Jytyn liittojäsenmaksuksi 1,01 %

22.11.2014

​​​

Jytyn liittovaltuusto kokoontui syyskokoukseensa Kouvolaan 20.-21. 11. Kokouksen asialistalla oli sääntömääräisiä asioita, mm. liiton ensi vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio. Liittojäsenmaksuksi liittovaltuusto päätti 1,01 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja työttömyyskassan maksamasta etuudesta. Euromääräisen jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 3,5 euroa kuukaudessa, joka peritään kaikilta muilta työvoimajäseniltä vapaajäseniä lukuunottamatta.

 
Eri toimintasektoreiden edunvalvonnan, järjestötoiminnan, talouden, koulutuksen ja viestinnän toimintasuunnitelmassa ja liiton talousarviossa näkyvät Suomen talouden epävakauden ja pitkittyvän taantuman heijastusvaikutukset. Tulevan vuoden toimintaan omat haasteensa tuo meneillään olevat sote-uudistus sekä monissa kunnissa oleva palvelurakenneuudistus ja sitä kautta tapahtuvat työnantantajamuutokset.

 
Talouden taantumasta johtuen liiton toiminnassa ja talousarviossa on varauduttu myös siihen, että irtisanomiset ja lomautukset lisääntyvät useilla sektoreilla. Ne konkretisoituvat liiton taloudessa mm. jäsenmaksutulojen supistumisena, josta johtuen liiton ”varsinaisen toiminnan” talousarviota on jouduttu  leikkaamaan kuluvan vuoden tasosta.

 
Toimintasuunnitelman mukaan Jyty seuraa tiiviisti sote- ja palvelurakenneuudistuksen sekä muiden sektoreiden hankkeiden etenemistä, ja vaikuttaa valtakunnallisella tasolla jäsenistön aseman turvaamiseksi.
 
Jytyn liittovaltuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valtuusto valitsi Päivi Heikkisen Siilinjärveltä ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Jani Loposen Kontiolahdelta. Liittovaltuustoa johtaa Erkki Böhme. Varapuheenjohtajavalinnat koskevat kuluvan valtuustokauden jäljellä olevaa kahta vuotta.