Kuntaliiton Timo Reina: Kuntien mahdollisuus omistaa sote-keskuksia monipuolistaisi tuotantoa ja olisi asiakkaiden etu

13.1.2017

​Joulun alla julkaistut maan hallituksen linjaukset sote-uudistuksen valinnanvapausmalliksi siirtäisivät toteutuessaan merkittävän osan palveluista asiakkaiden suoran valinnanvapauden piiriin ja siten markkinoilla toimivien sote-keskusten vastuulle.

– Myös kunnille on annettava mahdollisuus yhtiömuodossa omistaa sote-keskuksia tasavertaisesti muiden toimijoiden rinnalla. Tämä olisi ennen kaikkea asiakkaiden, mutta myös järjestämisvastuussa olevien maakuntien etu, sillä se lisäisi lisäten uskottavia vaihtoehtoja palvelutuotantoon koko maassa, arvioi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntaliiton ja Keski-Suomen liiton yhteisseminaarissa Jyväskylässä.

– Kuntien mukanaolo sote-yhtiöissä omistajana monipuolistaisi ja vakauttaisi sote-keskusten omistajarakennetta ja lisäisi tervettä kilpailua markkinoilla toimivien sote-tuottajien kesken.

– Valinnanvapauden piirissä olevien palvelujen saatavuus paranisi myös kasvukeskusten ulkopuolella. Samalla kuntien ja yritysten yhteistyölle avautuisi uusia rakenteellisia mahdollisuuksia ja sote-keskusten mahdolliset voitot pysyisivät suomalaisissa ja paikallisissa käsissä, Reina sanoi.

Sote-lakipaketin lausuntokierroksella kunnat kannattivat laajasti mahdollisuutta omistaa sote-tuotantoa, Reina huomautti.

– Yhden yhteiskunnallisen toimijan markkinoille pääsyn kieltäminen olisi todennäköisesti myös ristiriidassa kuntien itsehallinnon ytimeen kuuluvan yleisen toimialan kanssa tilanteessa, jossa järjestäminen ja tuottaminen erotetaan toisistaan lakiluonnoksissa esitetyllä tavalla.

Kuntaliitto kannattaa sote-palvelujen valinnanvapauden lisäämistä. Samalla siihen liittyviin riskeihin, kuten kustannusten kasvuun, on suhtauduttava vakavasti. Ne korostuvat, kun monia uusia valinnanvapauden elementtejä ollaan ottamassa nopeasti käyttöön koko maassa käytännössä ilman kokeiluja tai edes vertailukelpoisia kansainvälisiä esimerkkejä.

Lisätietoja:
Timo Reina, varatoimitusjohtaja, p. 040 555 8458