Tutkimus: Sote-integraatiosta puuttuu kokonaisvaltaisuus

10.1.2017

​Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja tietojärjestelmien kokonaisvaltainen yhteensovittaminen on sote-uudistuksen tärkein tavoite. Uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että rakenteellisten uudistusten lisäksi integraatiota edistetään erityisesti asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulmasta.

Näin todetaan tänään 10. tammikuuta julkistetussa tutkimuksessa, jonka päätavoitteena oli selvittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä asiakastietojärjestelmien integraation vaikutuksia kansallisesti ja kansainvälisesti. Palveluintegraatiolla tarkoitetaan sekä perus- ja erikoistason palvelujen yhtenäistä kokonaisuutta että kahden tai useamman erillisen sosiaali- ja terveydenhuollon profession tai organisaation tarjoaman palvelun yhdistämistä toimivaksi kokonaisuudeksi. Tietojärjestelmäintegraatiossa keskeistä on tiedon siirtyminen tietojärjestelmien välillä siten, että toiminnallinen palvelukokonaisuus voidaan toteuttaa järkevästi.

Kansallisesti ja kansainvälisesti tarkasteltuna palvelu- ja tietojärjestelmäintegraatiosta saa sirpaleisen kuvan. Ei ole olemassa käsitteellisesti yksiselitteistä kokonaisuutta nimeltä palveluintegraatio tai tietojärjestelmäintegraatio. Sen sijaan on integraatiokokeiluja, joiden vaikutukset ovat paikallisia ja hajanaisia.

Lue lisää:
http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/tutkimus-sote-integraatiosta-puuttuu-kokonaisvaltaisuus