Soteuudistuksen valinnanvapaus voi kiristää verotusta

16.9.2016

​Suomalaiset veronmaksajat saattavat joutua sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapauslinjauksen maksumiehiksi. Sote-palveluiden markkinaehtoistuminen saattaa siirtää merkittävän määrän alan työntekijöitä pois julkiselta sektorilta, jolloin työeläkkeiden rahoitus muuttuu. Jotta julkisen sektorin eläkkeet pystytään edelleen maksamaan, eläkemaksuja voidaan joutua korottamaan niin paljon, että se toisi paineita korottaa myös veroja. Siirtymämaksu poistaisi tämän ongelman.

Sote-uudistus myllertää kunta-alan lisäksi myös työeläkejärjestelmää. Julkisen sektorin työntekijöiden eläkkeet voivat olla vaakalaudalla, sillä eläkkeiden rahoitus muuttuu merkittävästi. Työeläkkeet rahoitetaan pääasiassa työssäkäyvien ja heidän työnantajiensa työeläkemaksuilla.

- Lähtötilanne sote- ja aluehallintouudistuksessa on henkilöstön eläketurvan kannalta hyvä: maakunnat ja maakuntien palvelulaitokset siirtyvät Kevan jäsenyhteisöiksi ja niiden määräysvallassa olevat yhtiöt ja yhteisöt voivat hakea jäsenyyttä. Näin turvataan maakuntiin siirtyvän henkilöstön eläketurva ilman lisäkustannuksia, toteaa Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen puhuessaan 15.9. Kuntamarkkinoilla Helsingissä.

- Ongelmaksi muodostuu se, että sote-uudistuksen yhteydessä pyritään lisäämään yksityisen ja kolmannen sektorin osuutta palveluntuotannossa. Tuollainen markkinamuutos leikkaisi Kevan maksutuloja ja aiheuttaisi eläkemaksujen korotustarvetta. Jos siirtymä olisi suuri, lisäisi maksujen korotus valtion ja kuntien verojen korotuspaineita, sanoo Kietäväinen.

Keva on ehdottanut ongelman ratkaisemiseksi kokonaisvaltaista siirtymämaksua. Sen ansiosta julkisen sektorin eläkemaksuja ei olisi tarvetta korottaa, jolloin myös paineet veronkorotuksiin poistuisivat.

- Tavoitteenamme on vakauttaa eläkejärjestelmien rahoitus soten markkinaosuusmuutosten suhteen. Kasvava työeläkesektori eli todennäköisesti TyEL-järjestelmä maksaisi Kevalle siirtymämaksua, joka kohdistuisi yhteisvastuullisesti koko TyEL-järjestelmään. Se ei aiheuttaisi korotuspaineita TyEL-eläkemaksuihin, vaan ainoastaan leikkaisi markkinamuutosten aiheuttamaa maksujen alennusvaraa, Kietäväinen selvittää.

Hän korostaa, että siirtymämaksu ei vaikuttaisi yksittäisten työeläkeyhtiöiden tai sote-markkinoilla toimivien yhtiöiden toimintaedellytyksiin.

Asia on esillä Eläketurvakeskuksen työryhmässä, jonka työn määräaika päättyy syyskuun lopulla.
Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen puhuu sote-uudistuksen vaikutuksista Kuntamarkkinoilla 15.9. klo 13-13.45. Tapahtuma järjestetään Helsingissä Kuntatalossa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Kietäväinen
p. 0400 486 043