​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ajankohtaista ja tiedotteet

Tilaa RSS-syötteenä: Jytyn tiedotteet.
Tilaa RSS-syötteenä: Kaikki uutiset ja Jytyn tiedotteet.

 

 

Jytys utbildningar och tillfällen arrangeras på distans till slutet av maj6262<p>​På grund av corona-situationen ordnas de utbildningar och tillfällen som Jyty arrangerar som distanstillfällen till och med 31.5.2021. En del av tillfällena flyttas möjligtvis till en senare tidpunkt eller inhiberas. Alla förändringar hittar du i webbsidornas elektroniska utbildningskalender eller i händelsekalendern. </p><p>Jyty vill säkra medlemmarnas beredskap att verka i sitt arbete under coronavirusepidemin samt hindra en spridning av viruset. Tillfällen som ordnas på distans är ansvarsfull verksamhet, för att minimera epidemins spridning och skador. <br></p><p>Förbundet rekommenderar samma tillvägagångssätt också för sina medlemsföreningar. I sista hand följer vi myndigheternas instruktioner. Tilläggsinformation ges av Jytys <a href="/sv/otayhteytta/keskustoimisto/Sivut/Koulutus-ja-tietohallintoosasto.aspx"><strong>utbildningsavdelning</strong></a>, <a href="/sv/otayhteytta/keskustoimisto/Sivut/Jarjestoosasto.aspx"><strong>organisationsavdelning </strong></a>och <a href="/sv/otayhteytta/aluetoimistot/Sivut/default.aspx"><strong>de regionala byråerna</strong></a>.<br></p><p>Läs noggrannare om förändringarna i <a href="/fi/ajankohtaista/koulutus/Sivut/default.aspx"><strong>utbildningskalendern </strong></a>och <a href="/fi/ajankohtaista/tapahtumat/Sivut/default.aspx"><strong>händelsekalendern </strong></a>(på finska) på Jytys webbsidor.</p><p><br></p>25.1.2021 22:00:00Ajankohtaista26.1.2021 15:06:10https://www.jytyliitto.fi/sv/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Ilmekuvat/jyty4229_lowres_800x533px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jytyn koulutukset ja tilaisuudet järjestetään etänä toukokuun loppuun saakka184<p><strong>​Koronatilanteen takia Jytyn järjestämät koulutukset ja tilaisuudet järjestetään etätilaisuuksina 31.5.2021 saakka. Osa tilaisuuksista saatetaan siirtää myöhempään ajankohtaan tai peruuttaa. Kaikki muutokset löydät nettisivujen sähköisestä koulutuskalenterista ja tapahtumakalanterista. </strong></p><p>Jyty haluaa turvata jäsenistön valmiudet toimia työssään koronavirusepidemian aikana sekä estää viruksen leviämisen. Etänä järjestettävät tilaisuudet ovat vastuullista toimintaa, jotta epidemian laajeneminen ja haitat saadaan minimoitua. </p><p>Liitto suosittaa samaa toimintatapaa myös jäsenyhdistyksilleen. Viime kädessä noudatamme viranomaisten ohjeita. Lisätietoja antavat Jytyn <a href="/fi/otayhteytta/keskustoimisto/Sivut/Koulutus-ja-tietohallintoosasto.aspx"><strong>koulutusosasto</strong></a>, <a href="/fi/otayhteytta/keskustoimisto/Sivut/Jarjestoosasto.aspx"><strong>järjestöosasto </strong></a>ja <a href="/fi/otayhteytta/aluetoimistot/Sivut/default.aspx"><strong>alueelliset toimipisteet</strong></a>.</p><p><strong>Lue muutoksista tarkemmin Jytyn nettisivujen </strong><a href="/fi/ajankohtaista/koulutus/koulutuskalenteri/Sivut/default.aspx"><strong>koulutuskalenterista </strong></a><strong>ja </strong><a href="/fi/ajankohtaista/tapahtumat/Sivut/default.aspx"><strong>tapahtumakalenterista</strong></a><strong>.</strong></p><p><br></p>24.1.2021 22:00:00Ajankohtaista25.1.2021 14:19:14https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Ilmekuvat/jyty4229_lowres_800x533px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Hallitus linjasi hybridistrategian toimintasuunnitelman täydentämisestä6246<span><p>Hallitus linjasi neuvottelussaan 25. tammikuuta hybridistrategian toimintasuunnitelman täydentämisestä. Valtioneuvosto tekee asiasta periaatepäätöksen huomenna 26. tammikuuta.</p> <p>Hybridistrategian toimintasuunnitelmaan täydennetään kolme uutta toimenpidekokonaisuutta, joiden tavoite on torjua koronaepidemian kasvun kiihtyminen uudelleen ja erityisesti herkemmin tarttuvan virusmuunnoksen leviäminen Suomessa.&#160;</p> <p>Toimenpidesuunnitelmaa täydennetään seuraavasti&#58;</p> <p><strong>Taso 1.</strong> Kaikki leviämisvaiheen toimenpiteet on otettava täysimääräisinä käyttöön leviämisvaiheessa olevilla alueilla. Voimassa olevien rajoitustoimien on pysyttävä vähintään nykyisellä tasollaan, kunnes virusmuunnoksen leviämistä ja sen estämiseksi tehtyjen toimien vaikuttavuutta on voitu arvioida.&#160;</p> <p><strong>Taso 2. </strong> Epidemian nopean kiihtymisen tai virusmuunnoksen leviämisen uhan perusteella otetaan käyttöön leviämisvaiheen suositukset ja ohjeet. Tavoitteena on nopea ja voimakas kontaktien väheneminen koko maassa. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa alueet ottamaan toimet käyttöön Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunnon perusteella. Ne otetaan käyttöön, mikäli virusmuunnos lisääntyy alueellisesti ja määrällisesti niin, että epidemian leviämisen estäminen vaatii välittömiä toimia. &#160;</p> <p>Tasolla 2 voidaan ottaa käyttöön valtakunnallisesti tai alueellisesti myös mahdollisia lisätoimenpiteitä, kuten esimerkiksi pienentää kokoontumisrajoitusten suurinta sallittua henkilömäärää. Koko maassa voidaan myös ottaa käyttöön laajin mahdollinen etätyösuositus ja maskisuositus.</p> <p>Tartuntatautilainsäädännön mukaisista muista toimista tulisi päättää ennen lapsia ja nuoria koskevia rajoituksia (esimerkiksi ryhmäharrastustoiminnan keskeyttäminen).</p> <p>Peruskoulun yläluokat voivat siirtyä etäopetukseen. Tämä on kuitenkin viimesijainen toimenpide.&#160;</p> <p>Opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittävät tarkennetut kriteerit sellaiselle ryhmäharrastustoiminnalle, joka on tasolla 2 keskeytettävä. Samalla tulee tehdä lapsia ja nuoria tukevia ennakoivia toimia, jotta lasten ja nuorten toimintakyvylle ja hyvinvoinnille aiheutuvia haittoja voidaan minimoida.&#160;</p> <p>Tasolle 2 siirtyminen edellyttää erillistä valtioneuvoston puoltoa.&#160;</p> <p><strong>Taso 3. </strong> Poikkeusolojen ja liikkumisrajoitusten käyttöönotto edellisten toimenpiteiden lisäksi. Kyseessä on äärimmäinen toimenpide, ja sitä voidaan perustella vain, jos kaikki edelliset toimet ovat osoittautuneet riittämättömiksi ja epidemiatilanteen voidaan osoittaa aiheuttavan välittömän terveydenhuollon kantokyvyn ylittymisen uhan, tai se on välttämätön väestön hengen tai terveyden turvaamiseksi.</p><p><span><h4>Lue tiedote Valtioneuvoston sivuilta&#58; </h4><ul><li><h4><a href="https&#58;//valtioneuvosto.fi/-/10616/hallitus-linjasi-hybridistrategian-toimintasuunnitelman-taydentamisesta" target="_blank">Hallitus linjasi hybridistrategian toimintasuunnitelman täydentämisestä</a></h4></li></ul></span><br></p></span>24.1.2021 22:00:00Ajankohtaista25.1.2021 14:18:47https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/hybridistrategia.png" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
STTK: Kotitalousvähennystä ei ole tarpeen kasvattaa6220<p>​Valtion taloudellinen tutkimuslaitos VATT ja Palkansaajien tutkimuslaitos ovat julkaisseet kotitalousvähennystä koskevan tutkimuksen. Sen perusteella kotitalousvähennyksen työllisyysvaikutukset jäävät vähäisiksi. Kotitalousvähennystä myönnettiin vuonna 2019 yhteensä 476 miljoonan euron edestä. Vähennystä on perusteltu erityisesti työllisyysvaikutuksella ja harmaan talouden torjunnalla. <br></p><p>STTK&#58;n mielestä vaikutus työllisyyteen on pieni puolen miljardin kuluihin nähden.<br>- Vastaavalla summalla työllisyyttä voidaan tukea tehokkaamminkin. Vähennys on tutkimuksen perusteella myös tehoton sekä harmaan talouden torjunnan keinona että työllisyystoimena, STTK&#58;n ekonomisti <strong>Antti Koskela</strong> toteaa. <br></p><p>VATT&#58;in tuoreen tutkimuksen mukaan kotitalousvähennys kohdistuu hyvätuloisille ja se jakautuu hyvätuloisille alueille.<br>- Valtaosa vähennyksen hyödyntäjistä kuuluu hyvätuloisimpaan kahteen kymmenykseen suomalaisista. Keskipalkkaiselle suomalaiselle kotitalousvähennys näyttäytyy tulonsiirtona varakkaille, Koskela sanoo.<br></p><p>STTK&#58;n mielestä kotitalousvähennystä ei tule kasvattaa.<br>- Kustannustehokkaampia työllisyystoimia ovat esimerkiksi raide- ja tiehankkeet. Myös niiden kokonaistaloudellinen vaikutus on suurempi.<br></p><p>Lisätietoja STTK&#58;ssa&#58; Antti Koskela, puhelin 044 543 9838.<br></p><p><em>STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 13 jäsenliittoa ja noin 500 000 jäsentä. Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita.</em></p><p><br></p>24.1.2021 22:00:00Ajankohtaista25.1.2021 13:43:29https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PUBLISHINGIMAGES/STTK.JPG" width="200" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Heli Rautanen Jytyn varapuheenjohtajaksi6024<p><strong>​Ammattiliitto Jytyn liittohallituksen jäsen Heli Rautanen valittiin seuraavaksi nelivuotiskaudeksi liittohallituksen varapuheenjohtajaksi 22.1. pidetyssä hallituksen kokouksessa.</strong><br><br>Kangasalla asuva Rautanen toimii päiväkodin johtajana Tampereen kaupungin palveluksessa.&#160; Hän on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri (2020). Lisäksi hän on suorittanut aiemmin johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon (2019) ja sosionomi AMK-tutkinnon (2014). Työnohjaajaksi hän valmistui 2011 ja kodinhoitajaksi 1988.<br><br>Hän on toiminut mm. Jytyn liittohallituksessa vuodesta 2016, STTK&#58;n edustajiston jäsenenä 2017 alkaen ja Pirkanmaan aluetoimikunnan puheenjohtajana vuosina 2012-2020. <br><br>Heli kertoo harrastavansa lukemista, luontoliikuntaa ja kulttuuria.</p><p><br></p>24.1.2021 22:00:00Ajankohtaista25.1.2021 13:37:12https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" height="267" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/Rautanen_Heli.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Inreserestriktionerna skärps den 27 januari5532<p>Statsrådet beslutade den 22 januari att inreserestriktionerna skärps i Finland. De nya begränsningarna träder i kraft den 27 januari och gäller till och med den 25 februari. Syftet med ändringarna är att minska den trafik som anländer över gränsen, detta för att förhindra att nya varianter av coronavirus sprids. Sjukdomsläget i Finland skiljer sig avsevärt från läget i andra Schengenländer, vilket innebär att den risk för spridning av virusvarianter i Finland som resenärer medför är betydande.<br></p><h3>Vid de inre gränserna begränsas pendlingstrafiken ytterligare</h3><p>Med trafik över de inre gränserna avses trafik mellan Finland och Schengenländer. Från och med den 27 januari begränsar Finland inresa från alla Schengenländer.<br> <br>I fråga om pendlingstrafik som anländer via den inre gränsen tillåts endast nödvändig pendlingstrafik till Finland. Ingen kan själv bestämma hur nödvändig hans eller hennes arbetsresa är. &#160;Som nödvändigt arbete betraktas sådant arbete som är viktigt med tanke på samhällets funktion eller försörjningsberedskapen, som förutsätter arbetsinsatser av en eller flera personer som kommer från ett annat land och arbetet inte kan skjutas upp. &#160;</p><p>Arbets- och näringsministeriet för en förteckning över de arbeten som är viktiga med tanke på samhällets funktion eller försörjningsberedskapen. En kritisk arbetsuppgift enligt förteckningen innebär dock inte automatiskt att man kan resa in i landet. Arbetsgivaren ska på en separat blankett motivera varför arbetsuppgiften för en arbetstagare som kommer till Finland är kritisk och av sådan art att arbetsprestationen inte kan skjutas upp. En arbetstagare som kommer till Finland ska visa upp blanketten vid gränskontrollen tillsammans med de övriga handlingar som krävs för gränsövergång.&#160;<br> <br>Ändringarna påverkar inte dem som från Finland pendlar till arbete utomlands. Karantän- och testningsrekommendationerna gäller också finska medborgare som arbetar utomlands.</p><h3>Man kan komma in i landet av en nödvändig orsak&#160;</h3><p>Inresa är fortfarande tillåten för personal inom hälso- och sjukvården och räddningsväsendet (inklusive prehospital akutsjukvård), yrkesutbildade personer inom äldreomsorgen och transport- och logistikpersonal inom godstrafiken när de utför sina arbetsuppgifter, för myndigheter i nödvändiga tjänsteuppgifter, för diplomater, personal vid internationella organisationer, militär personal och biståndsorganisationers personal när de utövar sina funktioner samt för företrädare för stater som deltar i internationella förhandlingar och personer som deltar i internationella organisationers arbete.<br> <br>Utländska medborgare får resa in i landet också av nödvändiga och motiverade skäl. Sådana skäl är till exempel inresa för utländska medierepresentanter, transitering i reguljär trafik på flygplatsen, att personen har en fastighet, bostad eller fritidsbostad i Finland, egendomsarrangemang i Finland samt att en familjemedlem till en finsk medborgare som är bosatt utomlands anländer till Finland.&#160;<br> <br>Från Schengenländer som omfattas av begränsningarna och från vissa andra länder (begränsningsklass 1) är det tillåtet för utländska medborgare att resa in i landet av familjeskäl. I begränsningsklass 1 betraktas makar (också sambo och parförhållande), barn och föräldrar, inklusive far-, mor-, och svärföräldrar, som släktingar. Detta innebär att det inte längre är möjligt att komma till exempel för att träffa syskon eller kusiner på grund av ett släktförhållande.<br> <br>Från andra tredjeländer som omfattas av begränsningarna (begränsningsklass 2) är det möjligt att komma till landet endast på grund av tvingande familjeärenden (till exempel födelse av eget barn, en nära anhörigs allvarliga sjukdomsfall, eget bröllop, parförhållande).&#160;<br> <br>Studier i Finland är en godtagbar orsak till att resa in i landet från Schengenländer som omfattas av begränsningarna och från vissa andra länder (begränsningsklass 1).<br> <br>Inresa är fortfarande tillåten för personer som reser med uppehållstillstånd beviljat av Finland, personer som behöver internationellt skydd eller som annars reser av humanitära skäl samt av tvingande personliga skäl.<br> <br>Vissa specialgrupper kan resa in i landet. Specialgrupper innefattar till exempel aktörer inom kultur, idrott eller näringsliv. Ansökningar som gäller specialgrupper skickas direkt till Gränsbevakningsväsendet per e-post (<a href="mailto&#58;rajavartiolaitos@raja.fi">rajavartiolaitos@raja.fi</a>). Den aktör som bjuder in gruppen gör ansökan.</p><h3>Att höra till en gränsort är inte längre en grund för inresa</h3><p>Det tidigare beslutet ändras också så att det inte längre är en grund för inresa att höra till en gränsort vid gränsen mellan Finland och Sverige eller mellan Finland och Norge. I praktiken gäller detta endast andra än finska medborgare. Finska medborgare och personer bosatta i Finland kan fortfarande med stöd av grundlagen passera gränsen.&#160;<br> <br>Invånarna i gränsorterna har inte heller längre rätt att passera gränsen någon annanstans än via gränsövergångsställena. Denna ändring gäller också finska medborgare som i fortsättningen måste passera gränsen via de gränsövergångsställen som anges i beslutet. &#160;På så sätt har hälsovårdsmyndigheterna så omfattande möjligheter som möjligt att rikta de hälsoåtgärder som behövs till personer som passerar gränsen. &#160;Begränsningarna gäller inte samernas rätt enligt grundlagen att idka sin näring och utöva sin kultur.</p><h3>Begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna fortsätter att gälla</h3><p>Med trafik över de yttre gränserna avses trafik mellan Finland och tredjeländer som inte hör till Schengenområdet. Giltighetstiden för det beslut som fattades den 7 januari förlängs fram till den 25 februari. Från och med den 27 januari ändras beslutet så att begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna slopas för personer bosatta i Sydkorea i trafiken från Sydkorea till Finland.&#160;<br> <br>Dessutom kommer gränsövergångsstället i Imatra att stängas för persontrafik. Godstrafiken fortsätter normalt. I Lappland kan det komma ändringar i öppettiderna för persontrafikens del för gränsövergångsställena vid den västra och norra gränsen.<br> <br>Inreserestriktionerna har redan tidigare avvecklats i trafiken från Vatikanstaten till Finland samt i trafiken mellan Finland och Australien, Nya Zeeland, Rwanda, Singapore och Thailand i fråga om invånarna i dessa länder.&#160;&#160;&#160;</p><h3>Regeringen rekommenderar fortsättningsvis att man undviker onödiga utlandsresor&#160;</h3><p>Enligt grundlagen har finska medborgare och de som bor i Finland alltid rätt att återvända till Finland, och var och en har rätt att lämna landet, förutsatt att rätten inte har begränsats med stöd av lag. Regeringen rekommenderar dock fortfarande att man undviker utlandsresor som inte är nödvändiga till andra länder än de som inte längre omfattas av inreserestriktioner. Den som åker på resa ska själv ta reda på vilka inrese- och karantänbestämmelser som gäller i destinationslandet vid tidpunkten för resan.</p><h3>Karantän- och testningsrekommendationerna måste kontrolleras före resan&#160;</h3><p>Resenärer som anländer till Finland ska beakta Finlands karantän- och testrekommendationer. Anvisningar om dessa hälsosäkerhetsåtgärder ges av Institutet för hälsa och välfärd. Information finns också i tjänsten Finentry.</p><h3>Gränsbevakningsväsendet ger råd om gränstrafiken</h3><p>tillgänglig på finska, svenska och engelska kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Rådgivning fås också under veckoslutet 23–24.1.2021 kl. 8–16.&#160;<br> <br><strong>Anvisningarna uppdateras på myndigheternas webbplatser senast den 27 januari.&#160;</strong></p><ul><li><a href="https&#58;//raja.fi/sv/corona-info" target="_blank">Corona-info | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi) <br></a></li><li><a href="https&#58;//www.finentry.fi/sv/" target="_blank">Tänker du resa till Finland? | Finentry&#160;</a></li><li><a href="https&#58;//thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/resor-och-coronaviruspandemin#Ohjeita_Suomeen_saapuville_matkustajille_ja_ty%C3%B6ntekij%C3%B6ille" target="_blank">Karantän- och hygienanvisningar | Institutet för hälsa och välfärd&#160;</a></li><li><a href="https&#58;//um.fi/resande" target="_blank">Rekommendationer om resor till utlandet | utrikesministeriet&#160;</a><br><br></li></ul><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><div><span><span><span><h4>Läs mer (Statsrådet)</h4></span></span></span></div></span></span></span><ul><li><h4><a href="https&#58;//valtioneuvosto.fi/-/1410869/maahantulon-rajoituksia-kiristetaan-27.1?languageId=sv_SE" target="_blank">Inreserestriktionerna skärps den 27 januari</a></h4></li></ul></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><p><br></p>21.1.2021 22:00:00Ajankohtaista25.1.2021 11:18:03https://www.jytyliitto.fi/sv/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/korona_paatokset_SE.png" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Maahantulon rajoituksia kiristetään 27.1. 5525<p>Valtioneuvosto päätti 22. tammikuuta, että maahantulon rajoituksia kiristetään Suomessa. Uudet rajoitukset tulevat voimaan 27.1. ja ne ovat voimassa 25.2. asti. Muutoksilla pyritään vähentämään rajan yli saapuvaa liikennettä, jotta estettäisiin uusien koronavirusmuunnosten leviämistä. Suomen tautitilanne eroaa huomattavasti muista Schengen-maista, näin ollen matkustajien myötä syntyvä riski virusmuunnosten leviämiselle Suomessa on merkittävä.</p><h3>Sisärajoilla sallitaan vain välttämätön työmatkaliikenne</h3><p>Sisärajaliikenteellä tarkoitetaan Suomen ja muiden Schengen-alueeseen kuuluvien maiden välistä liikennettä. 27.1. alkaen Suomi rajoittaa maahantuloa kaikista Schengen-maista.&#160;</p><p>Sisärajan kautta saapuvassa työmatkaliikenteessä sallitaan vain välttämätön työmatkaliikenne Suomeen. Henkilö ei voi itse määrittää työmatkansa välttämättömyyttä. &#160;Välttämättömäksi katsotaan yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta merkittävä työ, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan henkilön tai henkilöiden työsuoritusta eikä työ siedä viivästystä. &#160;</p><p>Työ- ja elinkeinoministeriö ylläpitää listaa, jossa on määritetty nämä yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävät työt. Listan mukainen kriittinen työtehtävä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita maahanpääsyä. Työnantajan tulee erillisellä lomakkeella perustella, miksi Suomeen tulevan työntekijän työtehtävä on kriittinen ja sellainen, että työsuoritus ei siedä viivästystä. Suomeen pyrkivä työntekijä esittää lomakkeen rajatarkastuksessa muiden rajanylitykseen vaadittavien asiakirjojen lisäksi.&#160;<br> <br>Muutokset eivät vaikuttaisi Suomesta ulkomailla työssä käyviin. Karanteeni- ja testaussuositukset koskevat myös ulkomailla työssäkäyviä Suomen kansalaisia.</p><h3>Maahan voi tulla välttämättömästä syystä</h3><p>Maahantulo on edelleen sallittua terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstölle (mukaan lukien ensihoito) sekä vanhustenhuollon ammattihenkilöstölle työtehtävissään; tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstölle työtehtävissään, sekä viranomaisille välttämättömissä virkatehtävissä, diplomaateille, kansainvälisten organisaatioiden henkilöstölle, sotilashenkilöstölle ja avustusjärjestöjen henkilöstölle työtehtävissään sekä kansainvälisiin neuvotteluihin osallistuvien valtioiden edustajille ja kansainvälisten järjestöjen työhön osallistuville henkilöille.<br> <br>Ulkomaan kansalaisten maahantulo on sallittua myös välttämättömästä ja perustellusta syystä. Tällaisia ovat esimerkiksi ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajien maahantulo; säännöllisen reittiliikenteen kauttakulku lentoasemalla, kiinteistö, asunto tai vapaa-ajan asunto Suomessa, omaisuusjärjestelyt Suomessa sekä ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen perheenjäsenen maahan saapuminen.&#160;<br> <br>Rajoitusten piirissä olevista Schengen-maista ja eräistä muista maista (rajoitusluokka 1) ulkomaan kansalaisen maahantulo on sallittua perhesyissä. Rajoitusluokassa 1 sukulaisuudeksi katsotaan puolisot (myös avopuoliso ja seurustelusuhde), lapset ja vanhemmat. Tähän kuuluvat myös appivanhemmat ja isovanhemmat. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi sisaruksia tai serkuksia ei ole enää mahdollista saapua tapaamaan sukulaissuhteen perusteella.<br> <br>Rajoitusten piirissä olevista muista kolmansista maista (rajoitusluokka 2) maahantulo on mahdollista vain pakottavissa perheasioissa (esimerkiksi oman lapsen syntymä, lähiomaisen vakava sairastapaus, omat häät, seurustelusuhde).&#160;<br> <br>Opiskelu Suomessa on sallittu maahantulon syy rajoitusten piirissä olevista Schengen-maista ja eräistä muista maista (rajoitusluokka 1).<br> <br>Maahantulo on yhä sallittua Suomen oleskeluluvalla matkustaville henkilöille, kansainvälistä suojelua tarvitseville tai muutoin humanitaarisista syistä matkustaville sekä pakottavissa henkilökohtaisissa syissä.<br> <br>Tiettyjen erityisryhmien on mahdollista saapua maahan. Erityisryhmät kattavat esimerkiksi kulttuurin, urheilun tai elinkeinoelämän toimijat. Erityisryhmiä koskevat hakemukset lähetetään suoraan Rajavartiolaitokselle sähköpostilla (<a href="mailto&#58;rajavartiolaitos@raja.fi">rajavartiolaitos@raja.fi</a>). Kutsuva taho tekee hakemuksen.</p><h3>Rajayhteisöön kuuluminen ei ole enää peruste maahantulolle</h3><p>Aiempaa päätöstä muutetaan myös niin, että Suomen ja Ruotsin tai Suomen ja Norjan välisen maarajan rajayhteisöön kuuluminen ei ole enää peruste maahantulolle. Käytännössä tämä koskee vain muita kuin Suomen kansalaisia. Suomen kansalaiset ja Suomessa asuvat voivat edelleen ylittää rajan perustuslain nojalla.&#160;<br> <br>Rajayhteisöjen asukkailla ei myöskään ole enää oikeutta ylittää rajaa muualta kuin rajanylityspaikkojen kautta. Tämä muutos koskee myös Suomen kansalaisia, joiden on jatkossa ylitettävä raja päätöksessä vahvistettujen rajanylityspaikkojen kautta. &#160;Näin terveysviranomaisilla olisi mahdollisimman kattavat mahdollisuudet kohdistaa tarvittavia terveystoimia rajanylittäjiin. Rajoitukset eivät koske saamelaisten perustuslaillista oikeutta harjoittaa elinkeinoaan ja kulttuuriaan.</p><h3>Ulkorajavalvonnan rajoitusten voimassaoloa jatketaan</h3><p>Ulkorajaliikenteellä tarkoitetaan Suomen ja Schengen-alueeseen kuulumattomien kolmansien maiden välistä liikennettä. 7.1. tehdyn päätöksen voimassaoloa jatketaan 25.2. asti. Päätöstä muutetaan 27.1. alkaen niin, että ulkorajaliikenteen rajoitukset poistetaan Etelä-Korean asukkailta Etelä-Koreasta Suomeen saapuvassa liikenteessä.&#160;<br> <br>Lisäksi Imatran rajanylityspaikka suljetaan&#160;henkilöliikenteeltä. Tavaraliikenne jatkuu normaalisti. Lapissa länsi- ja pohjoisrajan rajanylityspaikkojen aukioloaikoihin voi tulla henkilöliikennettä koskevia&#160;muutoksia.<br> <br>Maahantulon rajoitukset on jo aiemmin poistettu Vatikaanista Suomeen saapuvassa liikenteessä sekä Suomen ja Australian, Ruandan, Singaporen, Thaimaan ja Uuden-Seelannin välisessä liikenteessä näiden maiden asukkaiden osalta.</p><h3>Hallitus suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista ulkomaille</h3><p>Perustuslain mukaan Suomen kansalaisella ja Suomessa asuvalla on aina oikeus palata Suomeen, ja jokaisella on oikeus halutessaan lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole lailla rajoitettu. Hallitus kuitenkin suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista ulkomaille paitsi maihin, joiden osalta on luovuttu maahantulon rajoituksista. Matkalle lähtijän pitää itse varmistaa kohdemaan senhetkiset maahantulo- ja karanteenimääräykset.</p><h3>Karanteeni- ja testaussuositukset tarkistettava ennen matkaa</h3><p>Suomeen saapuvan matkustajan pitää ottaa huomioon Suomen karanteeni- ja testaussuositukset. Nämä terveysturvatoimet ohjeistaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tietoa löytyy myös Finentry-palvelusta.</p><h3>Rajavartiolaitos opastaa rajanylitysliikenteestä</h3><p>Rajavartiolaitos neuvoo kansalaisia rajanylitysliikenteestä puhelimitse ja sähköpostitse. Palvelua on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi klo 8-16 välisenä aikana numerossa 0295 420 100. Neuvontaa on saatavilla myös viikonloppuna 23.1.-24.1.2021 klo 8-16.</p><p>Kysymyksiä voi myös lähettää sähköpostilla osoitteeseen <a href="mailto&#58;rajavartiolaitos@raja.fi">rajavartiolaitos@raja.fi</a>.</p><p>HUOM! Ohjeet päivitetään viranomaisten verkkosivuille 27.1. mennessä.</p><ul><li><a href="https&#58;//raja.fi/korona-info" target="_blank">Korona-info | Rajavartiolaitos</a></li><li><a href="https&#58;//www.finentry.fi/" target="_blank">Matkustatko Suomeen? | Finentry&#160;</a></li><li><a href="https&#58;//thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia#Ohjeita_Suomeen_saapuville_matkustajille_ja_ty%C3%B6ntekij%C3%B6ille" target="_blank">Omaehtoista karanteenia ja hygieniaa koskeva ohjeistus | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos&#160;</a></li><li><a href="https&#58;//um.fi/matkustaminen" target="_blank">Ulkomaille matkustamista koskevat suositukset | ulkoministeriö </a></li><li><a href="https&#58;//intermin.fi/documents/1410869/3715434/005+maahantulorajoitusten_kirist%C3%A4minen_saame.pdf/2f493854-10d2-9512-5b9b-c1ce27a35859?t=1611339347560" target="_blank">Riikii boahtima ráddjehusat čavgejuvvojit 27.1. (tiedote pohjoissaameksi)</a><br><br></li></ul><h4>Lue tiedote Valtioneuvoston sivuilta&#58; </h4><ul><li><h4><a href="https&#58;//valtioneuvosto.fi/-/1410869/maahantulon-rajoituksia-kiristetaan-27.1" target="_blank">Maahantulon rajoituksia kiristetään 27.1. </a></h4></li></ul><p></p><p><br></p>21.1.2021 22:00:00Ajankohtaista25.1.2021 11:12:55https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/korona_paatokset2.png" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Antalet coronasmittade är fortfarande högt i hela landet – jultiden ökade inte nämnvärt antalet smittor5515<p>Utifrån den inkomna informationen ökade jultiden och årsskiftet inte nämnvärt antalet coronavirusfall. Det finns dock många nya sjukdomsfall i hela landet. Människor söker sig till testning betydligt mer sällan än i höstas.</p> <p>I flera europeiska länder och närområden är incidensen för fall av covid-19 och antalet insjuknade väldigt högt. Nya virusvarianter kan påverka epidemiläget. Det är därför som man nu följer upp epidemiläget särskilt noggrant. Risken för att epidemiläget plötsligt försämras i hela landet är fortfarande stor.</p> <p>Man försöker bekämpa spridningen av de muterade virusvarianterna genom effektivare provtagning vid gränserna och regionala begränsningar och rekommendationer. Det är allt viktigare att snabbt upptäcka alla smittfall, spåra dem och bryta smittkedjorna för att de smittsammare varianterna av coronavirus inte sprids. Hittills har nya i Storbritannien och Sydafrika påträffade virusvarianter upptäckts i Finland i 86 analyserade prover.</p> <p>De flesta smittfallen spåras fortfarande till hemlandet, men andelen smittor från utlandet har ökat under de senaste veckorna. I 11 procent av fallen under vecka 2 var det fråga om smitta från utlandet. Dessa fall ledde till fortsatt smittspridning som utgjorde 2 procent av alla coronafall.</p> <h3>Epidemiläget på ungefär samma nivå i nästan fyra veckor</h3> <p>Under vecka 2 registrerades 1 689 nya fall i registret över smittsamma sjukdomar, vilket är 136 färre än veckan innan. Incidensen av nya fall var 31 per 100 000 invånare, det vill säga den låg på samma nivå som föregående vecka.</p> <p>Under de senaste två veckorna (4.1 - 17.1) uppgick antalet nya fall till 3 514, vilket är 112 fler än under de två föregående veckorna. Incidensen av nya fall var 63 per 100 000 invånare och under den föregående tvåveckorsperioden 61 fall per 100 000 invånare.</p> <p>En tredjedel av de nya coronasmittade personerna befann sig i karantän när smittan konstaterades. Under vecka 2 konstaterades något under hälften av de nya smittfallen inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS).&#160;</p> <p>I hela landet lyckades man reda ut smittkällan för nya fall i ungefär 60 procent av fallen. Fortfarande konstateras coronasmitta mest i de yngre åldersklasserna och hos vuxna i arbetsför ålder.</p> <p>Reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 0,75–0,95 (sannolikhetsintervallet 90 procent).</p> <h3>Antalet testningar har rasat – vaccineringen pågår i hela landet</h3> <p>Redan i slutet av förra året började man se tecken på att människor inte söker sig till testning lika flitigt som tidigare. Under vecka 2 gjorde man under 65 000 testningar i hela landet, medan antalet testningar ännu i november-december under veckorna 48-49 var över 130 000 per vecka.&#160;</p> <p>Vaccineringen har inletts inom alla specialupptagningsområden. Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen på sin webbplats om vaccineringen. Det finns fortfarande brister i patientdatasystemens dataöverföring på många ställen, vilket innebär att det faktiska antalet personer som fått en vaccination är större än vad som uppgetts.</p> <h3>Antalet patienter som behöver sjukhusvård har inte ändrats nämnvärt</h3> <p>Behovet av sjukhusvård har minskat något jämfört med föregående vecka&#58; den 20 januari behövde sammanlagt 145 patienter sjukhusvård. Av dessa vårdades sammanlagt 56 patienter på avdelningar inom primärvården, sammanlagt 63 patienter på sjukvårdsdistriktens sjukhus (specialiserad sjukvård) och 27 patienter inom intensivvården. Medelåldern för patienter som behöver intensivvård har ökat något&#58; den största åldersklassen inom intensivvården är nu 60 – 69-åringar.</p> <p>Den 20 januari 2021 hade rapporterats sammanlagt 632 dödsfall till följd av covid-19.</p> <p>Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats&#58;</p> <ul><li><p><a href="https&#58;//thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/lagesoversikt-om-coronaviruset/uppfoljning-av-coronaviruslaget" target="_blank" aria-label="Uppföljning av coronavirusläget (THL). "><strong>Uppföljning av coronavirusläget (THL)</strong></a></p></li><li><p><a href="https&#58;//thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/lagesoversikt-om-coronaviruset/coronaepidemin-regionernas-situation-rekommendationer-och-begransningar" target="_blank" aria-label="Coronaepidemin&#58; regionernas situation, rekommendationer och begränsningar (THL). "><strong>Coronaepidemin&#58; regionernas situation, rekommendationer och begränsningar (THL)</strong></a><strong>&#160;</strong></p></li><li><p><a href="https&#58;//www.hus.fi/sv/aktuellt/coronavirus/coronaviruset-i-siffror" target="_blank" aria-label="Coronaviruset i siffror (HUS). "><strong>Coronaviruset i siffror (HUS)</strong></a></p></li><li><p><a href="http&#58;//urn.fi/URN&#58;ISBN&#58;978-952-00-8471-4" target="_blank" aria-label="Handlingsplan för genomförande av hybridstrategin för hantering av covid-19-epidemin under januari–maj 2021 (Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2021&#58;4) . "><strong>Handlingsplan för genomförande av hybridstrategin för hantering av covid-19-epidemin under januari–maj 2021 (Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2021&#58;4)&#160;</strong></a></p></li><li><p><a href="https&#58;//www.psshp.fi/documents/7796350/7841067/Tehohoidon+tilannekuva+-+Koordinoivan+toimiston+raportti+2021_01_20.pdf/1b0f06a1-aa34-4825-a18c-63be509d4b52" target="_blank" aria-label="Lägesbild av intensivvården (på finska)&#58;COVID-19 teho-osastoilla 20.1.2021 (Tehohoidon koordinoiva toimisto). "><strong>Lägesbild av intensivvården (på finska)&#58;COVID-19 teho-osastoilla 20.1.2021 (Tehohoidon koordinoiva toimisto)</strong></a></p></li><li><p><a href="https&#58;//www.thl.fi/episeuranta/rokotukset/koronarokotusten_edistyminen.html" target="_blank" aria-label="Vaccineringen mot COVID-19 (Institutet för hälsa och välfärd, på finska). "><strong>Vaccineringen mot COVID-19 (Institutet för hälsa och välfärd, på finska)</strong></a></p></li></ul><div><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><div><span><span><span><h4>Läs mer (Statsrådet)</h4></span></span></span></div></span></span></span><ul><li><h4><a href="https&#58;//valtioneuvosto.fi/-/1271139/koronavirustapauksia-edelleen-runsaasti-koko-maassa-joulun-aika-ei-merkittavasti-nostanut-tartuntojen-maaraa?languageId=sv_SE" target="_blank">Antalet coronasmittade är fortfarande högt i hela landet – jultiden ökade inte nämnvärt antalet smittor</a></h4></li></ul></span></span></span></span></span></span></span></span></span><br></div><div><br></div><div><br></div>20.1.2021 22:00:00Ajankohtaista21.1.2021 12:34:54https://www.jytyliitto.fi/sv/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/stm-ohjeet.jpeg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Koronavirustapauksia edelleen runsaasti koko maassa - joulun aika ei merkittävästi nostanut tartuntojen määrää154<p>Joulun aika ja vuodenvaihde eivät kertyneen tiedon valossa lisänneet koronavirustartuntoja merkittävästi. Uusia tautitapauksia on kuitenkin runsaasti koko maassa. Testeihin hakeudutaan edelleen huomattavasti vähemmän kuin vielä loppusyksyllä.</p> <p>Monissa Euroopan maissa ja lähialueilla covid-19-tapausten ilmaantuvuus ja tapausmäärät ovat hyvin korkeat. Uudet virusmuunnokset saattavat vaikuttaa epidemiatilanteeseen. Siksi epidemiatilannetta seurataan nyt erityisen tiiviisti. Riski siihen, että epidemiatilanne äkillisesti huononee koko maassa, on edelleen huomattava.</p> <p>Virusmuunnosten leviämistä Suomeen pyritään torjumaan tehostamalla testaamista rajoilla sekä alueellisin rajoituksin ja suosituksin. On entistäkin tärkeämpää todeta kaikki tartunnat nopeasti, jäljittää ne ja katkaista tartuntaketjut, jotta aiempaa helpommin tarttuvat virusmuunnokset eivät pääse leviämään. Tähän mennessä Isossa-Britanniassa ja Etelä-Afrikassa todettuja uusia virusmuunnoksia on Suomessa havaittu 86&#58;ssä analysoidussa näytteessä.&#160;</p> <p>Suurin osa tartunnoista on edelleen peräisin kotimaasta, mutta ulkomaisten tartuntojen osuus on viime viikkoina noussut aiemmasta. Viikolla 2 ulkomailla saatujen tartuntojen osuus oli 11 %. Näistä aiheutuneiden jatkotartuntojen osuus oli 2 % kaikista tartunnoista.</p> <h3>Epidemiatilanne pysynyt suurin piirtein samalla tasolla neljättä viikkoa</h3> <p>Viikolla 2 tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 1689 uutta tapausta, mikä on 136 vähemmän kuin edellisellä viikolla. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 31 tapausta 100 000 asukasta kohden, mikä oli samaa tasoa kuin edellisellä viikolla.</p> <p>Viimeisen kahden viikon aikana (ajalla 4.1.-17.1.) uusia tapauksia oli 3514, mikä on 112 enemmän kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 63 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla oli 61 tapausta.<br> Uusista tartunnoista kolmannes todettiin henkilöillä, jotka olivat tartunnan toteamishetkellä karanteenissa. Viikolla 2 vajaa puolet uusista tartunnoista todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella.&#160;</p> <p>Koko maassa uusien tartuntojen tartunnanlähde saatiin selvitettyä lähes 60 prosentissa tapauksista. Tartuntoja todetaan edelleen eniten nuorissa ikäluokissa ja työikäisillä aikuisilla.</p> <p>Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,75-0,95 (90 % todennäköisyysväli).</p> <h3>Testausmäärät ovat romahtaneet - rokotukset käynnissä koko maassa</h3> <p>Jo viime vuoden lopulla alkoi näkyä, etteivät ihmiset hakeudu testeihin samaan tahtiin kuin aiemmin. Viikolla 2 koko maassa tehtiin alle 65 000 testiä, kun niitä vielä marras-joulukuussa viikoilla 48-49 tehtiin yli 130 000 viikoittain.</p> <p>Koronavirusrokotukset ovat käynnistyneet kaikilla erityisvastuualueilla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi päivittäin tietoa rokotusten etenemisestä verkkosivuillaan. Potilastietojärjestelmien tiedonsiirrossa on vielä monin paikoin puutteita, ja siten todelliset rokotettujen määrät ovat ilmoitettua suuremmat.</p> <h3>Sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrässä ei suurta muutosta</h3> <p>Sairaalahoidon tarve on hieman vähentynyt edelliseen viikkoon nähden&#58; 20.1. sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita oli yhteensä 145. Näistä perusterveydenhuollossa osastohoidossa oli yhteensä 56 potilasta, sairaanhoitopiirien sairaaloissa (erikoissairaanhoidossa) yhteensä 63 potilasta ja tehohoidossa 27 potilasta. Tehohoitoa tarvitsevien potilaiden keski-ikä on hieman noussut&#58; suurin ikäluokka tehohoidossa ovat nyt 60-69-vuotiaat.</p> <p>Tautiin liittyviä kuolemia oli 20.1.2021 raportoitu 632.</p> <p>Tänään julkaistu epidemian seurantaraportti sekä edelliset raportit ovat THL&#58;n sivuilla&#58;</p> <ul><li><p><a href="https&#58;//thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaviruksen-seuranta" target="_blank" aria-label="Koronaviruksen seuranta (THL). Avautuu uudessa välilehdessä"><strong>Koronaviruksen seuranta (THL)</strong></a></p></li><li><p><a href="https&#58;//thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-suositukset-ja-rajoitukset" target="_blank" aria-label="Koronaepidemia&#58; alueiden tilanne, suositukset ja rajoitukset (THL). Avautuu uudessa välilehdessä"><strong>Koronaepidemia&#58; alueiden tilanne, suositukset ja rajoitukset (THL)</strong></a></p></li><li><p><a href="https&#58;//www.hus.fi/ajankohtaista/koronavirus-covid-19/koronavirus-lukuina" target="_blank" aria-label="Koronavirus lukuina (HUS). Avautuu uudessa välilehdessä"><strong>Koronavirus lukuina (HUS)</strong></a></p></li><li><p><a href="http&#58;//urn.fi/URN&#58;ISBN&#58;978-952-00-8447-9" target="_blank" aria-label="Toimintasuunnitelma covid-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseen tammi-toukokuussa 2021 (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2021&#58;1). Avautuu uudessa välilehdessä"><strong>Toimintasuunnitelma covid-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseen tammi-toukokuussa 2021 (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2021&#58;1)</strong></a></p></li><li><p><a href="https&#58;//www.psshp.fi/documents/7796350/7841067/Tehohoidon+tilannekuva+-+Koordinoivan+toimiston+raportti+2021_01_20.pdf/1b0f06a1-aa34-4825-a18c-63be509d4b52" target="_blank" aria-label="Tehohoidon tilannekuva&#58; COVID-19 teho-osastoilla 20.1.2021 (Tehohoidon koordinoiva toimisto). Avautuu uudessa välilehdessä"><strong>Tehohoidon tilannekuva&#58; COVID-19 teho-osastoilla 20.1.2021 (Tehohoidon koordinoiva toimisto)</strong></a></p></li><li><p><a href="https&#58;//www.thl.fi/episeuranta/rokotukset/koronarokotusten_edistyminen.html" target="_blank" aria-label="COVID-19-rokotusten edistyminen (THL). Avautuu uudessa välilehdessä"><strong>COVID-19-rokotusten edistyminen (THL)</strong></a></p></li></ul><div><br></div><div><span><span><h4>Lue tiedote Valtioneuvoston sivuilta&#58; </h4><ul><li><h4><a href="https&#58;//valtioneuvosto.fi/-/1271139/koronavirustapauksia-edelleen-runsaasti-koko-maassa-joulun-aika-ei-merkittavasti-nostanut-tartuntojen-maaraa" target="_blank">Koronavirustapauksia edelleen runsaasti koko maassa - joulun aika ei merkittävästi nostanut tartuntojen määrää</a></h4></li></ul></span></span><br></div><div><br></div><div><br></div>20.1.2021 22:00:00Ajankohtaista21.1.2021 12:31:43https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/stm-ohjeet.jpeg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Organisationer inom social- och hälsovårdssektorn får 362 miljoner euro i understöd för verksamheten 2021153<span><p>Social- och hälsovårdsministeriet delar i år ut sammanlagt cirka 362 miljoner euro av avkastningen av penningspelsverksamhet i understöd till organisationer. Av det anslag som reserverats för understöden delas det ut cirka 310 miljoner euro i statsunderstöd. Avsikten är att dela ut det resterande beloppet på cirka 52 miljoner euro i april 2021.&#160;</p> <p>Social- och hälsovårdsministeriet fattade beslutet om understöden den 21 januari utifrån det förslag som bereddes av social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). Statsrådets finansutskott biföll utdelningsförslaget.&#160;</p> <p>Nu delar man ut fortsatta understöd för funktioner som redan tidigare finansierats med understöden samt nya understöd för sammanlagt 309 7412020 euro för programmet Platsen är ledig. Den andel som beviljas programmet Platsen är ledig av de tidigare beviljade understöden uppgår till 5,7 miljoner euro. Det beviljas understöd till sammanlagt 1 724 understödsändamål och 792 sökanden. &#160;&#160;</p> <p>Platsen är ledig är ett av social- och hälsovårdsministeriets understödsprogram för åren 2018-2021. &#160;Syftet med programmet är att främja partiellt arbetsföras och ungas sysselsättning genom att erbjuda arbetsplatser i organisationer inom social- och hälsovård.&#160;</p> <p>Ansökningstiden för nya specialprojekt under 2021 pågår fram till den 25 januari. För utlysningen av detta projekt har det reserverats 52 698 798 euro av helheten för 2021.&#160;</p> <p>Av Veikkaus Ab&#58;s avkastning används 43 procent för främjande av hälsa och social välfärd. Social- och hälsovårdsministeriet beviljar allmännyttiga organisationer och stiftelser understöd för verksamhet som har som mål att främja hälsa och social välfärd, förebygga uppkomsten av problem och hjälpa människor med problem.</p> <p>Med understöden vill social- och hälsovårdsministeriet uppmuntra organisationer att utveckla nya verksamhetsformer och förbättra handlingsberedskapen. Vid fördelningen av understöd beaktas också aktuella behov, så som att främja sysselsättningen bland svårsysselsatta unga och personer med partiell arbetsförmåga 2021.</p> <p>Sammanlagt 934 organisationer ansökte om understöd för sammanlagt 2 245 ändamål. Det sammanlagda beloppet av de understöd som söktes uppgick till 378 miljoner euro.&#160;</p> <p>Information om de STEA-understöd som beviljats för 2020 publiceras den 22 januari på adressen <span><span><a href="https&#58;//avustukset.stea.fi/" target="_blank" aria-label="avustukset.stea.fi. Avautuu uudessa välilehdessä">avustukset.stea.fi</a></span></span></p> <p>År 2020 beviljade social- och hälsovårdsministeriet 385 miljoner euro i understöd till 895 sökande.</p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><div><span><span><span><h4>Läs mer (Statsrådet)</h4></span></span></span></div></span></span></span><ul><li><h4><a href="https&#58;//valtioneuvosto.fi/-/1271139/sosiaali-ja-terveysalan-jarjestojen-toimintaan-362-miljoonaa-euroa-vuonna-2021?languageId=sv_SE" target="_blank">Organisationer inom social- och hälsovårdssektorn får 362 miljoner euro i understöd för verksamheten 2021</a></h4></li></ul></span></span></span></span></span></span></span><p><br></p></span>20.1.2021 22:00:00Ajankohtaista21.1.2021 12:09:40https://www.jytyliitto.fi/sv/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/avustus-miljoona.jpeg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan 362 miljoonaa euroa vuonna 2021152<span> <p>Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa rahapelitoiminnan tuotoista avustuksia järjestöille yhteensä n. 362 miljoonaa euroa tänä vuonna. Avustuksille varatusta määrärahasta jaetaan valtionavustuksina nyt n. 310 miljoonaa euroa. Loput n. 52 miljoonaa euroa on tarkoitus jakaa huhtikuussa 2021.</p> <p>Sosiaali- ja terveysministeriö päätti avustuksista 21.1. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) valmisteleman ehdotuksen pohjalta. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi jakoesitystä.&#160;</p> <p>Nyt jaetaan jo aiemmin avustuksilla rahoitettujen toimintojen jatkoavustuksia sekä uusia Paikka auki -avustuksia yhteensä 309 741 202 euroa. Paikka auki -ohjelmien osuus edellisestä summasta on 5,7 miljoonaa euroa. Avustuksia jaetaan 792 hakijalle yhteensä 1 724 avustuskohteeseen.&#160;</p> <p>Paikka auki on sosiaali- ja terveysministeriön avustusohjelma vuosille 2018–2021. Sen tarkoituksena on edistää osatyökykyisten ja nuorten työllistymistä̈ tarjoamalla työpaikkoja sosiaali- ja terveysalan järjestöissä.</p> <p>Vuoden 2021 uusien erityishankkeiden hakuaika on vielä käynnissä 25.1. asti. Kyseiseen hakuun on vuoden 2021 kokonaisuudesta varattu 52 698 798 euroa.</p> <p>Veikkaus Oy&#58;n tuotosta käytetään 43 prosenttia terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää avustuksia yleishyödyllisille järjestöille ja säätiöille toimintaan, jonka päämääränä on edistää terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia, ehkäistä ongelmia ja auttaa ongelmia kohdanneita ihmisiä.</p> <p>Avustuksilla STM haluaa rohkaista järjestöjä kehittämään uusia toimintamuotoja ja parantamaan toimintavalmiuksia. Avustusten jaossa otetaan huomioon myös ajankohtaiset tarpeet, kuten vuonna 2021 vaikeasti työllistyvien nuorten ja osatyökykyisten työllistymisen edistäminen.</p> <p>Avustusta haki 934 järjestöä yhteensä 2 245 kohteeseen. Haettujen avustusten yhteissumma oli 378 miljoonaa euroa.&#160;</p> <p>Tiedot nyt myönnetyistä STEA-avustuksista julkaistaan 22.1. mennessä osoitteessa <a href="https&#58;//avustukset.stea.fi/" target="_blank" aria-label="avustukset.stea.fi. Avautuu uudessa välilehdessä">avustukset.stea.fi</a></p> <p>Vuonna 2020 sosiaali- ja terveysministeriö myönsi avustuksia 385 miljoonaa euroa 895 hakijalle.</p><p><span><h4>Lue tiedote Valtioneuvoston sivuilta&#58; </h4><ul><li><h4><a href="https&#58;//valtioneuvosto.fi/-/1271139/sosiaali-ja-terveysalan-jarjestojen-toimintaan-362-miljoonaa-euroa-vuonna-2021" target="_blank">Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan 362 miljoonaa euroa vuonna 2021</a></h4></li></ul></span><br></p> </span>20.1.2021 22:00:00Ajankohtaista21.1.2021 12:05:43https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/avustus-miljoona.jpeg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
STM uudistaa sote-tiedonhallinnan ohjausta – kaksi uutta yhteistyöryhmää alueellisille toimijoille2952<p>​Sosiaali- ja terveysministeriö uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ohjausta. Osana uudistusta STM perustaa kaksi yhteistyöryhmää alueellisille toimijoille&#58; valtakunnallisen sote-tiedonhallinnan neuvottelukunnan sekä valtakunnallisen sote-tiedonhallinnan ohjausryhmän.<br></p><p>Ohjausmallin uudistamisen tavoitteena on parantaa yhteistyötä ministeriön, alueellisten sote-toimijoiden ja keskeisten sidosryhmien välillä. Lisäksi tavoitteena on, että alueet ja muut keskeiset sidosryhmät pääsevät entistä paremmin mukaan päätöksentekoon ja tiedonhallinnan ohjauksen sisältöjen valmisteluun.<br></p><p>”Toimiva yhteistyö on tärkeää. Digitalisaation ja tiedonhallinnan hyödyt toteutuvat viimekädessä siellä, missä asiakas käyttää tarvitsemiaan palveluita eli alueellisissa julkisissa ja yksityisissä sote-palveluissa”, tietohallintopäällikkö <strong>Markku Heinäsenaho</strong> sanoo.<br></p><h3>Uudet yhteistyöryhmät<br></h3><h4>Valtakunnallinen sote-tiedonhallinnan neuvottelukunta<br></h4><p>Valtakunnallinen sote-tiedonhallinnan neuvottelukunta kokoontuu kahdesti vuodessa keskustelemaan sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeista ja tavoitteista sekä digitalisaation mahdollisuuksista niiden edistäjänä. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee vuosittain merkittäviä panostuksia valtakunnallisen digitaalisten ratkaisujen kehittämiseksi. Näiden panostusten vaikuttava kohdentuminen edellyttää keskustelua eri toimijoiden tarpeista. Neuvottelukuntaan kutsutaan mukaan perustettavien hyvinvointialueiden vastuuvalmistelijat sekä keskeiset kansalliset toimeenpanevat viranomaiset ja sidosryhmät.<br></p><h4>Valtakunnallisen sote-tiedonhallinnan ohjausryhmä<br></h4><p>Valtakunnallisen sote-tiedonhallinnan ohjausryhmä ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallista hankesalkkua (muun muassa Kanta-kehittäminen). Ryhmä käsittelee uusien hankkeiden hankesuunnitelmat sekä meneillään olevien hankkeiden tilannekatsaukset ja tarkastelee erityisesti merkittäviä poikkeamia ja riskejä. Ryhmään kutsutaan mukaan erityisvastuualueiden ja suurten kaupunkien tietohallintojohdon edustus sekä alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumin (AKUSTI) edustaja. Lisäksi ryhmässä ovat edustettuina keskeiset kansalliset toimeenpanevat viranomaiset sekä DigiFinland Oy.<br></p><p>STM lähettää alueiden toimijoille ja muille sidosryhmille erilliset kutsut osallistua ryhmiin.<br></p><h3>Mikä sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ohjaus?<br></h3><p>Digitalisoituvassa yhteiskunnassa tiedonhallinnan kehittäminen on merkittävä uuden arvon lähde. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa toimialansa tiedonhallinnan yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta sekä merkittävien valtakunnallisten hankkeiden rahoituksesta. Ministeriö päivittää vuosittain valtakunnallisen tiedonhallinnan kehittämispolut ja ohjaa niiden toimeenpanoa yhdessä alueellisten toimijoiden ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Ohjauksen tavoitteena on tukea alueellista digitalisaatiota ja edistää valtakunnallisen yhteistyön kautta saavutettavissa olevia hyötyjä.</p><p><span><h4>Lue tiedote Valtioneuvoston sivuilta&#58; </h4><ul><li><h4><a href="https&#58;//valtioneuvosto.fi/-/1271139/stm-uudistaa-sote-tiedonhallinnan-ohjausta-kaksi-uutta-yhteistyoryhmaa-alueellisille-toimijoille" target="_blank">STM uudistaa sote-tiedonhallinnan ohjausta – kaksi uutta yhteistyöryhmää alueellisille toimijoille</a></h4></li></ul></span><br></p><p><br></p>18.1.2021 22:00:00Ajankohtaista19.1.2021 12:40:02https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/tiedonhallinta.jpeg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
STTK:n hallitus: Korona pitää talouden ja työmarkkinat epävarmuudessa pitkään5514<p>​Maailma ja Suomi ovat taistelleet koronapandemiaa vastaan vuoden verran.<br>– Korona on ennen kaikkea terveysuhka ja järkyttänyt turvallisuuden tunnettamme. Pandemian hillintään liittyvät toimet puolestaan ovat vaikuttaneet maailmanlaajuisesti talouteen ja työllisyyteen. Kaikki tämä on tehnyt arjestamme eri tavoin haasteellista. Vaikka rokotteita virusta vastaan on ja niitä annetaan Suomessakin, viekasta virusta ei ole vielä voitettu. Sen myötä tulevaisuus ja ”koronan jälkeinen elämä” ovat vielä pitkään täynnä epävarmuutta, STTK&#58;n puheenjohtaja <strong>Antti Palola</strong> arvioi.<br></p><p>Tänään kokoontunut STTK&#58;n hallitus pitää tärkeänä tukea kaikin tavoin heitä, jotka koronan takia työssään asettavat oman terveytensä ja henkensä vaaraan muiden turvallisuuden varmistamiseksi.<br>– Etätyöloikka on totta, ja Suomi on tässä pärjännyt esimerkillisesti, mutta kaikilla ei ole mahdollisuutta etätyöhön. Työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen, osaamisen vahvistamiseen ja työn arvostamiseen on paneuduttava aivan erityisellä tavalla koronan luomissa kimuranteissa työympäristöissä.<br></p><p>Rokottaminen on päässyt meillä ja maailmalla vauhtiin - jopa nopeammin kuin pandemian alkuvaiheessa arvioitiin. Tämä on myönteinen merkki siitä, että tauti on vähintään hallittavissa ja aikanaan myös voitettavissa.<br>– Rokote on merkittävä edistysaskel koronan vastaisessa taistelussa. STTK uskoo suomalaisten rokotemyönteisyyteen, toivoo rokotteiden saatavuuden nopeutuvan koko Suomessa ja rokottamisen sen myötä etenevän tehokkaasti terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyöllä. Asiantuntijoiden näkemys on, että vasta kattava rokottaminen luo riittävän suojan pandemiaa vastaan.<br></p><p>Terveyden rinnalla huoli on taloudesta ja työpaikkojen tulevaisuudesta.<br>– Tiukat rajoitukset ovat olleet Suomessa tarpeen, sillä sen myötä epidemia on pysynyt hallinnassa. Suomi ei – toisin kuin moni muu maa – ole täysin suljettu ja meillä on ollut mahdollisuus rajoituksista huolimatta viettää melko normaalia arkea. Mitä vakavammin suhtaudumme ohjeistuksiin ja rajoituksiin, sen nopeammin pääsemme koronan ikeestä. Säännöt ovat kuin lääkkeet&#58; ne auttavat vain, jos ne otetaan käyttöön, Palola muistuttaa.<br></p><p>Suomen talous on sinnitellyt koronan oloissa odotettua paremmin, mutta tulevaisuus on edelleen epävarma. Työmarkkinajärjestöt ovat olleet mukana päättämässä toimista työpaikkojen turvaamiseksi ja työllisyyden parantamiseksi.<br>– On muistettava, että meillä on koronan ohella muitakin ongelmia ja haasteita ratkottavana. Koronan torjuminen on vaatinut reipasta velanottoa, mutta maksun aika tulee myöhemmin. Ikääntyvä Suomi tarvitsee työtä ja tekijöitä, sillä muuten hyvinvointipalveluiden rahoitus vaarantuu. Ilmastonmuutos ei ole normaalista talvisäästä huolimatta pysähtynyt, vaan sen pysäyttämiseksi tarvitaan kotoisia ja globaaleja toimia, Palola listaa.<br></p><p>Lisätiedot&#58; Antti Palola p. 040 509 6030<br></p><p><em>STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 13 jäsenliittoa ja noin 500 000 jäsentä. Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita.</em></p><p><br></p>17.1.2021 22:00:00Ajankohtaista18.1.2021 12:34:56https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PUBLISHINGIMAGES/STTK.JPG" width="200" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Nuoret aikuiset odottavat työltä vapautta, merkityksellisyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia5330<p>Tulevaisuuden työelämässä nuoret aikuiset haluavat tulla nähdyiksi yksilöinä, joilla on omat vahvuudet, näkemykset ja intohimot, selviää TYÖ2030-ohjelman somehaasteen kautta kerätyissä sisällöissä.</p><p>Marras-joulukuussa järjestetty kampanja keräsi kaikkiaan kymmeniä videoita ja kuvia sekä satoja kommentteja yli 18-vuotiailta nuorilta aikuisilta. Kokonaisuudessaan #muntyö2030-kampanja saavutti yli puoli miljoonaa näyttökertaa somessa.</p><p>– Työntekijöitä pitäisi ruveta näkemään enemmän yksilöinä ja persoonina, koska se vaikuttaa siihen, että työntekijää ymmärretään oikeasti. Ja sitä kautta se vaikuttaa myös työhyvinvointiin, kertoo 21-vuotias Marjukka Seinäjoelta.</p><p>Nuorten somekeskustelussa käy hyvin selväksi se, että monet työnantajat ovat suuren murroksen edessä. Työltä kaivataan tulevaisuudessa yhä enemmän vaihtelua ja vaikuttamismahdollisuuksia niin omaan työnkuvaan kuin työskentelytapoihin. Suurin osa nuorista aikuisista haluaa tehdä töitä joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta.</p><p>–&#160;Tulevaisuudessa mä toivon, että voin tehdä töitä ihan missä vaan. Vaikka ulkomailla. Mun työ ei oikeesti vaatisi sitä, että mun tarvis olla koko ajan paikalla jossain toimistossa, vaan mä voin tehdä kaiken etänä. Työnantaja luottaisi muhun työntekijänä ja mä voisin tehä töitä vaikka toisella puolella maapalloa, kuvailee haasteeseen osallistunut espoolainen Tytti.</p><p>Aiemmin syksyllä julkaistun <a href="https&#58;//www.sttk.fi/2020/10/29/sttkn-kysely-nuorille-tarkeinta-tyossa-on-palkka/" rel="nofollow" target="_blank"><strong>STTK&#58;n teettämän nuorisokyselyn</strong></a> mukaan nuorille työssä tärkeintä on palkka. #MunTyö2030-kampanjan keskusteluissa toimeentuloa merkittävämpää kuitenkin on, että työ on mielekästä ja tekijän itsensä näköistä.</p><p>– Ennen mulle on ollut tosi tärkeää kouluttautua korkeasti ja päästä hyväpalkkaiseen työhön. Nykyään mulle tärkeintä on se, et mä pääsisin luomaan itselleni mielekkään ja itseni näköisen urapolun. Haaveilen sellaisesta urasta, missä mä pääsisin vaikuttamaan, kuvailee 19-vuotias joensuulainen Lumi.</p><p>Moni nuori ei vielä osannut sanoa, mitä työtä haluaisi tehdä tai sitä, onko heidän tulevaisuuden ammattiaan vielä edes olemassa. Työtehtävien osalta ehtii kymmenessä vuodessa tapahtua paljon ja on mahdoton sanoa, millaisia työtehtäviä on vuonna 2030. Varmaa jo nyt on se, että tulevaisuuden työltä haetaan merkityksellisyyttä ja mahdollisuutta päästä vaikuttamaan.</p><p>–&#160;Mä tiedän, että mun työ tulee joltain osin toimimaan tasa-arvon parissa. Haluan edistää yhdenvertaisuutta niin suomalaisessa koulutuksessa kuin ennen kaikkea myös työelämässä. En tiedä vielä, että miten mä sen teen. Mutta sen mä tiedän, että työn merkityksellisyys on mulle äärimmäisen tärkeää, päättää Ira Tampereelta.</p><p>Kampanjan taustalla oleva TYÖ2030-ohjelma tukee eri alojen työpaikkoja ja niiden muodostamia verkostoja omassa kehittämistyössään. #muntyö2030-kampanjan tavoitteena oli tuoda nimenomaan nuorten aikuisten ääni esiin tulevaisuuden työn ja työhyvinvoinnin kehittämisessä.</p><p>– On tärkeää miettiä, miten saamme Suomessa nostettua fyysisen työn ammattien arvostusta ja houkuttelevuutta nuorten silmissä. Uutisointi keskittyy paljon ammattien huonoihin puoliin ja kuormitustekijöihin, ja usein unohdetaan näiden ammattien ja työn voimavarat. Organisaatioiden ja työpaikkojen haasteeksi näen puolestaan nuorten perehdytyksen ja yksilöllisen huomioimisen. Olisi tärkeä tukea nuoria työuran alkuvaiheissa eikä jättää yksin kohtaamaan työn haasteita tai vaikeita asiakastilanteita, kuvailee ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastaavan Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Mervi Niemi.</p><p>Kampanjaan osallistuivat mm. tubettajat Anna Länsisalmi-Keisala, Aaro Huttunen, Jalmari Karvinen, Jesse Pynnönen, Tiia Suomalainen, Janne Naakka ja Miska Haakana.</p><p><strong>Kampanjan koostevideo&#58; </strong><a href="https&#58;//youtu.be/KmZOFTGF_Qs" rel="nofollow" target="_blank"><strong>https&#58;//youtu.be/KmZOFTGF_Qs</strong><br><br></a></p><h4>Tietoa TYÖ2030-ohjelmasta&#58; <a href="http&#58;//www.ttl.fi/tyo2030" rel="nofollow" target="_blank"><strong>www.ttl.fi/tyo2030</strong></a></h4><p><br></p>17.1.2021 22:00:00Ajankohtaista18.1.2021 8:49:58https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/tyoelamaan.jpeg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Regeringen och arbetsmarknadsdirektörerna förbinder sig att främja lönejämställdheten5303<p>​Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist, arbetsminister Tuula Haatainen, undervisningsminister Jussi Saramo och arbetsmarknadsledningen sammanträder tisdagen den 19 januari för att diskutera frågan om lika lön. Mötets fokus ligger på hur man ska genomföra det gemensamma likalönsprogram som godkändes vid årsskiftet. Målet är snabbare resultat när det gäller att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män. <br><br>I mötet deltar förutom ministrarna också FFC&#58;s ordförande Jarkko Eloranta, Akava&#58;s ordförande Sture Fjäder, Finlands näringsliv EK&#58;s verkställande direktör Jyri Häkämies, KT Kommunarbetsgivarnas arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen, förhandlingsdirektören för Statens arbetsmarknadsverk Sari Ojanen, STTK&#58;s ordförande Antti Palola och kyrkans arbetsmarknadsverks ecklesiastikråd Anna Kaarina Piepponen. <br><br>Mötet har sammankallats av minister Thomas Blomqvist, som hoppas på att mötet ska utmynna i ett gemensamt mål och engagemang för lönejämställdheten. ” Lika lön för lika eller likvärdigt arbete är kärnan i jämställdheten i arbetslivet, men för att uppnå detta krävs det ännu mycket arbete. Det finns goda möjligheter att komma vidare, eftersom saken stöds både av regeringen och centralarbetsmarknadsorganisationerna och programmet innehåller konkreta åtgärder för hur man kan minska löneskillnader mellan könen.&#160; &#160;<br><br>Under den senaste perioden för likalönsprogrammet minskade den genomsnittliga inkomstskillnaden mellan kvinnor och män från 17 till 16 procent. Genom det gemensamma programmet förbinder sig regeringen och centralarbetsmarknadsorganisationerna till att minska skillnaden snabbare. Vid mötet diskuterar man bland annat hur detta mål ska uppnås. &#160;<br><br>I likalönsprogrammet för 2020-2023 sammanför regeringen och arbetsmarknadens centralorganisationer sina gemensamma åtgärder för att främja lönejämställdheten. Programmet ingår i helheten för främjande av lönejämställdhet enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Helheten innefattar utöver likalönsprogrammet också lagstiftningsprojekt, ett forskningsprojekt med syftet att öka lönejämställdheten i likvärdigt arbete samt ett forskningsprojekt om hur arbets- och tjänstekollektivavtal påverkar jämställdheten och löneskillnaderna.</p><ul><li><a href="https&#58;//julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162642" target="_blank"><strong>Likalönsprogrammet 2020–2023 (SHMs rapporter och promemorior 2020&#58;1)</strong></a> <br><br></li></ul><span><span><span><span><span><span><span><span><span><div><span><span><span><h4>Läs mer (Statsrådet)</h4></span></span></span></div></span></span></span><ul><li><h4><a href="https&#58;//valtioneuvosto.fi/-/1271139/hallitus-ja-tyomarkkinalaitokset-sitoutuvat-palkkatasa-arvon-edistamiseen?languageId=sv_SE" target="_blank">Regeringen och arbetsmarknadsdirektörerna förbinder sig att främja lönejämställdheten</a></h4></li></ul></span></span></span></span></span></span><p><br></p>17.1.2021 22:00:00Ajankohtaista18.1.2021 8:11:29https://www.jytyliitto.fi/sv/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/samapalkkaisuusohjelma.jpeg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />