"Valtion huolehdittava soten palkkaharmonisoinnista"

6.8.2018

UP/Birgitta Suorsa
Maakuntauudistuksessa palkkojen harmonisointiin tulee osoittaa riittävästi rahaa, sanoo Uudenmaan liiton muutosjohtaja Markus Sovala.

 – Tämä on ollut selvää jo viime vuoden syksystä. Palkkakustannukset nousevat, sillä maakunnissa ei voida maksaa samasta työstä erisuuruisia palkkoja, Sovala sanoo.

 – Meille on olennaista, että valtio maksaa palkkaharmonisoinnista tulevat lisäkustannukset. Niin kauan kuin maakunnilla ei ole verotusoikeutta, valtion on vastattava kuluista.

 Työtuomioistuimen päätös keväällä osoitti, että palkkojen harmonisointiin ei saa kulua vuosikaupalla aikaa. Kainuun sote-kuntayhtymän palkkaharmonisointi oli jäänyt kesken, ja kuntayhtymä oli maksanut yli viisi vuotta erisuuruisia tehtäväkohtaisia palkkoja samaa työtä tehneille fysioterapeuteilleen.

 Kainuun sote-kuntayhtymä joutuu korottamaan fysioterapeuttien tehtäväkohtaiset palkat korkeimman tehtäväkohtaisen palkan mukaisiksi.

Syrjäaluelisät nostavat tavoitetasoa

 Kuntien väliset palkkaerot vaihtelevat suuresti ammattiryhmittäin ja alueittain. Harvaan asutuille alueille on voitu houkutella pätevää ammattikuntaa, mm. lääkäreitä, selvästi ruuhka-alueita suuremmilla palkoilla. Kun nämä työntekijät siirtyvät maakuntien palvelukseen, heidän palkkansa pysyy entisellään liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

 Alustavien arvioiden mukaan maakuntauudistuksessa palkkojen harmonisointiin tarvittiin vähintään 70 miljoonaa euroa, sittemmin arvio nousi 700 miljoonaan ja työtuomioistuimen päätöksen myötä miljardiin euroon.

Harmonisointi käyntiin pikaisesti

 Sovalan mukaan maakuntien palkkaharmonisointi ja sen vaatimat selvitykset pitää aloittaa nopeasti. Se ei voi jäädä odottamaan sote-keskusten käynnistymistä. Näillä näkymin sote-keskukset aloittaisivat toimintansa vuoden 2022 alussa, Sovalan mukaan Uudellamaalla ehkä myöhemmin.

 Lain mukaan samaa työtä tekevien työntekijöiden tehtäväkohtaiset palkat pitää harmonisoida "kohtuullisen ajan" kuluessa. Tähän saakka on luotettu siihen, että palkkaharmonisointi voi kestää hyvin pitkään.

 Työtuomioistuimen päätöksen mukaan kohtuullinen aika ei voi olla paljoa viittä vuotta pidempi. Tuomioistuin huomauttaa, että Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan palkkaharmonisointia ei voi viivästyttää työnantajan maksukyvyn heikkenemisen takia.

Yksityistäminen ei vähennä kuluja

 Kuntatyönantajat KT katsoo, että palkkaharmisoinnin taso tulee määrätä etukäteen lailla. KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen on esittänyt sopivaksi tasoksi työn vaativuuden arvioinnin mukaista mediaanitasoa. Mediaani on suuruusjärjestyksessä palkoista keskimmäinen. Sen ylittävä osuus muuttuisi henkilökohtaiseksi palkanlisäksi, jolloin kenenkään henkilökohtainen palkka ei laskisi.


 Muun muassa Lääkäriliitto on ilmoittanut, ettei tämä käy, sillä tehtäväkohtaiset palkat on sovittu työn vaativuuden perusteella.
Sote-palvelujen siirtämisellä yksityisille tai julkisille yhtiöille ei voi välttää palkkaharmonisointia, Sovala sanoo.

 – Yhtiöiden perustaminen tapahtuu sen verran myöhemmin, ettei se ole mikään ratkaisu.