Hallitus täsmentää valinnanvapauslakia lausuntojen perusteella

5.1.2018

​Yhteenveto valinnanvapauslain luonnoksesta annetuista yli 700 lausunnosta on julkaistu. Niissä suhtaudutaan myönteisesti valinnanvapauden periaatteeseen, mutta sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista epäillään.

Sote-uudistuksen tavoitteiksi on kirjattu hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, kustannusten hillintä, palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen, palvelujen integroiminen ja peruspalvelujen vahvistaminen.
Suuri osa lausunnonantajista suhtautuu epäillen siihen, että ehdotetulla valinnanvapausmallilla voitaisiin kaventaa suomalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja. Enemmistö lausunnonantajista ei myöskään usko, että sote-palvelujen kustannusten kasvua kyetään pienentämään kolmella miljardilla eurolla.
Kokonaisuudessaan lausunnonantajat kokevat valinnanvapausmallin kuitenkin edistävän sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen muutosta ja uusia palveluinnovaatioita.

Lue lisää:
https://www.kt.fi/uutiset-ja-tiedotteet/2018/valinnanvapauslaki-lausunnot-asiakasseteli