Laki varhaiskasvatuksesta ensimmäisessä käsittelyssä

22.6.2018

​Eduskunta hyväksyi torstaina 21. kesäkuuta ensimmäisessä käsittelyssä lain varhaiskasvatuksesta. Lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin sivistysvaliokunnan mietinnön (SiVM 5/2018) mukaisena. Mietintöön sisältyy neljä vastalausetta.

Uudella lailla vahvistetaan varhaiskasvatuksen asemaa osana koulutuspolkua. Säädösmuutokset selkiyttävät järjestäjien lakisääteisiä velvoitteita, mutta eivät luo uusia velvollisuuksia kunnille ja muille järjestäjille.
Lue lisää:
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/varhaiskasvatus-I-kasittely.aspx