​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ajankohtaista ja tiedotteet

Tilaa RSS-syötteenä: Jytyn tiedotteet.
Tilaa RSS-syötteenä: Kaikki uutiset ja Jytyn tiedotteet.

 

 

STTK:n hallitus: Ostovoima turvataan palkankorotuksilla, sosiaaliturvamaksuja siirrettävä osittain työnantajille7525<div>Hallitus valmistautuu ensi vuoden talousarvioneuvotteluihin tilanteessa, jossa Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan jatkuu, hinnat nousevat ennätystahtia, korkotaso kohoaa ja Suomen taloutta uhkaa kasvun hiipuminen. STTK&#58;n hallitus linjasi tänään kokouksessaan järjestön tavoitteita hallituksen budjettiriiheen.<br></div><div><br></div><div>Palkansaajien ostovoima heikentyy tänä vuonna hintojen voimakkaan nousun vuoksi.<br><br></div><div>- Energian ja ruuan hintojen nousun taustalla on Venäjän hyökkäyssota, joka on aiheuttanut maailmanlaajuisen energia- ja ruokakriisin. Demokraattisten arvojen puolustamisessa ei pidä tehdä kompromisseja, vaikka hinta olisi kova. Valtion toimin on tuettava kansalaisten pärjäämistä kohonneiden kustannusten kanssa, STTK&#58;n puheenjohtaja <strong>Antti Palola</strong> painottaa.</div><div><br></div><div>Julkisen talouden alijäämän vuoksi mittaviin veronkevennyksiin ei nyt ole varaa, mutta valtion tuloveroasteikkoihin on tehtävä tarkistukset, jotta vältytään palkkaverotuksen kiristymiseltä. Jos palkansaajien ostovoiman laskua kompensoidaan verotuksella, palkkaveron kevennykset on suunnattava pieni- ja keskituloisille.<br><br></div><div>- Palkkaverotuksen progressiota ei ole tarvetta keventää. Keskeistä ostovoiman turvaamisessa ovat ennen kaikkea vuodelle 2023 sovittavat palkankorotukset, jotka ovat tätä vuotta korkeammat. Nyt on yritysten aika joustaa. Tässä tärkeä toimi olisi sosiaaliturvamaksujen osittainen siirto palkansaajilta työnantajille, Palola linjaa.</div><div><br></div><div>STTK esittää Windfall-veron käyttöönottoa sellaiseen energiantuotantoon, jolle hintojen nousu on tuonut ylivoittoja.<br><br></div><div>- Näillä verotuloilla olisi mahdollista kompensoida kotitalouksien energialaskua ja vahvistaa julkista taloutta. Taloustalkoissa on harkittava myös pääoma- ja yritysverotuksen tilapäistä kiristämistä, Palola esittää.</div><div><br></div><h3>Jatkuvan oppimisen rahoitus varmistettava<br></h3><div>STTK muistuttaa, että työvoimapula ja työvoiman heikko kohtaanto eivät ole kadonneet turvallisuuspoliittisen tilanteen kiristyttyä. Kohtaannon parantamiseksi STTK esittää työmatkakustannusten kompensoinnin jatkamista.</div><div>- Työikäisen väestön koulutustason nostaminen ja osaamisen vahvistaminen on Suomelle välttämätön tulevaisuusinvestointi. Jatkuvan oppimisen rahoitusta on kanavoitava nopeasti alueellisesti sekä toimiala- ja kohderyhmäkohtaisesti. Paras keino lisätä työvoiman osaamistasoa on turvata Jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen rahoitus.</div><div>&#160;</div><h4>Lisätietoja STTK&#58;ssa&#58; puheenjohtaja Antti Palola, puhelin 040 509 6030<br></h4><div><span style="font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 13 jäsenliittoa ja noin 450 000 jäsentä.&#160;</span><span style="font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia.&#160;</span><span style="font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">Olemme työssämme&#160;avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita.</span></div><div><br><br></div><p><br></p>14.8.2022 21:00:00Ajankohtaista15.8.2022 12:07:20https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/PublishingImages/STTK.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />
M/S Jyty 2022 -risteilyyn muutoksia7845<div>Ammattiliitto Jytyn lokakuiseen jäsenristeilyyn on tulossa muutoksia Jytystä riippumattomista syistä. M/S Jyty 2022 -risteily oli tarkoitus järjestää 7.–8.10.2022 Helsinki–Tallinna-risteilynä Silja Europalla.<br><br></div><div>Tallink Silja -varustamo julkaisi 28.7. päätöksen, että Helsinki–Tallinna-reitillä liikennöivä Silja Europa on vuokrattu tilapäiseen majoituskäyttöön Hollantiin 20.8.2022 alkaen seitsemäksi kuukaudeksi. 10.8. saadun tiedon mukaan korvaavaa alusta Tallinnan reitille ei ole löytynyt.<br><br></div><div>Tallinnan sijasta M/S Jyty 2022 -risteily järjestetään Helsinki–Tukholma-risteilynä Silja Serenade -laivalla 7.–9.10.2022.<br><br></div><div>Matkapojat Oy kontaktoi kaikki Jytyn jäsenristeilylle ilmoittautuneet sekä tiedottaa aikatauluihin ja kustannuksiin tulevista muutoksista.<br><br></div><div><strong>Lisätiedot ja kyselyt&#58;</strong></div><div>Matkapojat Oy</div><div>puh. 010 2323 200 (ma–pe klo 10–15)</div><div>s-posti&#58; myyntipalvelu@matkapojat.fi<br></div><div><br><br></div><p><br></p>12.8.2022 12:27:08Ajankohtaista12.8.2022 12:27:08https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" height="233" src="/fi/ajankohtaista/PublishingImages/SILJA%20SERENADE%20Mariehamn%20090618%20IMG_6882%20©%20Marko%20Stampehl.jpg" width="350" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Förhandlingsresultat för kollektivavtal för den privata undervisningssektorn7856<p>Fackförbundet Jyty rf, Undervisningssektorns fackorganisation OAJ rf, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf och Bildningsarbetsgivarna rf har avtalat om ett förhandlingsresultat för kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn. Avtalet har godkänts i parternas förvaltningar.</p><h2>Avtalsperiod och löneförhöjningar</h2><p>Kollektivavtalets avtalsperiod för den privata undervisningssektorn är 9.8.2022 – 31.3.2024. I avtalet finns ingen skild uppsägningsmöjlighet.</p><p>År 2022 är den allmänna förhöjningen 1.9.2022 2,0 %. Den lokala justeringspotten är 0,55 % och fördelas som en allmän förhöjning om man inte uppnår enighet om dess användning senast 30.9.2022.</p><p>Lönejusteringarna år 2023 genomförs 1.8.2023 eller vid annan tidpunkt som parterna kommer överens om. Lönejusteringarna bestäms enligt det aritmetiska medeltalet från kollektivavtalet för Teknologiindustrins arbetstagare, kollektivavtalet för funktionärer i Kemiska sektorn och kollektivavtalet för Teknologiindustrins funktionärer. Löneförhöjningarna genomförs till 70 % som en allmän förhöjning och till 30 % som en lokal justeringspott, vars storlek bestäms av arbetsgivaren, om enighet inte uppnås.</p><p>Ifall förbunden inte uppnår enighet om löneförhöjningens belopp eller förhöjningstidpunkten senast 30.4.2023 tillsätts en förmedlingskommitté på någonderas initiativ. Båda parterna utser tre medlemmar till förmedlingskommittén och inbjuder som ordförande riksförlikningsmannen eller person utnämnd av denne.</p><h2>Familjeledighetsreformen</h2><p>Familjeledigheten med lön förlängs. I fortsättningen betalas lön för 40 vardagar för graviditetsledigheten, och dessutom får båda föräldrarna lön för de första 32 vardagarna av föräldraledigheten.</p><p>Tilläggsinformation&#58; Marja Lounasmaa, Rosa Marttila<br></p><p><br></p>8.8.2022 21:00:00Tiedote17.8.2022 10:08:06https://www.jytyliitto.fi/sv/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Ikonikuvat/Ikonit_vaaka_minttu_sammal/Diplomit.jpg?RenditionID=5" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Förhandlingsresultat för kollektivavtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter7855<p>Fackförbundet Jyty rf, Undervisningssektorns fackorganisation OAJ rf, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf och Bildningsarbetsgivarna rf har avtalat om kollektivavtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter. Avtalet har godkänts i parternas förvaltningar.</p><h2>Avtalsperiod och löneförhöjningar</h2><p>Avtalsperioden för kollektivavtalet för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter är 9.8.2022-31.3.2024. I avtalet finns ingen skild uppsägningsmöjlighet. </p><p>År 2022 är den allmänna förhöjningen 1.9.2022 2,0 %. Den lokala justeringspotten är 0,55 % och fördelas som en allmän förhöjning om man inte uppnår enighet om dess användning senast 30.9.2022.</p><p>Lönejusteringarna år 2023 genomförs 1.8.2023 eller vid annan tidpunkt som parterna kommer överens om. Lönejusteringarna bestäms enligt det aritmetiska medeltalet från kollektivavtalet för Teknologiindustrins arbetstagare, kollektivavtalet för funktionärer i Kemiska sektorn och kollektivavtalet för Teknologiindustrins funktionärer. Löneförhöjningarna genomförs till 70 % som en allmän förhöjning och till 30 % som en lokal justeringspott, vars storlek bestäms av arbetsgivaren, om enighet inte uppnås.</p><p>Ifall förbunden inte uppnår enighet om löneförhöjningens belopp eller förhöjningstidpunkten senast 30.4.2023 tillsätts en förmedlingskommitté på någonderas initiativ. Båda parterna utser tre medlemmar till förmedlingskommittén och inbjuder som ordförande riksförlikningsmannen eller person utnämnd av denne.</p><h2>Familjeledighetsreformen</h2><p>Familjeledigheten med lön förlängs. I fortsättningen betalas lön för 40 vardagar för graviditetsledigheten, och dessutom får båda föräldrarna lön för de första 32 vardagarna av föräldraledigheten.</p><p>Tilläggsinformation&#58; Marja Lounasmaa, Rosa Marttila<br></p><p><br></p>8.8.2022 21:00:00Tiedote17.8.2022 10:06:45https://www.jytyliitto.fi/sv/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Ikonikuvat/Ikonit_vaaka_minttu_sammal/Esitys.jpg?RenditionID=5" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Varför togs inte yrkesmänniskor med i beredandet av lönesystemet7854<div>Fackförbundet Jyty kräver att Helsingfors stad tar med sina egna yrkesmänniskor inom löneräkningen i förnyelsen av lönesystemet, så att de grova fel som nu uppstått inte längre kan ske.</div><div>- Helsingfors stad öser ut miljontals euro till Deloitte, av vilken man enligt uppgifter i pressen efter mars har köpt stöd för över två miljoner euro. Samtidigt upprepar dock Helsingfors ett misstag man gjort tidigare och beaktar fortfarande inte yrkesmänniskornas – alltså personalen som räknar lönerna – syn på hur förändringsprocessen ska genomföras. Detta är förvirrande, förundrar sig Jytys ordförande Jonna Voima.</div><div>Helsingfors stads lönebetalningsproblem har pågått i flera månader redan. Lönen har uteblivit antingen helt eller delvis för tusentals arbetstagare. Som arbetsgivare bryter Helsingfors stad mot sin viktigaste plikt, det vill säga betalning av ersättning för utfört arbete. Situationen bedöms fortsätta ännu länge.</div><div>Voima berättar att lönesekreterarna redan före ibruktagandet av det nya lönesystemet varnade för att förändringen förutsätter betydande tilläggsresurser. I stadens ledning lyssnade ingen på bekymren.</div><div>- Enligt en bedömning av personalrepresentanten för Jyty-medlemmar skulle man för betalning av löner i en organisation av Helsingfors stads storlek behöva till och med 20 % fler lönesekreterare, berättar Jonna Voima.</div><div>- Den hänsynslösa situation som Helsingfors själv orsakat visar att arbetsgivarna fortfarande inte kan ta med sin yrkespersonal i planering, beredande och genomförande av förändringar, bedömer Voima.</div><div>Löneräkningen är ett krävande och noggrant specialistarbete och det tar länge att sätta sig in i uppgiften. För att få tillräckligt yrkesfärdiga arbetstagare till ekonomitjänsterna bör arbetsgivaren se över lönerna så att de motsvarar det som krävs av arbetet. Samtidigt bör man se till att lönesekreterarna orkar i arbetet och att det finns tillräckliga personalresurser.</div><div>- Arbetsgivarens ansvar för lönebetalningen är entydig. Lönesekreterarna har i situationen fått stå som syndabock. Det är ovärdigt att skylla på lönesekreterarna för kompetensbrist, på vårens korta strejk eller andra motsvarande saker, när situationen orsakats av arbetsgivaren, anmärker Jonna Voima.</div><div>- Att beklaga sig över ett system som inte fungerar räcker inte, utan nu behövs arbetsgivarens ansvarstagande och konkreta handlingar så att arbetstagarna får sin lön och lönebetalarna inte stupar under sin arbetsbörda. Stadens personal bör också ersättas för förorsakade skador, kräver Voima.&#160;</div><div>Tilläggsinformation&#58; ordförande Jonna Voima</div><div><br><br></div><p><br></p>8.8.2022 21:00:00Tiedote17.8.2022 10:04:38https://www.jytyliitto.fi/sv/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Ikonikuvat/Ikonit_vaaka_minttu_sammal/Huutomerkki.jpg?RenditionID=5" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Miksi ammattilaisia ei otettu mukaan palkkajärjestelmän valmisteluun7771<div>Ammattiliitto Jyty vaatii, että Helsingin kaupunki ottaa omat palkanlaskennan ammattilaisensa mukaan uudistamaan palkanmaksujärjestelmää, jotta nyt syntyneitä karkeita virheitä ei enää pääsisi tapahtumaan.</div><div>-&#160;Helsingin kaupunki syytää miljoonia euroja Deloittelle, jolta on lehtitietojen perusteella ostettu maaliskuun jälkeen tukea yli kahdella miljoonalla eurolla. Samalla Helsinki kuitenkin toistaa jo aiemmin tekemänsä virheen ja jättää edelleen huomioimatta ammattilaisten – siis palkkoja laskevan henkilöstön – näkemykset muutosprosessin läpiviemisestä. Tämä on hämmentävää, ihmettelee Jytyn puheenjohtaja <strong>Jonna Voima.</strong>&#160;</div><div><br>Helsingin kaupungin palkanmaksuongelmat ovat kestäneet jo kuukausia. Palkka on jäänyt puuttumaan tuhansilta työntekijöiltä joko kokonaan tai osittain. Työnantajana Helsingin kaupunki rikkoo olennaisinta velvoitettaan eli vastikkeen suorittamista tehdystä työstä. Tilanteen arvioidaan jatkuvan vielä pitkään.&#160;&#160;<br><br></div><div>Voima kertoo, että palkkasihteerit varoittivat jo ennen uuden palkanmaksujärjestelmän käyttöönottoa siitä, että muutos edellyttää huomattavaa lisäresursointia. Kaupungin johdossa huolta ei otettu kuuleviin korviin.&#160;</div><div><br>- Jytyläisen henkilöstön edustajan arvion mukaan Helsingin kaupungin kokoisen organisaation palkkojen maksamiseksi palkkasihteereitä tarvittaisiin jopa 20 % nykyistä enemmän, kertoo Jonna Voima.&#160;&#160;</div><div><br>- Helsingin itsensä aiheuttama räikeä tilanne on osoitus siitä, että työnantajat eivät vieläkään kykene ottamaan ammattihenkilöstöään mukaan muutosten suunnitteluun, valmisteluun ja toteutukseen, arvioi Voima.</div><div><br>Palkanlaskenta on vaativaa ja tarkkaa asiantuntijatyötä ja tehtävään perehtyminen kestää pitkään. Saadakseen riittävästi ammattitaitoisia työntekijöitä talouspalveluihin, on työnantajan tarkistettava palkkoja vastaamaan työn vaativuutta. Samalla on huolehdittava palkkasihteerien työssä jaksamisesta ja riittävistä henkilöstöresursseista.&#160;<br><br></div><div>- Työnantajan vastuu palkanmaksusta on yksiselitteinen. Palkkasihteerit ovat joutuneet tilanteessa ikävään sijaiskärsijän asemaan. On ala-arvoista syyllistää palkkasihteereitä osaamisvajeesta, kevään lyhyestä lakosta tai muista vastaavista seikoista, kun tilanne on työnantajan aiheuttama, Jonna Voima huomauttaa.&#160;<br><br></div><div>- Pahoittelut järjestelmän toimimattomuudesta eivät riitä, vaan nyt tarvitaan työnantajan vastuunkantoa ja konkreettisia tekoja, jotta työntekijät saavat palkkansa ja palkanmaksajat eivät uuvu työtaakkaansa. Myös aiheutuneet vahingot on korvattava kaupungin henkilöstölle, Voima vaatii.</div><div><br>Lisätietoja&#58; puheenjohtaja Jonna Voima<br></div><div><br><br></div><p><br></p>8.8.2022 21:00:00Tiedote16.8.2022 10:28:34https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Ikonikuvat/Ikonit_vaaka_minttu_sammal/Huutomerkki.jpg?RenditionID=5" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksen neuvottelutulos7768<p>​<span style="font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">Ammattiliitto Jyty ry, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Sivistystyönantajat ry ovat sopineet ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksesta. Sopimus on hyväksytty osapuolten hallinnoissa.</span></p><h2>Sopimuskausi ja palkankorotukset</h2><div>Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksen sopimuskausi on 9.8.2022-31.3.2024. Sopimuksessa ei ole erillistä irtisanomismahdollisuutta.&#160;<br><br></div><div>Vuonna 2022 yleiskorotus 1.9.2022 on 2,0 %. Paikallinen erä on 0,55 %, joka jaetaan yleiskorotuksena, jos sen käytöstä ei päästä yksimielisyyteen 30.9.2022 mennessä.<br><br></div><div>Vuonna 2023 palkantarkistukset tehdään 1.8.2023 tai muuna osapuolten sopimana ajankohtana. Palkantarkistukset määräytyvät Teknologiateollisuuden työntekijöitä koskevan TES&#58;n, Kemian alan toimihenkilöitä koskevan TES&#58;n ja Teknologiateollisuuden toimihenkilöitä koskevan TES&#58;n aritmeettisen keskiarvon mukaan. Palkantarkistuksista toteutetaan 70 % yleiskorotuksena ja 30 % paikallisena eränä, jonka suuruudesta päättää työnantaja, jos yksimielisyyttä ei saavuteta.&#160;</div><div><br>Mikäli liitot eivät pääse yksimielisyyteen palkankorotuksen määrästä tai korotusajankohdasta 30.4.2023 mennessä, asetetaan jommankumman aloitteesta välityslautakunta. Molemmat osapuolet nimeävät välityslautakuntaan kolme jäsentä ja kutsuvat puheenjohtajaksi valtakunnansovittelijan tai hänen määräämänsä henkilön.</div><h2>Perhevapaauudistus</h2><div>Palkallinen perhevapaa pitenee. Jatkossa synnyttävälle vanhemmalle maksetaan palkka 40 arkipäivältä, minkä lisäksi sekä synnyttävä että ei-synnyttävä vanhempi saavat palkan vanhempainvapaan ensimmäisiltä 32&#58;lta arkipäivältä.&#160; &#160;</div><div><br></div><div>Lisätietoja&#58; Marja Lounasmaa, Rosa Marttila</div><div><br><br></div><p><br></p>8.8.2022 21:00:00Tiedote9.8.2022 8:58:54https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Ikonikuvat/Ikonit_vaaka_minttu_sammal/Diplomit.jpg?RenditionID=5" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen neuvottelutulos7769<div>Ammattiliitto Jyty ry, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Sivistystyönantajat ry ovat sopineet yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen neuvottelutuloksesta. Sopimus on hyväksytty osapuolten hallinnoissa.<br></div><h2>Sopimuskausi ja palkankorotukset</h2><div>Yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen sopimuskausi on 9.8.2022 - 31.3.2024. Sopimuksessa ei ole erillistä irtisanomismahdollisuutta.&#160;<br><br></div><div>Vuonna 2022 yleiskorotus 1.9.2022 on 2,0 %. Paikallinen erä on 0,55 %, joka jaetaan yleiskorotuksena, jos sen käytöstä ei päästä 30.9.2022 mennessä yksimielisyyteen.&#160;</div><div><br>Palkantarkistukset vuonna 2023 toteutetaan 1.8.2023 tai muuna osapuolten sopimana ajankohtana. Palkantarkistukset määräytyvät Teknologiateollisuuden työntekijöitä koskevan TES&#58;n, Kemian alan toimihenkilöitä koskevan TES&#58;n ja Teknologiateollisuuden toimihenkilöitä koskevan TES&#58;n aritmeettisen keskiarvon mukaan. Palkantarkistuksista toteutetaan 70 % yleiskorotuksena ja 30 % paikallisena eränä, jonka suuruudesta päättää työnantaja, jos yksimielisyyttä ei saavuteta.</div><div><br>Mikäli liitot eivät pääse yksimielisyyteen palkankorotuksen määrästä tai korotusajankohdasta 30.4.2023 mennessä, asetetaan jommankumman aloitteesta välityslautakunta. Molemmat osapuolet nimeävät välityslautakuntaan kolme jäsentä ja kutsuvat puheenjohtajaksi valtakunnansovittelijan tai hänen määräämänsä henkilön.</div><h2>Perhevapaauudistus</h2><div>Palkallinen perhevapaa pitenee. Jatkossa synnyttävälle vanhemmalle maksetaan palkka 40 arkipäivältä, minkä lisäksi sekä synnyttävä että ei-synnyttävä vanhempi saavat palkan vanhempainvapaan ensimmäisiltä 32&#58;lta arkipäivältä.&#160; &#160;</div><div><br></div><div>Lisätietoja&#58; Marja Lounasmaa, Rosa Marttila</div><div><br><br></div><p><br></p>8.8.2022 21:00:00Tiedote9.8.2022 7:27:21https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" height="144" src="/PublishingImages/Sivut/Ikonikuvat/Ikonit_vaaka_minttu_sammal/High%20Five.jpg?RenditionID=5" width="269" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksesta neuvottelutulos7767<p>Ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia koskevasta työehtosopimuksesta saavutettiin neuvottelutulos perjantaina&#160;5.8.2022. Neuvottelutuloksen sisällöstä kerrotaan tarkemmin, kun kaikkien osapuolten hallinnot ovat sen käsitelleet ensi viikon alussa.&#160;<span style="font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">&#160;</span></p><p>Neuvottelut kestivät kauan, sillä ala on ollut sopimuksettomassa tilassa jo 31.3.2022 alkaen. Saavutettu tulos syntyi kuitenkin lopulta perinteisesti osapuolten kesken neuvottelemalla.<span style="font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">&#160;</span></p><p>Sopijaosapuolia ovat Jytyn lisäksi JHL, OAJ ja työnantajia edustava Sivistystyönantajat ry. </p><p><strong>Lisätietoja </strong>edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa 040&#160;594&#160;872 ja puheenjohtaja Jonna Voima 050&#160;591 2341<br></p><p><br></p>7.8.2022 21:00:00Tiedote8.8.2022 5:14:41https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Symbolikuvakkeet/tyoehtosopimusneuvottelut.png" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Yksityisellä opetusalalla saatu neuvottelutulos7766<p>​Yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen neuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos torstain ja perjantain välisenä yönä 5.8.2022. Neuvottelutuloksen sisällöstä kerrotaan tarkemmin, kun kaikkien osapuolten hallinnot ovat sen käsitelleet ensi viikon alussa. <br><br>Neuvottelut kestivät kauan, sillä ala on ollut sopimuksettomassa tilassa jo 31.3.2022 alkaen. Ratkaisua haettiin keväällä työtaisteluilla ja sovittelijan avulla. Saavutettu tulos syntyi kuitenkin lopulta perinteisesti osapuolten kesken neuvottelemalla.<br><br>Yksityisen opetusalan työehtosopimusta sovelletaan yksityisissä oppilaitoksissa ja se on yleissitova. Sopijaosapuolia ovat Jytyn lisäksi JHL, OAJ ja työnantajia edustava Sivistystyönantajat ry.<br></p><p><br><strong>Lisätietoja</strong>&#58; edunvalvontajohtaja <strong>Marja Lounasmaa</strong> 040 594 872 ja puheenjohtaja <strong>Jonna Voima</strong> 050 591 2341</p>4.8.2022 21:00:00Tiedote5.8.2022 7:26:56https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" height="267" src="/PublishingImages/Sivut/Ikonikuvat/Ikonit_vaaka_minttu_sammal/Kättely%201.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Nauti lomallasi luonnon rauhasta ja upeista maisemista Levillä, Rukalla tai Tahkolla1128<p>​Tiesitkö, että Ammattiliitto Jyty vuokraa jäsenetuhintaan loma-asuntoja kolmessa kohteessa&#58; Levillä, Rukalla ja Tahkolla? Vuokraamme asuntoja Jytyn jäsenille pääsääntöisesti viikoksi, mutta sesonkien ulkopuolella myös lyhyemmiksi ajoiksi. <br><br>Kaikkia Jytyn lomakohteita yhdistää upea luonto ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet sekä kesällä että talvella, valitsitpa sitten lomallesi Länsi-Lapissa sijaitsevan Levin, Kainuussa sijaitsevan Rukan tai Järvi-Suomen maisemien Tahkon. Laskettelurinteet, hiihtoladut ja palvelut ovat aina lähellä sinua.<br><br>Edullisen ja viihtyisän majoituksen lisäksi saat talvella loma-asunnon vuokra-ajalle ilmaiseksi käyttöösi myös kaksi noin 400 euron arvoista hiihtohissilippua. Kesällä Tahkolta huoneiston vuokratessasi saat Tahko Golf Club Oy&#58;n Business Golfkortin, jolla saat päivittäin itsellesi yhden ilmaisen kierroksen sekä edulliset liput kolmelle seuralaisellesi.<br><br><a href="/fi/jasenyys/jasenedut/lomamokit/Sivut/default.aspx">Lue lisää Jytyn loma-asunnoista nettisivuiltamme.</a><br><br>Lue lisää <a href="https&#58;//www.levi.fi/" target="_blank">Levin</a>, <a href="https&#58;//www.ruka.fi/fi" target="_blank">Rukan</a> ja <a href="https&#58;//www.tahko.com/" target="_blank">Tahkon</a> palveluista ja harrastusmahdollisuuksista.<br></p>31.7.2022 21:00:00Ajankohtaista1.8.2022 5:45:03https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" height="267" src="/PublishingImages/Sivut/Ilmekuvat/jyty4788_lowres_800x533px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Uusi liikuttava Fitness24Seven -kuntoiluetu jytyläisille590<p>​Alkaako rannalla makoilu ja jäätelönsyönti kyllästyttää? Kaipaatko vaihtelua lomaasi? Näyttääkö vaakasi suurempia lukemia kuin ennen lomasi alkua? Ei hätää, Ammattiliitto Jytyn jäsenenä pääset nyt liikkumaan Fitness24Seven -kuntokeskuksiin hyvin edullisesti. <br><br>Fitness24Seven kuuden kuukauden määräaikainen jäsenyys maksaa sinulle nyt vain 119 euroa ja 12 kuukauden määräaikainen jäsenyys 209 euroa. Hinta kattaa kaikki kulut, ja kuntosalin lisäksi käytettävissäsi ovat myös ryhmäliikuntapalvelut ja live-tunnit. <br><br>Voit liikkua valitsemassasi kuntokeskuksessa silloin kuin sinulle itsellesi parhaiten sopii, sillä Fitness24Seven -kuntokeskukset ovat avoinna ympäri vuorokauden.<br><br>Mikäli et ole ollut aikaisemmin Fitness24Sevenin jäsenenä, olet oikeutettu myös kahden viikon veloituksettomaan kokeilujaksoon.<br><br></p><p><a href="/fi/jasenyys/jasenedut/fitness24seven/Sivut/default.aspx">Lue lisää Fitness24Seven -kuntoiluedusta Jytyn sivuilta</a><br><br><a href="https&#58;//fi.fitness24seven.com/" target="_blank">Lue keskuksista ja niiden palveluista Fitness24Seven -kuntokeskuksen sivuilta.</a><br></p>24.7.2022 21:00:00Ajankohtaista25.7.2022 5:30:31https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" height="267" src="/PublishingImages/Sivut/Ilmekuvat/jyty3267_lowres_800x533px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Nauti lomallasi laivayhtiöiden eduista6286<p>​Houkuttaisiko pieni breikki arjesta Itämeren aalloilla? Tartu laivayhtiöiden tarjouksiin ja lähde vaikkapa risteilylle yhdessä läheistesi kanssa! Monet laivayhtiöt tarjoavat huomattavia alennuksia jytyläisille, joten sinulla on, mistä valita.</p><p>Vaasan ja Uumajan välillä liikennöivä <a href="https&#58;//www.wasaline.com/fi/" target="_blank"><strong>Wasaline</strong></a> tarjoaa Jytyn jäsenille 10 prosentin alennuksen henkilölipuista. Matkustat mukavasti modernilla matkustaja-autolautta M/S Aurora Botnialla. <br></p><p><a href="https&#58;//www.eckeroline.fi/liittotarjoukset?link=jyty" target="_blank"><strong>Eckerö Line</strong></a> myöntää jytyläisille 20 prosentin alennuksen henkilö- ja ajoneuvolipuista risteily- ja reittimatkoilla ostaessasi liput verkkokaupasta 15.8.2022 - 28.2.2023. <span><span><span><span><span>Ajanjaksolla 27.6. - 14.8.2022 alennus on 10 prosenttia.</span></span></span></span></span><br></p><p><strong>Tallink Silja</strong> tarjoaa sinulle mahdollisuuden liittyä veloituksetta <a href="https&#58;//fi.tallink.com/fi/club-one" target="_blank">Club One -kanta-asiakasohjelman</a> Silver-tasolle, jonka etuihin kuuluu alennuksia useista tuotteista.</p><p><a href="https&#58;//www.vikingline.fi/edut/jyty" target="_blank"><strong>Viking Linen</strong></a> alennus reittimatkoista ja risteilyistä on jopa 20 % päivän vaihtuvasta hinnasta. Risteilyhintoihin sisältyvät henkilöliput ja hyttipaikat 2 - 4 henkilölle samassa hytissä. Alennuksen suuruus vaihtelee viikonpäivän, lähtöajan, täyttöasteen ja varausajankohdan mukaan.</p><p><a href="/fi/jasenyys/jasenedut/laivamatkat/Sivut/default.aspx">Lue lisää laivaeduista Jytyn nettisivuilta!</a><br></p>18.7.2022 21:00:00Ajankohtaista19.7.2022 10:25:06https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" height="267" src="/PublishingImages/Sivut/Ilmekuvat/jyty3178_lowres_800x533px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
CityShopparilla säästöä lomallasi2643<p>​Ammattiliitto Jytyn jäsenenä saat jäsenetuna puhelimeesi ladattavan CityShoppari 2022 -sovelluksen. Suomessa kehitetty sovellus on tarjonnut monipuolisia etuja jo 25 vuoden ajan. Se kulkee aina matkassa mukana&#58; missä ikinä lomallasi liikutkin, saat ajankohtaista tietoa eduista suoraan puhelimeesi.<br><br>CityShoppari-sovelluksella käytettävissäsi on 300 yrityksen 1 000 etua, noin 2 000 liikkeessä ympäri Suomen. Sovelluksella saat muun muassa alennuksia monissa ravintoloissa ja kahviloissa ja joissakin hotelleissa, kampaamoissa ja koruliikkeissä. CityShopparia voit hyödyntää vaikkapa kuntosalilla, seikkailupuistossa, kylpylässä rentoutuessasi tai keilaillessasi kaveriporukalla. Sillä saat etuja myös kesäisellä perheretkellä Puuhamaassa ja Visulahdessa.<br><br>Mobiilisovellusta on helppo käyttää&#58; näet kaikki edut kätevästi yhdestä paikasta ja lähelläsi olevat yritykset löydät listattuna niiden etäisyyden mukaan.<br><br><a href="/fi/jasenyys/jasenedut/cityshoppari/Sivut/default.aspx">Tutustu Cityshopparin etuihin Jytyn nettisivuilla</a><br></p>10.7.2022 21:00:00Ajankohtaista11.7.2022 5:15:38https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" height="267" src="/PublishingImages/Sivut/Ilmekuvat/jyty4322_lowres_800x533px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Avtalslösning för hälsovårdsbranschen7843<p>​<span style="font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">Hälsovårdsbranschens Union och Välmåendebranschen HALI rf har uppnått en lösning för Hälsovårdsbranschens kollektivavtal. Avtalet är godkänt i parternas förvaltningar.</span></p><h3>Avtalsperioden och löneförhöjningarna</h3><div>Avtalsperioden är 1.5.2022-30.4.2024 (24 mån). Under avtalsperioden betalas två allmänförhöjningar för alla. Individuella löner och tabellöner höjs från och med 1.10.2022 med en 2,0 % stor allmänförhöjning och från och med 1.6.2023 med en 1,9 % stor allmänförhöjning.<br><br></div><div>Om det i jämförelsebranschernas (teknologiindustrin och kemins basindustri) lönelösningar uppstår en förhöjningsnivå högre än 1,9 % är löneförhöjningen i hälsovårdsbranschen lika stor som den i jämförelsebranscherna. Av andelen som överstiger 1,9 % läggs 70 % till allmänförhöjningen och 30 % fördelas som en lokal justeringspott.<br><br></div><div>Grunderna för löneavtalets tillägg för specialfaktorer preciserades och uppgörande av uppgiftsbeskrivningar förstärktes för att förbättra identifieringen av faktorer för krävande arbete. Fastställningsgrunderna för den individuella lönedelen gjordes tydligare.</div><div>Alarmersättningen i enlighet med kollektivavtalet höjdes med drygt 11 % till 20 euro.</div><div><br></div><h3>Familjeledighetsreformen</h3><div>Familjeledighetsreformens mål, att förbättra jämställdheten, förverkligades i hälsovårdsbranschens avtalsförhandlingar. I fortsättningen får en gravid arbetstagare full lön för graviditetspenningperiodens 40 första vardagar och båda föräldrarna betalas full lön för föräldraledighetens 32 första vardagar. Avtalslösningen stöder ett könsneutralt familjebegrepp och förbättrar jämställdheten mellan föräldrarna samt underlättar sammanpassningen av arbete och vardag för familjerna.</div><div><br></div><h3>Semesterbestämmelserna förändras i enlighet med linjedragningen i föregående avtal&#160;<br></h3><div>I ackumuleringen av semestrar övergår man från och med 1.4.2022 från det semesterlagsenliga vardagsräknandet (6 dagar/vecka) till semesterdagsräknande (5 dagar/vecka). Det nya systemet passar det moderna arbetslivet, där arbete i regel utförs fem dagar i veckan.</div><div>Semesterdagar är från måndag till fredag med helgdagarna borträknade. Antalet ackumulerade semesterdagar fås i fortsättningen direkt från en tabell i enlighet med fulla kvalifikationsmånader. Motsvarande system har varit i bruk i den offentliga sektorn redan i många år. Det nya systemet tas i bruk från och med 1.4.2022 för ackumulerade semestrar.</div><div><br></div><h3>Personalrepresentanternas position och ersättningar förbättras&#160;</h3><div>I avtalslösningen höjs arvodena för personalrepresentanter, alltså förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige med ungefär fyra procent. I avtalslösningen betonas vikten av det lokala samarbetet mellan förtroendemännen och arbetsgivarens representanter. Medlemmarna i medlemsförbunden till Hälsovårdsbranschens Union har också lättare än tidigare att välja en unionsförtroendeman bland sig.</div><div><br></div><div><a href="/fi/tyosuhde/tyoehtosopimukset/yksityinen/Documents/Allekirjoituspöytäkirja%20terveyspalvelualaa%20koskeva%20tes%20290622.pdf">Läs mera om kollektivavtalet </a>(på finska)<br><br></div><p><br></p>3.7.2022 21:00:00Ajankohtaista4.7.2022 10:16:08https://www.jytyliitto.fi/sv/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Ikonikuvat/Ikonit_vaaka_minttu_sammal/Diplomit.jpg?RenditionID=5" style="BORDER&#58;0px solid;" />