lukuisia keinoja varautua alhaisen syntyvyyden vaikutuksiin. Työllisyysasteen nostolla on merkittäviä vaikutuksia. Panostukset kansainväliseen rekrytointiin ovat tehokasta ennakoivaa varautumista. Työelämä voisi paljon nykyistä paremmin myös tukea vanhempien ikäluokkien jatkamista työelämässä pidempään, Palola listaa.<br> <br> Eläkejärjestelmään tehdyt uudistukset ovat erinomainen esimerkki ennakoivasta varautumisesta väestörakenteen muutoksiin.</p><p>– Työmarkkinajärjestöt ovat tehneet järjestelmän kestävyyttä parantaneita uudistuksia, jotka kantavat pitkään. Vastaavia uudistuksia tarvitaan muillekin yhteiskunnan sektoreille, Palola esittää.</p><h3> Perheeseen liittyvät valinnat ovat yksilöllisiä</h3><p> Vastaajilla, jotka ovat päättäneet olla hankkimatta lapsia, keskeisimpinä syinä ovat henkilökohtaiset toiveet. He eivät halua lapsia esimerkiksi siksi, että ajatus ei tunnu omalta tai vastaaja ei pidä lapsista. Toisaalta lasten haluamisen taustalla korostuvat myös henkilökohtaiset syyt. Lapsia toivovista vastaajista 49 prosenttia kertoo syyksi yksilölliset mieltymykset ja toiveet.</p><p>– Yksilönvapautta kunnioittavassa yhteiskunnassa meidän on ymmärrettävä, että ihmisillä on elämässään hyvin eri tavoitteita. Lapset eivät kuulu kaikkien suunnitelmiin. Ydinperhe ei voi olla yhteiskuntakelpoisuuden tai elämänlaadun mittari, eikä sitä pidä tuputtaa kenellekään. Ihmisille on annettava mahdollisuus valita ilman syyllistämistä tai surkuttelua. Toisaalta yhteiskunnan on luotava yhdenvertaiset edellytykset kaikille, jotka lapsia haluavat.<br> <br> Lisätietoja STTK&#58;ssa&#58; Antti Palola, puhelin 040 509 6030.</p><p><strong>Linkki kyselyn tuloksiin&#58; </strong><a href="https&#58;//www.sttk.fi/files/kysely-syntyvyydesta/" target="_blank"><strong>https&#58;//www.sttk.fi/files/kysely-syntyvyydesta/</strong></a></p><p><br> </p>24.2.2020 22:00:00Ajankohtaista25.2.2020 14:00:56https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/STTK.jpg" width="200" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Sopimukseton tila jatkuu Yleissopimuksessa ja Partiotyönantajien sopimuksessa6225 <p>Jyty neuvottelee Palvelualojen työnantajat Paltan kanssa Yleissopimuksesta ja Partiotyönantajia koskevista työehtosopimuksista, joissa on ajauduttu sopimuksettomaan tilaan 31.1.2020.</p><p>Neuvotteluja on käyty useasti ja Jyty on pyrkinyt etenemään sopimuksen aikaansaamiseksi. Yrityksistä huolimatta työntekijäpuolen ja työnantajaliitto Paltan näkemykset ovat etäällä toisistaan. Neuvottelutulosten saaminen pitkittynee edelleen. </p><p>Lisätietoja&#58; Päivi Salin, työmarkkina-asiamies, paivi.salin@jytyliitto.fi</p><p><br></p>20.2.2020 22:00:00Ajankohtaista21.2.2020 7:42:56https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Yleissopimus_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Suomen metsäkeskuksen ja Suomen riistakeskuksen tes-neuvottelut pitkittyvät6224<div>Sopimusneuvotteluja on käyty tiheään tahtiin Suomen metsäkeskusta sekä Suomen riistakeskusta koskevissa sopimuksissa, mutta neuvotteluissa Palvelualojen työnantajat Paltan kanssa ei ole edetty. Näillä aloilla ollaan sopimuksettomassa tilassa, sillä sopimukset päättyivät jo 31.1.2020. <br></div><div><br></div><div>Jyty on muiden allekirjoittajajärjestöjen tavoin pyrkinyt etenemään neuvotteluissa. Yrityksistä huolimatta työntekijäpuolen ja työnantajaliitto Palta ry&#58;n näkemykset ovat kaukana toisistaan. Tästä syystä mahdollisten neuvottelutulosten saaminen näille sopimusalolle pitkittynee edelleen. Neuvotteluja käydään kummallakin sopimusalalla ratkaisujen löytämiseksi. </div><div><br></div><div>Lisätietoja&#58; Päivi Salin, työmarkkina-asiamies, paivi.salin@jytyliitto.fi</div><div><br> </div><div><br></div><br>20.2.2020 22:00:00Ajankohtaista21.2.2020 7:32:48https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Metsäkeskus_rgb_vaaka_600x140.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
STTK: Osaamistason nosto ulotettava työikäisiin5642 <p>OECD&#58;n raportti Continuous Learning in Working Life in Finland nostaa esille tarpeen luoda polkuja osaamistason nostoon erityisesti ammatillisen tutkinnon suorittaneille ja vaille toisen asteen koulutusta jääneille. Osaamispanostukset tulisi nähdä investointina, jolla on pitkän aikavälin myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiin, kilpailukykyyn, työllisyyteen ja tuottavuuteen.&#160; </p><p>– Työikäisten osuus väestöstä pienenee ja samaan aikaan työelämän osaamisvaatimukset kasvavat. Haasteisiin ei voida vastata pelkästään kouluttamalla nuoret yhä korkeammin. Meidän on löydettävä ratkaisuja erityisesti työikäisten osaamistason nostoon ilman pitkiä poissaoloja työstä, STTK&#58;n johtaja <strong>Taina Vallander</strong> painottaa.&#160; </p><h3>STTK esittää, että työvaltaisia opiskelumuotoja laajennettaisiin korkeakoulutukseen.</h3><p>– Ammatillisessa koulutuksessa oppisopimuskoulutus on ollut hyvä tapa tuottaa uutta osaamista työnantajien tarpeisiin. Se on palvellut erityisesti aikuisten mahdollisuuksia hakeutua koulutukseen. Osana hallituksen käynnistämää jatkuvan oppimisen uudistusta tulisikin rakentaa vastaava oppisopimuskoulutuksen malli korkeakouluihin. Mallin rakentamisen voisi käynnistää hallituskauden aikana esimerkiksi alakohtaisella pilotilla, Vallander esittää.</p><h3>Erikoisammattitutkinnoista aito polku osaamistason nostoon</h3><p>STTK&#58;n mielestä hallituksen käynnistämä jatkuvan oppimisen uudistus antaa mahdollisuuden purkaa konkreettisia esteitä, jotka hankaloittava työikäisten hakeutumista ja sitoutumista koulutukseen. Tämä tarkoittaa eri koulutussektoreiden yhteistyön tiivistämistä ja siiloutuneen ajattelun purkamista. Esimerkiksi erikoisammattitutkinnot tarjoaisivat mahdollisuuden osaamistason nostoon monilla toimialoilla. Tutkinnoilla tuotetaan jo nyt osaamista, joka on käytännössä lähellä korkeakoulututkintojen osaamistasoa. Sujuva polku korkeakoulutukseen kuitenkin puuttuu. </p><p>– Aikuisille soveltuvan koulutuksen tulee olla monimuotoista ja joustavaa. Sen tulee olla suoritettavissa myös pienempinä kokonaisuuksina. Työelämässä olevien erilaiset oppimiskyvyt pitää huomioida koulutuksia suunniteltaessa. Tarpeet eri aloilla vaihtelevat suuresti ja säännellyillä aloilla työtehtäviin pätevöidytään edelleen tutkintoja suorittamalla. Koulutuksen kehittämisen tulisikin tapahtua ammatillisen koulutuksen, korkeakoulujen ja työelämän tiiviissä yhteistyössä, Vallander korostaa. </p><p>Lisätietoja&#58; Taina Vallander, johtaja, STTK, p. 040-184 1464</p><p><em>STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 14 jäsenliittoa ja noin 500 000 jäsentä. Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita.<br></em></p><p><br><em></em></p>18.2.2020 22:00:00Ajankohtaista19.2.2020 8:17:15https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/STTK.jpg" width="200" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Neuvonta-alan TES-ratkaisu venyy maaliskuulle5288 <p>Neuvonta-alan TES-neuvottelut jatkuivat torstaina 13.2., mutta sopimuksen syntyminen on edelleen kaukana. Neuvottelussa käytiin läpi mm. työaikalain soveltamiseen ja ylityökorvauksiin liittyviä tekstikysymyksiä, sekä yleistä keskustelua tulevista palkankorotuksista ja ns. kiky-tuntien poistamisesta. Neuvotteluja on käyty marraskuusta lähtien ja tapaamisia työnantajapuolen kanssa on kertynyt jo yli 10. Neuvotteluja jatketaan 20.2. ja 2.3.</p><p>Neuvonta-alan runkosopimus ja Faba osk&#58;n ja Viking Genetics Oy&#58;n sopimukset päättyivät 31.12.2019 ja neuvonta-ala on ollut siitä lähtien sopimuksettomassa tilassa. Vanhojen työehtosopimusten määräykset ovat kuitenkin edelleen voimassa ns. jälkivaikutuksen johdosta.</p><p>Jytyn lisäksi neuvonta-alan runkosopimusta neuvottelevat Agronomiliitto, Ammattiliitto Pro ja JHL. Työnantajapuolta edustaa Palvelualojen työnantajat Palta.</p><p>Lisätietoja Jytyssä&#58; Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies ja Anniina Kannelsuo, työmarkkinalakimies</p><p><br></p>13.2.2020 22:00:00Ajankohtaista19.2.2020 8:26:52https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Neuvonta-alanRunkos_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Paikallisen sopimisen eteneminen käytännössä edellyttää yt-lain uudistuksen onnistumista5289 <p>STTK suhtautuu myönteisesti työ- ja virkaehtosopimusten kautta etenevään paikalliseen sopimiseen. Käytännössä paikallinen sopiminen ei onnistu eikä etene, jos työpaikkatason yhteistoiminta ontuu.<br> - Erityinen haaste työpaikkatason yhteistoiminnassa on tiedonsaanti, joka ajoittuu usein aivan liian myöhään ja on suppeaa sekä valikoivaa. Jos tiedonkulku ei ole automaattista ja henkilöstön edustaja ei saa kaikkia asiaan vaikuttavia tietoja, sokkona on vaikea sopia, johtaja <strong>Katarina Murto</strong> tiivistää.</p><p>Toinen keskeinen ongelma on henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien puute - käytännössä laaja oikeus osallistua ja vaikuttaa yritystä ja henkilöstöä koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.<br> - Yhteistoimintalain uudistamista koskeva hallitusohjelmakirjaus antaa erittäin hyvät lähtökohdat toteuttaa rohkea rakenteellinen ja sisällöllinen kokonaisuudistus. Tärkeää olisi päästä eroon nykylain irtisanomisleimasta ja siirtää lain painopistettä ennakoivaan ja jatkuvaan yhteistoimintaan, työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen. Jatkuvan neuvottelun periaate mahdollistaisi parhaiten luottamuksen rakentumisen ja tiedonkulun. Työntekijöiden asemaa on parannettava tiedonsaannin ja vaikutusmahdollisuuksien osalta niin vähentämisneuvotteluihin kuin muuhun yhteistoimintaan liittyen, Murto esittää.</p><p>Murto korostaa, että paikallinen sopiminen edellyttää työ- ja virkaehtosopimusten sekä työlainsäädännön tuntemusta, neuvotteluosaamista ja sopijaosapuolten mahdollisimman tasaveroista asemaa. Siksi STTK pitää tärkeänä luottamusmiesten toimintaedellytysten parantamista.</p><p>Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi tänään selvityksen paikallisesta sopimisesta. Selvityksessä on kuvattu paikallisen sopimisen nykytilaa.<br> - Paikallisen sopimisen vaikutuksia työllisyyteen ja kilpailukykyyn sekä ennen kaikkea työntekijöiden palkka- ja muihin työehtoihin ei ole juurikaan tutkittu. Tarvitaan vaikutusarvioita, jotta selviäisi mahdollisten muutosten vaikutukset erityisesti työntekijöille ja työehdoille, mutta myös yritysten väliselle kilpailulle.</p><p>Työlainsäädännön ja sopimusjärjestelmän keskeinen lähtökohta ja periaate on heikomman osapuolen eli työntekijän suoja. Lait ja työehtosopimukset määrittelevät työehtojen vähimmäistason, eikä mikään estä tälläkään hetkellä paremmin sopimista.<br> - Jos YT-lain uudistamisessa onnistutaan ja työntekijöiden asemaa parannetaan, se antaa erinomaiset edellytykset sille, että paikallinen sopiminen työpaikoilla voi lisääntyä myös käytännössä.</p><p>Lisätietoja&#58; STTK&#58;n johtaja Katarina Murto, puh&#58; 050 568 9188</p><p><br></p>13.2.2020 22:00:00Ajankohtaista14.2.2020 10:19:19https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PUBLISHINGIMAGES/STTK.JPG" width="200" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Blogi: Luottamus syntyy vuorovaikutuksessa2886<h4>Luottamuksen &quot;kenttätutkimus&quot;</h4><p><a href="https&#58;//www.sivista.fi/vaikutamme/tyoelama/tyohyvinvointi/yhteistyo/" target="_blank"><strong>Työhyvinvointityöryhmämme</strong></a> (sivista.fi) jatkaa luottamusteemaan perehtymistä. Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija <strong>Päivi Rauramon</strong> luottamusta koskevan esityksen inspiroimana jatkamme <a href="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/blogi-luottamus-on-onnistuneen-yhteistyon-perusta.aspx"><strong>blogisarjaamme </strong></a>(jytyliitto.fi) lähestyen teemaa toimivan vuorovaikutuksen ja yhteistyön tarkastelun kautta.</p><p>Työryhmämme päätti hakea tietoa kentältä ja vierailimme <a href="https&#58;//www.sivista.fi/esittely/jasentarinat/eiran-aikuislukio/" target="_blank"><strong>Eiran aikuislukiossa</strong></a> (sivista.fi). Pääsimme kuulemaan rehtorin, luottamusmiehen sekä työsuojelupäällikön näkemyksiä työhyvinvoinnista sekä erityisesti luottamuksesta ja yhteistyöstä. Työryhmänä ilahduimme siitä, että tunnistimme vierailullamme monia Rauramon esittämiä luottamuksen elementtejä.</p><h4>Luottamuksen peruselementtejä</h4><p>Luottamuksen rakentamisen peruselementtejä työyhteisössä ovat mm. ammatillinen käytös, yhteinen päätöksenteko sekä yhteiset toimintatavat, jotka sovitaan yhdessä ja joihin sitoudutaan. Ammatillinen käyttäytyminen on keskeistä, koska työyhteisön dynamiikka on erilainen kuin esimerkiksi vaikkapa ystäväporukan. Työyhteisössä ei tarvitse rakastaa kaikkia, mutta kaikkien kanssa on tultava toimeen ja kyettävä työskentelemään yhdessä. Luottamus näkyy työpaikoilla siten, että kaikki työyhteisön jäsenet kantavat vastuunsa sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. </p><p></p><p>– Kun yhteistyö toimii, on töiden järjestelytkin helppo sopia niin, että niiden avulla helpotetaan työn ja muun elämän yhteensovittamista, kertoi Eiran aikuislukion luottamusmies. </p><p></p><h4>Toimiva yhteistyö ja vuorovaikutus</h4><p>Toimiva yhteistyö ja vuorovaikutus edellyttävät ymmärrystä, keskusteluälykkyyttä ja tilannetajua eli kykyä toimia vaativissa keskusteluissa, neuvotteluissa tai konflikteissa. Rauramo nostaa avaintekijöinä myös vastuullisuuden, vastavuoroisuuden ja hyväntahtoisuuden. </p><p></p><p>– Usein vuorovaikutustilanteiden sujuvuutta helpottaa sen huomioiminen, että tarkasteltava asia värittyy kunkin osallisen taustan (kuten esim. asenne, tiedot, tulkinnat ja pelot) kautta. Tämä usein selittää sitä, miksi samaa asiaa tarkastelevat osapuolet voivat nähdä asian kovin eri tavoin eli ns. omien linssien läpi. Tämän oivaltaminen samoin kuin eri näkökulmien arvostaminen auttaa yhteisen ymmärryksen löytymistä, kertoo Rauramo. </p><p></p><p></p><p>– Eiran aikuislukiossa luottamus näkyy mm. siinä, että uskalletaan puhua avoimesti ja tarttua myös vaikeisiin asioihin. Eri näkemyksiä ymmärretään ja arvostetaan. Eiran aikuislukiossa on myös pystytty tekemään yhteisiä ratkaisuja ja rohkeitakin kokeiluja hyvässä hengessä, kertoivat Eiran aikuislukion rehtori ja luottamusmies.</p><p></p><p>Rauramon esittämässä luottamuksen ketjussa näkyvät myös nämä elementit, eli avoimuus ja jokaisen oikeus omaan totuuteen, mutta samalla velvollisuus yhteisen käsityksen muodostamiseen.</p><h4>Kaikkeen ei voi vaikuttaa, mutta moneen asiaan voi</h4><p>Luottamus rakentuu sanoista ja teoista, kertoo Päivi Rauramo. Luottamuksen kannalta on tärkeää, että teot ja sanat myös vastaavat toisiaan. Jokaisen työyhteisön jäsenen toiminnalla on merkitystä luottamuksen rakentamisessa ja ylläpitämisessä.&#160; Työryhmämme kannustaakin jokaista työyhteisön jäsentä roolista riippumatta pohtimaan, mitä itse voisit tehdä työyhteisösi luottamuspääoman lisäämiseksi.</p><div><br></div><div><br></div>12.2.2020 22:00:00Blogi13.2.2020 13:18:11https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" height="252" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/jyty_ikoni_ylafemma_vihrea.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Energia-alan toimihenkilöiden sovintoesitys hyväksytty2585<div style="height&#58;0px;width&#58;0px;"></div><p><strong>Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen sopijaosapuolet hyväksyivät sovittelija Jukka Ahtelan työriitaan antaman sovintoesityksen keskiviikkona 12.2. Energia-alalla 15.2. alkavaksi ilmoitettu lakko peruuntuu ja ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy välittömästi.</strong></p><p>Uusi energia-alan työehtosopimus on kaksivuotinen ja se on voimassa 28.2.2022 saakka. Palkat nousevat sopimuskauden aikana yhteensä 3,3 prosenttia seuraavasti&#58;</p><p></p><ul><li>1.5.2020 maksetaan 1,3 prosentin yleiskorotus</li><li>1.5.2021 maksetaan 1,3 prosentin yleiskorotus ja 0,7 prosentin yrityskohtainen erä. Mikäli yrityskohtaisen erän jaosta ei sovita paikallisesti, maksetaan siitä 0,2 prosenttia yleiskorotuksena ja 0,5 prosenttia työnantajan päättämällä tavalla.</li></ul><p></p><p>Kilpailukykysopimuksen mukainen 24 tunnin työajan pidennys poistuu työehtosopimuksesta. </p><p>Energia-alalla lauantaina 15.2.2020 alkavaksi ilmoitettu lakko Helsingissä, Tampereella, Vantaalla ja Turussa peruuntuu ja Jytyn jäsenten ylityö- ja vuoronvaihtokielto energiateollisuuden sopimusalalla päättyy välittömästi.</p><p>Lue lisää&#58; <a href="https&#58;//valtakunnansovittelija.fi/documents/2057498/4639251/Sovintoehdotus+Pro+konep%c3%a4%c3%a4llyst%c3%b6+enrgialal/d2795b0d-8272-270f-8315-466b353a1939/Sovintoehdotus+Pro+konep%c3%a4%c3%a4llyst%c3%b6+enrgialal.pdf" target="_blank" style="text-decoration&#58;underline;">Valtakunnansovittelijan hyväksytty sovintoesitys</a> (www.valtakunnansovittelija.fi)<br></p><p><strong>Lisätietoja Jytyssä&#58; </strong></p><p>Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies, puh. 020 789 3717<br>Järjestöjohtaja Ari Sauros, puh. 0400 343 424</p><p><span><span><em>* Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK&#58;n jäsenliitto.<br></em></span></span></p><p><span><span><em></em></span></span><br></p>12.2.2020 22:00:00Tiedote13.2.2020 13:17:55https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_EnergiaTeollToimihenk_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Yksityisen opetusalan työehtosopimusneuvottelut jatkuivat2584 <p>Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusten neuvotteluissa käytiin keskiviikkona 12.2. ensimmäistä kertaa läpi sekä työnantajan että työntekijäpuolen seuraavan sopimuskauden tavoitteita. Jytyn keskeisenä tavoitteena on riittävien palkantarkistusten lisäksi kilpailukykysopimuksen tuomien lisätuntien poistaminen. Työehtosopimusten määräyksiin esitetään myös muita sisällöllisiä parannuksia. </p><p>Seuraava neuvotteluaika on sovittu viikolle 9, jolloin tavoitteisiin syvennytään tarkemmin. Jytyn neuvottelijoina toimivat johtava työmarkkinalakimies <strong>Jonna Voima</strong> ja työmarkkina-asiamies <strong>Veli Vähämäki</strong>. </p><p>Työnantajia neuvotteluissa edustaa Sivistystyönantajat Sivista, jonka pääneuvottelijana toimii johtava työmarkkinalakimies <strong>Tari Aho</strong>.<br></p><p>Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen piiriin kuuluvat yksityiset lukiot ja peruskoulut, kansanopistot, kansalais- ja työväenopistot, opintokeskukset, maatalousalan oppilaitokset, ammattioppilaitokset, kauppaoppilaitokset, sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset, musiikkioppilaitokset, urheiluopistot, ammattikorkeakoulut, koti- ja laitostalouskoulut, käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset ja hotelli- ja ravintolaoppilaitokset.</p><p>Jytyn jäsenet työskentelevät yksityisellä opetusalalla laaja-alaisesti mm. hallinto- ja taloustehtävissä, ohjaajina, opettajina, opinto- ja koulutussihteereinä, kiinteistö- ja ruokahuollossa, siivoustehtävissä ja IT-alalla. </p><p>Lisätietoja; Johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima<br></p><p><br></p>12.2.2020 22:00:00Ajankohtaista13.2.2020 13:17:41https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Yks.OpetusAla_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
STTK kiukustunut samapalkkaisuusohjelman viivyttelyyn2946 <p>STTK pitää palkkatasa-arvon edistämistä yhtenä keskeisimmistä työelämän kehittämistä koskevista tavoitteista. Samasta ja samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka, mutta palkkaero on kuitenkin yhä noin 16 prosenttia. Pelkällä segregaation purkua edistävillä toimilla asia ei korjaannu.</p><p>Hallitusohjelmassa on selvästi todettu, että samapalkkaisuusohjelman tulee olla aiempaa kunnianhimoisempi ja vaikuttavampi.</p><p>- Siksi tarvitaan segregaatiota nopeampia ratkaisuja, kuten palkka-avoimuuden lisäämistä, palkkatietämyksen parantamista, palkkakartoitusten parantamista, samanarvoisen työn kriteerien arviointia ja selkeää numeraalista tavoitetta samapalkkaisuusohjelmaan. Palkkatasa-arvon edistämisessä ei ole edistytty viimeisten vuosien eikä vuosikymmenten aikana juurikaan. Tämä on häpeällistä, STTK&#58;n puheenjohtaja <strong>Antti Palola</strong> sanoo.</p><p>Kolmikantaisessa työryhmässä on yritetty koko syksyn ajan löytää yhteisymmärrys työnantajien kesken samapalkkaisuusohjelman sisällöstä ja toimenpiteistä, joiden pohjalta voitaisiin edetä. Nyt neuvottelut on keskeytetty.</p><p>- Syntyy vaikutelma, että työnantajapuolta ei aidosti kiinnosta palkkatasa-arvon edistäminen. Nyt maan hallituksella on näytön paikka, pitääkö se kiinni hallitusohjelman mukaisesta tasa-arvon edistämisestä.</p><p>Lisätietoja STTK&#58;ssa&#58; Antti Palola, puhelin 040&#160;509 6030.</p><p><em>STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 14 jäsenliittoa ja noin 500 000 jäsentä. Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita.</em></p><p><br></p>12.2.2020 22:00:00Ajankohtaista13.2.2020 13:17:19https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PUBLISHINGIMAGES/STTK.JPG" width="200" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kunta-alan sopimusneuvottelut jatkuivat keskustelulla tavoitteista7142 <p><strong>Kunta-alan sopimusneuvotteluissa pääneuvotteluryhmän toinen kokous pidettiin Kuntatalolla keskiviikkona 12.2., jolloin keskusteltiin osapuolten neuvottelutavoitteista. Julkisen alan unioni JAU (Jyty ja JHL) ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO antoivat KT Kuntatyönantajille yhteiset KVTES&#58;iä ja TS&#58;ää koskevat irtisanomisilmoitukset. </strong></p><p>JAU ja JUKO antoivat yhteiset sopimustavoitteet ja Julkisen alan unioni JAU antoi vielä omat liitekohtaiset tavoitteensa. Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo antoi myös sopimustavoitteensa, jossa yhtenä tavoitteena oli KVTES&#58;n liitteitä 3 ja 4 koskeva oma ns. sotesopimus. Vastavuoroisesti KT Kuntatyönantajat esitteli neuvottelutavoitteitaan. </p><p>Kaikki osapuolet ilmoittivat, että tavoitteita tullaan myöhemmin täydentämään. Tavoitteet koskivat mm. työaikaa, palkkausta, virka- ja työvapaita sekä henkilöstöedustajia. KT ilmoitti jälleen, että nykyiset työryhmät jatkavat työtään. Tavoitteita käsitellään yksityiskohtaisemmin alaryhmissä, joissa Jytyllä on oma edustus.</p><p>Pääneuvotteluryhmän puheenjohtajana toimii kunta-alan työmarkkinajohtaja <strong>Markku Jalonen</strong>. Pääneuvotteluryhmässä Jytyä edustavat puheenjohtaja <strong>Maija Pihlajamäki</strong> ja edunvalvontajohtaja <strong>Marja Lounasmaa</strong>.</p><p>Kunta-alan neuvotteluissa sovitaan valtakunnallisista virka- ja työehtosopimuksista, joita noudatetaan kunnissa ja kuntayhtymissä. Sopimusten piirissä on noin 421 000 viranhaltijaa ja työntekijää. Nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa maaliskuun 2020 loppuun.</p><p>Seuraava pääneuvotteluryhmän kokous pidetään perjantaina 28.2.<br><br></p><h4>Seuraa sopimusneuvotteluja Jytyn nettisivuilta&#58;</h4><p><strong>- </strong><a href="/fi/ajankohtaista/sopimusneuvottelut2020/Sivut/default.aspx"><strong>Sopimusneuvottelut 2019-2020</strong></a></p><p><br></p>11.2.2020 22:00:00Ajankohtaista13.2.2020 13:18:44https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Kunta_Otsikko_rgb_vaaka_500x280px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />