Kevan Kietäväinen: Sote-uudistuksessa saatava aikaan säästöjä

12.8.2016

​Sote- ja aluehallintouudistuksessa on tavoiteltava aitoja säästöjä ja sitä kautta pyrittävä turvaamaan hyvinvointiyhteiskuntamme toimivuus pidemmällä aikavälillä, korosti Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen puhuessaan Kuntajohtajapäivillä torstaina Oulussa.

Ratkaisevaa on se, kuinka käytännössä määritellään huhtikuussa maan hallituksen linjaama kansalaisten sote-palvelujen valinnanvapaus sekä valinnanvapauden piiriin kuuluvien palvelujen yhtiöittämisvelvollisuus.

- On tärkeää, että maakuntien sote-palveluja tarjoaville yhtiöille taataan aidosti samat kilpailuedellytykset kuin yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille. Tällöin on otettava huomioon muun muassa se, että maakuntien omistuksessa olevat yhtiöt joutuvat kantamaan vastuun yksikkökustannuksiltaan kalliimmista syrjäisempien alueiden sote-palveluista. Valinnanvapauden toteutukselle ja yhtiöiden käynnistämiselle sekä tarvittavien tietojärjestelmien toteutukselle on varattava riittävä siirtymäaika palvelujen toimivuuden varmistamiseksi, Kietäväinen vaati.

- Sote-uudistus on suurin yksittäinen henkilöstön siirto työnantajalta toiselle maassamme. On tärkeää, että henkilöstön eläketurva turvataan uudistuksessa. Hallituksen linjaus, että maakunnat ja niiden palveluyhtiöt siirtyvät lailla Kevan jäseniksi ja maakuntien määräysvallassa olevat yhteisöt voivat hakea Kevan jäsenyyttä, on hyvä. Se turvaa lähtökohtaisesti siirtyvien henkilöiden eläketurvan ilman lisäkustannuksia. Malli ei kuitenkaan turvaa julkisten työeläkkeiden rahoitusta, mikäli yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat valtaavat markkinaosuuksia maakuntien yhtiöiltä. Tuollainen markkinamuutos johtaisi julkisten eläkemaksujen korotuksiin ja lisäisi valtion ja kuntien verojen korotuspaineita, Kietäväinen sanoi.

- Siksi on tärkeää säätää uudesta siirtymämaksusta yksityisen ja julkisen eläkejärjestelmän välille. Mallissa kasvava työeläkejärjestelmä maksaisi supistuvalle järjestelmälle maksua, jolla tasattaisiin markkinamuutoksen aiheuttamaa korotuspainetta supistuvassa järjestelmässä ja alentamismahdollisuuksia kasvavassa järjestelmässä, Kietäväinen esitti. Malli vakauttaisi työeläkejärjestelmää ja turvaisi sen rahoituksen ilman lisääntyviä veronkorotuspaineita. Siitä tulisi säätää samassa yhteydessä kuin kansalaisten valinnanvapaudesta ja yhtiöittämisestä.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, puh. 0400 486 043