Terveyspalvelualalla sovittiin kikyn mukaisesta ratkaisusta

3.11.2016

Terveyspalvelualan Unioni ja Terveyspalvelualan liitto saavuttivat kilpailukykysopimuksen mukaisen sopimusratkaisun terveyspalvelualalla 3.11.2016.

Sopimusratkaisu pitää sisällään työajan pidentämisen keskimäärin 30 minuutilla viikossa. Kuukausipalkkaisen osa-aikaisen työaika pitenee osa-aikaisuuden suhteessa.

Lisäksi sopimusratkaisu sisältää paikallisen sopimisen edistämisen sekä luottamusmiesten toimintaedellytysten parantamisen.
Neuvotteluprosessi oli haasteellinen. Terveyspalvelualan Unioni edellytti, että sopimusratkaisun on pidettävä sisällään parannuksia Unionin luottamusmiesasemaan. Tämä tavoite etenee vuoden 2017 aikana.

Lue lisää: Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimukset

Lisätietoja: Päivi Salin, Jytyn työmarkkina-asiamies