Antti Palola Jytyn liittovaltuustossa: Julkinen sektori mukaan Suomen mallin valmisteluun

24.11.2016

Suomen mallia pitää rakentaa siten, että mukana ovat niin vientiliitot kuin julkinenkin sektori, linjasi STTK:n puheenjohtaja Antti Palola Jytyn liittovaltuustossa torstaina.

Palolan mukaan valmistelu on nyt puutteellista.
– Jos todella haluamme luoda uuden työmarkkinamallin, se edellyttää avointa ja toimialat ylittävää vuoropuhelua. Se on välttämätöntä luottamuksen aikaansaamiseksi eri toimialojen välillä.

Lisäksi pitää sopia yhteisestä koordinaatiosta. Ensi syksynä käydään Palolan mukaan normaalit liittokohtaiset neuvottelut, jos Suomen mallia valmistelevat vain vientiliitot keskenään.

Suomen mallissa Palolaa huolettaa, kuinka työ- ja sosiaalilainsäädännöt uudistukset turvataan. Myös miesten ja naisten tasa-arvon edistäminen tulevissa työehtosopimuksissa on jäämässä avoimeksi.
– Tärkeä asia on myös, kuinka uusi malli ottaa huomioon eri toimialojen tuottavuuden. Perinteinen tuottavuuden mittaaminen soveltuu hyvin huonosti julkiselle sektorille.

Kikyä tullaan vielä kiittämään

Palolan mukaan osa kilpailukykysopimukseen kohdistuvasta kritiikistä on perusteltua. Kikyssä leikattiin määräajaksi mm. julkisen sektorin lomia. Hän sanoi uskovansa tulevaisuudessa taloustutkijoiden pitävän kikyä sekä taloutta että sopimusyhteiskuntaa vahvistavana hankkeena.

Epävarmuus on lisääntynyt mm. brexitin, maahanmuuton ja maailmanlaajuisen taantuman takia.– Näille asioille voimme aika vähän. Mutta täällä me pystymme päättämään vaikeistakin asioista ja pääsemään yhteiseen ymmärrykseen. Se on arvo sinänsä.

Palola lainasi lähes 100-vuotiasta isoäitiään:
– Asiat eivät ole koskaan niin huonosti, etteikö niitä riitelemällä vielä huonommaksi saisi. Tämä on hyvä muistaa epävarmuuden aikoina.

Teksti: Birgitta Suorsa, UP
Kuva: Matti Matikainen