Selvityshenkilöt: Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölainsäädäntö uudistettava

14.2.2018

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölainsäädäntö aiotaan uudistaa kokonaan. Selvityshenkilöiden mukaan ammattihenkilörekisteriin merkittävät tiedot on määriteltävä nykyistä yksiselitteisemmin. Tämä koskee erityisesti rekisteriin merkittäviä erityispätevyyksiä. Rekisteröinti koskee jo nyt esim. lääketieteen opiskelijoita, mutta selvityshenkilöt ehdottavat opiskelijoiden rekisteröintiä laajennettavaksi nykyisestä. Lisäksi ammattihenkilörekisterin tietojen luovuttamista koskevat säännökset kaipaavat selkiyttämistä, sillä ne ovat nykyisellään hyvin vaikeaselkoiset.

Selvityshenkilöt ehdottavat, että ammattihenkilölain nykyistä jaottelua laillistettuihin ja nimikesuojattuihin ammattihenkilöihin arvioidaan uudelleen.

Lue lisää: http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvityshenkilot-sosiaali-ja-terveydenhuollon-ammattihenkilolainsaadanto-uudistettava