AVAINTES:n ja SEURETES:n neuvottelut

18.1.2018

AVAINTES:n sopijaosapuolet ovat kokoontuneet tällä viikolla. Pääryhmässä kaikkien sopijaosapuolten kesken käytiin läpi mm. järjestöjen yhteistä esitystä palkkausjärjestelmän kehittämiseksi. Myös SEURETES:n tavoitteet esiteltiin alustavasti puolin ja toisin.

Eilen kokoontuneessa pienryhmässä asialistalla oli työaikaa, lähinnä poissaoloja, koskevien määräysten uudistaminen. Jytyn tavoitteena molemmilla sopimusaloilla on etenkin yleisen linjan mukainen palkantarkistus mutta myös työehtosopimuksen tekstimääräysten kehittäminen. Työtä on vielä runsaasti ennen kuin neuvottelutulokseen päästään, mutta keskusteluja on käyty hyvässä hengessä. Neuvottelut jatkuvat jälleen ensi viikolla.

Lisätietoja: Jonna Voima, johtava työmarkkinalakimies