STM:n organisaatio ja sote- ja maakuntauudistuksen johdon vastuujako muuttuvat

16.8.2017

 Kirsi Varhila vastaa toistaiseksi sote-uudistuksen valmistelusta.
Sosiaali- ja terveysministeriön organisaatio uudistuu ja uusi sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto aloittaa 1.9.2017. Osaston päällikkö vastaa jatkossa sote-uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon kokonaisuudesta.

Ohjausosaston osastopäällikön virka on uusi ja se on parhaillaan avoimessa haussa (ks.valtiolle.fi, ID 33-220-2017). Ohjausosaston virkaa toimittavaksi päälliköksi on nimitetty STM:n osastopäällikkö, ylijohtaja Kirsi Varhila, joka vastaa sote-valmistelusta, kunnes virka täytetään vakituisesti. Varhila johtaa myös valinnanvapauslain valmistelua. Valinnanvapauslaki ja muut sote-uudistuksen lait valmistellaan STM:ssä.

Maakuntauudistuksen valmistelusta vastaa valtiovarainministeriön osastopäällikkö, ylijohtaja Jani Pitkäniemi. Sote- ja maakuntauudistuksen muutostuesta vastaavat edelleen muutosjohtajat Sinikka Salo (STM) ja Pauli Harju (VM).

Valinnanvapauspilottien ja valtakunnallisten sote-toimeenpanoprojektien vetäjäksi on nimetty johtaja Kari Hakari, joka aloittaa osa-aikaisen tehtävänsä sosiaali- ja terveysministeriössä 21.8.2017. Hakari jatkaa sote- ja maakuntauudistuksen alueellisena muutosjohtajana Pirkanmaalla. Salo ja Hakari toimivat sosiaali- ja terveysministeriössä ohjausosastolla.

Maakuntien ja sote-palvelujen digitalisaation valmistelusta vastaavat projektipäällikkö, budjettineuvos Tomi Hytönen (VM) ja johtaja Minna Saario (STM).

Sote- ja maakuntauudistuksen projektinjohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti siirtyy aikaisempien päätösten mukaisesti valtiovarainministeriöön hallintopolitiikan alivaltiosihteeriksi 1.9.2017 alkaen ja jatkaa tehtävässä 31.12.2017 asti. Hallintopolitiikan alivaltiosihteerin tehtäviin kuuluvat maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon kokonaisuuden yhteensovittaminen, keskushallintouudistuksen valmistelu sekä valtiovarainministeriöön koottavan uuden maakuntien digitalisoinnin ja tietohallinnon sekä niihin liittyvien investointien ohjaustoiminnon valmistelun johtaminen.

Lisätietoa sote- ja maakuntauudistuksesta löydät osoitteesta www.alueuudistus.fi .

.