Parlamentaarinen työryhmä: Tulevaisuuden kunta rakentuu elinvoimasta, sivistyksestä ja hyvinvoinnista

7.2.2017

Meneillään olevat hallinnon ja palveluiden muutokset, kuten sote- ja maakuntauudistus, muuttavat kunnan roolia.
”Kunta on merkittävä toimija myös tulevaisuudessa. Kunnan rooleina vahvistuvat elinvoima-, sivistys- ja hyvinvointirooli. Menestymisen kannalta tärkeimpänä tekijänä pidän kunnan kykyä uudistua ja uudistaa toimintatapoja ennakkoluulottomasti”, sanoi kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Tulevaisuuden kunta –parlamentaarisen työryhmän väliraportin julkistamistilaisuudessa.

Lue lisää:
http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tulevaisuuden-kunta-parlamentaarinen-tyoryhma-tulevaisuuden-kunta-rakentuu-elinvoi-masta-sivistyksesta-ja-hyvinvoinnista