AVAINTES:ssa neuvottelutulos

28.5.2020

AVAINTES:n soveltamisalalle saatiin torstaina 28.5. varhain aamulla neuvottelutulos. Tulos on yleisen linjan mukainen ja vastaa sopijaosapuolten 15.5. saavuttamaa yhteistä näkemystä sopimusratkaisusta.

Neuvottelutulos käsitellään seuraavaksi sopijaosapuolten hallinnoissa. Työntekijäpuolen hallinnot ovat koolla tänään torstaina 28.5. ja työnantajan huomenna perjantaina 29.5., minkä jälkeen sopimuksen sisällöstä kerrotaan tarkemmin.

AVAINTES:n sopijaosapuolia ovat Jytyn lisäksi JHL, JUKO, OAJ ja KTN sekä työnantajaa edustava AVAINTA.

Lisätietoja: johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima.