FIPSU: Yhteistyön ja EU:n merkitys korostuu

18.11.2016

Suomen julkisen alan ammattiliittojen muodostama FIPSU ry täyttää 20 vuotta ja järjestää juhlaseminaarin perjantaina Helsingissä. Seminaarissa puhuvat Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen, THL:n erikoistutkija Meri Koivusalo sekä koulutusviennin suurlähettiläs Marianne Huusko-Lamponen ulkoministeriöstä. Ay-liikkeen näkökulmia tuovat FIPSUn puheenjohtaja Marjut McLean, SAK:n ekonomisti Olli Koski, Akavan johtaja Maria Löfgren sekä Pardian puheenjohtaja Niko Simola.

- Julkisalan liittojen yhteinen viesti EU-edunvalvonnassa julkisten palveluiden ja pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan puolustajana on selkeä. Haluamme edistää julkisten palvelujen kehittämistä ja asemaa Euroopassa ja kotimaassa. FIPSUn tehtävä on seurata julkista sektoria koskevien asioiden valmistelua ja päätöksiä EU:ssa ja ottaa kantaa palvelujen laatuun ja työntekijöiden asemaan.Yhteiset askeleet vaikuttamistyöhön ovat löytyneet riippumatta keskusjärjestöstä tai eri liittojen edustamista ammattikunnista, totesi FIPSUn puheenjohtaja Marjut McLean juhlaseminaarin avaussanoissaan.

Suomalainen ay-liike oli aikanaan tukemassa Suomen EU-jäsenyyttä. Suomen liityttyä Euroopan unioniin julkisalan liitot meillä päättivät vuonna 1996 yhteistyöstä EU-vaikuttamisessa. Yhteistyö kansainvälisessä edunvalvonnassa parantaa liittojen mahdollisuuksia vaikuttaa EU-tason päätöksiin, jotka puolestaan vaikuttavat liittojen jäsenten työelämään kotimaassa.

- Koska olemme yhdistysten maa, toiminta ja julkisen sektorin ääni organisoitui tuolloin Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys FIPSU ry:ksi.

- Päätehtävänä on julkisen sektorin liittojen EU-edunvalvonta, mutta näinä aikoina on ehkä hyvä muistuttaa Euroopan unionin laajemmasta merkityksestä. Unionin talouskriisi ja sen vaikutukset kansalaisiin ovat olleet agendalla viime vuodet, mutta siirtolaisuusaalto, Brexit sekä uutena teemana

Yhdysvaltojen poliittisen ilmapiirin muutoksen vaikutukset askarruttavat yhä enemmän. Tuntuu, että tänä juhlapäivänä olemme ehkä jollain tavoin palaamassa juurille korostamaan Euroopan unionin merkitystä myös rauhanprojektina ja vakauden tuojana. Ja suomalainen ay-liike on edelleen vahva EU:n kannattaja, McLean totesi.

Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys FIPSU ry perustettiin vuonna 1996 tukemaan seitsemän julkisen alan ammattiliiton kansainvälistä edunvalvontaa ja EU-yhteistyötä.

Lisätietoja: Marjut McLean, 0400 895 924

Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys FIPSU ry:n jäseniä ovat JHL, Tehy, SuPer, Jyty, Pardia, OAJ ja Talentia.
FIPSU tukee jäsenliittojensa kansainvälistä edunvalvontaa ja EU-yhteistyötä.
FIPSU edustaa yli 500 000 suomalaista julkisen alan työntekijää.

www.fipsu.com