Julkisten alojen kongressi avattiin Genevessä, Jyty mukana

31.10.2017

​PSI:n (Public Services International, Julkisalojen kansainvälinen liitto) 30. maailmankongressi avattiin tänään Geneven kansainvälisessä kongressikeskuksessa Sveitsissä. Kongressi kantaa nimeä People over Profit (Ihmiset ennen voitontavoittelua).

Tervehdyksenä avajaisiin toivat PSI:n puheenjohtaja Dave Prentis, PSI:n sveitsiläisen jäsenliiton VPÖD/SSP:n edustaja, ITUCin pääsihteeri Sharan Burrow ja Geneven pormestari Rémy Pagani. Avajaisohjelman tarjosi lasten viuluyhtye Violonissimo.

Prentis kiitteli PSI:n työtä ja kertoi olevansa ylpeä PSI:stä.

- Tämä viikko tarjoaa mahdollisuuden tarkastella, mitä olemme viiden kuluneen vuoden aikana yhdessä saavuttaneet. Meillä on valtaa ja voimaa tehdä asioita, ja olemme pystyneet vaikuttamaan globaaliin politiikkaan. Muutos on mahdollinen, Prentis rohkaisi.

Kongressi kutsutaan koolle viiden vuoden välein ja siihen osallistuvat julkisen alan ammattiliitot edustajineen eri puolilta maailmaa. Tänä vuonna kongressiin osallistuu noin 1100 edustajaa.

Suomen delegaatiossa on kaikkiaan 28 edustajaa Tehystä, JHL:stä, SuPerista, Jytystä ja Pardiasta. Nämä liitot kuuluvat nk. Pohjolan vaalipiiriin, johon kuuluvat kaikki pohjoismaat.

Kongressi kestää viisi päivää, ja sinä aikana kongressin osallistujat päättävät muun muassa säännöistä, sääntömuutoksista ja toimintaohjelmasta (PoA, Programme of Action 2018-2022) linjauksineen seuraavaksi viideksi vuodeksi. Näitä linjauksia kunkin maan ammattiliitot pyrkivät edistämään sekä kansainvälisesti että kotimaissaan. PSI:n jäsenmaat ja vaalipiirit ovat voineet jättää toimintaohjelmaa varten julkilausumia ja muutosesityksiä. Lisäksi kongressin aikana järjestetään runsaasti julkisiin aloihin liittyvä teemallisia tapahtumia ja paneeleita ja tehdään henkilövalintoja. Kongressi valitsee muun muassa PSI:n puheenjohtajan ja pääsihteerin seuraavaksi viisivuotiskaudeksi.

Kongressissa maailmanlaajuisen läpivalaisun saavat muun muassa ay-oikeudet, työntekijöiden oikeudet, yksityistäminen, terveys- ja sosiaalipalvelut, paikallishallinto, yleishyödylliset palvelut, valtionhallinto ja koulutus.

PSI edustaa 20 miljoonaa julkisen alan työntekijää 150 maasta.

Ranska ja Pohjola samoilla linjoilla henkilöstömitoituksista

Pohjolan vaalipiiri tuki Ranskan ehdotusta poistaa toimintaohjelmasta vanhuspalveluiden henkilömitoitusten minimitasojen määrittely. Esitys hävisi äänestyksessä.

Toimintaohjelman muutosesityksessä oli kirjaus siitä, että PSI lobbaa terveysalan kansainvälisen henkilöstövajeen ja henkilöstön eriarvoisen jakautumisen korjaamisen puolesta, ajaa lobbaamalla asianmukaista, näyttöön perustuvaa osaamisrakennetta, henkilöstön riittävää koulutusta ja henkilöstön optimaalista määrää pätevää henkilöstöä potilaiden terveydenhuollon laadun ja henkilöstön työturvallisuuden takaamiseksi ja henkilöstön vähimmäismäärän määritystä potilaisiin nähden sekä lobbaa valtioita ottamaan ammattiliitot mukaan minimitasojen määritykseen.

Ranska esitti poistettavaksi lauseesta kohdan ” ja henkilöstön vähimmäismäärän määritystä potilaisiin nähden sekä lobbaa valtioita ottamaan ammattiliitot mukaan minimitasojen määritykseen”.

Tämä tarkoittaa sitä, että Ranska ei halunnut sitovia henkilöstömitoituksia, mutta se hävisi äänestyksen.

Pohjolan vaalipiiri kannatti Ranskan esitystä, sillä pelkona on ollut, että minimistä voi tulla maksimi. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin varapuheenjohtaja Jaana Dalén totesi kannatuspuheessaan, että Suomella on tästä on kokemuksia.

- Erityisesti vanhuspalveluissa ja sosiaalihuollossa asiakkaiden tarpeet unohtuvat ja talous ohjaa mitoitusten määrittelyä. Myös pelkästään suhdeluku on huono, sillä siitä puuttuu mahdollisuus vastata erilaisiin tarpeisiin erilaisissa tilanteissa.

Dalén viittasi Pohjoismaiseen NORDCARE tutkimuksiin, joissa ilmeni, että Suomessa oli kaikista Pohjoismaista alhaisin henkilöstömäärä, vaikka meillä oli ainoana maana käytössä suhdeluku ikääntyneiden potilaiden ja hoitajien välillä.

- Näemme Suomessa, että suositeltua minimiä ei noudateta, hän sanoi.

Hänen mukaansa PSI:n tulee omassa toiminnassaan korostaa terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen julkista luonnetta ja vaikuttaa maailmanlaajuisesti julkisten palvelujen resurssointiin.

 – Terveys ei ole kaupan eikä sairaus, vanhuus tai raihnaisuus saa olla voiton väline. PSI:n tehtävä on korostaa palvelujen saatavuutta ja universaalisuutta sekä tasa-arvoa.