Kuntaliitolta kovaa kritiikkiä hallituksen sote-laeille

23.9.2016

​UP/Kari Leppänen
Suomen Kuntaliitto on monessa keskeisessä kohdassa tyytymätön hallituksen esittämään sote-lainsäädäntöön. Kuntaliiton mielestä hallituksen esityksessä maakuntien itsehallinto on jäämässä liian suppeaksi.

Kuntaliitto ei mm. katso hyvällä  suunnitelmaa perustaa viisi valtakunnallista palvelukeskusta yhteiseksi kaikille maakunnille. Parempana pidetään, että kukin maakunta saisi itse päättää kuinka järjestävät mm. talous-, kiinteistö- ja ICT-palvelunsa. 

Lailla pyritään Kuntaliiton mielestä liian yksityiskohtaiseen ohjaukseen palvelujen organisoinnissa ja tuotannossa. Operatiiviselle tasolle ulottuva vahva hallinnollinen valtionohjaus ei kuulu itsehallintoon, Kuntaliitto toteaa.

Kuntaliitto julkisti torstaina alustavat näkemyksensä hallituksen lausunnolla olevaan 800-sivuisen sote-lakinivaskaan. Kuntaliitton alustavan lausunnon on tarkoitus olla evästyksenä kunnille niiden laatiessa omia lausuntojaan. Niiden on määrä valmistua 9. marraskuuta mennessä.

Hallituksella rytmihäiriö

 Kuntaliitto kummastelee hallituksen esityksessä lähtökohtaa, etteivät kunnat saisi jatkossa olla mitenkään tuottamassa sote-palveluja.

– Onko jokin erityinen syy siihen, ettei kunta voisi omistaa tai olla osaomistajana palveluja tuottavassa yhtiössä, oudoksui Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

Kuntaliitto arvostelee sitäkin, että sote-uudistukseen joudutaan ottamaan kantaa, vaikka uudistuksen kaikki palikat eivät ole pöydällä.
Nyt lausunnolla on vain sote- ja maakuntauudistusta koskeva peruslainsäädäntö. Loppuvuodesta lausunnolle tulee valinnanvapautta koskeva lainsäädäntö ja keväällä on vuorossa maakuntien muita kuin sote-tehtäviä koskeva lainsäädäntö.

Tiedossa ei ole myöskään perustetaanko pääkaupunkiseudulle oma sote-alue.

Reina piti hallituksen esitysten eritahtista etenemistä "rytmihäiriönä".

– Ilmeisesti odotetaan, että kaikki osaset loksahtelevat paikoilleen keväällä 2017, kun lait tulevat eduskunnan käsittelyyn.

"Itsehallinnon ytimeen"

 Kuntaliitto vastustaa aikeita rajoittaa kuntien oikeutta päättää kunnallisveroprosentistaan.
– Tässä mennään kunnallisen itsehallinnon ytimeen, totesi Kuntaliiton lakiasiain johtaja Arto Sulonen.
Hallitus esityksessä kaikkien kuntien kunnallisverosta leikataan 12,3 prosenttiyksikkö vuonna 2019, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille.

 Vuonna 2020 kunnallisvero saisi nousta korkeintaan vain 0,5 prosenttiyksikköä ja vuonna 2021 yhden prosenttiyksikön vuoden 2019 tasosta.

Lue myös: http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/media/tiedotteet/2016/Sivut/sote-maakuntalaki-kuntaliiton-lausuntoluonnos.aspx