Hallitus esittää laajaa valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluihin

9.5.2017

Hallitus esittää asiakkaan valinnanvapauden lisäämistä osana sote- ja maakuntauudistusta. Hallitus antoi esityksen valinnanvapauden lainsäädännöstä eduskunnalle 9. toukokuuta. Valinnanvapaudella tarkoitetaan asiakkaan oikeutta valita itse, mistä hän saa sosiaali- ja terveyspalveluja. Julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja voisivat jatkossa tarjota asiakkaalle julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat, kuten järjestöt ja säätiöt. Asiakasmaksut olisivat samat kaikilla palveluntarjoajilla.
Lue lisää:
http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/hallitus-esittaa-laajaa-valinnanvapautta-sosiaali-ja-terveyspalveluihin