Jyty: Tukipalveluhenkilöstön asema selvitettävä rinnan muun sote-henkilöstön kanssa

6.4.2016

​Hallitus päätti sote- ja aluehallintouudistuksen tarkentavista linjauksista keskiviikkona 6.4. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty arvioi, että muutokset 1.1.2019 alkaen merkitsevät kaiken kaikkiaan yli 200 000 henkilölle työnantajan vaihdosta. ”Mittavista muutoksista johtuen tulee henkilöstövaikutukset kunnissa ja kuntayhtymissä selvittää niin pian kuin mahdollista”, vaatii Jytyn edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa.

Lounasmaa huomauttaa, että erityisesti maakunnille tai niiden palveluyhtiöille siirtyvät tukipalvelut merkitsevät työpaikoilla sellaisia muutoksia, että niihin on haettava yhteistoiminnassa ratkaisuja.

Lounasmaa korostaa, että mm. talous-, hallinto- ja ict-sektorin ja muun tukipalveluhenkilöstön asema on muutoksessa selvitettävä rinnan sosiaali- ja terveyspalvelusektorin kanssa. ”Jos em. tukipalvelutehtäviä hoitavan tehtävistä vähintään 50 % on soteen liittyviä, työntekijä siirtyy maakunnan tai palveluyhtiön palvelukseen. On tärkeätä varmistua siitä, että palvelutuotanto turvataan kaikilla eri sektoreilla myös kunnissa.”

Lounasmaa huomauttaa, että hallituksen linjauksen mukaan julkinen sote-palvelujen tuottaja tulee yhtiöittää, jotta se voi kilpailla markkinoilla.

”Kilpailun avaaminen esim. sosiaalipalveluihin on erittäin haastavaa, sillä on nimittäin muistettava, että merkittävän julkisen vallan käyttö on perustuslaissa säädetty nimenomaan viranomaisille. Kysymys kuuluukin, että miten merkittävän julkisen vallan käyttö mitataan.”

Lounasmaa mukaan erityisen tarkkaan on sote-uudistuksessa selvitettävä muutosten vaikutukset työntekijöiden eläkkeisiin ja noudatettavaan työehtosopimukseen, kun työnantaja vaihtuu yksityiseksi.

”Eläke-etuudet eivät muutu maakuntien tai niiden palveluyhtiöiden palvelukseen siirryttäessä. Kun työnantaja vaihtuu yksityiseksi työnantajaksi, lisäeläketurva ei säily. Siksi on olennaista selvittää, kenellä lisäeläketurva on. Saattaa nimittäin olla mahdollista järjestää työtehtävät myös siten, että lisäeläketurvan piirissä oleva ei vaihdakaan työnantajaa.”

Lounasmaa muistuttaa, että työnantajan vaihtuessa tulee noudattaa liikkeen luovutusta koskevaa periaatetta eli henkilöstö siirtyy uudelle työnantajalle ns. vanhoina työntekijöinä.

”Palkkausjärjestelmien yhdenmukaistaminen ja palkkaharmonisointi tulee tehdä mahdollisimman pian, jotta vältytään henkilöstön asettamisesta eriarvoiseen asemaan. Muutostilanteissa tulee olla riittävät resurssit henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen ja uudelleen kouluttamiseen”, Lounasmaa painottaa.

Maatalouslomitushallinnon kokonaisuudistus on Lounasmaan mukaan myös osa sosiaali- ja terveydenhuollon ja maakuntauudistuksen isompaa kokonaisuutta. Hallituksen esityksessä myös se on siirtymässä maakunnille. ”Yksityiskohtainen järjestely on nyt sitten selvitettävä jatkovalmistelussa”, Lounasmaa korostaa.

Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa, puh. 0405945872, marja.lounasmaa@jytyliitto.fi

 * Jyty edustaa noin 55 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.