Kevan työehtosopimuksen neuvottelutulos

23.4.2018

Kevan henkilöstön työehtosopimuksesta on 18.4.2018 syntynyt neuvottelutulos. Sopimuskauden kesto on 1.2.2018 – 31.3.2020 ja neuvottelutulos noudattaa kunta-alan ratkaisua. 1.5.2018 maksetaan 26 EUR tai vähintään 1,25 % suuruinen yleiskorotus. 1.1.2019 jaetaan 1,2 % paikallinen järjestelyerä ja 1.4.2019 prosentin suuruinen yleiskorotus. Lisäksi tammikuussa 2019 maksetaan paikallinen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä. Neuvottelutulos menee seuraavaksi osapuolten hallintojen käsiteltäväksi.

HUOM! Allekirjoituspöytäkirja laitetaaan Jytyn nettsivulle kohtaan Työsuhde > Työehtosopimukset > Yksityinen > Keva, kun se on Kevan hallinnossa hyväksytty. 

Lisätiedot Kevassa: Pasi Lehto, luottamusmies
Lisätiedot Jytyssä: Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies