Yksityiselle opetusalalle ja aikuiskoulutuskeskuksiin neuvottelutulos

3.6.2016

​​

Sopijaosapuolet ovat 3.6.2016 klo. 18.30 saavuttaneet neuvottelutuloksen kilpailukykysopimuksen soveltamisesta yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusten osalta.

Neuvottelutuloksen mukaisesti uusitut työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2017 – 31.1.2018.
Kilpailukykysopimuksen edellyttämä vuosittaisen työajan 24 tunnin pidennys toteutetaan HTP-henkilöstön osalta pidentämällä toimistotyössä päivittäistä työaikaa 6 minuuttia ja viikon säännöllistä työaikaa 30 minuuttia ja muussa työssä viikon säännöllistä työaikaa 30 minuuttia.
Myös opetushenkilöstön työaikaa pidennetään kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Pidennystapa vaihtelee opetushenkilöstön osalta oppilaitostyypeittäin.

Neuvottelutuloksen myötä muutetaan lisäksi työehtosopimusten paikallista sopimista koskevia määräyksiä ja tehdään pieniä parannuksia luottamusmies- ja koulutussopimuksen kirjauksiin.

Kaikki em. muutokset tulevat voimaan 1.2.2017.

Lisätietoja: johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima ja työmarkkinalakimies Anniina Kannelsuo