Työnantajan on huolehdittava turvallisista työoloista kovan helteen aikana

27.7.2018

​Kovien helteiden takia työnantajan on eri toimenpiteillä ehkäistävä kuumuudesta aiheutuvaa kuormitusta.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on velvollisuus tarpeellisilla toimenpiteillä huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Riskejä voidaan hallita, estää ja minimoida, jos ne tunnistetaan ja arvioidaan ajoissa.

Lue lisää:
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyonantajan-on-huolehdittava-turvallisista-tyooloista-kovan-helteen-aikana