Näin valtion talousarvion 2020 valmistelu etenee

8.8.2019

Vuoden 2020 talousarvion valmistelu alkaa valtiovarainministeriön sisäisellä budjettineuvottelulla 13.−14. 8. Hallituksen esitys vuoden 2020 talousarvioksi julkistetaan 7. 10.

- 16.8. VM toimittaa ehdotuksensa eri ministeriöille.

- 28.-29.8. Ministeriöiden ja VM:n väliset neuvottelut.

- 17.-18.9. Hallituksen budjettineuvottelut (riihi) talousarviosta ja julkisen talouden suunnitelmasta Säätytalolla Helsingissä.

- 7.10. Talousarvioesityksen ja julkisen talouden suunnitelman käsittely ylimääräisessä raha-asiainvaliokunnassa ja valtioneuvoston yleisistunnossa ja julkistus.