Sosiaalibarometri 2017: Valinnanvapaus heikentää julkisen sektorin asemaa

28.3.2017

SOSTEn tekemän Sosiaalibarometrin kyselyssä sosiaali- ja terveysjohtajat eivät usko sote-uudistuksen vähentävän ihmisten eriarvoisuutta. Lähes puolet (47 %) kuntien sote-johtajista katsoo, että eriarvoisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa ei vähene.
”Eriarvoisuuden lisääntyminen sotii sote-uudistuksen tärkeintä tavoitetta eli yhdenvertaisia palveluja vastaan. Eriarvoisuutta palveluun pääsyssä ja palvelun laadussa joutuvat kokemaan erityisesti syrjäseutujen asukkaat ja syrjäytymisvaarassa olevat ihmiset”, SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas arvioi.

”Arviot sote-uudistuksen onnistumisesta ovat merkittävästi heikentyneet viime vuodesta. Sote-johtajista vain 7 prosenttia luottaa siihen, että sote-uudistus vähentää ihmisten terveyseroja. Samoin 7 prosenttia vastanneista uskoo sote-uudistuksen toteutumiseen suunnitellussa aikataulussa”, tutkija Ari-Matti Näätänen sanoo.

Kyselyn tulosten mukaan lähipalveluiden turvaamiseen tai vahvistumiseen ei luoteta. Vain 11 prosenttia kyselyyn vastanneista luottaa siihen, että uudistus turvaa lähipalvelut. Yli puolet vastaajista katsoo, että sote-uudistus turvaa lähipalvelut huonosti tai melko huonosti.

Noin kaksi viidestä (42 %) vastanneista sote-johtajista katsoo, että sote-uudistus onnistuu hyvin peruspalveluiden vahvistamisessa terveyspalveluissa. Sosiaalihuollon peruspalveluiden vahvistumiseen uskoo noin neljännes (23 %) vastaajista.
Valinnanvapaus heikentää julkisen sektorin asemaa

Lue lisää:
http://www.soste.fi/ajankohtaista/sosiaalibarometri-2017-sote-uudistus-ei-vahenna-eriarvoisuutta.html