​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ajankohtaista ja tiedotteet

Tilaa RSS-syötteenä: Jytyn tiedotteet.
Tilaa RSS-syötteenä: Kaikki uutiset ja Jytyn tiedotteet.

 

 

Työterveyslaitoksen tes-neuvottelut jatkuneet978<p>​Työterveyslaitoksen neuvottelut ovat jatkuneet läpi toukokuun. Neuvotteluissa on käsitelty koko työehtosopimuskokonaisuutta. Keskustelua on käyty erityisesti palkankorotuksista ja perhevapaauudistukseen liittyvistä TES-määräyksistä. Viimeisimmällä neuvottelukerralla tiistaina 24.5. saavutettiin edistymistä, mutta neuvottelutulosta ei vielä saatu aikaan. Neuvotteluja jatketaan maanantaina 30.5.</p><p><span><span><span>Lisätietoja Jytyssä&#58; työmarkkinalakimies Milja Pertola</span></span></span><br></p><p><br></p>24.5.2022 21:00:00Ajankohtaista25.5.2022 13:35:43https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_TyöterveysLaitos_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Mielipidekirjoitus: Kirjastoammattilaiset edistävät sananvapautta, myös kriisiaikana888<p>​Heräsimme helmikuisena torstaiaamuna todellisuuteen, jossa uutisvirtamme tulvii uutisia sodasta. Oikean ja puolueettoman tiedon löytäminen saattaa kuitenkin olla vaikeaa. Onko video putoavasta hävittäjästä aito? Ovatko ilmoitetut loukkaantuneiden ja kaatuneiden määrät oikeita?</p><p>Sotatoimiin kuuluu myös informaatiosota, jonka avulla osapuolet pyrkivät vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen ja päätöksentekoon sekä oikeuttamaan oman toimintansa. Totuus ja sananvapaus eivät kuulu hyökkääjän ylläpitämiin arvoihin. Jälleen kerran kuuluisa sitaatti ”sodassa ensimmäinen uhri on totuus” on osoittautunut todeksi.</p><p>Mitä tämä tarkoittaa kirjastojen kannalta? Kirjastojen vastuu oikeanlaisen ja ajantasaisen tiedon välittämisestä on nyt tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Sananvapauden edistäminen on yksi tärkeimmistä kirjastojen tehtävistä.</p><p>Jotta erilaisia sisältöjä ja tietoja saataisiin kaikkien kirjastojen käyttäjien saavutettaviksi, kirjastoissa työskentelee informaation ja tiedonhaun ammattilaisia. He hallitsevat oikean ja ajantasaisen tiedon hankinnan, etsimisen ja sisällön arvioimisen.</p><p>Kirjastot ovat tärkeä osa kuntapalveluita. Omalla työllään kirjastoalan ammattilaiset edistävät kuntalaisten hyvinvointia, tasa-arvoa ja oikean tiedon saavutettavuutta, myös kriisiaikana. Kirjastoalan ammattilaiset ansaitsevat sananvapauden edistäjinä arvostusta, jonka pitää näkyä myös oikeudenmukaisessa palkkauksessa ja hyvissä työoloissa.</p><p>Sananvapaus on oikeutta tietoon ja sen välittämiseen sekä mielipiteeseen ja sen ilmaisemiseen. Sananvapauden rajoittaminen tai tukahduttaminen heijastaa suoraan sitä, millaiset ovat kyseisen valtion kansalaisten oikeudet. Suomessa sananvapaus kuuluu perus- ja ihmisoikeuksiin. </p><p>Avoimeen ja demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluu vapaa tiedonvälitys sekä avoin, julkinen keskustelu. Kirjastoilla on siten myös tärkeä demokratiaa edistävä tehtävä. Kirjastot ovatkin muuttuneet kirjavarastoista kaikille avoimiksi olohuoneiksi, joissa on mahdollista keskustella, harrastaa, opiskella, lukea tai vaikkapa vain hiljentyä, kun maailma ympärillämme kuohuu.</p><p><strong>Eija Vainio</strong><br>Ammattiliitto Jytyn kirjastoalan ammattialaryhmän jäsen<br>Informaatiotutkimuksen opiskelija, Tampereen yliopisto ja kirjastovirkailija, Asikkalan kirjasto</p><p><br></p>24.5.2022 21:00:00Ajankohtaista25.5.2022 13:29:45https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Ammattialakuvat/jyty_ammatti_6935_lowres.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ei ratkaisua yksityisen opetusalan työriitaan654<p>Sovittelija Jukka Ahtela antoi tiistaina 24.5. sovintoesityksen yksityisen opetusalan työriitaan, johon osapuolet vastasivat keskiviikkona 25.5. kello 12. Ammattiliitto Jyty hyväksyi sovintoesityksen, mutta valitettavasti annettu esitys ei ollut kuitenkaan kaikkien sopijaosapuolten hyväksyttävissä. Näin ollen ala on edelleen sopimuksettomassa tilassa. </p><div>Sopimukseton tila ei vaikuta jäsenten työsuhteiden ehtoihin, sillä vanhan työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan edelleen työehtosopimuksen jälkivaikutuksen johdosta.</div><br>Annettu sovintoesitys oli jo kolmas alan pitkittyneeseen työriitaan, ja ratkaisun löytyminen vaikuttaa nyt olevan yhä kauempana. Sovittelun jatkosta ei ole sovittu.<br><br>Ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia koskevat sopimusneuvottelut ovat myös toistaiseksi tauolla.<br><br>Lisätiedot Jytyssä&#58; Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies ja Rosa Marttila, työmarkkinalakimies<br>24.5.2022 21:00:00Ajankohtaista25.5.2022 10:37:07https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Yks.OpetusAla_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ammattiliitto Jytyn liittovaltuusto puolustaa kunta-alan sopimusjärjestelmää613<p>​<strong>Jytyn liittovaltuuston mielestä valtakunnallisella työehtosopimuksella turvataan kunta-alan ja tulevien hyvinvointialueiden palkansaajien edut paremmin ja tasapuolisemmin kuin paikallisesti sopimalla. Jyty ei hyväksy pyrkimyksiä rikkoa ja hajauttaa neuvottelujärjestelmää.</strong><br><br>Jytyn liittovaltuusto korostaa, että tähän asti kunta-alan neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä on toiminut hyvin ja työehtokiistoista on kyetty löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.<br><br>Jytyn liittovaltuusto pitää hyvin yllättävänä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallituksen päätöstä aloittaa paikalliset sopimusneuvottelut yhden sopijajärjestön kanssa samanaikaisesti, kun valtakunnalliset neuvottelut ovat käynnissä. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on todennut, että tällainen sopimus olisi laiton.<br><br>Jytyn liittovaltuusto huomauttaa, että paikallinen sopiminen on toki mahdollista, mutta vain silloin, kun kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa. Kukaan ei estä sopimasta paikallisesti paremmista palkoista ja työehdoista kuin mitä työehtosopimuksilla määritellään.<br><br>Jytyn liittovaltuusto toteaa, että paikallinen sopiminen on erinomainen tapa huomioida paikalliset erityisolosuhteet, mutta sen pohjana on oltava voimassa oleva valtakunnallinen virka- ja työehtosopimus. Valtakunnallisten työehtoneuvottelujen hajauttaminen paikallistasolle ei palvele minkään osapuolen etua. Eripuran lisäksi se aiheuttaa valtavan määrän lisätyötä esimerkiksi luottamusmiehille paikallistasolla. <br><br>Ammattiliitto Jytyn liittovaltuusto muistuttaa myös, että terveydenhuollon piirissä toimii hoitohenkilöstön lisäksi muitakin ammattiryhmiä, kuten terveydenhuollon sihteerit ja osastonsihteerit, palkanlaskenta-, talous- ja henkilöstöhallinto, välinehuoltajat ja laitoshuoltajat, ICT-palvelut, kiinteistönhoito ja ruokahuolto. Hoitohenkilöstö ei kykene työskentelemään yksinään, ja kokonaisuuden kannalta tämän tukipalveluhenkilöstön rooli on aivan yhtä tärkeä kuin hoitohenkilöstönkin.<br><br>Samaan aikaan julkisessa keskustelussa on unohdettu lähes täysin sosiaalialan ammattilaiset, jotka työskentelevät mm. sosiaalityössä ja -ohjauksessa, kuntoutuksessa, perhetyössä, kotipalveluissa, omaishoidossa, asumispalveluissa, laitospalveluissa, päihde- ja mielenterveystyössä ja perheneuvonnassa. Työvoima- ja resurssipula koskettaa aivan yhtä lailla sosiaalialaa kuin terveysalaa ja kaikki nämä alat pitää huomioida neuvottelupöydässä.<br><br>Jytyn tavoitteena on koko kunta-alan henkilöstöä koskeva monivuotinen palkkaohjelma. Tämä olisi ollut tarjolla sovittelulautakunnan rakentamassa sovintoesityksessä, jonka kunnan pääsopijajärjestöistä hyväksyivät JAU (Jyty ja JHL) sekä JUKO.</p><p>Jyty edustaa kaikkia kunta-alan työntekijöitä. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. <br><br>Lisätietoja&#58;<br><br>Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi<br><em><br></em></p>23.5.2022 21:00:00Tiedote25.5.2022 13:40:16https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/Liittovaltuuston_kokous_2022_Ammattiliitto_Jyty.jpg" width="420" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Sovintoesitys yksityiselle opetusalalle615<p>​Sovittelija Jukka Ahtela antoi tiistaina 24.5. uuden sovintoesityksen yksityisen opetusalan työriitaan. Vastaus esitykseen annetaan keskiviikkona 25.5. kello 12 mennessä. Ammattiliitto Jytyn liittohallitus käsittelee sovintoesitystä keskiviikkona aamupäivän aikana. Annettu sovintoesitys on jo kolmas pitkittyneeseen yksityisen opetusalan työriitaan. </p><p>Ala on ollut sopimuksettomassa tilassa huhtikuun alusta alkaen. Ongelmakohtia neuvotteluissa ovat olleet erityisesti perhevapaauudistuksen toteuttaminen ja tämän vuoden palkkaratkaisu.<br><br>Lisätiedot Jytyssä&#58; Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies ja Rosa Marttila, työmarkkinalakimies<br></p>23.5.2022 21:00:00Ajankohtaista25.5.2022 9:50:19https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Yks.OpetusAla_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Terveyspalvelualan sopimusneuvottelut jatkuvat614<p>​Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut jatkuvat ja seuraava neuvotteluaika on maanantaina 30.5. Tavoitteena neuvotteluosapuolilla on päästä sopimukseen lähiviikkoina. Neuvotteluissa käsitellään koko työehtosopimuskokonaisuutta. Avoinna on asioita edelleen, mutta tekstikysymyksissä on edistytty.<br><br>Lisätietoja Jytyssä&#58; Päivi Salin, työmarkkina-asiamies</p><p><br></p>23.5.2022 21:00:00Ajankohtaista24.5.2022 10:48:12https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" height="93" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Yks.TerveysPalvAla_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kunta-alan erillissopimuksesta neuvoteltiin – tilanne on täysin auki610<p>​Ammattiliitto Jyty, JHL ja JUKO sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT neuvottelivat tänään maanantaina 23. toukokuuta erillisestä kunta-alan sopimusratkaisusta. Yhteistä näkemystä erillissopimukseen ei kuitenkaan löytynyt. Neuvotteluja käytiin sovittelulautakunnan sovintoehdotuksen pohjalta. </p><p>– Ikävä kyllä JAU, JUKO ja KT eivät ainakaan toistaiseksi löytäneet yhteistä näkemystä kunta-alan erillisratkaisusta. Tilanne on siis täysin auki, Jytyn puheenjohtaja <strong>Jonna Voima</strong> sanoo.</p><p>Aiemmin Jyty olisi ollut valmis sopimukseen sovittelulautakunnan esityksen mukaisesti, mutta osa kunta-alan sopijajärjestöistä hylkäsi sen. Näin ollen sovintoehdotus ei tullut voimaan ja sopimusta ei syntynyt. Tämän takia Jytyn julistama kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu toistaiseksi.</p><p>Koko neuvottelujen ajan Jytyn tavoitteena on ollut palkankorotukset ja palkkaohjelma, joka huomioi kaikki kunta-alan ammattilaiset ja erityisesti matalapalkka-alat. Sovittelulautakunnan ehdotuksessa Jytyn keskeiset neuvottelutavoitteet toteutuisivat.</p><p>Kunta-alalla Ammattiliitto Jyty neuvottelee kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES), sosiaali- ja terveydenhuollon sopimuksesta (SOTE-sopimus) ja teknisen henkilöstön sopimuksesta (TS).<br><br>Sopimusneuvotteluissa henkilöstöä edustavat kolme kunta-alan pääsopijajärjestöä, Julkisen alan unioni JAU, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO sekä Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE. Julkisen alan unioni JAU&#58;n muodostavat Ammattiliitto Jyty ja JHL yhdessä. Vastapuolella työnantajaa neuvotteluissa edustaa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT. </p><p><span></span></p><h3><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Seuraa sopimusneuvotteluja ja työtaistelutoimia&#58;</span></h3><ul><li><a href="/fi/ajankohtaista/sopimusneuvottelut2022/Sivut/default.aspx"><strong>Sopimusneuvottelut ja työtaistelutoimet 2022</strong></a></li></ul><br><p></p><p><br></p>22.5.2022 21:00:00Ajankohtaista23.5.2022 13:05:24https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Ikonikuvat/Ikonit_vaaka_sammal_greippi/Megafoni.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ammattiliitot JHL ja Jyty ilmoittivat kahden päivän lakosta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä8090<p><strong>Ammattiliitot JHL ja Jyty jättivät tänään 20. toukokuuta lakkovaroituksen kahden päivän lakosta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä. Lakolla 6.–7.6. vastustetaan sairaanhoitopiirin suunnitelmia neuvotella paikallisesti vain yhden osapuolen kanssa.</strong><br></p><p>Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Ammattiliitto Jyty aloittavat lakon Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin työtehtävissä 6.6. Lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat maanantain 6.6.2022 klo 00&#58;01 ja tiistain 7.6.2022 klo 23&#58;59 välisenä aikana. Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun.<br><br>Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri päätti aiemmin tällä viikolla aloittaa neuvottelut ainoastaan Sote ry&#58;n kanssa paikallisesta sopimuksesta. Neuvotteluihin ei ole kutsuttu kaikkia pääsopijajärjestöjä.<br><br>Ammattiliitot JHL ja Jyty ihmettelevät suuresti miksi sairaanhoitopiiri neuvottelisi vain yhden sopijaosapuolen kanssa, koska SOTE-sopimuksen osapuolina ovat JAU (=JHL &amp; Jyty), Juko ja Sote ry. Kaikilla on eri ammattiryhmiä sairaalassa töissä.<br><br>– Työnantajan on tasapuolisuuden nimissä neuvoteltava kaikkien SOTE-sopimuksen osapuolien kanssa. Kaikkien työntekijöiden etu on neuvotella sopimukset valtakunnallisella tasolla ja täydentää niitä yhteisellä paikallisella sopimisella, JHL&#58;n puheenjohtaja <strong>Päivi Niemi-Laine</strong> vaatii.<br><br>Jyty ja JHL muodostavat yhdessä julkisen alan neuvottelujärjestö JAUn, joka edustaa noin kolmasosaa kunta-alan henkilöstöstä. Sote-alan ammattilaisista Julkisen alan unioniin kuuluvien liittojen jäseninä on muun muassa lähihoitajia, välinehuoltajia, sairaanhoitajia, laitoshuoltajia ja osastonsihteereitä.<br><br>– Vaatimuksemme on, että Jyty ja JHL sekä myös JUKO kutsutaan mukaan neuvotteluihin, Jytyn puheenjohtaja <strong>Jonna Voima</strong> selventää.<br><br>JHL&#58;n ja Jytyn antama lakkovaroitus raukeaa tai alkanut työriita päättyy, kun paikallista sopimusta koskevaan neuvotteluryhmään on tasavertaisesti otettu mukaan JAUn ja JUKOn edustajat.</p><p>Lisätietoja&#58;<br><span><span>Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima, 050 591 2341</span></span><br>Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL&#58;n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772</p><p><br></p>19.5.2022 21:00:00Tiedote20.5.2022 15:12:14https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Ikonikuvat/Ikonit_vaaka_sammal_minttu/Megafoni%202.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
STTK:n kultainen ansiomerkki Håkan Nystrandille, Maija Pihlajamäelle ja Leif Wickströmille8088<p>​STTK&#58;n kultainen ansiomerkki voidaan myöntää tehtävänsä jättäneelle, keskusjärjestön toimintaa edistäneelle ansioituneelle henkilölle. Tänään STTK&#58;n edustajistossa kultaisen ansiomerkin sai kolme järjestöperheen vaikuttajaa.<br><br>Metsätalousinsinööri, metsäneuvos <strong>Håkan Nystrand</strong> toimi jäsenliitto Meto – Metsäalan asiantuntijat ry&#58;n puheenjohtajana vuosina 2000 – 2018. Saman ajan hän oli keskusjärjestö STTK&#58;n hallituksen jäsen. Liittonsa eri luottamustehtävissä hänelle kertyi vuosia yhteensä yli 25. Kansanvälisissä luottamustehtävissä hän on toiminut muun muassa Euroopan Metsäasiantuntijoiden puheenjohtajana.<br><br>Hallintotieteiden maisteri Maija Pihlajamäki toimi jäsenliitto Jytyn puheenjohtajana vuosina 2010–2020. Saman ajan hän oli myös STTK&#58;n hallituksen ja työvaliokunnan jäsen sekä yksi liiton varapuheenjohtajista. Vuodesta 2021 <strong>Maija Pihlajamäki</strong> on työskennellyt Ylitornion kunnanjohtajana.<br><br>Teknikko, konemestari ja moottoriylikonemestari <strong>Leif Wikström</strong> työskenteli Suomen Konepäällystöliitto ry&#58;n toiminnanjohtajana vuosina 2004 – 2016, liiton hallituksessa vuosina 1983 – 2008 ja STTK&#58;n hallituksessa vuosina 1992 – 2016.<br><br>Merkit jakoi STTK&#58;n edustajiston kokouksen yhteydessä puheenjohtaja Antti Palola.<br><br>Lisätietoja STTK&#58;ssa&#58; Antti Palola, puhelin 040 509 6030.<br><br><em>STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 13 jäsenliittoa ja noin 500 000 jäsentä. Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita.</em></p><p><br></p>18.5.2022 21:00:00Ajankohtaista19.5.2022 12:05:51https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" height="165" src="/PublishingImages/Sivut/Yhteistyökumppaneiden%20logot/STTK.jpg" width="200" style="BORDER&#58;0px solid;" />
STTK:n puheenjohtaja Antti Palola: Suomen työmarkkinoille tarvitaan turvatakuut8087<p>​Tänään STTK&#58;n edustajiston kevätkokouksessa puhuneen puheenjohtaja Antti Palolan mielestä Suomen työmarkkinoilla tarvitaan turvatakuut.<br></p><p>–&#160;Elämme pitkittyneen pandemian, Ukrainan sodan ja turvallisuuspoliittisten uhkien myötä erittäin epävarmoja aikoja. Ne heijastuvat yritysten toimintaan ja kilpailukykyyn markkinoilla. Inflaatio kiihtyy, hinnat nousevat, on korkopaineita ja ostovoima heikkenee. Uhkiin pitäisi työmarkkinatoiminnassa vastata yhteistyöllä ja luottamusta vahvistavilla toimilla sen sijaan, että pyritään hajauttamaan sopimus- ja neuvottelujärjestelmää yhä pirstaleisemmaksi, STTK&#58;n puheenjohtaja Antti Palola toteaa.</p><p>STTK&#58;ssa ei Palolan mukaan haikailla tupo-aikoja, mutta katsotaan asioita käytännöllisen järjen näkökulmasta. Yleinen taloustilanne vaikuttaa voimakkaasti myös syksyn työmarkkinaneuvotteluihin.</p><p>–&#160;Talous- ja työmarkkinapolitiikassa tarvittaisiin kokonaisuus, jonka elementteinä ovat palkat, verot ja työn sivukustannukset. Samalla tukisimme työmarkkinoiden vakaata kehitystä. Näin turvaisimme palkansaajien toimeentulon, ostovoiman ja yritysten kilpailukyvyn.<br><br>Hän painottaa, että kyse ei ole paluusta menneisyyteen, vaan Suomen tulevaisuudesta ja sen varmistamisesta, että olemme hyvinvointiyhteiskunta jatkossakin.</p><p>–&#160;Työmarkkinoiden turvatakuut edellyttävät työmarkkinaosapuolten molemminpuolista luottamusta, joka syntyy vain yhteisen tekemisen ja yhteisten onnistumisten kautta. Luottamusta ei oteta kaapista eikä se synny selkävoitoilla. Luottamusta on viime vuodet koeteltu, mutta optimistina uskon, että yhteistyön mahdollisuudet ovat edelleen olemassa. Järjen on otettava voitto tunteesta, pragmaattisuuden ideologioista ja yhteisen edun yksilön edusta, Palola tiivistää.<br></p><h3>NATO-jäsenyys kääntää Suomen historian lehden</h3><p>Ukrainan sodan vaikutuksia on vaikea vielä kokonaisuutena arvioida. Venäjän hyökkäyksen jälkeen suomalaisten suhtautuminen sotilaalliseen liittoutumiseen on muuttunut hämmästyttävän nopeasti. NATO-jäsenyyden myötä Suomen historiassa kääntyy merkittävä lehti. Edellisen kerran sitä käännettiin näin voimakkaasti vuonna 1995, jolloin Suomi liittyi Euroopan unioniin. </p><p>–&#160;Suomi täydentää itsenäistä ja uskottavaa sotilaallista puolustuskykyään jatkossa myös NATO-jäsenyydellä. Luotan Suomen valtiojohdon ja eduskunnan tekemään perusteelliseen harkintaan ja arvioon NATO-jäsenyydestä ja kannatan Suomen jäsenyyttä puolustusliitossa, Antti Palola toteaa.<br><br>Lisätietoja STTK&#58;ssa&#58; Antti Palola, puhelin 040 509 6030.<br><br><em>STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 13 jäsenliittoa ja noin 500 000 jäsentä. Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita.<br></em></p><p><br></p>18.5.2022 21:00:00Ajankohtaista19.5.2022 12:03:08https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" height="165" src="/PublishingImages/Sivut/Yhteistyökumppaneiden%20logot/STTK.jpg" width="200" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Yksityisen opetusalan sovittelua jatkettiin8078<p>​Yksityisen opetusalan sovittelu jatkui etäyhteyksien välityksellä keskiviikkona 18.5. sovittelija Jukka Ahtelan johdolla. Sovittelua jatketaan seuraavan kerran torstaina 19.5. ja mahdollisesti myös myöhemmin loppuviikon aikana.<br><br>Yksityinen opetusala on ollut sopimuksettomassa tilassa huhtikuun alusta alkaen ja neuvotteluja on vauhditettu myös työtaistelutoimin. Valitettavasti sopimuksen syntyminen on edelleen kaukana, mutta sovittelua kuitenkin edelleen jatketaan ratkaisuhakuisesti. Ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia koskevat sopimusneuvottelut ovat tällä hetkellä myös tauolla.<br><br>Lisätiedot Jytyssä&#58; Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies ja Rosa Marttila, työmarkkinalakimies</p>17.5.2022 21:00:00Ajankohtaista18.5.2022 15:01:56https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Yks.OpetusAla_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Inget avtal i kommunsektorn har uppstått – Övertids- och skiftbytesförbudet som Jyty utlyst fortsätter 8071<p>​<strong>Ett godkännande av kommunsektorns nya tjänste- och arbetskollektivavtal förutsätter godkännande från alla avtalsparter. Även om Jytys förbundsfullmäktige godkände förlikningsnämndens bud på tisdag 10.5 förkastade en del av kommunsektorns avtalsorganisationer det. Således trädde medlingsbudet inte i kraft och inget avtal uppstod. På grund av detta fortsätter det övertids- och skiftbytesförbud som Jyty utlyst i kommunsektorn tills vidare.</strong><br><br>Fackförbundet Jyty skulle ha varit redo för avtal i enlighet med förlikningsnämndens bud. Under förhandlingarna har Jytys mål alltid varit löneförhöjningar och ett löneprogram, som beaktar alla kommunsektorns yrkesmänniskor och speciellt låglönebranscherna. I förlikningsnämndens bud skulle Jytys centrala förhandlingsmål ha förverkligats. <br><br>–&#160; Avtalsverksamheten är kompromisser och slutresultatet svider i allmänhet en aning för alla parter. Perfekt var budet inte, men ett sådant vi kunde ha levt med, säger Jytys ordförande <strong>Jonna Voima</strong>. &#160;<br><br>I förlikningsnämndens treåriga medlingsbud skulle lönerna för lågavlönade arbetstagare ha stigit mer än för andra. Enligt medlingsbudet skulle varje arbetstagare som omfattas av avtalet detta år fått en allmänförhöjning på två procent, men minst 46 euro, från och med 1.6.2022. Dessutom innehöll förslaget en justeringspott på 0,53 procent från och med 1.10.2022. Både åren 2023 och 2024 skulle avtalsförhöjningarna ha varit minst 1,9 %.<br><br>Utöver avtalsförhöjningarna skulle det till medlingsbudet ha hört ett femårigt lönestrukturprogram ovanpå löneförhöjningar enligt den allmänna linjen för åren 2023-27. Den förhöjande effekten på lönestrukturprogrammets lönenivå i medeltal är 5,1 procent under fem år. Genom lönestrukturprogrammet hade man kunnat korrigera löneoegentligheterna i kommunsektorns avtal.<br><br>I kommunsektorn förhandlar Fackförbundet Jyty om det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), social- och hälsovårdens avtal (SH-avtalet) och den tekniska personalens avtal (TS).<br><br>I avtalsförhandlingarna representeras personalen av tre huvudavtalsorganisationer inom kommunsektorn, Offentliga sektorns union JAU, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU samt Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation SOTE. Offentliga unionen JAU består av Fackförbundet Jyty och JHL tillsammans. Motparten arbetsgivaren representeras vid förhandlingarna av Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.<br></p><p><span class="ms-rteFontSize-4">Läs mer&#58;</span><br><br><strong>•&#160;&#160; &#160;</strong><a href="/sv/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Fackförbundet-Jyty-godkände-kommunsektorns-medlingsbud.aspx"><strong>Fackförbundet Jyty godkände kommunsektorns medlingsbud</strong></a><br><strong>•&#160;&#160; &#160;</strong><a href="/sv/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/overtids-och-skiftbytesforbud-inom-kommunsektorn-i-kraft-tills-vidare-fran-och-med-18-4.aspx"><strong>Övertids- och skiftbytesförbud i kommunsektorns tills vidare från och med 18.4</strong></a><br><strong>•&#160;&#160; &#160;</strong><a href="/sv/tyosuhde/overtids-och-skiftbytesforbudet/Sivut/default.aspx"><strong>Ofta frågat om övertids- och skiftbytesförbudet</strong></a><br><br><span class="ms-rteFontSize-4">Rådgivning för Jytys medlemmar&#58;</span><br><br>1.&#160;&#160; &#160;<strong>Förtroendemännen på arbetsplatserna</strong> (kontaktuppgifterna får du från din förening)<br><strong>2.&#160;&#160; &#160;</strong><a href="/sv/otayhteytta/aluetoimistot/Sivut/default.aspx"><strong>De regionala filialerna</strong></a><br><strong>3.&#160;&#160; &#160;</strong><a href="/sv/otayhteytta/palvelunumerot/Sivut/default.aspx"><strong>Anställningsrådgivningen</strong></a><br><br><em>OBS! Medlemsrådgivning ges i första hand av Jytys förtroendemän och de regionala filialerna.</em><br><br><span class="ms-rteFontSize-4">Följ avtalsförhandlingarna och stridsåtgärderna&#58;</span><br><br><strong>•&#160;&#160; &#160;</strong><a href="/sv/ajankohtaista/avtalsforhandlingar2022/Sivut/default.aspx"><strong>Avtalsförhandlingar och stridsåtgärder 2022</strong></a><br><br></p>11.5.2022 21:00:00Tiedote13.5.2022 11:27:47https://www.jytyliitto.fi/sv/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" height="267" src="/PUBLISHINGIMAGES/SIVUT/IKONIKUVAT/IKONIT_VAAKA_SAMMAL_MINTTU/HERÄTYSKELLO.JPG" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kunta-alan sopimusta ei ole syntynyt – Jytyn julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu8065<p>​<strong>Kunta-alan uusien virka- ja työehtosopimusten hyväksyminen edellyttää kaikkien sopimusosapuolien hyväksyntää. Vaikka Jytyn liittovaltuusto hyväksyikin sovittelulautakunnan esityksen tiistaina 10.5., osa kunta-alan sopijajärjestöistä hylkäsi sen. Näin ollen sovintoehdotus ei ole tullut voimaan ja sopimusta ei ole syntynyt. Tämän takia Jytyn julistama kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu toistaiseksi.</strong><br><br>Ammattiliitto Jyty olisi ollut valmis sopimukseen sovittelulautakunnan esityksen mukaisesti. Koko neuvottelujen ajan Jytyn tavoitteena on ollut palkankorotukset ja palkkaohjelma, joka huomioi kaikki kunta-alan ammattilaiset ja erityisesti matalapalkka-alat. Sovittelulautakunnan ehdotuksessa Jytyn keskeiset neuvottelutavoitteet toteutuisivat.<br><br>–&#160; Sopimustoiminta on kompromisseja, ja lopputulos kirpaisee yleensä jonkin verran jokaista osapuolta. Täydellinen esitys ei ollut, mutta sellainen, jonka kanssa olisimme pystyneet elämään, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima sanoo. &#160;<br><br>Sovittelulautakunnan kolmevuotisessa sovintoehdotuksessa pienipalkkaisten työntekijöiden palkat nousisivat muita enemmän. Sovintoehdotuksen mukaan jokaiselle sopimuksen piiriin tulevalle työntekijälle olisi tänä vuonna tullut kahden prosentin, mutta vähintään 46 euron suuruinen yleiskorotus 1.6.2022 alkaen. Tämän lisäksi ehdotus piti sisällään 0,53 prosentin suuruisen järjestelyerän 1.10.2022 alkaen. Sekä vuonna 2023 että 2024 sopimuskorotukset olisivat olleet vähintään 1,9 %.<br><br>Sopimuskorotusten lisäksi sovintoehdotukseen olisi kuulunut viisivuotinen, yleisen linjan mukaisten palkankorotusten päälle tuleva palkkarakenneohjelma vuosille 2023–27. Palkkarakenneohjelman keskimääräistä palkkatasoa korottava vaikutus on viiden vuoden aikana 5,1 prosenttia. Palkkarakenneohjelmalla olisi voitu mm. korjata kunta-alan sopimusten palkkausepäkohtia.<br><br>Kunta-alalla Ammattiliitto Jyty neuvottelee kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES), sosiaali- ja terveydenhuollon sopimuksesta (SOTE-sopimus) ja teknisen henkilöstön sopimuksesta (TS).<br><br>Sopimusneuvotteluissa henkilöstöä edustavat kolme kunta-alan pääsopijajärjestöä, Julkisen alan unioni JAU, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO sekä Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE. Julkisen alan unioni JAU&#58;n muodostavat Ammattiliitto Jyty ja JHL yhdessä. Vastapuolella työnantajaa neuvotteluissa edustaa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.</p><h3><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Lue lisää&#58;</span></h3><ul><li><a href="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/ammattiliitto-jyty-hyvaksyi-kunta-alan-sovintoehdotuksen.aspx"><strong>Ammattiliitto Jyty hyväksyi kunta-alan sovintoehdotuksen<br></strong></a></li><li><a href="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/jasentiedote-ammattiliitto-jyty-julistaa-kunta-alalle-toistaiseksi-jatkuvan-ylityo-ja-vuoronvaihtokiellon-18-4-alkaen.aspx"><strong>Ylityö- ja vuoronvaihtokielto kunta-alalle 18.4. alkaen toistaiseksi<br></strong></a></li><li><a href="/fi/tyosuhde/ylityo-ja-vuoronvaihtokielto/Sivut/default.aspx"><strong>Usein kysyttyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta<br></strong></a><br></li></ul><h3><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Neuvontaa Jytyn jäsenille&#58;</span></h3><p></p><ol><li><strong>Luottamusmiehet työpaikoilla</strong> (yhteystiedot saat yhdistykseltäsi)</li><li><a href="/fi/otayhteytta/aluetoimistot/Sivut/default.aspx"><strong>Alueelliset toimipisteet</strong></a></li><li><a href="/fi/otayhteytta/Sivut/tyosuhdeneuvonta.aspx"><strong>Työsuhdeneuvonta<br><br></strong></a></li></ol><p><em>HUOM! Jäsenneuvontaa antavat ensisijaisesti Jytyn luottamusmiehet ja alueelliset toimipisteet.<br><br></em></p><h3><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Seuraa sopimusneuvotteluja ja työtaistelutoimia&#58;</span></h3><ul><li><a href="/fi/ajankohtaista/sopimusneuvottelut2022/Sivut/default.aspx"><strong>Sopimusneuvottelut ja työtaistelutoimet 2022</strong></a></li></ul><p><br></p>11.5.2022 21:00:00Tiedote12.5.2022 14:44:35https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Ikonikuvat/Ikonit_vaaka_sammal_minttu/Herätyskello.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Neuvottelut jatkuivat yksityisellä sosiaalipalvelualalla8067<p>​Yksityisellä sosiaalipalvelualalla neuvottelut jatkuivat torstaina 12.5. Neuvotteluissa keskityttiin edelleen tekstikysymyksiin. Työehtosopimus on ollut sopimuksettomassa tilassa toukokuun alusta alkaen. Tavoitteena on edelleen löytää neuvotteluratkaisu osapuolten välillä. Seuraava neuvotteluaika sovittiin perjantaille 20.5.<br><br>Lisätietoja Jytyssä&#58; työmarkkina-asiamies Päivi Salin</p><p><br></p>11.5.2022 21:00:00Ajankohtaista12.5.2022 14:43:36https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Sosiaali_Palv_Ala_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Yksityisen opetusalan sovittelu jatkui8066<p>​Yksityisen opetusalan sovittelu jatkui etäyhteyksien välityksellä torstaina 12.5. sovittelija<strong> Jukka Ahtelan</strong> johdolla. Sovittelua jatketaan seuraavan kerran keskiviikkona 18.5.<br><br>Yksityinen opetusala on ollut sopimuksettomassa tilassa huhtikuun alusta alkaen ja neuvotteluja on vauhditettu myös työtaistelutoimin. Valitettavasti ratkaisun löytyminen on edelleen kaukana. Ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia koskevat sopimusneuvottelut ovat tällä hetkellä myös tauolla.<br><br>Lisätiedot Jytyssä&#58; Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies ja Rosa Marttila, työmarkkinalakimies</p><p><br></p><p></p><p></p>11.5.2022 21:00:00Ajankohtaista12.5.2022 14:40:16https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Yks.OpetusAla_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />