Lastensuojelussa palvelutarpeen arvioinnit käsiteltiin edelleen pääsääntöisesti määräajassa

31.5.2017

Tarkasteluajankohtana 1.10.2016–31.3.2017 Manner-Suomen kunnissa lastensuojeluasiana vireillä olleiden palvelutarpeen arviointien käsittely alkoi 98 prosenttisesti (49 685 kpl) lakisääteisen seitsemän arkipäivän kuluessa. Lakisääteinen seitsemän arkipäivän määräaika ylittyi kahdessa prosentissa (1 019 kpl) tapauksista.

Lastensuojelussa palvelutarpeen arviointi valmistui lähes 94 prosenttisesti (19 873 kpl) lakisääteisessä kolmen kuukauden määräajassa. Määräaika ylittyi runsaassa kuudessa prosentissa (1 350kpl) valmistuneista arvioinneista.

Lue lisää: https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/lasten-nuorten-ja-perheiden-sosiaalipalvelut/lastensuojelun-kasittelyajat