Suomalaisnuoret: PSI:n Maailmankongressi on mahtava kokemus

3.11.2017

Millaisen jäljen monipäiväinen PSI:n maailmankongressi jätti? Suomalaisdelegaation nuorisosiipi Anna Malinen, Tiia Tiirikainen ja Silja Nurmi kertovat, miltä kongressi näytti heidän silmissään.

Anna Malinen (33) on Genevessä FIPSUn sihteerinä ja nuorisoverkoston koordinaattorina sekä JHL:n kansainvälisten asioiden sihteerinä. Tiia Tiirikainen (28)  ja Silja Nurmi (22) taas ovat Fipsun nuorisoedustajia. Tiirikaisen ammattiliitto on Jyty ja Nurmen JHL.

Nuoret naiset pitivät kokousta kiinnostavana, opettavaisena ja avartavana ja käsiteltäviä asioita isoina, jossa näkemysten laajuus korostuu. Yksi kokouksen tärkeimpiä anteja on ollut mahdollisuus verkostoitua kansainvälisesti.

– Ajoittain myös hämmentävänä välittyvä tunnelma on ollut osa tätä antoisaa ja avartavaa kokemusta, Malinen sanoo.

– Tämä viikko on ollut mahtava kokemus, josta jää evääksi paljon ajatuksia ja ideoita Suomeen vietäväksi, Tiirikainen iloitsee.

– Kongressi on ollut todella opettavainen ja upea kokemus. Ymmärrykseni kansainvälisestä ay-toiminnasta ja sen vaikutuksista ovat kasvaneet huimasti. Olen vasta kongressin aikana alkanut ymmärtää, kuinka paljon ay-aktiiveja ympäri maailman on ja kuinka erilaisia ongelmat ovat ympäri maailman, Nurmi toteaa.

Osaavat ja tekevät nuoret

 Nurmi pitää hienona, että kongressiin otettiin mukaan myös nuoria.

– Nuorten seminaarissa ja itse kongressissakin nuoret ovat pitäneet todella upeita puheenvuoroja ja osoittaneet, että myös nuoret osaavat ja tekevät, kun siihen annetaan mahdollisuus.

Maliseen teki vaikutuksen etenkin tiettyjen Suomesta katsoen kaukana olevien maiden edustajien into olla paikalla sekä se valtava merkitys, joka järjestäytymisellä ja kansainvälisellä tuella hyvin konkreettisesti on.

Tiirikainen taas vaikuttui ihmisistä, jotka ovat valmiita taistelemaan yhteisten oikeuksien puolesta jopa hengellään.

– Vaikka meillä Suomessa ei taistellakaan henkensä uhalla, olen tämän viikon aikana vaikuttunut myös siitä, miten meidänkin liittojen ihmiset tekevät työtä suurella tunteella.

Hän uskoo, että PSI:n kongressin kaltaiset tapahtumat voivat vaikuttaa maailmaan monin tavoin.

– On mahdollista oivaltaa uusia asioita. Uskon, että tämänkin viikon aikana on kylvetty satoja muutoksen siemeniä, kun ihmiset ovat päässeet keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiaan.

Nurmi korostaa kongressin luomia verkostoja ympäri maailman.

– Näin saadaan ideoita ja tukea muilta toimijoilta, jotta jaksetaan vaikuttaa asioihin. Nämä ovat niitä asioita joilla voidaan parantaa maailmaa. Ilman hyviä verkostoja ja muiden tukea on vaikea parantaa maailmaa.

Malinen puolestaan pitää kongressien välissä tapahtuvaa pitkäjänteistä yhteistyötä tärkeänä muutosvoimana.

Ohjelma tukee maailmanlaajuisesti

 Malinen pitää hienona, että näin monipuolisen osallistujajoukon kesken onnistutaan luomaan ja hyväksymään toimintaohjelma seuraaville vuosille.

– Toimintaohjelman valmistuminen on ollut pitkällinen prosessi ja itsessään tärkeä osa PSI:n toimintaa. Myös ohjelman nimellä eli kongressin teemalla People over Profit on yhteisenä iskulauseena paljonkin painoarvoa. Ihmisyyden asettaminen voitontavoittelun edelleen on ajatus, jota näinä aikoina tuskin voi toistaa liian usein, Malinen sanoo.

– Toimintaohjelman asiat ovat valtavan suuria. Meidän suomalaisten näkökulmasta osa tuntuu jopa itsestään selvältä, mutta niidenkään tärkeyttä ei voi kiistää, Tiirikainen pohtii.

Nurmi pitää toimintaohjelmaa melko suurpiirteisenä.

– Tämä on kuitenkin täysin ymmärrettävää, koska ohjelman tulee sopia kaikille jäsenjärjestöille ympäri maailman. Siinä on kuitenkin monia todella hyviä asioita ja se tukee ay-toimijoita ympäri maailman.

Yhä useampi nuori pääsee mukaan

 PSI:n kongressi hylkäsi esityksen nuortenkomiteasta, mutta suomalasidelegaation nuoret eivät ole pettyneitä.

– Se on muun muassa resurssikysymys, ja virallinen komitea järjestelyineen olisi tullut liian kalliiksi. PSI pyrkii seuraavan kauden aikana saattamaan nuoria selvästi enemmän omiin rakenteisiinsa ja päätöksentekoon täysivertaisina toimijoina. Se on mielestäni jo kiitettävää ja toivon todella että tämä toteutuu suunnitellusti, Malinen toteaa.

Myös Tiirikainen pitää parempana sitä, että nuoria lisätään kaikilla tasoilla yleiseen toimintaan ja päätöksentekoon kuin että nuoret kokoontuisivat vain keskenämme omassa komiteassa ja lähettäisimme sieltä aina yhden tai kaksi ihmistä edustamaan jonnekin.

– Nyt useampi nuori pääsee mukaan PSI:n toimintaan ja päätöksentekoon, hän huomauttaa.

Nurmi muistuttaa, että nyt jo on olemassa nuorten verkostoja eri tasoilla (FIPSU, EPSU, PSI).

– En koe, että uudesta komiteasta olisi ollut hyötyä, koska verkostoja on jo olemassa ja ne ajavat samaa asiaa. Vain tekemällä oppii ja komitean sijaan nuorten määrä tuplattiin PSI:n hallintoelimissä, mikä on mielestäni loistava asia!

Malinen iloitsee, että FIPSU on saanut nuoria edustajia mukaan kongressiin.

– Toivon, että se antaa Tiialla ja Siljalle paitsi mukavia muistoja myös lisäpontta heidän omaan toimintaansa nuorina aktiiveina.
Tiirikainen on tyytyväinen, että on saanut olla osa Jytyn ja Suomen delegaatiota.

– Meitä nuoria on tuettu ja olemme saaneet käydä mahtavia keskusteluja liittojen työntekijöiden kanssa. Olen saanut myös uusia ystäviä ympäri maailmaa, mikä rikastuttaa jatkossa paitsi toimimistani aktiivina liitossa, myös rohkeuttani ottaa riskejä ja kohdata ihmisiä avoimin mielin.

Teksi: Maarit Uusikumpu