Kunta-alan kiky-tilanne vielä avoin

2.9.2016

(2.9. klo 10.20)​ Kunta-alan palkansaajajärjestöjen ja maan hallituksen kilpailukykysopimuksesta ja sen vaikutuksista kuntien talouteen vallitsee edelleen osapuolten välillä näkemysero. Järjestöt haluavat varmistuksen ja uudet laskelmat siitä, että hallituksen budjettilinjaus kuntatalouden osalta on ns. kustannusneutraali.

(Lisätty pe 2.9. klo 13.40 seuraava: Neuvottelut budjettiriihessä torstaina 1.9. auki jääneestä kunta-alasta jatkuivat pe 2.9. iltapäivällä.)
 
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtajan Maija Pihlajamäen mukaan tärkeää on nyt saada vastaus siihen, ennen alun perin maanantaiksi sovittua kiky-sopimuksen allekirjoitustilaisuutta, että hallituksen budjetissa linjaamat toimet todellakin kompensoivat kilpailukykysopimuksen vaikutukset kiky-sopimuksen mukaisesti kunnille.

Pihlajamäen mukaan tällä hetkellä erimielisyys kustannusneutraaliuden osalta koskee lähes 90 miljoonaa euroa. Alun perin kilpailukykysopimus uhkasi leikata kuntataloutta jopa noin 380 miljoonalla eurolla. Tämä olisi ollut seurausta mm. kilpailukykysopimukseen kuuluvien palkansaajien verovähennyskelpoisten sairausvakuutusmaksujen korotuksista, jonka seurauksena kuntien verotulot olisivat vähentyneet.

Erimielisyyttä laskelmissa vallitsee myös siitä, mikä on lomarahaleikkausten ja 24 tunnin työajan pidennyksen vaikutus kuntatalouteen ja sitä kautta henkilöstöön. 

Pihlajamäen mukaan tärkeää olisi löytää yhteinen näkemys siitä, miten kikystä aiheutuvista lisäleikkauksista voitaisiin luopua. ”Uskon, että ratkaisu on löydettävissä.”

Jytyn puheenjohtaja suhtautuu Kevan toimitusjohtajan Timo Kietäväisen torstaina kiistan ratkaisuksi esittämään kuntatyönantajien eläkemaksun pienentämiseen 1,26 prosenttiyksiköllä epäillen. Se vain heikentäisi eläkemaksupohjaa, johon näyttää kohdistuvan lähivuosina muutenkin riittämiin haasteita.

Lisätietoja: pj. Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty edustaa noin 55 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.