Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja kuntarakennelain muuttamiseksi

27.6.2018

Valtiovarainministeriö lähetti 27. kesäkuuta lausuntokierrokselle esityksen kuntarakennelain muuttamiseksi. Muutos vahvistaisi kuntien yhdistymisen myötä syntyvän uuden kunnan taloutta.

Esityksessä ehdotetaan, että kuntarakennelakiin lisätään säännökset kunnalle myönnettävästä harkinnanvaraisesta yhdistymisavustuksesta. Avustusta myönnettäisiin kuntien yhdistymisen myötä muodostuvalle uudelle kunnalle, jos jokin yhdistyvistä kunnista on vaikeassa taloudellisessa asemassa.

Lue lisää:

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10623/valtiovarainministerio-pyytaa-lausuntoja-kuntarakennelain-muuttamiseksi