Kirkon neuvotteluja jatkettiin 7.2. hyvässä hengessä

7.2.2018

Kirkon alan työehtosopimusneuvotteluissa edistyttiin selkeästi keskiviikkona 7.2., ja mm. palkankorotuksiin liittyvissä näkemyksissä tapahtui lähentymistä.

Useita kysymyksiä on kuitenkin ratkaistava ennen kuin neuvotteluissa päästään kalkkiviivoille. Puolin ja toisin riittää siis vielä pureskeltavaa.

Neuvotteluosapuolet jatkavat valmistelua ja neuvottelupöytään palataan perjantaina 9.2.2018.

Lisätietoja: työmarkkinalakimies Anne Sarvi, anne.sarvi@jytyliitto.fi