Kevan asemaa pohtivan työryhmän asettamista valmistellaan

15.11.2016

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat työryhmän asettamista, jonka tehtävä on pohtia sote-uudistuksen aiheuttamia markkinamuutoksia työeläkejärjestelmään ja Kevan asemaa työeläkevakuuttajana. Työryhmää ei ole vielä nimitetty.

- Kevan muodollinen asema ei ratkaise tärkeintä kysymystä eli eläkkeiden rahoituksen turvaamista sote-uudistuksen yhteydessä. Jos suuri osa nyt julkisella sektorilla työtään tekevistä siirtyy soten myötä maakuntakonsernien palveluyrityksiin, voi julkisten eläkkeiden maksajien joukko vähentyä merkittävästi, sanoo Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen.

- Olemme ehdottaneet ongelman ratkaisemiseksi siirtymämaksua, jolla tasattaisiin lainmuutoksesta johtuvia markkinamuutoksia yksityisen ja julkisen sektorin eläkejärjestelmien välillä. Se turvaisi julkisten eläkkeiden rahoituksen ja poistaisi verojen korotuspaineita. Järjestely ei vaikeuttaisi millään tavoin yksityisten työeläkeyhtiöiden tai sote-markkinoilla toimivien yksityisten palveluyhtiöiden toimintaa.

Kevan aseman selvittämistä on aikaisemmin ehdotettu Ahtelan selvitysmiesraportissa vuonna 2014 ja siihen on viitattu eläkesopimuksessa. Ministeriöt määrittelevät nyt asetettavan työryhmän jäsenet ja tehtävät myöhemmin annettavassa nimeämiskirjeessä.

- Ajatus Kevan yhtiöittämisestä on vain yksi vaihtoehtoinen esimerkki eikä se ole ainoa vaihtoehto työeläkejärjestelmien pidemmän aikavälin kehittämiseksi. Joka tapauksessa kuntien eläkkeiden maksamiseksi kerätyt noin 46,5 miljardia euroa käytetään tulevien kuntaeläkkeiden maksamiseen, eivätkä työeläkeyhtiöt kilpaile niistä, Kietäväinen täsmentää.

- Kevan sijoitustuotot ovat olleet työeläkealan parhaat, Keva on hoitanut tuloksekkaasti eläkkeiden ja muiden sille tulleiden hakemusten käsittelyt ja Kevan toiminta on ollut läpinäkyvää. Siksi tulee olla erittäin painavat syyt, mikäli Kevan asemaa muutettaisiin.

Koska Kevan aseman selvittäminen on vaativa prosessi, tulee työryhmän työlle varata riittävästi aikaa ja työryhmän toimikautta on jatkettava vähintään vuoden 2018 kevääseen saakka. Keva pitää välttämättömänä, että siirtymämaksusta päätetään samaan aikaa soten valinnanvapauslainsäädännön kanssa keväällä 2017.

- Koska odotettavissa olevat soten markkinaosuusmuutokset aiheutuvat lainsäädännöstä ja poliittisista linjauksista lisätä yksityisen ja kolmannen sektorin osuutta sote-palveluissa, on muutokset korjattava lainsäädännöllä samassa yhteydessä, kun säädetään valinnanvapaudesta, korostaa Kietäväinen.

Keva vastaa yhdessä kuntien kanssa kunnallisten eläkkeiden rahoituksesta. Niiden lisäksi Keva hoitaa valtion, evankelis-luterilaisen kirkon ja Kelan työntekijöiden työeläketurvaa. Suomen suurimmalla työeläkevakuuttajalla Kevalla on noin 1,3 miljoonaa henkilöasiakasta.