Kunta-alalle kilpailukykysopimuksen mukaiset neuvottelutulokset

31.5.2016

KT Kuntatyönantajat sekä kunta-alan pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kunta-alan Unioni (Jyty ja JHL) ja Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo (Tehy ja SuPer) ovat päässeet sopimukseen kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksista, jotka toteuttavat työmarkkinakeskusjärjestöjen helmikuussa neuvottelemaa kilpailukykysopimusta. Kunta-alan sopimusten piirissä ovat kaikki kuntien ja kunta-yhtymien 422 000 palkansaajaa.

Lue lisää:

http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/2016/Sivut/kilpailukykysopimus-neuvottelutulokset.aspx