Sote-uudistuksessa "palomuuri" palvelujen järjestäjän ja tuottajan väliin

6.4.2016

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa palvelujen järjestäjä ja tuottaja erotetaan toisistaan ministeri Petteri Orpon (kok.) sanoin selkeästi "palomuurilla".

 Muuri rakennetaan turvaamaan yksityisille yrityksille ja kolmannen sektorin toimijoille vapaa pääsy kilpailemaan sote-palveluista julkisen sektorin kanssa.

 Sote-uudistusta valmistelevan ministeriryhmän keskiviikkona julkistamassa mallissa palvelujen järjestämisestä vastaa 18 itsehallinnollista maakuntaa. Palvelujen tuottamisesta vastaavat julkinen sektori, yksityiset yritykset ja kolmannen sektorin toimijat tasavertaisen markkinakilpailun periaatteella.

 Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan (kesk.) mukaan kunnat ja sote-palvelut erotetaan toisistaan ja maahan rakennetaan aito monituottajamalli.

 Monituottajamallin on määrä toteuttaa valinnanvapaus, jossa asiakas saa valita palvelun tuottajan. Varmemmaksi vakuudeksi hallitus valmistelee erityistä valinnanvapauslainsäädäntöä.

 Lisäksi julkinen sote-palvelujen tuottaja tulee yhtiöittää, jotta se voi kilpailla markkinoilla. Yhtiömallista ei ole vielä tietoa.

Maakunnat valtion ohjaukseen

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat vuodesta 2019 lähtien 18 itsehallinnollisen maakunnan vastuulla. Lisäksi muodostetaan 5 yhteistyöaluetta. Ne muodostuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta ja niissä on kussakin yliopistollinen keskussairaala.

 Maakunnat vastaavat sote-palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta. Maakunnat eivät kuitenkaan saa verotusoikeutta, vaan rahat tulevat valtiolta.

 Maakuntaveromallia selvitetään, mutta tällä vaalikaudella hallitus ei tuo siitä esitystä.

 – En halua ennustaa mitä seuraavat hallitukset tekevät, totesi Rehula.

 Valtion rahoitus saattaa maakunnalliset itsehallintoalueet valtion tiukkaan ohjaukseen. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen (kesk.) mukaan maakuntien itsehallinto on laajempaa muiden kuin sote-tehtävien osalta.

 Soten osalta maakuntien itsehallinto toteutuu niin, että valtion rahoitus annetaan maakunnille yleisenä valtionosuutena. Maakunnille siirrettäviä varoja ei korvamerkitä.

Vanhoina työntekijöinä

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy maakuntien palvelukseen vanhoina työntekijöinä, kuten liikkeenluovutuksessa.

 Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien varat ja velat siirtyvät maakunnille. Samoin maakunnille siirtyy kuntien sote-toimintaan liittyvä irtain omaisuus.

 Kuntien omistamat sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät rakennukset eivät siirry, vaan maakunnat vuokraavat niitä tarpeensa mukaan.

Teksti: UP/Kari Leppänen