Jytyn ja JHL:n muodostama neuvottelujärjestö Kunta-alan unioni on nyt Julkisen alan unioni JAU

20.10.2017

​Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n muodostama neuvottelujärjestö Kunta-alan unioni on nyt nimeltään Julkisen alan unioni JAU ry.

JAU on yksi kolmesta kunta-alan pääsopijajärjestöistä, jotka neuvottelevat alan työ- ja virkaehtosopimukset yhdessä KT Kuntatyönantajien kanssa. JAU edustaa noin kolmasosaa kunta-alan henkilöstöstä. JAU edustaa myös maakuntiin siirtyvää henkilöstöä.

JAUn tavoitteena on edistää vahvasti julkiseen sektoriin nojaavaa, kestävää ja reilua yhteiskuntaa. Verovaroin tuotettavat palvelut on järjestettävä julkisina palveluina ja muut palvelujen järjestämistavat tukevat niitä. Suomen kilpailukyky taataan laadukkailla ja yhdenvertaisilla julkisilla palveluilla sekä toimivilla työmarkkinoilla.

JAU haluaa turvata jäsentensä aseman sote- ja maakuntauudistuksessa, sillä hyviä palveluita ei ole ilman ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilökuntaa. JAU muistuttaa, että julkisen alan henkilöstö on jo taakkansa kantanut kilpailukykysopimuksessa. Siksi JAU ei tule hyväksymään minkäänlaisia henkilöstöön kohdistuvia lisäheikennyksiä.

Lisätietoja:
Maija Pihlajamäki, puheenjohtaja, Jyty, 0400 537 756
Päivi Niemi-Laine, puheenjohtaja, JHL, 040 702 4772