​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ajankohtaista ja tiedotteet

Tilaa RSS-syötteenä: Jytyn tiedotteet.
Tilaa RSS-syötteenä: Kaikki uutiset ja Jytyn tiedotteet.

 

 

Uudessa AVAINTES-sopimuksessa yleisen linjan mukaiset palkankorotukset ja kiky-tunnit poistuvat6407<p><strong>AVAINTES&#58;n neuvottelutulos on hyväksytty kaikkien sopijaosapuolten hallinnoissa, joten alalle on syntynyt sopimusratkaisu tänään perjantaina 29.5. Sopimuksessa saatiin neuvottelutulos<span><span><strong> <span><span><strong>eilen <span><span><strong><span><span><strong><span><span><strong><span><span><strong>torstaina 28.5</strong></span></span></strong></span></span>.</strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span><span><span><strong><span><span><strong></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span> <span><span><strong></strong></span></span> ja Jytyn liittovaltuusto hyväksyi sen&#160;kokouksessaan&#160;<span><span><strong><span><span></span></span></strong></span></span>samana päivänä.<br></strong></p><p><span><span>&quot;Ratkaisun löytyminen oli helpotus. On tärkeää, että myös AVAINTES&#58;n soveltamisalalla jytyläisille on nyt turvattu kiky-tuntien poistuminen ja yleisen linjan mukaiset palkantarkistukset. Olen erityisen tyytyväinen siitä, että yhteistyö sopijaosapuolten kesken on ollut hyvää&quot;, <span><span><span><span>toteaa Jytyä neuvotteluissa edustanut johtava työmarkkinalakimies <strong>Jonna Voima</strong>.</span></span></span></span></span></span><br></p><p> Sopijaosapuolet (Jytyn lisäksi JHL, JUKO, OAJ, KTN sekä työnantajaa edustava AVAINTA) saavuttivat yhteisen näkemyksen sopimusratkaisun sisällöstä 15.5. Alakohtaisten neuvotteluiden päätyttyä neuvottelutulos voitiin vihdoin torstaina 28.5. kuitata ja antaa osapuolten hallintojen käsiteltäväksi. <span><span>Ala oli tätä ennen sopimuksettomassa tilassa huhtikuun alusta alkaen. <br></span></span></p><p><span>Avaintyönantajat Avainta ry&#58;n työehtosopimusta (AVAINTES) noudatetaan kuntien ja kuntayhtymien määräysvallassa oleviin osakeyhtiöihin ja säätiöihin sekä kuntien palveluita tuottaviin yksityisiin yhtiöihin, yhdistyksiin, osuuskuntiin ja säätiöihin. AVAINTES&#58;n soveltamisala kattaa mm. hallinto- ja toimistohenkilöstön, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä teknisen henkilöstön. </span><br><span><span></span></span></p><h3>Palkat nousevat</h3><p>Uusi sopimus on voimassa 1.4.2020 – 28.2.2022 ja se on yleisen linjan mukainen. </p><p>Palkkoja tarkistetaan sopimuskauden aikana seuraavasti&#58; </p><ul><li><p>1.8.2020 yleiskorotus 26 euroa tai vähintään 1,22 %</p></li><li><p>1.4.2021 yleiskorotus 1,0 %</p></li><li><p>1.4.2021 paikallinen järjestelyerä 0,8 %. </p></li></ul><p>Järjestelyerän jakamisen perusteista on neuvoteltava luottamusmiehen kanssa 31.1.2021 mennessä. Jos näin ei toimita, erä jaetaan yleiskorotuksena.</p><p>Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.8.2020 3,04 %.<br></p><h3>Kiky-tunnit poistuvat</h3><p>Kiky-tunnit poistuvat 17.8.2020, jolloin viikoittainen työaika lyhenee 30 minuuttia. </p><p>Sopimukseen tuodaan 1.9.2020 alkaen uusi elementti&#58; osaamisen kehittämisen edistämiseksi sekä tuottavuuden parantamiseksi tehtävä lisätyö. Työnantajalla mahdollisuus tarjota työntekijälle säännöllisen työajan lisäksi tehtävää muuta työtä enintään 6 tuntia ja osoittaa osaamisen kehittämiseen liittyvää lisätyötä enintään 6 tuntia. Vuonna 2020 käytettävissä on 3 h + 3 h. </p><p>Em. tunneista maksetaan yksinkertainen tuntipalkka ja epämukavan työajan korvaukset. Niiden tekemisestä on myös aina mahdollisuus kieltäytyä. </p><h3>Muut muutokset </h3><p>Sopimukseen tehtiin jonkin verran muita sisällöllisiä muutoksia, joista alla tärkeimmät&#58;</p><ul><li><p>Työnantajan määräämä koulutus on aina työaikaa.</p></li><li><p>Työmatkaksi katsotaan työnantajan määräyksestä tehty matka.</p></li><li><p>Henkilöstön edustajien toimintaedellytyksiä parannettiin mm. antamalla luottamusmiehelle jälkisuoja irtisanomista vastaan ja täsmentämällä alle viittä jäsentä edustavan luottamusmiehen ajankäyttökirjauksia. </p></li></ul><h4>Lisätietoja jäsenille&#58;<br></h4><p>Lisätietoja jäsenille antavat ensisijaisesti <strong>Jytyn omat luottamusmiehet</strong>, <strong> <a href="/fi/otayhteytta/aluetoimistot/Sivut/default.aspx">alueelliset toimipisteet</a></strong> tai <strong>liiton edunvalvontaosasto</strong> sähköpostitse <a href="mailto&#58;tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi" style="text-decoration&#58;underline;"><strong> tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi</strong></a> tai <a href="/fi/otayhteytta/palvelunumerot/Sivut/default.aspx"> <strong>palvelunumeroista</strong></a>.<br></p><h4>Lisätietoja medialle&#58;<br></h4><p><span>Jytyn johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi&#160; </span><br></p><p><br></p>28.5.2020 21:00:00Tiedote29.5.2020 9:38:55https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_sini_kadet_rgb.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommunbranschen får löneförhöjningar enligt den allmänna linjen och kiky-timmarna tas bort – Jyty godkände förhandlingsresultatet6398<p><strong>Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf&#58;s förbundsfullmäktige godkände kommunbranschens förhandlingsresultat torsdagen 28.5. Kommunbranschens avtal berör över 400&#160;000 arbetstagare och är i kraft 1.4.2020-28.2.2022 (23 mån). I förhandlingarna uppnåddes förhöjningar enligt den allmänna linjen och bla de s k kiky-timmarna togs bort.</strong></p><p>&quot;Förhandlingsresultatet för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), som är den största branschen Jyty förhandlar om, är med beaktande av kriserna minst sagt bra när man beaktar coronasituationen som har skakat hela finska samhället på ett oöverträffat sätt&quot;, betonar Jytys ordförande <strong>Maija Pihlajamäki</strong>.</p><p>&quot;Avtalsförhandlingarna var allt annat än lätta. Vem hade trott, när vi i slutet av förra året inledde förhandlingsrundan, att vårmånaderna skulle se ut som de gjorde. Man höll på att tappa tron när Sote rf förkastade riksförlikningsmannens förslag, men efter långt och segt slit kom vi äntligen i mål&quot;, relaterar Pihlajamäki till förhandlingsprocessen.</p><p>&quot;Förhandlingarna överskuggades speciellt av coronaepidemin och som en följd av denna Finlands kanske värsta ekonomiska kris sedan 90-talet. De har lett till massiva sparåtgärder med samarbetsförhandlingar samt permitteringar och avbrott i lönebetalningen på många olika orter och arbetsplatser&quot;, anmärker Pihlajamäki.</p><p>&quot;I denna situation var det viktigt att vi i förhandlingarna uppnådde förhöjningar i enlighet med den allmänna linjen vid sidan av avlägsnandet av kiky-timmarna som det omtalade konkurrenskraftsavtalet fört med sig&quot;, säger Jytys intressebevakningsdirektör <strong>Marja Lounasmaa</strong>.</p><p>Det finns två allmänförhöjningar&#58; 1.8.2020 är förhöjningen 26 €, dock minst 1,22 %. 1.4.2021 är förhöjningen 1 %. Den lokala justeringspotten är 0,8 % och bör fördelas så jämt som möjligt mellan lönebilagorna. Kiky-förlängningen av arbetstiden avlägsnas redan 30.8.2020 och då blir arbetstiden i kontorsarbete 36 h 15 min och i allmän arbetstid 38 h 15 min.</p><p>&quot;Det goda med förhandlingsresultatet är att målen uppnåddes med möjligast stora allmänförhöjningar. Dessutom förbättras speciellt de lågavlönade branschernas situation med löneförhöjningen i eurobelopp. Det blir också en förhöjning av minimilönerna&quot;, berättar Lounasmaa.</p><p>Sote-avtalet avtalades att bli en skild avtalsbransch, som är i kraft 1.9.2021-28.2.2022. Av Jytys yrkesbenämningar överflyttas exempelvis avdelningssekreterare, hälsovårdssekreterare, lokalvårdare, materialansvariga, hemvårdare och närvårdare till sote-avtalet. Jyty är avtalspart i sote-avtalet. I anställningsvillkoren följs AKTA&#58;s villkor till och med 31.12.2022, om parterna inte avtalat om annat. Det tekniska avtalet (TS) och avtalet för timavlönade (TIM-AKA) förenas till ett avtal för den tekniska branschen från och med 1.3.2022. Småbarnspedagogikens lärare och förmän överförs till UKTA från och med 1.9.2021.</p><p>Enligt Jytys ordförande Maija Pihlajamäki får man genom avtalslösningen arbetsro på kommunfältet och kan se allt mer tillförlitligt på kommande månader. Kommunbranschens avtalslösning har dessutom inverkan på de andra öppna avtalen i de offentliga och privata branscherna, om vilka Jyty förhandlar och förhoppningsvis snart kan ro i land.</p><p>&quot;Till medlemsfältet går samtidigt ett tack för arbetet ni gjort i många sektorer för grund- och välfärdstjänsterna och i många branscher runt om i Finland. Allt arbete är lika värdefullt oberoende av yrkesbenämning. Det är bara enade som vi får Finland på fötter igen och klarar oss ur krisen.&quot;</p><p>Samma ansvarskänsla förväntas också av landets regering när man besluter om kommunernas återhämtning. Det är meningen att presentera regeringens fjärde tilläggsbudget för riksdagen i början av juni. I och med coronakrisen håller kommunernas ekonomi att hamna i kris om inte regeringen skrider till kraftiga stödåtgärder.</p><h4>Tilläggsinformation om avtalets innehåll&#58;</h4><ul><li><h4><a href="/fi/tyosuhde/tyoehtosopimukset/kunta/Sivut/KVTES.aspx">AKTA-avtalssidor (på finska)</a> </h4></li></ul><p><br><strong>Tilläggsinformation för media&#58;</strong></p><p>Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi</p><p>Jytys intressebevakningsdirektör Marja Lounasmaa, tel. 040 594 5872, marja.lounasmaa@jytyliitto.fi</p><p>* Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty representerar ungefär 50&#160;000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 84 procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK. </p>27.5.2020 21:00:00Tiedote29.5.2020 6:18:24https://www.jytyliitto.fi/sv/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_vihrea_kadet_rgb.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jytys förbundsfullmäktige: Kommunekonomin bör stödas kraftigare – besluten har en stor inverkan på personalen6384<p><strong>Jytys förbundsfullmäktige ställer höga förväntningar på landets regering när man besluter om kommunernas åtgärdspaket i den fjärde tilläggsbudgeten, som det är meningen att presentera för riksdagen i början av juni. I och med coronakrisen närmar sig kommunernas ekonomi avgrundens rand om regeringen inte vidtar de kraftigaste stödåtgärderna. Av den försvagade kommunekonomin lider i första hand personalen samt medborgarna som behöver kommuntjänsterna.</strong></p><p>Coronakrisen inverkar på kommunekonomin speciellt genom en minskning av kommunal- och samfundsskatter samt en nedgång i betalningsinkomster. Kommunekonomin har redan sedan tidigare varit i historiskt dåligt skick till exempel på grund av nedskärningar av kommunernas statsandelar. Jytys förbundsfullmäktige kräver mer stödpengar till kommunerna så att man kan säkra livsviktiga tjänster, också köptjänster från bl a den tredje sektorn. Tilläggsfinansiering för extra kostnader på grund av coronan behövs också i samkommunerna, specialsjukvården och universitetssjukhusen.</p><p>Förbundsstyrelsen håller som självklart att kommunernas tjänster inte fungerar om kommunerna tvingas permittera och säga upp sin personal. Förbundsfullmäktige påpekar att varje personalgrupps arbete behövs och att allt arbete är värdefullt ur helhetssynvinkel. Exempelvis kan man inte erbjuda kommuninvånarna social- och hälsovårds- eller bildnings- och undervisningstjänster utan administrations- och stödtjänsternas viktiga arbetsinsats. En betydande del av administrations- och stödtjänsternas personal arbetar för kommunägda företag, som också bör stödas.</p><p>Kommunekonomins nedgående spiral kan också vändas med nya skattebeslut. Samtidigt måste nya uppgifter som ger kommunerna alla sorters utgifter granskas igen, för en del av kommunerna har stora problem att klara av ens sina viktigaste grunduppgifter. Kommunernas uppgifter bör alltså granskas, för det är klart att allt inte kan skötas som nu när befolkningen åldras och de som arbetar minskar i antal. Det är alarmerande att kommunekonomin har problem till och med i stora tillväxtområden, vars befolkningsutveckling är positiv.</p><p>Precis som företagens stödpaket behöver också den tredje sektorns företagsbaserade organisationer samt församlingarna ekonomiskt stöd. Exempelvis social- och hälsovårdsorganisationerna stöds av Veikkaus vinstmedel, vars belopp hotar sjunka kraftigt. Skatteintäkterna går ner också i kyrkosektorn, som behöver statens stöd för att sköta bl a sina lagstadgade uppgifter.</p><p>Tilläggsinformation&#58;</p><p>Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi</p><p>Jytys intressebevakningsdirektör Marja Lounasmaa, tel. 040 594 5872, marja.lounasmaa@jytyliitto.fi<br></p><p><em>* Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty representerar ungefär 50&#160;000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är 84 % kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK. </em><br></p><p><br></p>27.5.2020 21:00:00Tiedote29.5.2020 6:14:08https://www.jytyliitto.fi/sv/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_puna_megafoni_rgb.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Tutustu uuden kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n sisältöön6336<p>​KVTES-sopimussivulta löydät edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaan koosteen uuden sopimuksen sisällöstä, KVTES-allekirjoituspöytäkirjan, kunnallisen pääsopimuksen, aiesopimuksen sote- ja maakuntauudistusta varten sekä poikkeukset sovittelijan antamasta ratkaisuehdotuksesta.</p><h4><a href="/fi/tyosuhde/tyoehtosopimukset/kunta/Sivut/KVTES.aspx">Lue lisää KVTES-sopimussivulta!</a></h4><p></p>27.5.2020 21:00:00Ajankohtaista28.5.2020 15:58:01https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Kunta_Otsikko_rgb_vaaka_500x280px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kunta-alalle yleisen linjan mukaiset palkankorotukset ja kiky-tunnit pois – Jyty hyväksyi neuvottelutuloksen6278 <p><strong>Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry&#58;n liittovaltuusto hyväksyi kunta-alan neuvottelutuloksen torstaina 28.5. Kunta-alan sopimus koskee yli 400&#160;000 työntekijää ja on voimassa 1.4.2020–28.2.2022 (23 kk). Neuvottelussa saavutettiin yleisen linjan mukaiset korotukset ja mm. ns. kiky-tunnit poistuvat.</strong></p><p>”Jytyn suurimman neuvoteltavan alan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) neuvottelutulos on kriisit huomioiden vähintäänkin hyvä, kun otetaan huomioon koronatilanne, joka on ravistellut koko suomalaista yhteiskuntaa ennennäkemättömällä tavalla”, Jytyn puheenjohtaja <strong>Maija Pihlajamäki</strong> korostaa.</p><p>&quot;Sopimusneuvottelut olivat kaikkea muuta kuin helpot. Kukapa olisi uskonut, kun viime vuoden loppupuolella neuvottelukierrosta käynnistelimme, että mitä oli tulossa kevään kuukausina. Usko meinasi loppua Sote ry&#58;n hylättyä valtakunnansovittelijan esityksen, mutta pitkän ja sitkeän puurtamisen jälkeen pääsimme lopulta maaliin&quot;, Pihlajamäki palaa neuvotteluprosessiin. </p><p>&quot;Neuvotteluja varjostivat erityisesti koronaepidemia ja siitä seurannut Suomen ehkä pahin talouskriisi sitten 90-luvun. Ne ovat johtaneet massiivisiin säästötoimiin yt-neuvotteluineen sekä lomautuksiin ja palkanmaksun keskeytyksiin monilla eri paikkakunnilla ja työpaikoilla&quot;, Pihlajamäki huomauttaa.</p><p>&quot;Tässä tilanteessa tärkeää oli, että saavutimme neuvotteluissa yleisen linjan mukaiset korotukset paljon puhuttujen kilpailukykysopimuksen mukanaan tuomien kiky-tuntien poistumisten ohella&quot;, Jytyn edunvalvontajohtaja <strong>Marja Lounasmaa </strong>sanoo.</p><p>Yleiskorotuksia on kaksi&#58; 1.8.2020 korotus on 26 €, kuitenkin vähintään 1,22 %. 1.4.2021 korotus on 1 %. Paikallinen järjestelyerä on 0,8 %, joka tulee jakaa mahdollisimman tasapuolisesti palkkahinnoitteluliitteiden välillä. Kiky-työajanpidennys poistuu jo 30.8.2020, jolloin toimistotyössä viikkotyöaika on 36 t 15 min ja yleistyöajassa 38 t 15 min. </p><p>&quot;Neuvottelutuloksessa hyvää on, että tavoitteisiin päästiin mahdollisimman suurilla yleiskorotuksilla. Lisäksi euromääräisellä palkankorotuksella parannetaan erityisesti pienipalkkaisten alojen asemaa. Vähimmäispalkkoihin tulee myös korotus”, Lounasmaa kertoo.</p><p>Sote-sopimus sovittiin erilliseksi sopimusalaksi, joka on voimassa 1.9.2021–28.2.2022. Jytyn ammattinimikkeistä <span><span>sote-sopimukseen</span></span> siirtyvät <span><span>esimerkiksi <span><span> </span></span></span></span>osastonsihteerit, terveydenhuollonsihteerit, laitoshuoltajat, välinehuoltajat, kodinhoitajat ja lähihoitajat. Jyty on sote-sopimuksessa sopijaosapuolena. Palvelussuhteen ehdoissa noudatetaan KVTES&#58;n ehtoja 31.12.2022 saakka, elleivät osapuolet ole sopineet asiasta muuta. Teknisten sopimus (TS) ja tuntipalkkaisia koskeva sopimus (TTes) nivotaan yhdeksi teknistä alaa koskevaksi sopimukseksi 1.3.2022 alkaen. Varhaiskasvatuksen opettajat ja esimiehet siirtyvät OVTESiin 1.9.2021 alkaen. </p><p>Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäen mukaan sopimusratkaisulla saadaan työrauha kuntakentälle, ja tuleviin kuukausiin voidaan katsoa aiempaa luottavaisemmin. Kunta-alan sopimusratkaisulla on lisäksi vaikutus muihin Jytyn neuvottelemiin julkisten ja yksityisten alojen avoinna oleviin sopimuksiin, jotka toivon mukaan saadaan pian maaliin. </p><p>&quot;Jäsenkentälle lähteekin tässä samalla kiitos tekemästänne työstä lukuisilla perus- ja hyvinvointipalvelujen sektoreilla ja ammattialoilla eri puolilla Suomea. Kaikki se työ on yhtä arvokasta riippumatta ammattinimikkeestä. Ja vain yhteen hiileen puhaltamalla Suomi saadaan taas nousuun ja kriisistä selvitään.&quot;</p><p>Samaa vastuullisuutta odotetaan myös maan hallitukselta, kun kuntien elvytyksestä päätetään. Hallituksen neljäs lisäbudjetti on tarkoitus antaa eduskunnalle kesäkuun alussa. Koronakriisin myötä kuntien talous on kriisiytymässä, mikäli hallitus ei ryhdy voimakkaisiin tukitoimiin. </p><h4>Lisätietoja sopimuksen sisällöstä&#58;<br></h4><ul><li><h4><a href="/fi/tyosuhde/tyoehtosopimukset/kunta/Sivut/KVTES.aspx">KVTES-sopimussivut</a> <br></h4></li></ul><p><strong><br>Lisätietoja medialle&#58;</strong></p><p>Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi</p><p>Jytyn edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa, puh. 040 594 5872, marja.lounasmaa@jytyliitto.fi</p><p>* Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK&#58;n jäsenliitto.</p><p><br> </p>27.5.2020 21:00:00Tiedote28.5.2020 15:57:40https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_vihrea_kadet_rgb.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jytyn liittovaltuusto: Kuntataloutta tuettava voimakkaammin – päätöksillä suuri vaikutus henkilöstöön6277<p><strong>Jytyn liittovaltuusto lataa suuria odotuksia maan hallitukselle, kun kuntien elvytyksestä päätetään neljännessä lisäbudjetissa, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle kesäkuun alussa. Koronakriisin myötä kuntien talous on ajautumassa kuilun partaalle, mikäli hallitus ei ryhdy voimakkaisiin tukitoimiin. Heikentyvästä kuntataloudesta kärsivät ensimmäisenä henkilöstö sekä kuntapalveluja tarvitsevat kansalaiset.</strong></p><p>Koronakriisi vaikuttaa kuntatalouteen erityisesti kunnallis- ja yhteisöverojen vähenemisen sekä maksutulojen pienenemisen kautta. Kuntatalous on ollut jo ennestään historiallisen heikossa tilassa esimerkiksi kuntien valtionosuuksien leikkausten takia. Jytyn liittovaltuusto vaatiikin kunnille lisää tukirahaa, jotta elintärkeät palvelut, myös ostopalvelut mm. kolmannelta sektorilta, kyetään turvaamaan. Lisärahoitusta koronan aiheuttamiin lisäkustannuksiin tarvitsevat myös kuntayhtymät, erikoissairaanhoito ja yliopistolliset sairaalat.</p><p>Liittovaltuusto pitää itsestään selvänä, että kuntien palvelut eivät toimi, jos kunnat joutuvat lomauttamaan ja irtisanomaan henkilöstöään. Liittovaltuusto muistuttaa, että jokaisen henkilöstöryhmän työtä tarvitaan ja kokonaisuuden kannalta kaikki työ on arvokasta. Esimerkiksi ilman hallinto- ja tukipalveluiden tärkeää työpanosta, kuntalaisille ei kyetä tarjoamaan myöskään sosiaali- ja terveys- tai kasvatus- ja koulutuspalveluja. Merkittävä osa hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstöstä on töissä kuntien omistamissa yhtiöissä, joita pitää myös tukea.</p><p>Kuntatalouden syöksykierrettä voidaan kääntää myös uusilla veropäätöksillä. Samalla kaikenlaisia menoja lisääviä uusia tehtäviä kunnille täytyy tarkastella uudelleen, sillä osalla kunnista on suuria vaikeuksia selvitä jopa tärkeimmistä perustehtävistään. Kuntien tehtäviä on siis tarkasteltava, sillä on selvää, että kaikkea ei kyetä hoitamaan nykyisellä tavalla väestön ikääntyessä ja työssäkäyvien vähentyessä. Hälyttävää on, että kuntatalous on vaikeuksissa jopa suurissa kasvukeskuksissa, joiden väestökehitys on myönteinen.</p><p>Yritysten tukipakettien tapaan taloudellista tukea tarvitsevat myös kolmannen sektorin yhdistyspohjaiset järjestöt sekä seurakunnat. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjä tuetaan veikkausvoittovaroista, joiden määrä uhkaa pudota voimakkaasti. Verotulot putoavat myös kirkon sektorilla, joka tarvitsee valtion tukea mm. lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseen.</p><p>Lisätietoja&#58;</p><p>Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi</p><p>Jytyn edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa, puh. 040 594 5872, marja.lounasmaa@jytyliitto.fi<br></p><p><em>* Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä 84 % on naisia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK&#58;n jäsenliitto.</em></p>27.5.2020 21:00:00Tiedote28.5.2020 8:06:37https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_puna_megafoni_rgb.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
AVAINTES:ssa neuvottelutulos6247 <p>AVAINTES&#58;n soveltamisalalle saatiin torstaina 28.5. varhain aamulla neuvottelutulos. Tulos on yleisen linjan mukainen ja vastaa sopijaosapuolten 15.5. saavuttamaa yhteistä näkemystä sopimusratkaisusta.</p><p>Neuvottelutulos käsitellään seuraavaksi sopijaosapuolten hallinnoissa. Työntekijäpuolen hallinnot ovat koolla tänään torstaina 28.5. ja työnantajan huomenna perjantaina 29.5., minkä jälkeen sopimuksen sisällöstä kerrotaan tarkemmin. </p><p>AVAINTES&#58;n sopijaosapuolia ovat Jytyn lisäksi JHL, JUKO, OAJ ja KTN sekä työnantajaa edustava AVAINTA. </p><p>Lisätietoja&#58; johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima. </p><p><br></p>27.5.2020 21:00:00Tiedote28.5.2020 5:19:18https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Avaintes_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kunta-alalle saatiin neuvottelutulos2519<p>​Kunta-alalle saatiin neuvottelutulos keskiviikkona 27.5.2020 kello 21.30. Liittojen hallinnot käsittelevät neuvottelutuloksen torstaina 28.5.2020. Myös Jytyn hallinto eli liittohallitus ja liittovaltuusto käsittelevät tuloksen torstaina.<br><br>Sisällöistä kerrotaan tarkemmin sen jälkeen, kun neuvottelutulos on hyväksytty. Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki kertoo neuvottelutuloksen syntymisestä&#160;oheisella videolla.<br></p><p><strong>Katso video Youtubesta&#58;</strong><br><strong>&gt;&#160;</strong><a href="https&#58;//www.youtube.com/watch?v=YNf60_r4Bbc" target="_blank"><strong>Kunta-alalle&#160;saatiin&#160;neuvottelutulos</strong></a><strong>&#160;(youtube.com)<br><br></strong><strong style="font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">Seuraa sopimusneuvotteluja&#58;<br></strong><strong style="font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">&gt;&#160;</strong><strong style="font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;"><a href="/fi/ajankohtaista/sopimusneuvottelut2020/Sivut/default.aspx" style="font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">Sopimusneuvottelut 2020</a><br><br></strong><strong style="font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">Seuraa Jytyn puheenjohtajaa Twitterissä&#58;<br></strong><strong style="font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">&gt;&#160;</strong><a href="https&#58;//twitter.com/MPihlajamaki" target="_blank" style="font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;"><strong>https&#58;//twitter.com/MPihlajamaki</strong></a></p><p><br></p>26.5.2020 21:00:00Tiedote28.5.2020 5:34:10https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/PublishingImages/Maija_neuvottelu_19.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa JYTK ja Työttömyyskassa Statia sulautuvat JATTK-työttömyyskassaan 1.1.20212501 <p>Työttömyyskassojen ylimmät päättävät elimet ovat kokouksissaan 18.5.2020 ja 19.5.2020 hyväksyneet työttömyyskassojen sulautumisen, sääntömuutosesityksen ja kassan uuden nimen. Sulautuminen edellyttää vielä Finanssivalvonnan hyväksymistä eli sulautumislupaa ja työttömyyskassan rekisteröintiä. </p><p>Sulautumisluvan myötä Työttömyyskassa Aaria aloittaa toimintansa 1.1.2021. Kassan tavoitteena on vastata 2020-luvun haasteisiin palveluita ja toimintaa kehittämällä. Samalla myös vahvistetaan kustannustehokkuutta ja vakavaraisuutta. Työttömyyskassa Aariassa on sulautumisen jälkeen noin 110&#160;000 jäsentä.</p><p>Sulautuminen ei edellytä kassojen jäseniltä mitään toimenpiteitä. Jäsenten kerryttämään työttömyysturvaan tai ansiopäivärahan maksatukseen ei sulautumisen vuoksi tule muutoksia.</p><p>Lisätietoja&#58; Kassan johtaja (JYTK) Anja Tikka puh. 020&#160;789 3875</p><p><br></p>25.5.2020 21:00:00Ajankohtaista28.5.2020 5:15:47https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Symbolikuvakkeet/tyottomyyskassa.png" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kirkon neuvotteluissa odotetaan työneuvoston lausuntoa työaikalain soveltamisalasta2514 <p>Kirkon työehtokiistan sovittelua jatkettiin valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla tänään tiistaina 26.5., jolloin käytiin läpi erityisesti kiky-tuntien poistamista. Neuvotteluja hidastaa tällä hetkellä se, että osapuolet joutuvat odottamaan työneuvoston lausuntoa uuden työaikalain soveltamisalasta. Kun lausunto saadaan, on sopimusosapuolilla hyvät mahdollisuudet päästä nopealla aikataululla sopimusratkaisuun. </p><p>Seuraavan kerran kirkon sopimusosapuolet tapaavat ensi viikon maanantaina 1.6. ja sen jälkeen neuvotteluja jatketaan päivittäin. Tavoitteena on saada vihdoin päätökseen jo tammikuun puolivälissä alkanut neuvottelurupeama. Kirkon virka- ja työehtosopimuksen voimassaolo päättyi maaliskuun lopussa ja sen jälkeen on oltu ns. sopimuksettomassa tilassa. Sopimuksettomana aikana voimassa ovat vanhat virka- ja työehdot, kunnes uudet sopimukset on sovittu.</p><p>Lisätietoja Jytyssä&#58; työmarkkinalakimies Anne Sarvi</p><p><br></p>25.5.2020 21:00:00Ajankohtaista26.5.2020 13:55:37https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Kirkko_Otsikko_rgb_vaaka_500x280px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kunta-alan sopimusneuvottelut jatkuivat tiistaina 26.5.2513 <p>KT Kuntatyönantajat kävi järjestökohtaisia neuvotteluja kunkin pääsopijajärjestön kanssa erikseen ja myös Jytyn ja JHL&#58;n muodostama Julkisen alan unioni oli neuvotteluissa mukana. Neuvottelupöydässä on käsittelyssä edelleen samat teemat kuin aiemmillakin kerroilla. Tavoitteena on sopimuksen aikaansaaminen, mutta tänään ei ollut vielä sen aika. Pääneuvotteluryhmä jatkaa neuvotteluja seuraavan kerran heti huomenna keskiviikkona 27.5. klo 13.</p><p><strong>Katso video Youtubesta&#58;</strong><br><strong> &gt; </strong><a href="https&#58;//www.youtube.com/watch?v=ZElDrp6mMgM" target="_blank"><strong>Kunta-alan neuvottelut jatkuivat 26.5.2020</strong></a><strong> (youtube.com)</strong></p><p><strong>Seuraa sopimusneuvotteluja&#58;</strong><br><strong> &gt; </strong><a href="/fi/ajankohtaista/sopimusneuvottelut2020/Sivut/default.aspx"><strong>Sopimusneuvottelut 2020</strong></a></p><p><strong>Seuraa Jytyn puheenjohtajaa Twitterissä&#58;</strong><br><strong> &gt; </strong><a href="https&#58;//twitter.com/MPihlajamaki" target="_blank"><strong>https&#58;//twitter.com/MPihlajamaki</strong></a><br></p>25.5.2020 21:00:00Ajankohtaista26.5.2020 13:40:54https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/PublishingImages/Maija_neuvottelu_19.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Työolobarometri 2019: Palkansaajien varmuus oman työn säilymisestä vahvistui juuri ennen koronaa2500 <p>Työolobarometrin ennakkotiedot kertovat, että vuonna 2019 työelämä kehittyi monessa suhteessa myönteiseen suuntaa. Viime vuoden talouden positiivinen vire näkyy tuloksissa selvästi. Koronakriisi ei näy vuoden 2019 tuloksissa lainkaan.</p><p>Vuonna 2019 työpaikkojen henkilöstömäärissä tapahtui kasvua ja irtisanomisen uhka vähentyi. Myös varmuus oman työpaikan säilymisestä ja usko omiin työllistymismahdollisuuksiin työttömyyden uhatessa, olivat vahvistuneet vuodesta 2018.</p><p>Suurin osa (83 %) palkkasaajista mielsi työpaikkansa sellaiseksi, että siellä voi oppia koko ajan uusia asioita. Niin ikään valtaosa (80 %) koki, että omalla työpaikalla pyritään systemaattisesti vaikuttamaan osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen. Vaikka vuoteen 2018 verrattuna tuloksissa ei tapahtunut suuria muutoksia, kehitys on pitkällä aikavälillä ollut hyvin myönteistä.</p><p>Koulutukseen osallistuminen, koulutuspäivien määrä sekä työssä opiskelu olivat hieman vähentyneet vuodesta 2018. Huomion arvioista on, että viime tutkimuskertaan verrattuna selvästi useampi palkansaaja oli kehittänyt taitojaan ja osaamistaan siten, että voisi tulevaisuudessa työskennellä uusissa tehtävissä.&#160;</p><p>Vuonna 2019 palkansaajista peräti puolet sanoi, että oli kehittänyt taitojaan ja osaamistaan tulevaisuutta silmällä pitäen, kun vastaava osuus vuonna 2018 oli 39 prosenttia.</p><p>- On erittäin hyvä, että osaamisen ja taitojen kehittäminen yleistyi kaikissa ikä- ja sosioekonomisissa ryhmissä. Se on lisännyt valmiuksia, jotka parantavat työntekijöiden mahdollisuuksia selvitä myös koronaepidemian äkillisesti mullistamassa työelämässä, sanoo työministeri <strong>Tuula Haatainen</strong>.</p><h3>Etätyö yleistyy vuosi vuodelta</h3><p>Vaikka joustavien työaikajärjestelmien yleisyydessä ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia vuoden 2018 jälkeen, työn joustavuus ja etätyö ovat yleistyneet. Vuonna 2019 palkansaajista noin joka neljäs (23 %) teki säännöllisesti etätyötä ja vajaa kuudesosa (14 %) satunnaisesti.&#160;</p><p>Sosioekonomisten ryhmien väliset erot olivat suuret&#58; etätyö oli selvästi yleisempää ylemmille toimihenkilöille kuin alemmille toimihenkilöille tai työntekijöille. Valtiolla etätyö oli huomattavasti yleisempää kuin muilla sektoreilla.</p><p>- Sosioekonomisen aseman tuomat erot etätyön teossa tulevat vahvasti esille vuoden 2019 työolobarometrin tuloksissa. Nyt koronakriisissä tulee lisäksi muistaa, että on yhä paljon töitä, joissa etätyö ei ole mahdollista. Korona-aikana meidän täytyy pitää huoli siitä, että eriarvoisuus työelämässä ei tule kasvamaan. Muuten tulevien vuosien työolobarometrin tulokset ovat surullista luettavaa, työministeri Haatainen toteaa.&#160;</p><h3>Mikä on työolobarometri?</h3><p>Työolobarometri on vuodesta 1992 lähtien toteutettu otantatutkimus, joka seuraa työelämän laadun kehittymistä suomalaisten palkansaajien näkökulmasta. Tutkimuksen vuoden 2019 tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä elo- ja syyskuun aikana tekemiin puhelinhaastatteluihin. Vuonna 2019 tutkimukseen vastasi 1 555 palkansaajaa. Tutkimuksen tiedot voidaan luotettavasti yleistää koskemaan työssä olevia palkansaajia koko Suomessa ja kaikilla sektoreilla.</p><p>Työolobarometrin tulokset on perinteisesti julkaistu kahdessa osassa&#58; keväällä ennakkotiedot ja syksyllä loppuraportti.</p><ul><li><a href="http&#58;//urn.fi/URN&#58;ISBN&#58;978-952-327-538-6" target="_blank"><strong>Työolobarometri 2019</strong></a><br><br></li><li><a href="https&#58;//tem.fi/tyoolobarometri" target="_blank"><strong>Katso kaikki työolobarometrit. Miten suomalaiset voivat työpaikoilla? </strong></a></li></ul><div><br></div><div><br></div>25.5.2020 21:00:00Ajankohtaista26.5.2020 10:43:51https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_sini_pylvaat_rgb.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
TTL: Turvallinen paluu työpaikalle alkaa riskien arvioinnin päivittämisestä6159 <p>Työterveyslaitos on laatinut yleisohjeet työpaikoille siitä, miten koronakriisin pitkittyessä työpaikalle paluu onnistuu turvallisesti. Lisäksi olemme päivittäneet Henkisen hyvinvoinnin ohjeen työpaikalle paluun kannalta. Kaikki ohjeemme löytyvät <a href="https&#58;//hyvatyo.ttl.fi/koronavirusohjeistus" target="_blank"><strong>Korona ja työ -sivustolta</strong></a>.</p><p>Jotta työpaikalle ja töihin paluu sujuisi mahdollisimman turvallisesti, on työpaikalla rajoitettava työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien COVID-19-tartuntataudille altistumista turvallisia työkäytäntöjä soveltamalla.</p><p>Työnantajan tulee tehdä tai päivittää laatimansa riskien arviointi, tehdä arvioinnin pohjalta toimintasuunnitelma sekä täydentää työpaikan ohjeita ja menettelytapoja erityisesti COVID-19 tartuntataudille altistuminen huomioiden. Periaatteena on, että ensisijaisesti havaitut riskit poistetaan. Jos riskien poistaminen ei ole mahdollista, pyritään minimoimaan työntekijöiden altistuminen ja luodaan varautumiskäytännöt.</p><h3>Riskien arviointi ja toimintasuunnitelma yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa </h3><p>Riskin arvioinnissa kannattaa hakea tukea omasta työterveyshuollosta terveydellisen merkityksen arviointiin sekä kuulla työntekijöitä, työsuojeluvaltuutettuja ja -päälliköitä tehtävistä muutoksista.</p><p>Ohjeiden ja toimintatapamuutosten tarvetta kannattaa arvioida esimerkiksi hygienia- ja siivouskäytännöissä,&#160; työvälineiden yhteiskäytössä, suojautumisessa, työaikojen ja työvuorojen järjestämisessä, kokous- ja taukokäytännöissä, matkustamisessa sekä työpaikalla vierailevien ulkopuolisten henkilöiden tapaamisessa. Viranomaisten ja muiden asiantuntijatahojen ohjeista löytyy esimerkkejä erilaisten kysymysten ratkaisemiseen.</p><h3>Henkinen tuki voi olla tarpeen</h3><p>Riskien arvioinnissa on tärkeää ottaa huomioon myös henkinen hyvinvointi ja psykososiaaliset tekijät. Pitkään jatkunut huoli koronaviruksen vaikutuksista, läheisten ja omasta terveydestä sekä taloudellisesta toimeentulosta voi syödä meidän kaikkien voimavaroja ja haitata keskittymistä työhön. Tilanteen pitkittyessä eri tilanteissa olevien työntekijöiden henkisestä hyvinvoinnista ja palautumisesta on tärkeää huolehtia.</p><p>Työterveyslaitoksen ohje henkisen hyvinvoinnin tueksi on päivitetty. Ohjeeseen on koottu vinkkejä sekä työnantajalle että työntekijälle asioista, joita voi tehdä omaa ja työyhteisön tilannetta helpottamaan koronavirusepidemian pitkittyessä ja työpaikalle paluun aikana. Tutustu ”Ohje henkisen hyvinvoinnin tueksi työpaikoille paluun aikana”.</p><h3>Ohjeet ja uudet käytännöt kaikkien tietoon – viestintää ei voi tehdä liikaa</h3><p>Kun riskien arviointi ja toimintasuunnitelma on tehty, kannattaa muutokset ja rajoitukset koota yhteen ohjeeseen.&#160; On tärkeää tiedottaa ohjeista niin esimiesten kuin organisaation normaalien viestintäkanavien kautta ja varmistaa, että uudet toimintatavat ovat kaikkien tiedossa ja ymmärretty. Toisen työnantajan palveluksessa olevia työpaikalla työskenteleviä ja vierailevia työntekijöitä ei saa unohtaa. Vuorovaikutusta, opastusta ja perehdyttämistä tarvitaan.&#160; Myös työterveyshuollon palveluista on hyvä muistuttaa.</p><h4>Linkit ohjeisiin</h4><ul><li><a href="https&#58;//hyvatyo.ttl.fi/ohje-tyopaikoille-tyohon-paluun-tueksi" target="_blank"><strong>Ohje työpaikoille työhön paluun tueksi</strong></a><br><br></li><li><a href="https&#58;//hyvatyo.ttl.fi/ohje-henkinen-hyvinvointi-tyohon-paluu" target="_blank"><strong>Ohje henkisen hyvinvoinnin tueksi työpaikoille paluun aikana<br><br></strong></a></li><li><a href="https&#58;//hyvatyo.ttl.fi/koronavirusohjeistus" target="_blank"><strong>Korona ja työ -sivusto</strong></a><br></li></ul><p>&#160;</p>19.5.2020 21:00:00Ajankohtaista26.5.2020 13:46:27https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/jyty_ikoni_koulutus_vihrea.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jyty riitauttaa kuntien laittomat palkanmaksun keskeytykset6161 <p><strong>Koronakriisin aikana useat kunnat ovat keskeyttäneet henkilöstön palkanmaksun vetoamalla työsopimuslain 2 luvun 12 pykälässä mainittuun työnteon estymiseen. Jyty kysyi palkanmaksun keskeytyksistä kuntasektorin Jytyn pääluottamusmiehiltä, joiden mukaan palkanmaksu on keskeytetty noin 60 kunnassa ja kuntayhtymässä eri puolilla Suomea. </strong></p><p>”Jytyn mielestä kuntien palkanmaksun keskeytykset ovat pääsääntöisesti laittomia. Jyty tulee riitauttamaan laittomat tapaukset viime kädessä oikeusteitse, mutta sitä ennen työnantajille tarjotaan tilaisuutta tehdä asiassa sovinnollinen ratkaisu”, sanoo Jytyn edunvalvontajohtaja <strong>Marja Lounasmaa</strong>. </p><p>”Kuntien päätöksien takana on härski yritys kiertää yhteistoimintalakia ja lomautusilmoitusaikaa koronakriisiin vedoten. On syytä muistaa, että eduskunnan 30.3. hyväksymä nopeutettu lomautus- ja yt-menettely ei koske julkista kuntasektoria, vaan yksityisiä aloja. Palkanmaksun keskeytys työsopimuslain 2 luvun 12 pykälän perusteella on myös eri asia kuin lomautus”, Lounasmaa huomauttaa. </p><p>Pääluottamusmiehille tehdyn kyselyn mukaan palkanmaksun keskeyttäneiden joukossa on niin suuria kuin pieniä kuntia ja kuntayhtymiä, jotka sijaitsevat eri puolella Suomea. Palkanmaksun keskeytystä ovat käyttäneet mm. Salo, Porvoo, Lappeenranta, Kuopio, Rovaniemi, Kemi, Tornio, Oulu, Kauhajoki, Alajärvi ja Seinäjoki. &#160;</p><p>Jytyn edustamista ammattialoista palkanmaksu on keskeytetty erityisesti kirjastotyöntekijöiltä ja koulunkäynninohjaajilta. Palkanmaksun keskeytystä on sovellettu myös liikuntatoimen, sivistystoimen ja museoiden henkilöstöön sekä nuorisotyöntekijöihin.</p><p>”Palkanmaksun keskeytyminen työsopimuslain 2 luvun 12 pykälän mukaisesti edellyttää työnteon täyttä estymistä. Asiakastilojen sulkeminen ei automaattisesti tarkoita työn katoamista kokonaan, vaan tehtävien sisällön muuttumista tai työn siirtymistä etäyhteyksien päähän. Edellytykset palkanmaksun keskeytykseen eivät täyty kunta-alalla kuin hyvin harvoissa poikkeustapauksissa”, korostaa Jytyn johtava työmarkkinalakimies <strong>Jonna Voima</strong>. </p><p>Kuntien ilmoittama työnteon estymisen päivämäärä ajoittuu huhtikuun eri päiville. Maan hallitus julisti poikkeusolot 16. maaliskuuta.&#160; </p><p>”Työnantajalla on laissa asetettujen edellytysten täyttyessä mahdollisuus lomauttaa henkilöstöään, mutta ennen lomautuksia työnantajan tulee käydä henkilöstön edustajien kanssa lainmukaiset yt-neuvottelut, jolloin voidaan miettiä, miten työt organisoidaan uudelleen. Yt-neuvotteluiden jälkeen on noudatettava kuukauden lomautusilmoitusaikaa”, Voima sanoo.&#160; </p><p>Jytyn kysely palkanmaksun keskeytyksistä toteutettiin 24.4.-5.5. ja siihen vastasi 196 Jytyn pääluottamusmiestä.</p><p>Lisätietoja&#58;</p><p>Jytyn edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa, puh. 040 5945872, marja.lounasmaa@jytyliitto.fi &#160;&#160;</p><p>Jytyn johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi&#160; </p><p>* Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK&#58;n jäsenliitto.</p>19.5.2020 21:00:00Tiedote20.5.2020 13:12:26https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/jyty_ikoni_lainsaadanto_punainen.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
KT Kuntatyönantajat neuvotteli kunkin pääsopijajärjestön kanssa erikseen6160 <p>KT Kuntatyönantajat neuvotteli keskiviikkona 20.5. kunta-alan sopimuksista kaikkien pääsopijajärjestön kanssa erikseen. Jyty ja JHL&#58;n muodostama Julkisen alan unioni neuvotteli KT Kuntatyönantajien kanssa palkankorotuksen tasosta, sopimuksen pituudesta, kiky-tuntien poistosta ja niiden korvauksesta sekä allekirjoituspöytäkirjasta ja pääsopimuksesta. Seuraavan kerran neuvotteluja jatketaan yhdessä koko pääneuvotteluryhmän voimin tiistaina 26.5. kello 13. </p><p><strong>Katso video Youtubesta&#58;</strong><br><strong>&gt; </strong><a href="https&#58;//www.youtube.com/watch?v=t6jZTHRlwQQ" target="_blank"><strong>Kunta-alan neuvottelut 20.5.2020 </strong></a><strong>(youtube.com)</strong></p><p><strong>Seuraa sopimusneuvotteluja&#58;</strong><br><strong>&gt; </strong><a href="/fi/ajankohtaista/sopimusneuvottelut2020/Sivut/default.aspx"><strong>Sopimusneuvottelut 2020</strong></a></p><p><strong>Seuraa Jytyn puheenjohtajaa Twitterissä&#58;</strong><br><strong>&gt; </strong><a href="https&#58;//twitter.com/MPihlajamaki" target="_blank"><strong>https&#58;//twitter.com/MPihlajamaki</strong></a></p>19.5.2020 21:00:00Ajankohtaista20.5.2020 13:11:46https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/PublishingImages/Maija_neuvottelu_19.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />