Kilpailukykysopimus allekirjoitettiin

14.6.2016

Työmarkkinaosapuolet allekirjoittivat tiistaina 14. kesäkuuta pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa kilpailukykysopimuksen. Hallituksen mukaan sopimus vie osaltaan kohti 110 000 uuden työpaikan tavoitetta kuluvan vaalikauden aikana.

”Olen hyvin tyytyväinen siihen, että kilpailukykysopimus on nyt saanut nimet alleen. Enää jännitän vain sitä, yltääkö kattavuus yli 90 prosentin rajan. Isoa kalaa kannatti tässäkin tapauksessa pyytää, vaikka aikaa siihen menikin”, pääministeri Juha Sipilä sanoo.

Hallitus on luvannut tukea sopimusta, mikäli se saavuttaa riittävän kattavuuden ja se astuu voimaan. Sipilän mukaan hallitus pitää kiinni lupaamastaan ja toteuttaa seuraavat toimenpiteet:

- Hallitus ei vie eteenpäin esitystä kustannuskilpailukykyä vahvistavista toimista.

- Hallitus ei toimeenpane hallitusohjelman liitteen kaksi mukaista ehdollista lisäsäästö- ja veronkorotuslistaa.

- Lisäksi hallitus on luvannut keventää ansiotulojen verotusta seuraavien ehtojen täyttyessä: Mikäli kilpailukykysopimus saavuttaa riittävän kattavuuden ja se astuu voimaan, hallitus keventää ansiotulojen verotusta 315 milj. eurolla vuoden 2017 talousarviossa. Valtiovarainministeriön arvion mukaan tämä riittäisi kompensoimaan kilpailukykysopimuksessa sovittujen maksujen korotuksen vaikutuksen verovelvollisille vuonna 2017.

Mikäli kilpailukykysopimuksen kattavuus ylittää 85 prosenttia, veronkevennyksen suuruutta korotetaan 100 milj. eurolla, yhteensä 415 milj. euroon.

”Voin todeta, että 85 prosentin raja on ylittynyt. Edelleen on mahdollista edetä yli 90 prosentin rajan, jolloin veroja kevennetään lisää 100 miljoonaa euroa eli yhteensä 515 miljoonaa”, Sipilä sanoo.