KT:n Jalonen Jytyn valtuustossa: Kuntasektoria ei voi ohittaa Suomen mallia rakennettaessa

24.11.2016

Kuntatyönantajien työmarkkinajohtajan Markku Jalosen mukaan kuntasektorikin siirtyy liittokohtaisiin neuvotteluihin, kun Suomen työmarkkinamalli uudistuu.

 Seuraavat tuloneuvottelut hoidetaan kuitenkin vanhan mallin mukaan, eli palkansaajapuolella työehdoista neuvottelevat liittojen muodostamat kunnalliset neuvottelujärjestöt.

 Uudesta neuvottelumallista ei ole vielä sovittu. Siinä on ratkaistava, kuinka ja ketkä neuvottelevat kuntien, maakuntien ja maakuntien yhtiöiden työehdoista.

 Jalonen totesi torstaina Jytyn liittovaltuuston kokouksen yhteydessä, että sote- ja maakuntauudistus mullistaa perustavanlaatuisesti nykyisen työ- ja virkaehtojärjestelmän.

 – Olemme aloittaneet tietoisesti etukenossa työn kuntien ja maakuntien työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän uudistamiseksi. Se on erittäin haasteellinen urakka.

 Avoinna on, millaisia sopimuksia tehdään kuntiin, maakuntiin ja niiden määräysvallassa oleviin yrityksiin.

Kunta on turvallinen työnantaja

 Suomen mallissa pitää Jalosen mukaan päästä yhteisymmärrykseen, mihin kaikkeen palkankorotusten kustannusvaikutukset perustuvat.

 – Aivan olennaista on, mihin tietopohjaan tai tilannekuvaan ne perustuvat.
Jalonen muistutti, että kuntasektori on Suomen suurin sopimusala. Sitä ei voi ohittaa Suomen mallia rakennettaessa.
Kunnat ovat Jalosen mukaan sote-uudistuksen jälkeenkin vakaita ja varmoja työnantajia.

 – Irtisanomisia ei ole juuri ollut.

 Kuntatalouden kehitystä Jalonen piti hyvänä. Vain 47 kuntaa nostaa tuloveroa, 14 kuntaa laskee.

 – Tässä ovat taustalla pitkäaikaiset työmarkkinaratkaisut, paikalliset sopimukset ja kulukuri. Tärkeää on myös, ettei valtio enää säädä kunnille uusia tehtäviä.

Teksti: Birgitta Suorsa, UP
Kuva: Matti Matikainen