AVAINTES:n neuvotteluja jatkettu

11.3.2020

AVAINTES:n sopijaosapuolet ovat kokoontuneet kahdesti tällä viikolla. Maanantaina 9.3. käsittelyssä oli työaikaluku ja etenkin työajaksi luettava aika. Tavoitteena on mm. yksinkertaistaa koulutusta koskevaa kirjausta siten, että työnantajan määräämä koulutus on aina työaikaa. Keskiviikon 11.3. neuvottelun aiheena olivat vuosiloma ja poissaolot. Lisäksi keskusteltiin SEURETES:n kehittämistarpeista.

Neuvottelut jatkuvat maanantaina 16.3., jolloin aiheena ovat henkilöstön edustajat. Lisäksi tarkastellaan sopimusalan palkka- ym. tilastoja.

Lisätietoja Jytyssä: Jonna Voima, johtava työmarkkinalakimies