TE-palvelut tulevaisuudessa tilaaja-tuottaja -mallilla

21.2.2017

​ELY-keskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen ja maakuntien liittojen tehtävät siirtyvät lähes kokonaisuudessaan tuleville maakunnille vuodesta 2019 alkaen. TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan uudeksi julkiseksi kasvupalveluksi, joka toteutetaan tilaaja-tuottajamallilla.

Kasvupalvelun kilpailullinen monituottajamalli vastaa pitkälti sote-palvelujen vastaavaa. Palvelun tuottajia ovat yksityiset ja julkisomisteiset yritykset sekä kolmannen sektorin toimijat. Maakunta hankkii näiltä toimijoilta palvelut kilpailuttamalla tai mallilla, jossa jokainen kriteerit täyttävä palveluntuottaja voi osallistua palvelutuotantoon. Asiakas saa valita itselleen sopivimman palveluntuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta.

Aluekehittämis- ja kasvupalvelulaki on lähdössä lausunnoille helmi-maaliskuun vaihteessa. Lausuntoaika on kahdeksan viikkoa. Eduskunnalle hallituksen esitys etenisi kevätistuntokauden aikana.

Lakiin kytkeytyvät sisältölait tulevat lausunnoille myöhemmin. Lakiesitystä on täsmennetty saatujen kommenttien pohjalta ja työ jatkuu edelleen.

Työttömyysturvatehtävien siirtäminen maksajalle

TEM:n asettama työryhmä on selvittänyt työttömyysturvatehtävien siirtämistä maksajalle. Työryhmä on jättänyt mietintönsä joulukuussa. Työryhmä pitää tarkoituksenmukaisena, että tehtävät siirretään maksajalle eli Kelalle ja työttömyyskassoille.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Kela ja työttömyyskassat ratkaisevat työttömyysturvaan liittyvät kysymykset. Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi ehdotusta yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja keskeisten työelämän järjestöjen kanssa ja mahdolliset lainsäädäntömuutokset valmistellaan kevään 2017 aikana Jatkovalmistelussa kuullaan laajasti sidosryhmiä ja selvitetään esityksen henkilövaikutukset.

Valmistelu jatkuu tiiviissä yhteistyössä Kelan ja työttömyyskassojen sekä ELY-keskusten ja TE-toimistojen henkilöstöasioita hoitavan KEHA-keskuksen kanssa.