Janne Metsämäki sovittelijaksi ja Jukka Ahtela valtakunnansovittelijan sijaiseksi

16.10.2017

Valtioneuvosto on yleisistunnossaan määrännyt oikeustieteen kandidaatti Janne Metsämäen sovittelijaksi 15.10.2017 alkaen. Metsämäen toimikausi on kolmevuotinen eli jatkuu 14.10.2020 saakka.

Valtioneuvosto on lisäksi määrännyt sovittelija, varatuomari Jukka Ahtelan valtakunnansovittelijan sijaiseksi 15.10.2017 alkaen. Nimitys on voimassa Ahtelan meneillään olevan kauden loppuun eli 31.3.2018 saakka.

Työriitojen sovittelusta annetun lain mukaan valtakunnansovittelijan lisäksi voidaan määrä tarpeellinen määrä sovittelijoita.

Valtioneuvosto määrää sovittelijat valtakunnansovittelijan esityksestä. Valtakunnansovittelija Minna Helle on kuullut työmarkkinoiden keskusjärjestöjä ennen esityksen tekemistä.

Ahtelan ja Metsämäen lisäksi sivutoimisina työriitojen sovittelijoina toimii tällä hetkellä myös Juha Laaksonen (Turku). Ahvenanmaan sovittelijan toimikausi on päättynyt 30.9.2017 ja uusi sovittelija tullaan nimittämään lähiaikoina.

Lisätietoja:
Valtakunnansovittelija Minna Helle, 029 506 2525, minna.helle(at)tem.fi