Kuntalehti: Valinnanvapauslain perusteluja muutettava – hallitus ei edelleenkään näe notifikaatiota tarpeelliseksi

21.2.2018

EU:n tuomioistuin on kumonnut EU:n komission tulkinnan, jonka mukaan Slovakian terveydenhoitojärjestelmään, jossa sairausvakuutusten tarjoaminen myös yksityisten yrittäjien taholta on keskeisessä osassa, ei sisälly taloudellista toimintaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) artiklan 107 tarkoittamalla tavalla.

Suomeen ratkaisu liittyy sikäli, että paraikaa viilattavana olevan soten valinnanvapauslain yleisperusteluissa (s. 60-62) Slovakiaa käsitellään kolmen sivun verran viittaamalla muun muassa sen järjestelmän ei-taloudelliseen luonteeseen.

Lue lisää:
https://kuntalehti.fi/uutiset/sote/valinnanvapauslain-perusteluja-muutettava-eu-tuomioistuimen-ratkaisun-vuoksi-hallitus-ei-edelleenkaan-nae-notifikaatiota-tarpeelliseksi/?utm_source=Valinnanvapauslain+perusteluja+muutettava+EU-tuomioistuimen+ratkaisun+vuoksi&utm_medium=email&utm_campaign=Kuntalehti+uutiskirje+vk+8%2F2018