Jytyn liittovaltuusto päätti yhtenäiseen jäsenmaksuun siirtymisestä

23.11.2017

Jytyn korkein päättävä elin liittovaltuusto päätti sääntömääräisessä syyskokouksessa keskiviikkona 22.11. vuodelle 2018 jäsenmaksun liiton osuudeksi 1,056 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, johon sisältyy myös työttömyyskassan osuus. Yhtenäinen jäsenmaksu tulee olemaan liiton ja yhdistyksen osuus yhteenlaskettuna 1,32 % sekä korotetusta jäsenmaksusta ilmoittaneille yhdistyksille  1,40 %. Yhtenäisen jäsenmaksun päätöksen taustalla on mm. jäsenmaksun kilpailukykyisyys.

 Liittovaltuusto päätti myös jäsenmaksujen liittoperintään siirtymisestä 1.1.2018 alkaen.

Euromääräisen jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 5 euroa kuukaudelta, joka peritään kaikilta muilta työvoimajäseniltä vapaajäseniä ja varusmies- tai siviilipalveluksessa olevia lukuunottamatta. Liiton osuus euromääräisestä jäsenmaksusta on 3,50€ kuukaudelta.
Liittovaltuusto hyväksyi hallituksen esityksen mukaisesti liiton talousarvion perusteluineen vuodelle 2018.

Lisätietoja jäsenmaksuasiaan liittyen talousjohtaja Vesa-Matti Mäkiseltä, vesa-matti.makinen@jytyliitto.fi

Liittovaltuusto antoi julkilausuman meneillään oleviin sopimusneuvotteluihin liittyen.

Lue julkilausuma tästä: Jytyn liittovaltuusto: Palkankorotukset vähintään vientialojen tasolle