Sote-palvelujen pakkoyhtiöittäminen kaatui perustuslakiin, uudistuksen toteutus voi nyt viivästyä

29.6.2017

UP/Kari Leppänen
Eduskunnan perustuslakivaliokunta tyrmää hallituksen sote-esitykseen liittyvän valinnanvapauslain keskeisen sisällön. Valiokunnan mukaan maakuntien sote-palvelujen yhtiöittämispakko ei ole perustuslain mukainen.

 Valiokunta katsoo, että maakunnilla on oltava oikeus myös itse tarjota sote-palveluja.

 Toinen kriittinen kohta valiokunnan lausunnossa on sote-uudistuksen toteuttamisaikataulu. Hallituksen esityksessä sote-uudistus valinnanvapauksineen astuu kokonaisuudessaan voimaan 2019 alussa.

 Perustuslakivaliokunta pitää useisiin asiantuntijalausuntoihin viitaten hallituksen aikataulua epärealistisena. Se vaarantaisi palvelujen tasavertaisen saatavuuden.

 Valiokunta katsoo, että valinnanvapausuudistuksen toteuttaminen hallituksen aikataulussa voisi johtaa terveydenhuoltojärjestelmän jopa akuuttiin kriisiin keväällä 2019.

 Valiokunta edellyttää sote-uudistuksen toteuttamisen porrastamista ajallisesti ja alueellisesti.

 Valiokunta pitää hallituksen lakiesityksen puutteena myös sitä, että siinä esitetään yksityistettäväksi suuri määrä julkisia viranomaistehtäviä vastoin perustuslain asettamia rajoituksia.

 Maakuntalaki on valtiokunnan mielestä perustuslain puolesta toteuttamiskelpoinen, kunhan siihen tehdään joitakin korjauksia. 

Pikkuviilaus ei riitä

 Perustuslakivaliokunta tulee selkeäsanaisesti torjuneeksi pääministeri Juha Sipilän (kesk.) toiveikkaan ajattelun, että perustuslakivaliokunnan esittämistä muutoksista selvitään parin päivän viilauksella.

 Perustuslakivaliokunta pitää välttämättömänä, että valinnanvapauslain muutokset valmistellaan valtioneuvostossa noudattaen hyvän lainvalmistelun vaatimuksia.

 Se merkitsee, että hallitus valmistelee valinnanvapausmallista täydentävän tai kokonaan uuden lakiesityksen. Hyvä lainvalmistelutapa edellyttää, että lakiluonnoksesta järjestetään lausuntokierros. Hallituksen uusi esitys tulee saattaa perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi.

 Maakuntalakiin tehtävät muutokset voidaan perustuslakivaliokunnan mukaan tehdä eduskunnan valiokunnassa. Valiokunnan mietintöluonnos tulee kuitenkin saattaa perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi.