Keskieläke 1 656 euroa kuukaudessa

27.3.2018

Keskimääräinen kokonaiseläke oli Suomessa viime vuonna 1 656 euroa kuukaudessa, runsaat 20 euroa enemmän kuin vuonna 2016. Mediaanieläke oli 1 434 euroa kuukaudessa, noin 30 euroa enemmän kuin vuonna 2016.

Miesten keskieläke oli 1 874 euroa kuukaudessa, ja naisten 1 476 euroa eli reilun viidenneksen vähemmän. Vain Utsjoella naiset saivat keskimäärin suurempia eläkkeitä kuin miehet.

Lähes 40 prosentilla eläkeläisistä eläke jäi alle 1 250 euron kuukaudessa. Heistä kaksi kolmesta on naisia. Yli 3 000 euron eläkettä saa seitsemän prosenttia eläkkeensaajista. Heistä selkeä enemmistö on miehiä.

Suurimmat keskimääräiset kokonaiseläkkeet maksettiin Uudellamaalla Kauniaisissa, pienimmät Etelä-Pohjanmaalla Isojoella. Lähes 40 prosentilla eläke jää alle 1 250 euron kuukaudessa. Joka toisessa kunnassa on eläkkeensaajia jo yli 40 prosenttia, ja 35 kunnassa yli puolet väestöstä.
 
Vuoden 2017 lopussa työkyvyttömyyseläkettä sai Suomessa 203 000 henkilöä, mikä on 6 prosenttia 16–64-vuotiaasta väestöstä. Vuonna 2002 vastaava osuus oli 7,4 prosenttia.Työkyyvttömyyseläkeläisten väestöosuus on siten laskenut 1,4 prosenttiyksikköä 15 vuodessa.

Lue lisää: https://www.sttinfo.fi/tiedote/keskielake-1-656-euroa-kuukaudessa?publisherId=1634&releaseId=67023770