​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ajankohtaista ja tiedotteet

Tilaa RSS-syötteenä: Jytyn tiedotteet.
Tilaa RSS-syötteenä: Kaikki uutiset ja Jytyn tiedotteet.

 

 

Terveyden edistämisen määrärahan hakuaika elokuun loppuun6153<p>Terveyden edistämisen määrärahan hakuaika on 3.-31.8.&#160;Vuoden 2021 terveyden edistämisen määrärahoilla tuetaan hankkeita, joiden tavoitteena on vähentää kevään ja kesän 2020 koronakriisin negatiivisia vaikutuksia väestön hyvinvointiin ja terveyteen sekä eriarvoisuuden lisääntymiseen. Rahoitettavien hankkeiden tulee myös tukea kunnissa toteutettavaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa. </p><p>Lakisääteisen määrärahan suuruudessa otetaan huomioon väestön päihteiden käytön ja tupakoinnin yleisyys ja niistä aiheutuneet haitat sekä muu terveyskäyttäytyminen. Määräraha on tarkoitettu ensisijaisesti terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin. <br>Vuoden 2021 terveyden edistämisen määrärahan sisällölliset painopisteet&#58;</p><h3>”Ikäystävällisen kunnan” hyvinvointijohtaminen </h3><p>”Ikäystävällisen kunnan” hyvinvointijohtamisen vahvistaminen kehittämällä kuntien, alueellisten toimijoiden ja järjestöjen yhdyspinnalla olevien toimintamallien johtamis- ja yhteistyökäytäntöjä. Käytäntöjen tulee auttaa tunnistamaan ja vähentämään poikkeusolojen aiheuttamia haittoja ikääntyneille. Ikäystävällisessä kunnassa iäkkäiden asukkaiden toiveita ja tarpeita kuunnellaan, jotta heillä on mahdollisuus hyvään ja omannäköiseen elämään. </p><h3>Kulttuurilla hyvinvointia</h3><p>Kulttuurihyvinvoinnin edistäminen kunnan ja alueellisten toimijoiden yhteistyönä sekä sellaisten toimintamallien kehittäminen, jotka vahvistavat kulttuurihyvinvointitoimintaa ja tukevat erityisesti koronakriisin negatiivisia vaikutuksia kohdanneita ryhmiä.</p><p>Hyvää ja laadukasta ravitsemusta ikäihmisille ja työelämän ulkopuolella oleville</p><p>Ikääntyneiden ja työelämän ulkopuolella olevien hyvän ravitsemuksen laadun, ruoan saatavuuden ja yhteisöllisten ruokailumahdollisuuksien edistäminen. Kehitettävien toimien täytyy olla sovellettavissa myös poikkeusoloissa. </p><h3>Päihde- ja riippuvuushaittojen ehkäisy Pakka-toimintamallia jatkokehittämällä</h3><p>Pakka-toimintamallin mukaisten yhteisövaikuttamisen keinojen jatkokehittäminen. Tavoitteena on lisätä kunnan asukkaiden osallisuutta paikallisessa toiminnassa alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä rahapelien saatavuuden sääntelemiseksi ja huumausaineiden käytön ehkäisemiseksi. Toiminnalla tuetaan erityisesti koronakriisissä tunnistettuja haavoittuvia ryhmiä.</p><p>Lue lisää&#58; <a href="http&#58;//www.thl.fi/">www.thl.fi</a></p>3.8.2020 21:00:00Ajankohtaista3.8.2020 11:55:14https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Koronan älypuhelinsovelluksen koekäyttö alkaa 4.8. tiistaina 6152<p>Koronan älypuhelinsovelluksen koekäyttö alkaa tiistaina 4.8. Sovelluksen avulla ihmiset voivat itse vaikuttaa koronaviruksen leviämisen estämiseen ja suojella omaa ja läheistensä terveyttä. Sovellus nopeuttaa virukselle altistuneiden tavoittamista ja tartuntaketjujen katkaisemista. </p><p>Käyttäjät lataavat koronasovelluksen puhelimeensa sovelluskaupasta. Jos jollakin käyttäjällä todetaan koronavirustartunta, hän saa terveydenhuollosta koodin, jonka hän syöttää sovellukseen. Tämän jälkeen niille sovelluksen käyttäjille, joiden kanssa sairastunut on ollut lähikontaktissa, tulee puhelimeen ilmoitus mahdollisesta altistumisesta ja ohjeet ottaa yhteys terveydenhuoltoon. </p><p>”Koekäytöllä haluamme varmistaa, että tämä koko ketju toimii. Sovelluksen on oltava käyttäjille selkeä, helppokäyttöinen ja ehdottoman tietoturvallinen, ja puhelimen on tunnistettava lähikontaktit luotettavasti. Lisäksi ammattilaisille tarkoitetun käyttöliittymän on oltava sujuva”, sanoo THL&#58;n tiedonhallintajohtaja <strong>Aleksi Yrttiaho</strong>. </p><p>Sovelluksen toiminta perustuu säännöllisesti vaihtuviin ja satunnaisiin tunnisteisiin, joista ei voida suoraan tunnistaa käyttäjiä. Sovelluksen avulla ei voida myöskään tietää, kuka on tartunnan saanut. </p><p>Lue lisää&#58; <a href="https&#58;//thl.fi/fi/-/koronasovelluksen-koekaytto-alkaa-tiistaina?redirect=/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19">https&#58;//thl.fi/fi/-/koronasovelluksen-koekaytto-alkaa-tiistaina?redirect=%2Ffi%2Fweb%2Finfektiotaudit-ja-rokotukset%2Fajankohtaista%2Fajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19</a></p><p><br></p>3.8.2020 11:35:42Ajankohtaista3.8.2020 11:35:42https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Koronavirusrajoitusten tilanne muuttui 1.8. alkaen6145<p>​Koronaviruksesta johtuvia rajoituksia purettiin&#160; suunnitellusti 1.8.2020. Hallitus ja viranomaiset seuraavat tiivisti tilannetta ja tekevät tarvittaessa uusia päätöksiä.</p><h3>Yleisötilaisuuksien rajoituksiin lievennys, etätyösuositus päättyy</h3><p>Aluehallintovirastojen antaman määräyksen mukaisesti yli 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa, jos niissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.</p><p>Tartuntatautilaki mahdollistaa määräysten antamisen korkeintaan yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Jos epidemiologinen tilanne Suomessa muuttuu merkittävästi huonompaan suuntaan, aluehallintovirastot voivat tarvittaessa muuttaa elokuuta koskevia rajoituspäätöksiään.<br>Hallituksen suositus laajalle etätyön tekemiselle päättyy 1. elokuuta. Hallitus arvioi asiaa uudestaan, mikäli epidemiatilanne sitä edellyttää. </p><h3>Epidemiatilanne hallituksen tiiviissä seurannassa</h3><p>Hallitus ja viranomaiset seuraavat tiiviisti epidemiatilannetta ja rajoitusten purkamisen vaikutuksia epidemian kulkuun. Viimeisen seurantaviikon aikana (20.26.7.2020) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 51 uutta tapausta. Tapausten viikoittainen määrä on hieman noussut ja on nyt samalla tasolla kuin kesäkuun lopussa. Koronarajoituksista on luovuttu asteittain ja hallitusti kevään ja kesän aikana. Hallituksen tavoitteena on estää epidemian leviämistä niin, että se haittaa mahdollisimman vähän ihmisiä, yrityksiä, yhteiskuntaa ja perusoikeuksien toteutumista. </p><p>Jotta virus ei leviäisi, jokainen voi tehdä oman osansa noudattamalla viranomaisten toimintaohjeita. Lue lisää&#58; <a href="http&#58;//www.avi.fi/web/avi/-/elokuun-kokoontumisrajoitukset-tulevat-pian-voimaan-tapahtumanjarjestajilla-ja-meista-jokaisella-on-suuri-vastuu"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">http&#58;//www.avi.fi/web/avi/-/elokuun-kokoontumisrajoitukset-tulevat-pian-voimaan-tapahtumanjarjestajilla-ja-meista-jokaisella-on-suuri-vastuu</font></span></a><br></p>2.8.2020 21:00:00Ajankohtaista3.8.2020 8:42:27https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Kunta-alalta kerättiin 30 sankaritarinaa poikkeusoloissa selviytymisestä6582<p>Koronaepidemia mullisti kunta-alan työn lähes yhdessä yössä. Millaisia uudenlaisia ratkaisuja keksittiin palvelujen järjestämiseksi ja kuntalaisten ahdingon helpottamiseksi? Kunteko-kehittämisohjelma keräsi 30 sankaritarinaa korona-ajan Suomesta.</p><p>Sankarit poikkeusoloissa -juttusarjassa kerrotaan esimerkiksi Limingan kunnan auttavasta puhelimesta, jossa sai keskustelutukea muuttuneeseen arkeen. Tavoitteena oli, ettei yksikään liminkalainen jäisi huoliensa kanssa yksin koronaepidemian aikana. Toisessa tarinassa tuodaan ilmi, miten Joensuu vei nuorisotyön verkkoon. Nuorisotyöntekijät tavoittivat myös sellaisia nuoria, joita ei kohdata perinteisen nuorisotyön keinoin.</p><p>Sankaritarinoissa on esillä myös se, miten kulttuuria tarjottiin kuntalaisille, jotka joutuivat olemaan eristyksissä kotonaan. Esimerkiksi Järvenpään kaupunki vei kulttuuri- ja tapahtumapalvelut verkkoon. Livekonsertit, taidemuseon virtuaalikierrokset ja kirjaston satutunnit saivat suurta suosiota. Helsingin kaupunginkirjasto otti digiloikan parissa päivässä. Digikirjoihin hankittiin lisälisenssejä, jotta jonotusajat eivät olisi kohtuuttomia. Parissa päivässä pystytettiin myös kuvausstudio, jossa alettiin striimata satutunteja ja kirjailijavierailuja Helsinki-kanavalle ja Kirjastokaistalle.</p><p>Pyhäjärvi laittoi kuntalaiset liikkumaan. Tarjolla on 56 eritasoista, ilmaista verkkovalmennusohjelmaa, jotka sisältävät kehonpainoharjoittelua, kahvakuulatreenejä, keppijumppaa ja kehonhuoltoa.</p><h3>Sankarit koronapotilaiden parissa</h3><p>Sankarit poikkeusoloissa -juttusarjassa kerrotaan myös heistä, jotka työskentelivät koronapotilaiden parissa. Lähi- ja sairaanhoitajia hakeutui vapaaehtoisesti työskentelemään koronaosastoille. He halusivat tehdä kaikkensa sen eteen, että sairastuneet saisivat hyvää hoitoa. Yhdessä sankaritarinassa kurkistetaan laitoshuoltajien työhön koronapotilaiden hoitoon keskittyneessä Laakson sairaalassa. He menivät töihin silläkin uhalla, että he olivat riskissä sairastua itse.</p><p>Helsingin kaupungin Staran logistiikkakeskus varautui jo helmikuussa siihen, että kaupungin yksiköissä riittäisi suojavarusteita epidemian ajaksi. Esimerkiksi suojalaseja meni yhden kuukauden aikana yhtä paljon kuin 12 vuoden aikana normaalioloissa, mutta silti niitä oli edelleen varastossa. Staran työntekijät tekivät pitkää päivää, jotta varusteita saatiin toimitettua kaikille.</p><p>Sankaritarinat on julkaistu kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma Kunteko 2020 verkkosivuilla. Kuntekossa ovat mukana KT Kuntatyönantajat sekä kunta-alan pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry. Kunteko-ohjelman päärahoittaja on Euroopan Sosiaalirahasto.</p><h4>30 sankaritarinaa on luettavissa nyt&#58; <a href="https&#58;//www.kunteko.fi/sankaritpoikkeusoloissa" target="_blank">www.kunteko.fi/sankaritpoikkeusoloissa</a><br></h4><p><span style="font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;"><br></span></p>2.7.2020 21:00:00Ajankohtaista9.7.2020 7:48:07https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/ihmeita-tehdaan-tekemalla.png" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Sopimusratkaisu SEURETES:ssa6573<p>Seure Henkilöstöpalvelut Oy&#58;n vuokrattavia työntekijöitä koskevassa työehtosopimuksessa (SEURETES) on päästy sopimusratkaisuun 1.7.2020.</p><p>Sopijapuolten enemmistö saavutti SEURETES&#58;ssa neuvottelutuloksen jo toukokuussa, jolloin se myös hyväksyttiin näiden liittojen hallinnoissa. Jytyn liittovaltuusto käsitteli asian 28.5.2020. Toukokuinen neuvottelutulos on nyt vihdoin kuitattu myös kahden viimeisen sopijaosapuolen toimesta, joten uusi, yleisen linjan mukainen SEURETES on syntynyt. </p><p>SEURETES on voimassa 1.4.2020 – 28.2.2022 (23 kk). </p><h3>Palkantarkistuksia tehdään sopimuskauden aikana kaksi&#58; </h3><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>1.8.2020 yleiskorotus 1,22 %, kuitenkin vähintään 16 senttiä</li><li>1.4.2021 yleiskorotus 1,8 %</li></ul><p>Työajat palautuvat kilpailukykysopimusta edeltävälle tasolle välittömästi. Käytännössä tämä tarkoittaa ylityörajojen alentumista. </p><h3>Tekstimuutoksia on tehty kaksi&#58; </h3><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>Epäpätevyysalennusta koskeva pykälä&#58; Palkkaa alennettaessa kelpoisuuden puuttumisesta johtuen, työnantajan on annettava työntekijälle selvitys siitä, miten työtehtävät eroavat kelpoisen työtehtäviin verrattuna.</li><li>Työajaksi luettava aika&#58; Koulutusajan lukeminen työajaksi määräytyy AVAINTES 28 § 5 momentin mukaisesti.</li></ul><p><br>Lisätietoja&#58; johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima&#160;<br></p><p>Lisätietoja jäsenille antavat Jytyn luottamusmiehet sopimusalalla, <a href="/fi/otayhteytta/aluetoimistot/Sivut/default.aspx">alueelliset toimipisteet</a> ja liiton <a href="/fi/otayhteytta/Sivut/tyosuhdeneuvonta.aspx">edunvalvontaosasto</a> sähköpostitse tai palvelunumeroista.</p><p><br></p>30.6.2020 21:00:00Tiedote9.7.2020 7:25:02https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" height="93" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_SeureHenkilöstö_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Yksityisen sosiaalipalvelualan palkkoja korotetaan yleisen linjan mukaisesti ja kiky-työajanpidennys poistuu2012<p><strong>Jytyn liittohallitus hyväksyi perjantaina 26. kesäkuuta yksityiselle sosiaalipalvelualalla saavutetun yleisen linjan mukaisen neuvottelutuloksen, jonka ovat hyväksyneet kaikki sopijaosapuolet. Sopimuskauden palkankorotukset tulevat yleiskorotuksina ja palkkataulukoiden alarajoihin tehtävinä korotuksina. Kiky-sopimuksen mukainen 24 tunnin työajanpidennys poistuu 31. elokuuta. Uusi 25 kuukauden pituinen työehtosopimus on voimassa 1.4.2020 – 30.4.2022.</strong></p><p>Palkkaratkaisuun ei sisälly lainkaan paikallisesti sovittavaa erää, vaan kaikki palkankorotukset tulevat yleiskorotuksina sekä palkkataulukoihin kohdennettuna. Henkilökohtaisia kuukausipalkkoja, tuntipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.8.2020 alkaen 1,3 % ja toisen kerran 1.7.2021 lukien 1,5 %. </p><p>Lisäksi tehdään 1.9.2021 lukien palkkataulukoiden vähimmäistasoihin korotuksia, jotka ovat kustannusvaikutukseltaan 0,6 %. Korotukset tehdään palkkaryhmien alimpiin palkkaluokkiin ja näistä tasoista muodostuvat uudet vähimmäistasot. Nyt sovituilla palkkataulukkokorotuksilla on suurempi vaikutus sosiaalipalvelualan palkkatasoon kuin olisi ollut paikallisella järjestelyerällä. Vaikutus kohdistuu etenkin matalimpiin palkkoihin.</p><p>Vuonna 2016 voimaan tulleen kiky-sopimuksen 24 tunnin vuosittainen työajan pidennys poistuu 31.8.2020 niin, ettei sopimukseen tullut heikennyksiä kompensaationa.</p><p>Sopimusalalla toteutetaan 5 päiväiseen vuosilomalaskentaan siirtyminen 1.4.2022. Työnantajakohtaisesti siirtyminen voi tapahtua aiemminkin. Tätä ennen vuosilomat ansaintaan ja pidetään vuosilomalain mukaisesti. Vuosilomalaskennan muuttaminen on kustannusneutraali ja muutos ei pidennä tai lyhennä lomia.</p><p>Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.8.2020 lukien 5 % ja myös hälytyskorvaukset nousevat.</p><p>Sopimusratkaisuun sisältyy myös muita parannuksia mm. palkkausjärjestelmään, määräaikaisten työntekijöiden asemaan ja koulutussopimukseen. Palkkausjärjestelmän uudistamista jatketaan työryhmässä sopimuskauden aikana muiden työryhmien ohella. Osapuolet noudattavat jatkuvan neuvottelun periaatetta.</p><p>Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on yleissitova ja sitä noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä. Työehtosopimuksen piiriin kuuluvat mm. vanhusten ja vammaisten palvelutalot, vanhainkodit, päiväkodit, ensi- ja turvakodit, kotipalvelut ja päihdehuolto.</p><p>Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on useiden sosiaalialan työntekijäliittojen ja työnantajia edustavan Hyvinvointiala HALI ry&#58;n välinen sopimus. Jyty neuvottelee sopimuksesta osana Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry -neuvottelujärjestöä.</p><h4>Lue lisää neuvotteluratkaisun sisällöstä&#58;</h4><ul><li><p><a href="/fi/tyosuhde/tyoehtosopimukset/yksityinen/Documents/YksSosPalv_Tes_2020_2022_allekirjoituspoytakirja.pdf" target="_blank"><strong>Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja (pdf)</strong></a></p></li><li><a href="/fi/tyosuhde/tyoehtosopimukset/yksityinen/Documents/YksSosPalv_Tes_2020_2022_palkkataulukot.zip" target="_blank"><strong>Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen palkkataulukot&#160;27.6.2020 (excel)<br><br></strong></a></li><li><span><span><a href="/fi/tyosuhde/tyoehtosopimukset/yksityinen/Documents/YksSosPalv_Tes_2020_2022_palkkataulukot.pdf" target="_blank"><strong>Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen palkkataulukot&#160;27.6.2020 (pdf)</strong></a></span></span><br><br></li><li><p><a href="/fi/tyosuhde/tyoehtosopimukset/yksityinen/Sivut/Yksityinen-sosiaalipalveluala.aspx" target="_blank"><strong>Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimussivut Jytyn nettisivuilla</strong></a></p></li></ul><h4>Lisätietoja&#58; </h4><p><strong>Työmarkkina-asiamies Päivi Salin, </strong><a href="mailto&#58;paivi.salin@jytyliitto.fi" target="_blank"><strong>paivi.salin@jytyliitto.fi</strong></a> </p><p>Lisätietoja jäsenille antavat Jytyn <strong>luottamusmiehet </strong>yksityisellä sosiaalipalvelualalla, <a href="/fi/otayhteytta/aluetoimistot/Sivut/default.aspx" target="_blank"><strong>alueelliset toimipisteet</strong></a> ja liiton <a href="/fi/otayhteytta/Sivut/tyosuhdeneuvonta.aspx" target="_blank"><strong>edunvalvontaosasto</strong></a> sähköpostitse tai palvelunumeroista.</p><p><br></p>26.6.2020 21:00:00Tiedote27.6.2020 10:41:34https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_vihrea_kadet_rgb.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Yksityisen terveyspalvelualan palkkoja korotetaan 3,3 % ja kiky-työajanpidennys poistuu2013<p><strong>Jytyn liittohallitus hyväksyi perjantaina 26. kesäkuuta yksityisellä terveyspalvelualalla saavutetun yleisen linjan mukaisen neuvottelutuloksen, jonka ovat hyväksyneet kaikki sopijaosapuolet. Sopimuskauden palkankorotukset tulevat yleiskorotuksina niin, että henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan yhteensä 3,3 %. Kiky-sopimuksen mukainen 24 tunnin työajanpidennys poistuu 31. elokuuta. Uusi 25 kuukauden pituinen työehtosopimus on voimassa 1.4.2020 – 30.4.2022.</strong></p><p>Palkkaratkaisuun ei sisälly lainkaan paikallisesti sovittavia eriä, vaan kaikki palkankorotukset tulevat yleiskorotuksina. Henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.8.2020 alkaen 1,3 % ja toisen kerran 1.7.2021 lukien 2 %. Jytyn jäsenille yleiskorotukset ovat parempia kuin paikalliset erät, koska yleiskorotukset jakaantuvat tasapuolisesti kaikille työntekijöille. </p><p>Vuonna 2016 voimaan tulleen kiky-sopimuksen 24 tunnin vuosittainen työajan pidennys poistuu 31.8.2020 niin, ettei sopimukseen tullut heikennyksiä kompensaationa.</p><p>Lomarahaa voidaan vaihtaa vapaaksi, jos siitä työpaikalla sovitaan. Lomarahan vapaaksi vaihtamisen mahdollisuudesta lomanmääräytymisvuoden osalta sovitaan kirjallisesti työnantajan ja luottamusmiehen kesken. Yksittäisen työntekijän osalta lomarahan vapaaksi vaihtaminen edellyttää edellä mainitun sopimuksen lisäksi, että siitä sovitaan työnantajan ja työntekijän välillä.</p><p>Sopimusalalla toteutetaan 5 päiväiseen vuosilomalaskentaan siirtyminen 1.4.2022. Työnantajakohtaisesti siirtyminen voi tapahtua aiemminkin. Tätä ennen vuosilomat ansaintaan ja pidetään vuosilomalain mukaisesti. Vuosilomalaskennan muuttaminen on kustannusneutraali ja muutos ei pidennä tai lyhennä lomia.</p><p>Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.8.2020 lukien 5 %.</p><p>Neuvottelutulos sisältää lisäksi tekstimuutoksia mm. yövuorojen määrään ja keskimääräiseen työaikaan liittyen. Myös palkkasopimukseen saatiin parannuksia, jolloin työn vaativuus tulee huomioida aiempaa paremmin.</p><p>Sopijaosapuolet perustavat palkkausjärjestelmätyöryhmän, jonka tarkoituksena on selvittää työn vaativuuden arviointiin liittyviä määräyksiä. Tämän lisäksi osapuolet perustavat työryhmän selvittämään työntekijöiden henkistä ja fyysistä työturvallisuutta, työhyvinvointia ja työkykyä.</p><p>Terveyspalvelualan yleissitovaa työehtosopimusta noudatetaan terveydenhuoltoalan yksityisissä toimipaikoissa, kuten mm. yksityisissä sairaaloissa, lääkäriasemilla, kuntoutuslaitoksissa, terveyskylpylöissä, fysikaalisissa hoitolaitoksissa, lääketieteellisissä laboratorioissa ja tutkimuslaitoksissa, röntgenlaitoksissa ja työterveyshuollon yksiköissä. Yksityisiä terveyspalveluja voivat tuottaa yritykset, säätiöt ja yhdistykset.</p><p>Terveyspalvelualan työehtosopimus on useita työntekijäliittoja edustavan Terveyspalvelualan unioni ry&#58;n ja työnantajia edustavan Hyvinvointiala HALI ry&#58;n välinen sopimus. Jyty neuvottelee sopimuksesta osana Terveyspalvelualan unioni -neuvottelujärjestöä.</p><h4>Lue lisää neuvotteluratkaisun sisällöstä&#58;</h4><ul><li><p><a href="/fi/tyosuhde/tyoehtosopimukset/yksityinen/Documents/YksTerPalv_Tes_2020_2022_allekirjoituspoytakirja.pdf" target="_blank"><strong>Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja (pdf)</strong></a></p></li><li><p><a href="/fi/tyosuhde/tyoehtosopimukset/yksityinen/Sivut/Yksityinen-terveyspalveluala.aspx" target="_blank"><strong>Yksityisen terveyspalvelualan sopimussivut Jytyn nettisivuilla</strong></a></p></li></ul><h4>Lisätietoja&#58; </h4><p><strong>Työmarkkinalakimies Anne Sarvi, </strong><a href="mailto&#58;anne.sarvi@jytyliitto.fi" target="_blank"><strong>anne.sarvi@jytyliitto.fi</strong></a> </p><p>Lisätietoja jäsenille antavat Jytyn <strong>luottamusmiehet </strong>yksityisellä terveyspalvelualalla, <a href="/fi/otayhteytta/aluetoimistot/Sivut/default.aspx" target="_blank"><strong>alueelliset toimipisteet</strong></a> ja liiton <a href="/fi/otayhteytta/Sivut/tyosuhdeneuvonta.aspx" target="_blank"><strong>edunvalvontaosasto</strong></a> sähköpostitse tai palvelunumeroista.</p><p><br></p>26.6.2020 21:00:00Tiedote27.6.2020 10:40:58https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_sini_kadet_rgb.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
STTK: Tasa-arvo-ohjelman toimenpiteissä edettävä määrätietoisesti kohti tuloksia 6578<p>STTK kiittää hallitusta 25.6. julkistetusta laaja-alaisesta tasa-arvo-ohjelmasta, jossa on esitetty lukuisia toimenpiteitä tasa-arvon edistämiseksi yhteiskunnan eri alueilla. Nyt on korkea aika edetä ohjelman konkreettisissa toimenpide-ehdotuksissa kohti tuloksia.&#160;</p><p>- On tärkeää, että koronakriisin vuoksi ei enempää hidasteta eikä pysäytetä tasa-arvon kannalta keskeisiä uudistuksia. Erityisesti työelämän ja perheiden tasa-arvoa edistävien toimien osalta on edettävä ripeästi, jotta tasa-arvoa voidaan tosiasiassa vielä tällä hallituskaudella edistää yhteiskunnassa ja työelämässä, johtaja <strong>Katarina Murto</strong> korostaa.<br></p><p>Perusteettomista palkkaeroista on vihdoin päästävä eroon.<br> - Palkkaepätasa-arvo on ollut pitkään työelämän vitsaus. STTK on aiemmin esittänyt, että palkka-avoimuutta on edistettävä lainsäädännöllä. Henkilöstön edustajalla on oltava oikeus saada koko henkilöstön yksilöidyt palkkatiedot eri palkanosineen. Vain tiedonsaantia lisäämällä on mahdollisuus käytännössä puuttua riittävällä tavalla palkkasyrjintään ja työpaikalla esiintyviin sukupuolten välisiin perusteettomiin palkkaeroihin. On myös varmistettava samapalkkaohjelman jatkuminen ja vietävä konkreettisia toimenpiteitä muun muassa palkkatietämyksen parantamiseksi eteenpäin, jotta palkkaerot tosiasiassa kaventuvat.&#160;</p><p>Raskaus- ja perhevapaasyrjintä on työelämässä valitettavan yleinen ilmiö. Se vaikuttaa kielteisesti työuriin, työsuhteiden laatuun ja ansiokehitykseen.<br> - Lainsäädännöllä on varmistettava, että raskaus ja perhevapaat eivät vaikuta määräaikaisen työsuhteen jatkumiseen. Perhevapaalta palaavien työsuhdeturvaa on parannettava. Myös työelämässä esiintyvään, erityisesti naisiin kohdistuvaan seksuaaliseen häirintään sekä henkiseen ja fyysiseen väkivaltaan on saatava nollatoleranssi. Tältä osin on tehtävä tarvittavia lainsäädäntömuutoksia, Murto vaatii.<br></p><p>STTK pitää perhevapaauudistuksessa tärkeimpänä tasa-arvon edistämistä ja joustavuuden lisäämistä.<br> - Erilaiset perhemuodot on otettava yhdenvertaisesti huomioon. Vapaaehtoisen osa-aikatyön mahdollisuuksia pikkulapsivaiheessa on lisättävä, jotta joustavuus ja työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen paranee.&#160;</p><p>STTK arvostaa tulevaa selvitystä koronakriisin terveydellisistä, taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista sukupuoliin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.<br> - Tämän ohella tasa-arvo-ohjelmassa on muitakin lukuisia tärkeitä toimenpide-esityksiä, jotka liittyvät tasa-arvon edistämiseen työelämässä ja esimerkiksi eri koulutusasteilla ja varhaiskasvatuksessa. Toivomme, että työmarkkinajärjestöt otetaan mahdollisimman laajasti eri toimenpiteiden valmisteluun, Katarina Murto toteaa.&#160;</p><p>Lisätietoja STTK&#58;ssa&#58; Katarina Murto, puhelin 050 568 9188.<br></p><p><br></p>25.6.2020 21:00:00Ajankohtaista9.7.2020 7:58:05https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PUBLISHINGIMAGES/STTK.JPG" width="200" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Yksityisellä terveyspalvelualalla saatiin yleisen linjan mukainen neuvottelutulos6558 <p>Yksityiselle terveyspalvelualalle syntyi neuvottelutulos pitkien neuvottelujen jälkeen torstaina 25. kesäkuuta. Neuvottelutulos on yleisen linjan mukainen. Sopimuksen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin, kun kaikkien liittojen hallinnot ovat sen hyväksyneet. Jytyn liittohallitus kokoontuu heti perjantaina 26.6.</p><p>Terveyspalvelualan yleissitovaa työehtosopimusta noudatetaan terveydenhuoltoalan yksityisissä toimipaikoissa, kuten mm. yksityisissä sairaaloissa, lääkäriasemilla, kuntoutuslaitoksissa, terveyskylpylöissä, fysikaalisissa hoitolaitoksissa, lääketieteellisissä laboratorioissa ja tutkimuslaitoksissa, röntgenlaitoksissa ja työterveyshuollon yksiköissä. Yksityisiä terveyspalveluja voivat tuottaa yritykset, säätiöt ja yhdistykset.</p><p>Terveyspalvelualan työehtosopimus on useita työntekijäliittoja edustavan Terveyspalvelualan unioni ry&#58;n ja työnantajia edustavan Hyvinvointiala HALI ry&#58;n välinen sopimus. Jyty neuvottelee sopimuksesta osana Terveyspalvelualan unioni -neuvottelujärjestöä. </p><p>Lisätietoja&#58; Anne Sarvi, työmarkkinalakimies, anne.sarvi@jytyliitto.fi</p><p><em>* Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä 84 % on naisia.</em></p><p><br></p>24.6.2020 21:00:00Tiedote25.6.2020 9:54:44https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Yks.TerveysPalvAla_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta saavutettiin neuvottelutulos1863 <p>Pitkällisten neuvottelujen jälkeen yksityiselle sosiaalipalvelualalle syntyi neuvottelutulos tiistai-iltana 23. kesäkuuta. Sopimuksen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin vasta, kun liittojen hallinnot ovat hyväksyneet tuloksen. Jytyn liittohallitus kokoontuu perjantaina 26.6.</p><p>Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on yleissitova ja sitä noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä työskenteleviin työntekijöihin. Työehtosopimuksen piiriin kuuluvat mm. vanhusten ja vammaisten palvelutalot, vanhainkodit, päiväkodit, ensi- ja turvakodit, kotipalvelut ja päihdehuolto.</p><p>Lisätietoja&#58; Päivi Salin, työmarkkina-asiamies paivi.salin@jytyliitto.fi</p><p><em>* Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä 84 % on naisia.&#160; </em><br></p><p><br></p>23.6.2020 21:00:00Tiedote24.6.2020 6:10:10https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Sosiaali_Palv_Ala_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jyty ja 4H-järjestö ilmastoyhteistyöhön6541 <p><span lang="EN-US"><strong>Jyty ja Suomen 4H-liitto ovat solmineet yhteistyösopimuksen 4H-liiton Taimiteko-toiminnan kanssa vuoden 2021 loppuun asti. Taimiteko-toiminnan tavoitteena on istuttaa uutta metsää 10 000 hehtaaria Suomeen vuoteen 2030 mennessä.</strong><br></span></p><p><span lang="EN-US">4H-liiton toimitusjohtajan <strong>Tomi Alakosken</strong> mukaan kestävä kehitys ja toimet niiden edistämiseksi ovat 4H-toiminnan arkipäivää. </span></p><p><span lang="EN-US">“Nuoret tekevät päivittäin töitä 4H -harrastuksessaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 4H-järjestön nuorisotoiminnassa istutetaan jo nyt vuosittain satojatuhansia puun taimia. Yleensä taimet istutetaan metsänuudistusaloille osana normaalia metsänhoitoa”, Alakoski painottaa. </span></p><p><span lang="EN-US">Taimiteko on myös työllistämisteko, sillä sen kautta varsinkin alle 18-vuotiaat nuoret saavat kesätöitä. Taimien istuttamisella työllistetään suomalaisia, pääasiassa yläkoulun päättäviä nuoria, jotka ovat vielä työmarkkinoiden ulkopuolella. </span></p><p><span lang="EN-US">Alakosken mukaan nuorille annettavien ansiomahdollisuuksien tarjoamisen lisäksi tavoitteena on hyvien työelämätaitojen edistäminen ja niiden opettaminen sekä muutoinkin myönteisten työkokemusten tarjoaminen. </span></p><p>Jytyn puheenjohtajan <strong>Maija Pihlajamäen</strong> mukaan yhteistyö 4H-liiton ja sen yhdistysten kanssa eri puolilla Suomea on esimerkki hyvästä yhdessä tekemisen muodosta 4H&#58;n kaltaisen kolmannen sektorin toimijan ja ammattijärjestön välillä. </p><p>“4H&#58;n henkilöstöähän on myös Jytyn jäsenenä Jytyn valtakunnallisen yhdistyksen 4H-toimihenkilöliitto 4H-THL ry&#58;n kautta, joka on 4H-järjestön palveluksessa olevien toimihenkilöiden ammattiliitto.&#160;<span lang="EN-US">Jyty edustaa näin ollen myös sopimusneuvottelutoiminnassaan 4H&#58;n toimihenkilöitä”, Pihlajamäki huomauttaa.&#160; </span></p><p><span lang="EN-US">Eri puolilla Suomea toimivat paikalliset 4H-yhdistykset avustavat nuorten rekrytoinneissa ja nuorille järjestetään työtehtäviin liittyvää istutuskoulutusta sekä lisäksi hyvä perehdytys työhön. </span></p><p><span lang="EN-US">Alakoski korostaa, että 4H-yhdistys toimii aina vastuullisena työnantajana. “Koska nuoret ovat 4H-tehtävissä usein ensimmäisessä työpaikassaan, asettaa se työnantajalle vielä tavanomaistakin suurempia vaatimuksia perehdytyksen ja ohjaamisen osalta. Tähän kuuluu olennaisena osana myös se, että nuorten työturvallisuudesta huolehditaan hyvin vaihtelevissa työtehtävissä.“</span></p><p><span lang="EN-US">Kaikkien nuorten kanssa tehdään Alakosken mukaan kirjallinen työsopimus ja noudatetaan aina alan työehtosopimusta. “Lyhytaikaisissakin työsuhteissa työskentelevät kuuluvat tasavertaisina työsuojelulainsäädännön ja työterveyshuoltoa koskevan lainsäädännön piiriin.”</span></p><p><span lang="EN-US">Nuorisojärjestönä 4H-liitto on ottanut Alakosken mukaan 4H-yhdistysten työnantajavakuutusten lisäksi harrastustoimintaan sekä työpalveluun valtakunnalliset vakuutukset; toiminnan- ja työpalvelunvastuuturvan sekä nuorisojäsenten ja -ohjaajien tapaturmavakuutukset. Kaikki nuoret saavat työstään työtodistuksen.</span></p><p><span lang="EN-US"><strong>Lisätietoja&#58;</strong> 4h-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski, puh. 0405015307 ja Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537756</span></p><p><em>*Suomen 4H-liitto on 4H-yhdistysten valtakunnallinen keskustoimisto. Paikallisia 4H-yhdistyksiä on yli 200&#160; eri puolella Suomea. 4H&#58;ssa on yli 50 000 jäsentä.</em></p><p><em>* Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien, kolmannen sektorin ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK&#58;n jäsenliitto.&#160;</em></p><p><br></p>17.6.2020 21:00:00Tiedote18.6.2020 7:00:49https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/Taimiteko4_Tiina%20Rinne.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Yksityisen sosiaalipalvelualan ylityö- ja vuoronvaihtokiellot eivät koske Jytyn jäseniä6540<p><strong>SOTE ry (Tehy, Super, ERTO) on torstaina 18.6. ilmoittanut aloittavansa jäseniään koskevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yksityisellä sosiaalipalvelualalla. SOTE ry&#58;n julistamat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot eivät koske Jytyn jäseniä. </strong></p><p></p><p>Sote ry&#58;n julistamat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot ovat työehtosopimusneuvottelujen tukitoimia. Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusneuvottelut jatkuvat kuitenkin ensi viikon tiistaina 23.6. ja tavoitteena on neuvottelemalla saatu neuvottelutulos.</p><p>Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa Jyty on sopijaosapuolena osana Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry&#58;tä, johon kuuluvat myös Pro ja STHL. Muita sopijaosapuolia ovat JHL, Talentia ja Sote ry sekä työnantajia edustava Hyvinvointiala HALI ry.</p><p>Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on yleissitova. Sitä noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä työskenteleviin työntekijöihin. Työehtosopimuksen piiriin kuuluvat mm. vanhusten ja vammaisten palvelutalot, vanhainkodit, päiväkodit, ensi- ja turvakodit, kotipalvelut ja päihdehuolto.</p><p><strong>Lisätietoja&#58;</strong> Päivi Salin, työmarkkina-asiamies <a href="mailto&#58;paivi.salin@jytyliitto.fi" data-mce-href="mailto&#58;paivi.salin@jytyliitto.fi">paivi.salin@jytyliitto.fi</a></p><p><span><span><strong>Lisätietoja jäsenille</strong> antavat Jytyn omat luottamusmiehet yksityisellä sosiaalipalvelualalla, <a href="/fi/otayhteytta/aluetoimistot/Sivut/default.aspx">alueelliset toimipisteet</a> ja liiton <a href="/fi/otayhteytta/Sivut/tyosuhdeneuvonta.aspx">edunvalvontaosasto </a>sähköpostitse tai palvelunumeroista.</span></span><br data-mce-bogus="1"></p><p><span><em>* Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä 84 % on naisia.&#160; </em></span></p><p><br></p>17.6.2020 21:00:00Tiedote18.6.2020 6:26:35https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Sosiaali_Palv_Ala_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Avaintesin allekirjoittajajärjestöt eivät hyväksy väitteitä sopimusshoppailusta: Avaintesin soveltaminen ei ole sopimusshoppailua6525 <p><strong>Avaintesin allekirjoittajajärjestöt JUKO, Jyty, JHL, OAJ ja KTN toteavat, että Avaintes ei ole niin sanottu shoppailusopimus. Allekirjoittajajärjestöt eivät hyväksy sopimusshoppailua ja pitävät tavoiteltavana sitä, että kunnat ja kuntayhtymät tuottavat palvelunsa ensisijaisesti itse. Kuntien yhtiöittäessä toimintojaan on Avaintes ensisijainen ja turvallinen vaihtoehto työehtosopimukseksi.</strong></p><p></p><p>SOTE ry tavoittelee Avaintan sosiaali- ja terveysalalle sekä varhaiskasvatukseen omaa työehtosopimusta, joka korvaisi tältä osin nykyisen Avaintesin. SOTE ry pyrkii tavoitteeseen muun muassa jäseniään koskevalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla, joka on laajentunut Avaintes-työpaikoilta myös osaan sairaanhoitopiireistä.</p><p>Avaintesin allekirjoittajajärjestöt JUKO, Jyty, JHL, OAJ ja KTN toteavat, että Avaintes ei ole niin sanottu shoppailusopimus. Se on vakiintuneesti kuntaomisteisissa yhtiöissä sovellettu työehtosopimus, joka on ehdoiltaan hyvin paljon kuntasektorin yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES&#58;n kaltainen. Tämä turvaa sen, että siirtymä kuntasektorilta yksityiselle sektorille ei juurikaan muuta yksittäisen työntekijän työsuhteen ehtoja.</p><p>SOTE ry&#58;llä on oma, Avaintesin kanssa samansisältöinen TSNTES, jota sovelletaan SOTE ry&#58;n jäseniin sosiaalialalla sekä kolmessa sairas- tai kuntoutuskodissa. TSNTES&#58;ta on neuvoteltu samanaikaisesti Avaintesin kanssa eli SOTE ry&#58;llä on ollut allekirjoittajajärjestöjen kanssa yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa myös Avaintesin sisältöön. SOTE ry ei ole toistaiseksi saavuttanut neuvottelutulosta TSNTES&#58;ssa.<br></p><p>Allekirjoittajajärjestöt eivät hyväksy sopimusshoppailua ja pitävät tavoiteltavana sitä, että kunnat ja kuntayhtymät tuottavat palvelunsa ensisijaisesti itse. Kuntien yhtiöittäessä toimintojaan on Avaintes kuitenkin ensisijainen ja turvallinen vaihtoehto uudeksi työehtosopimukseksi.<br></p><p><strong>Lisätietoja&#58;</strong></p><p><strong>JUKO&#58;</strong> neuvottelupäällikkö Minna Holm <a href="mailto&#58;minna.holm@juko.fi">minna.holm@juko.fi</a></p><p><strong>Jyty&#58;</strong> johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima <a href="mailto&#58;jonna.voima@jytyliitto.fi">jonna.voima@jytyliitto.fi</a> </p><p><strong>JHL&#58;</strong> sopimusasiantuntija Riitta Rautiainen <a href="mailto&#58;riitta.rautiainen@jhl.fi">riitta.rautiainen@jhl.fi</a>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </p><p><strong>OAJ&#58;</strong> neuvottelupäällikkö Petri Lindroos <a href="mailto&#58;petri.lindroos@oaj.fi">petri.lindroos@oaj.fi</a></p><p><strong>KTN&#58;</strong> työmarkkina-asiamies Tomas Wass <a href="mailto&#58;tomas.wass@ktk-ry.fi">tomas.wass@ktk-ry.fi</a></p><p><br></p>16.6.2020 21:00:00Tiedote17.6.2020 12:07:48https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_puna_puhekuplat_rgb.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Sote ry:n julistamat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot AVAINTES-sopimusalalla ja sairaanhoitopiireissä eivät koske Jytyn jäseniä6524<p><strong>​Sote ry (Tehy, Super, ERTO) on jatkuvasti laajentanut jäseniään koskevia ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja AVAINTES-sopimusalalta useisiin sairaanhoitopiireihin ympäri Suomea. On mahdollista, että Sote ry jatkaa ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen julistamista muihinkin sairaanhoitopiireihin. Jyty korostaa, että mitkään Sote ry&#58;n tähän mennessä tai jatkossa julistamat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot AVAINTES-sopimusalalla ja sairaanhoitopiireissä eivät koske Jytyn jäseniä. &#160;</strong><br><br>– Sote ry&#58;n työtaistelussa täytyy muistaa, että kuntaomisteisissa yrityksissä ja yhteisöissä on jo voimassa oleva, myös sosiaali- ja terveysalaa sekä varhaiskasvatusta koskeva työehtosopimus eli AVAINTES. Uuden sopimuksen neuvottelutulos hyväksyttiin sopijaosapuolien hallinnoissa 29.5. ja sopimus on voimassa 1.4.2020 – 28.2.2022., Jytyn puheenjohtaja <strong>Maija Pihlajamäki</strong> korostaa. &#160;<br><br>– Sote ry&#58;n ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen tavoitteena on saada työnantajia edustava AVAINTA ry käynnistämään neuvottelut sote-alan ja varhaiskasvatuksen omasta työehtosopimuksesta, jota sovellettaisiin kuntaomisteisissa yrityksissä ja yhteisöissä, Jytyn johtava työmarkkinalakimies <strong>Jonna Voima</strong> sanoo.&#160; &#160;<br><br>Sote ry on sopijaosapuolena AVAINTES&#58;n kanssa samansisältöisessä TSNTES&#58;ssa, jota sovelletaan SOTE ry&#58;n omiin jäseniin sosiaalialalla ja kolmessa sairas- / kuntoutuskodissa. TSNTES on tällä hetkellä sopimuksettomassa tilassa eivätkä sen neuvottelut ole edistyneet. &#160;<br><br>– Ylityö- ja vuoronvaihtokielloissa ei kuitenkaan ole kyse TSNTES&#58;n solmimisesta, vaan Sote ry&#58;n tavoitteena on laajentaa neuvotteluoikeuksiaan aikaisemmasta poiketen myös AVAINTES&#58;n puolelle, Voima huomauttaa. &#160;<br><br>AVAINTES&#58;n sopijaosapuolia ovat Jytyn lisäksi JHL, JUKO, OAJ, KTN sekä työnantajaa edustava AVAINTA ry. Sopimuksen sopijaosapuolena ei ole SOTE eli Tehy, Super ja ERTO. <br><br><strong>Lisätietoja&#58; &#160;</strong><br><br>Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi <br><br>Jytyn johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima, puh. 050 5912341, jonna.voima@jytyliitto.fi <br><br><span><strong>Lisätietoja jäsenille</strong> antavat Jytyn omat luottamusmiehet, <a href="/fi/otayhteytta/aluetoimistot/Sivut/default.aspx">alueelliset toimipisteet</a> ja liiton <a href="/fi/otayhteytta/Sivut/tyosuhdeneuvonta.aspx">edunvalvontaosasto </a>sähköpostitse tai palvelunumeroista.<br></span></p><p><br><span></span></p>16.6.2020 21:00:00Tiedote17.6.2020 11:50:01https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_sini_megafoni_rgb.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Pääsopijajärjestöt allekirjoittivat kunta-alan pääsopimuksen 2020–20226523<p>​KT Kuntatyönantajat sekä Julkisen alan unioni JAU, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ovat allekirjoittaneet kunta-alalle 28. toukokuuta saavutetun neuvottelutuloksen mukaiset työ- ja virkaehtosopimukset.</p><h3>Pääsopimuksen allekirjoittivat&#58;</h3><p><strong>KT&#58;n Kuntatyönantajat</strong><br>Valtuuskunnan puheenjohtaja Kirsi-Marja Lievonen ja<br>Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen<br><br><strong>Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO</strong><br>Puheenjohtaja Olli Luukkainen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ<br>Toiminnanjohtaja Maria Löfgren, JUKO<br><br><strong>Julkisen alan unioni JAU</strong><br>Puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL<br>Puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty<br><br><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span></span></span></span></span></span></span></span></span><strong>Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE</strong><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span></span></span><br>Puheenjohtaja Silja Paavola, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer<br>Puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, Tehy<br><br><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><img src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/57826410-1024x683.jpg" class="ms-rtePosition-1" alt="" style="margin&#58;5px 10px;width&#58;420px;" /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>Sopimusratkaisu sisältää 2020–2021 sovittujen virka- ja <span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span></span></span></span></span>työehtosopimusten lisäksi virka- ja työehtosopimuksen kunnallisen <span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>pääsopimuksen jatkamisesta ja eräitä muita määräyksiä sekä aiesopimuksen sote- ja <span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>maakuntauudistusta varten. Sopimusratkaisun yhteydessä sovittiin myös työelämän kehittämistä koskevasta yhteistyöstä.</p><p><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>Kunnallisten työehtosopimusten piiriin kuuluu noin 420 000 työntekijää.<br><br><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span><span id="DeltaPlaceHolderMain"><span></span></span></span></span></span></span>Kunta-alan kaikki virka- ja työehtosopimukset ovat tulleet voimaan 1.4.2020. Osaa uusista sopimusmääräyksistä noudatetaan takautuvasti ja osa määräyksistä tulee voimaan kussakin virka- ja työehtosopimuksessa erikseen sovittuna ajankohtana. Sopimuskauden pituus on 23 kuukautta.<br></p><p style="text-align&#58;left;"><em>Jytyn puheenjohtaja <strong>Maija Pihlamäki</strong> luovutti kirveen työmarkkinajohtaja <strong>Markku Jaloselle </strong>kunta-alan virka- ja työehtosopimusten allekirjoitustilaisuudessa.&#160;Pihlajamäki huomautti kirvestä luovuttaessaan, että kun sopimuskausi on 23 kuukautta, sotakirves on ainakin siksi ajaksi haudattu. Kirveellä on toki hänen mukaansa jatkossa töitä mm. henkilöstön työhyvinvoinnin ja palkkatasa-arvon edistämisessä.</em></p><p style="text-align&#58;left;"><span><span>Teksti&#58; KT, Kuvat&#58; Lehtikuva / Roni Rekomaa</span></span></p><p style="text-align&#58;left;"><br></p>16.6.2020 21:00:00Ajankohtaista17.6.2020 11:27:37https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/57826296-1024x683.jpg" width="420" style="BORDER&#58;0px solid;" />